Eisteddfod yr Urdd
Canlyniadau Llwyfan i gydByddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.
 
Dydd Llun
42 - Dawns Greadigol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Santes Tudful, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
  
Dydd Mawrth
43 - Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Santes Tudful, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
  
Dydd Mercher
33 - Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Adran Bro Tāf, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
  
Dydd Iau
233 - Grwp Llefaru Bl 10-13(D)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd Cic, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
  
Dydd Gwener
148 - Unawd Bechgyn Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
2il
Berwyn Pearce, Ysgol Gyfun Rhydfelen, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
  
176 - Unawd Chwythbrennau Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Owain Williams, Ysgol Gyfun Rhydywaun, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
  
235 - Cyflwyniad Dramatig 15-25 oed (D)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Cic, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
  
278 - Cystadleuaeth y Prif Gyfansoddwr
Safle
Enw Parti
 
2il
Laura Jenkins, Ysgol Gyfun Rhydfelen, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol