Eisteddfod yr Urdd
Canlyniadau Llwyfan i gydByddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.
 
Dydd Llun
38 - Dawns Werin Bl 4 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
41 - Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Adran Alma, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
Dydd Mawrth
13 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Steffan Rhys Thomas, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
Dydd Mercher
152 - Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
153 - Côr (Adran) Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
170 - Unawd Chwythbrennau Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
2il
Catrin Price, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
198 - Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
206 - Ymgom Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
230 - Llefaru Unigol Bl 7-9 (D)
Safle
Enw Parti
 
2il
Rhys Lawson , Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
Dydd Iau
179 - Unawd Pres Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
2il
Adrian Williams, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
207 - Grwp i gyflwyno Detholiad Llafar Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
217 - Dawns Unigol i Ferched Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Lleucu Phillips, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
218 - Dawns Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Alun Tomos Howells, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
Dydd Gwener (Nos)
184 - Cerddorfa/Band dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
Dydd Gwener
200 - Llefaru Unigol Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
1af
Hanna Hopwood, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
201 - Grwp Llefaru Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
208 - Ymgom Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
215 - Dawns Werin Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
219 - Dawns Werin Unigol i Ferched 15-25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Nerys Howells, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
220 - Dawns Werin Unigol i Fechgyn 15-25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Gethin Page, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
Dydd Sadwrn
150 - Unawd 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Sion Owen, Aelod Unigol Cylch Mynydd Mawr, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
165 - Côr S.A.T.B. (Aelwyd) 14-25 oed*
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Y Drindod, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
181 - Deuawd Piano Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Gwenllian a Rhiannon, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
183 - Ensemble 15-25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Grwp Angelo, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
191 - Unawd Cerdd Dant 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Glesni Fflur, Aelwyd Y Drindod, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
202 - Llefaru Unigol 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Owain Phillips, Aelod Unigol Cylch Mynydd Mawr, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
211 - Detholiad o Ddrama Gerdd Gymreig 14-25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Berfformio Dyffryn Tywi, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
216 - Dawns Werin (Aelwyd) dan 25 oed*
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
221 - Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
222 - Dawns Stepio dan 25 oed*
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin