Eisteddfod yr Urdd
Canlyniadau Llwyfan i gydByddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.
 
Dydd Llun
2 - Unawd Bl 3 a 4
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Daniel Sim, Ysgol Gynradd Gwenffrwd, Rhanbarth Fflint Maelor
  
14 - Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Hannah Roberts, Ysgol Gynradd Santes Fair, Rhanbarth Fflint Maelor
  
16 - Unawd Piano Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Jordan Lismith, Ysgol Gynradd Santes Fair, Rhanbarth Fflint Maelor
  
Dydd Llun (Nos)
37 - Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Glanrafon, Rhanbarth Fflint Maelor
  
Dydd Llun
46 - Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl 6 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Rhos Helyg, Rhanbarth Fflint Maelor
  
51 - Ymgom Bl 6 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Cynddelw, Rhanbarth Fflint Maelor
  
Dydd Mawrth
8 - Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Gwenffrwd, Rhanbarth Fflint Maelor
  
26 - Parti Cerdd Dant (Unsain) (Y.C.) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Gwenffrwd, Rhanbarth Fflint Maelor
  
32 - Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Glanrafon, Rhanbarth Fflint Maelor
  
49 - Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Lauren Killey, Ysgol Gynradd Bryn Coch, Rhanbarth Fflint Maelor
  
Dydd Mercher
153 - Côr (Adran) Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Uwchadran Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
  
230 - Llefaru Unigol Bl 7-9 (D)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Seren Sandham Davies, Ysgol Uwchradd Treffynnon, Rhanbarth Fflint Maelor
  
Dydd Iau
229 - Parti Cerdd Dant Bl 13 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Uwchradd Rhiwabon, Rhanbarth Fflint Maelor
  
232 - Llefaru Unigol Bl 10-13(D)
Safle
Enw Parti
 
2il
Eliot Singleton, Ysgol Uwchradd Yr Alun, Rhanbarth Fflint Maelor
  
233 - Grwp Llefaru Bl 10-13(D)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Uwchradd Castell Alun, Rhanbarth Fflint Maelor
  
Dydd Gwener
148 - Unawd Bechgyn Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
1af
Gethin Jones, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
  
177 - Unawd Llinynnol Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
1af
Georgina Jones, Ysgol Uwchradd Maelor, Rhanbarth Fflint Maelor
  
178 - Unawd Piano Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
1af
Emily Jeffcott, Ysgol Uwchradd Yr Alun, Rhanbarth Fflint Maelor
  
208 - Ymgom Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
2il
Ni'n Dwy, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
  
227 - Dawns Disgo Unigol Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
1af
Mark Caldecott, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
  
228 - Grwp Dawnsio Disgo Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
  
Dydd Sadwrn
182 - Unawd Offerynnol 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Miriam Hughes, Aelod Unigol Cylch Bro Maelor, Rhanbarth Fflint Maelor