Eisteddfod yr Urdd
Canlyniadau Llwyfan i gydByddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.
 
Dydd Llun
1 - Unawd Bl 2 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Carys Havard, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
14 - Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Epsie Thompson, Ysgol Gynradd Swiss Valley, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
30 - Llefaru Unigol Bl 3 a 4
Safle
Enw Parti
 
2il
Gwenan Haf Campbell, Ysgol Gynradd Teilo Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
38 - Dawns Werin Bl 4 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Adran Penrhyd, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
41 - Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Adran Penrhyd, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
Dydd Mawrth
3 - Unawd Bl 5 a 6
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Deiniol Jones, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
13 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Deiniol Jones, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
17 - Unawd Pres Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
James Lawlor, Ysgol Gynradd Blaenau, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
40 - Parti Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gymraeg Rhydaman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
240 - Cystadleuaeth Medal y Dysgwyr
Safle
Enw Parti
 
2il
Kimberely Davies, Ysgol Gyfun Tre-gib, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
Dydd Mercher
39 - Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Adran Penrhyd, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
185 - Band Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
1af
Trydan, Ysgol Gyfun Tre-gÓb, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
Dydd Iau
146 - Deuawd Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
2il
Ffion a Heledd, Ysgol Gyfun Tre-gÓb, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
156 - Côr S.A. Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
233 - Grwp Llefaru Bl 10-13(D)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Pantycelyn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
Dydd Gwener
147 - Unawd Merched Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
1af
Eirlys Myfanwy Davies, Ysgol Gyfun y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
157 - Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
159 - Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
Dydd Sadwrn
150 - Unawd 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Osian Gwyn, Aelod Unigol Cylch Llanelli, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
182 - Unawd Offerynnol 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Davinder Singh, Aelod Unigol Cylch Dyffryn Aman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin