Eisteddfod yr Urdd
Canlyniadau Llwyfan i gydByddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.
 
Dydd Llun
1 - Unawd Bl 2 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Maia Wyn Davies, Ysgol Pencae, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
9 - Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
14 - Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Luis Evans, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
18 - Unawd Telyn Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Ben Creighton-Griffiths, Ysgol Y Gadeirlan, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
Dydd Mawrth
3 - Unawd Bl 5 a 6
Safle
Enw Parti
 
2il
Greta Isaac, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
15 - Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Luis Evans, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
31 - Llefaru Unigol Bl 5 a 6
Safle
Enw Parti
 
2il
Cadi Dafydd, Ysgol Gymraeg Treganna, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
34 - Ymgom Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Pwll Coch, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
45 - Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gymraeg Y Wern, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
50 - Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Albert, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
Dydd Mercher
173 - Unawd Pres Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
1af
Beth Lloyd, Ysgol Y Gadeirlan, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
174 - Unawd Telyn Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Martha Holeyman, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
230 - Llefaru Unigol Bl 7-9 (D)
Safle
Enw Parti
 
1af
Katie Janes, Ysgol Uwchradd Howell, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
231 - Grwp Llefaru Bl 7-9 (D)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Uwchradd Howell, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
273 - Cystadleuaeth y Fedal Ddrama
Safle
Enw Parti
 
1af
Ceri Elen, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
Dydd Iau
171 - Unawd Llinynnol Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Geraint Ballinger, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
175 - Ensemble Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
197 - Llefaru Unigol Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
2il
Jâms Powys, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
Dydd Iau(Nos)
210 - Cân Actol Bl. 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
Dydd Gwener
148 - Unawd Bechgyn Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Rhydian Marc, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
177 - Unawd Llinynnol Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Sebastian Pennar, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
180 - Unawd Telyn Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Marged Hall, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
204 - Tîm Siarad Cyhoeddus (Y.U.) Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
Dydd Sadwrn
151 - Unawd allan o Sioe Gerddorol 14-25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Rhidian Marc, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
162 - Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed*
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
163 - Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed*
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
164 - Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)*
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
165 - Côr S.A.T.B. (Aelwyd) 14-25 oed*
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
196 - Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14-25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
211 - Detholiad o Ddrama Gerdd Gymreig 14-25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro