Eisteddfod yr Urdd
Canlyniadau Llwyfan i gydByddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.
 
Dydd Llun
9 - Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
  
23 - Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Guto Bryn Roberts, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
  
24 - Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Helena Wyn Williams, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
  
29 - Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Joseff McAlinden, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos, Rhanbarth Conwy
  
30 - Llefaru Unigol Bl 3 a 4
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Lois Anna Evans, Adran Bentref Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
  
46 - Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl 6 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Craig y Don, Rhanbarth Conwy
  
47 - Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
1af
Jack James Nash, Ysgol Gynradd Talhaiarn, Rhanbarth Conwy
  
51 - Ymgom Bl 6 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
1af
Parti Glan-llyn, Ysgol Gynradd Talhaiarn, Rhanbarth Conwy
  
52 - Cân Actol Bl 6 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Craig y Don, Rhanbarth Conwy
  
Dydd Mawrth
4 - Deuawd Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Siwan ac Anest, Adran Bentref Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
  
8 - Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
Safle
Enw Parti
 
1af
Parti Ffion Angharad, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
  
21 - Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Y Plas, Rhanbarth Conwy
  
34 - Ymgom Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Morgan a Magi, Ysgol Gynradd Bro Aled, Rhanbarth Conwy
  
Dydd Mercher
5 - Parti (Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Parti Foel Goch, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
  
6 - Côr (Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
  
28 - Parti Cerdd Dant (Unsain) (Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
  
2il
, Adran Bentref Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
  
33 - Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Grwp Tesni, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
  
36 - Cân Actol (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
  
188 - Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Tomos ac Angharad, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
  
198 - Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Uwch Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
  
223 - Dawns Greadigol Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
  
234 - Cyflwyniad Dramatig Bl 7-9 (D)
Safle
Enw Parti
 
1af
Grwp A, Ysgol Uwchradd John Bright, Rhanbarth Conwy
  
2il
Grwp B, Ysgol Uwchradd John Bright, Rhanbarth Conwy
  
273 - Cystadleuaeth y Fedal Ddrama
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Gwenno Mair Davies, Aelwyd Llansannan, Rhanbarth Conwy
  
365 - AA1/AA2 Grwp Cerddoriaeth Greadigol Angh.Arbennig
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
  
Dydd Iau
154 - Parti Merched Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
  
155 - Parti Bechgyn Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
  
171 - Unawd Llinynnol Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
1af
Harri Chambers, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
  
197 - Llefaru Unigol Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
1af
Angharad Wyn Williams, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
  
199 - Grwp Llefaru Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
  
217 - Dawns Unigol i Ferched Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Anna Pardanjac, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
  
229 - Parti Cerdd Dant Bl 13 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
  
Dydd Gwener
208 - Ymgom Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
1af
Jessica, Jennifer ac Elgan, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
  
209 - Grwp i gyflwyno Detholiad Llafar Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
  
219 - Dawns Werin Unigol i Ferched 15-25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Hannah Rowlands, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
  
266 - Cystadleuaeth y Goron
Safle
Enw Parti
 
1af
Gwenno Mair Davies, Aelwyd Llansannan, Rhanbarth Conwy
  
Dydd Sadwrn
192 - Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Nia ac Elin, Aelwyd Llangwm, Rhanbarth Conwy
  
196 - Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14-25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Llangwm, Rhanbarth Conwy
  
202 - Llefaru Unigol 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Esyllt Tudur Davies, Aelwyd Llanrwst, Rhanbarth Conwy