Eisteddfod yr Urdd
Canlyniadau Llwyfan i gydByddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.
 
Dydd Llun
2 - Unawd Bl 3 a 4
Safle
Enw Parti
 
1af
Awel Williams, Cefn Coch Penrhyndeudraeth, Rhanbarth Meirionnydd
  
7 - Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn, Rhanbarth Meirionnydd
  
29 - Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Carwyn Davies, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn, Rhanbarth Meirionnydd
  
47 - Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
2il
Pippa Rollings, Ysgol Gynradd Penybryn, Rhanbarth Meirionnydd
  
Dydd Mawrth
21 - Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Penybryn, Rhanbarth Meirionnydd
  
27 - Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Cefn Coch Penrhyndeudraeth, Rhanbarth Meirionnydd
  
Dydd Mercher
6 - Côr (Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Côr Aran, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
  
198 - Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Parti'r Aran, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
  
Dydd Iau
145 - Unawd Bechgyn Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Sion Dolben Hughes, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
  
154 - Parti Merched Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Uwchradd Y Gader, Rhanbarth Meirionnydd
  
167 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Anna Rhys Davies, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
  
193 - Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
  
Dydd Gwener
147 - Unawd Merched Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
2il
Enir Jones, Aelwyd Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
  
157 - Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Uwchradd Y Gader, Rhanbarth Meirionnydd
  
169 - Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
  
278 - Cystadleuaeth y Prif Gyfansoddwr
Safle
Enw Parti
 
1af
Glian Llwyd, Aelod Unigol Cylch Penllyn, Rhanbarth Meirionnydd
  
Dydd Sadwrn
151 - Unawd allan o Sioe Gerddorol 14-25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Steffan Roberts, Aelwyd Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
  
186 - Grwp/Band 15-25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Folta, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
  
195 - Parti Cerdd Dant dan 19 oed (Adran/Aelwyd/Y.U.)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
  
203 - Grwp Llefaru (Aelwydydd) dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Parti Glannau Tegid, Aelwyd Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd