Eisteddfod yr Urdd
Canlyniadau Llwyfan i gydByddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.
 
Dydd Llun
12 - Ensemble 3 Llais neu fwy (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gymraeg Llantrisant, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
  
3ydd
, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
  
Dydd Mawrth
11 - Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gymraeg Llantrisant, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
  
40 - Parti Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gymraeg Llwyncelyn, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
  
43 - Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gymraeg Ynyswen, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
  
Dydd Iau
207 - Grwp i gyflwyno Detholiad Llafar Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
  
Dydd Gwener
176 - Unawd Chwythbrennau Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
1af
Mair Roberts, Ysgol Gyfun Llanhari, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
  
209 - Grwp i gyflwyno Detholiad Llafar Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
  
Dydd Sadwrn
213 - Cyflwyniad Theatrig Unigol 14-25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Elin Phillips, Ysgol Gyfun Llanhari, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol