Eisteddfod yr Urdd
Canlyniadau Llwyfan i gydByddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.
 
Dydd Llun
7 - Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50)
Safle
Enw Parti
 
2il
Parti Robert, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
  
12 - Ensemble 3 Llais neu fwy (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Guto, Llyr ac Osian, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
  
23 - Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Celyn Llwyd Cartwright, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
  
24 - Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
Safle
Enw Parti
 
1af
Amber Davies, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
  
Dydd Llun (Nos)
37 - Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
  
Dydd Llun
42 - Dawns Greadigol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
  
52 - Cân Actol Bl 6 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Heulfre, Rhanbarth Dinbych
  
267 - Cystadleuaeth y Fedal Lenyddiaeth
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Catrin Lyall, Aelod Unigol Cylch Dinbych, Rhanbarth Dinbych
  
Dydd Mawrth
4 - Deuawd Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Guto a Llyr, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
  
10 - Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
  
11 - Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
  
27 - Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
  
32 - Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
  
43 - Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gatholig Mair, Rhanbarth Dinbych
  
45 - Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gatholig Mair, Rhanbarth Dinbych
  
49 - Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
Safle
Enw Parti
 
2il
Nia Jones, Ysgol Gynradd Stryd y Rhos, Rhanbarth Dinbych
  
50 - Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Parti Hannah, Ysgol Gynradd Llanfair D.C., Rhanbarth Dinbych
  
Dydd Mercher
36 - Cân Actol (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Llanfair D.C., Rhanbarth Dinbych
  
152 - Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Uwch Adran Dinbych, Rhanbarth Dinbych
  
188 - Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Steffan ac Angharad, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
  
206 - Ymgom Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
  
223 - Dawns Greadigol Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
  
226 - Grwp Dawnsio Disgo Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Uwchradd Bendigaid Edward Jones, Rhanbarth Dinbych
  
365 - AA1/AA2 Grwp Cerddoriaeth Greadigol Angh.Arbennig
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Arbennig Tir Morfa, Rhanbarth Dinbych
  
Dydd Iau
145 - Unawd Bechgyn Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
2il
Steffan Rhys Hughes, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
  
146 - Deuawd Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Manon a Lleuwen, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
  
154 - Parti Merched Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
  
155 - Parti Bechgyn Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
  
156 - Côr S.A. Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
1af
Côr Mari, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
  
160 - Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau (Digyfeiliant)
Safle
Enw Parti
 
2il
Parti Gwen, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
  
187 - Unawd Cerdd Dant Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
2il
Steffan Rhys Hughes, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
  
193 - Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
  
199 - Grwp Llefaru Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
2il
Grwp Ifan, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
  
Dydd Iau(Nos)
210 - Cân Actol Bl. 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
  
Dydd Iau
232 - Llefaru Unigol Bl 10-13(D)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Emma Counsell, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
  
Dydd Gwener
157 - Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
  
158 - Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
  
159 - Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
  
169 - Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
  
190 - Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Siwan, Elen, Elen a Non, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
  
201 - Grwp Llefaru Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
2il
Parti Heledd, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
  
224 - Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 7-13
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid, Rhanbarth Dinbych
  
227 - Dawns Disgo Unigol Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
2il
Jordan Ward, Ysgol Uwchradd Bendigaid Edward Jones, Rhanbarth Dinbych
  
Dydd Sadwrn
162 - Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed*
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Rhuthun, Rhanbarth Dinbych