Eisteddfod yr Urdd
Canlyniadau Llwyfan i gydByddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.
 
Dydd Llun
16 - Unawd Piano Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Gwenno Glyn Brown, Adran Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
  
22 - Band Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Wil ac Amp Huw, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
  
2il
Pwy s'isio hogia', Adran Ysgol Bro Lleu, Rhanbarth Eryri
  
24 - Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
Safle
Enw Parti
 
2il
Lleucu Gwawr Llewelyn, Adran Llithfaen, Rhanbarth Eryri
  
29 - Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Cati Rhys Fychan, Adran Tref Y Gelli, Rhanbarth Eryri
  
38 - Dawns Werin Bl 4 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Parti Elis a Bethan, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
  
42 - Dawns Greadigol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
  
267 - Cystadleuaeth y Fedal Lenyddiaeth
Safle
Enw Parti
 
1af
Manon Wyn, Aelwyd Llandwrog, Rhanbarth Eryri
  
2il
Guto Dafydd, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
  
Dydd Mawrth
17 - Unawd Pres Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Huw Owen, Ysgol Gynradd Dolbadarn, Rhanbarth Eryri
  
21 - Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Grwp Madog, Ysgol Gynradd Eifion Wyn, Rhanbarth Eryri
  
25 - Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
Safle
Enw Parti
 
2il
Dafydd Gwyn Jones, Uwch Adran Morfa Nefyn, Rhanbarth Eryri
  
26 - Parti Cerdd Dant (Unsain) (Y.C.) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Parti Cain, Ysgol Gynradd Eifion Wyn, Rhanbarth Eryri
  
34 - Ymgom Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Grwp Tri Carreg Plas, Adran Aberdaron/Rhiw, Rhanbarth Eryri
  
35 - Cyflwyniad Dramatig Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Eifion Wyn, Rhanbarth Eryri
  
Dydd Mercher
28 - Parti Cerdd Dant (Unsain) (Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Adran Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
  
152 - Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Gwrtheyrn, Rhanbarth Eryri
  
153 - Côr (Adran) Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Gwrtheyrn, Rhanbarth Eryri
  
174 - Unawd Telyn Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
1af
Glain Dafydd, Uwch Adran Bangor, Rhanbarth Eryri
  
185 - Band Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
2il
Priplicio, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
  
188 - Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Mared a Dafydd, Uwch Adran Morfa Nefyn, Rhanbarth Eryri
  
206 - Ymgom Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
1af
Grwp Heledd Lewis, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
  
225 - Dawns Disgo Unigol Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Danielle Cavanagh, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
  
226 - Grwp Dawnsio Disgo Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Grwp Sioned, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
  
273 - Cystadleuaeth y Fedal Ddrama
Safle
Enw Parti
 
2il
Llyr Gwyn Lewis, Aelod Unigol Cylch Arfon, Rhanbarth Eryri
  
365 - AA1/AA2 Grwp Cerddoriaeth Greadigol Angh.Arbennig
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Arbennig Hafod Lon, Rhanbarth Eryri
  
Dydd Iau
144 - Unawd Merched Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
1af
Enlli Ll. Pugh, Adran Botwnnog, Rhanbarth Eryri
  
155 - Parti Bechgyn Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
  
156 - Côr S.A. Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
  
160 - Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau (Digyfeiliant)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Uwchradd Eifionydd, Rhanbarth Eryri
  
3ydd
, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
  
167 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
1af
Meinir Roberts, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
  
172 - Unawd Piano Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
2il
Bryony Keyse, Aelod Unigol Cylch Bangor/Ogwen, Rhanbarth Eryri
  
187 - Unawd Cerdd Dant Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
1af
Casi Wyn, Uwch Adran Bangor, Rhanbarth Eryri
  
193 - Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Parti Ceri, Ysgol Uwchradd Glan-y-Môr, Rhanbarth Eryri
  
207 - Grwp i gyflwyno Detholiad Llafar Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
2il
Grwp Heini, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
  
214 - Dawns Werin Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
2il
, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
  
254 - Cystadleuaeth y Gadair
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Llyr Gwyn Lewis, Aelod Unigol Cylch Arfon, Rhanbarth Eryri
  
Dydd Gwener
147 - Unawd Merched Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Elin Thomas, Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
  
149 - Deuawd Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
2il
Elin a Bethan, Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
  
158 - Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
  
159 - Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
  
169 - Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
  
178 - Unawd Piano Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
2il
Tim Rolff, Ysgol Uwchradd Friars, Rhanbarth Eryri
  
180 - Unawd Telyn Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
2il
Elfair Grug Dyer, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
  
Dydd Gwener (Nos)
184 - Cerddorfa/Band dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
  
Dydd Gwener
189 - Unawd Cerdd Dant Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
2il
Elliw Mai, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen, Rhanbarth Eryri
  
190 - Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
1af
Meinir a Ffion, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
  
2il
Alys a Ffion, Ysgol Uwchradd Eifionydd, Rhanbarth Eryri
  
194 - Côr Cerdd Dant Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
  
200 - Llefaru Unigol Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
2il
Elin Mair Jones, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
  
204 - Tîm Siarad Cyhoeddus (Y.U.) Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
  
219 - Dawns Werin Unigol i Ferched 15-25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Anest Eifion, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
  
266 - Cystadleuaeth y Goron
Safle
Enw Parti
 
2il
Manon Wyn, Aelwyd Llandwrog, Rhanbarth Eryri
  
2il
Guto Dafydd, Ysgol Glan y Môr, Rhanbarth Eryri
  
Dydd Sadwrn
162 - Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed*
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
  
168 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Elain Llwyd, Aelod Unigol Cylch Arfon, Rhanbarth Eryri
  
183 - Ensemble 15-25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
  
186 - Grwp/Band 15-25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Fferat, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
  
191 - Unawd Cerdd Dant 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Elain Llwyd, Aelod Unigol Cylch Arfon, Rhanbarth Eryri
  
192 - Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Gwenno, Eleri a Llio, Aelwyd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor, Rhanbarth Eryri
  
195 - Parti Cerdd Dant dan 19 oed (Adran/Aelwyd/Y.U.)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
  
3ydd
, Aelwyd Gwrtheyrn, Rhanbarth Eryri
  
196 - Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14-25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
  
212 - Chwarter awr o Adloniant 14-25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
  
213 - Cyflwyniad Theatrig Unigol 14-25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Elain Llwyd, Aelod Unigol Cylch Arfon, Rhanbarth Eryri
  
221 - Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Anest ac Anest, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri