Eisteddfod yr Urdd
Canlyniadau Llwyfan i gydByddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.
 
Dydd Llun
9 - Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Brynsaron, Rhanbarth Ceredigion
  
18 - Unawd Telyn Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Shelley Musker Turner, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid, Rhanbarth Ceredigion
  
20 - Grwp Offerynnol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Talybont, Rhanbarth Ceredigion
  
41 - Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Cei Newydd, Rhanbarth Ceredigion
  
46 - Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl 6 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Plascrug, Rhanbarth Ceredigion
  
48 - Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Mark Ramsey, Ysgol Gynradd Y Ddwylan, Rhanbarth Ceredigion
  
52 - Cân Actol Bl 6 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Plascrug, Rhanbarth Ceredigion
  
Dydd Mawrth
10 - Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
  
11 - Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Y Ddwylan, Rhanbarth Ceredigion
  
13 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Gwenllian Llwyd, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
  
25 - Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
Safle
Enw Parti
 
1af
Sophie Rudge, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
  
26 - Parti Cerdd Dant (Unsain) (Y.C.) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
  
27 - Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
  
44 - Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Elen Ebenezer, Ysgol Gynradd Talybont, Rhanbarth Ceredigion
  
Dydd Mercher
5 - Parti (Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Adran Llambed, Rhanbarth Ceredigion
  
36 - Cân Actol (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
  
39 - Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Cei Newydd, Rhanbarth Ceredigion
  
166 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
2il
Guto Morgan, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
  
170 - Unawd Chwythbrennau Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
1af
Sioned Llywelyn, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
  
225 - Dawns Disgo Unigol Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
2il
Caroline Davies, Ysgol Gyfun Penglais, Rhanbarth Ceredigion
  
Dydd Iau
167 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
2il
Ceirios Haf Evans, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
  
171 - Unawd Llinynnol Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
2il
Eurion Jones-Williams, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
  
172 - Unawd Piano Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
1af
Heledd Mair Griffiths, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
  
175 - Ensemble Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
  
179 - Unawd Pres Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Catherine Showell, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
  
197 - Llefaru Unigol Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Elliw Mair Davies, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
  
214 - Dawns Werin Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
  
3ydd
, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
  
229 - Parti Cerdd Dant Bl 13 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Penglais, Rhanbarth Ceredigion
  
254 - Cystadleuaeth y Gadair
Safle
Enw Parti
 
1af
Eurig Salisbury, Aelwyd Ger y Lli, Rhanbarth Ceredigion
  
2il
Eurig Salisbury, Aelwyd Ger y Lli, Rhanbarth Ceredigion
  
Dydd Gwener
149 - Deuawd Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Ceirios a Nerys, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
  
158 - Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
  
176 - Unawd Chwythbrennau Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
2il
Rhodri Taylor, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
  
194 - Côr Cerdd Dant Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
  
200 - Llefaru Unigol Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Elen Angharad Morgan, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
  
204 - Tîm Siarad Cyhoeddus (Y.U.) Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Uwchradd Aberaeron, Rhanbarth Ceredigion
  
205 - Tîm Siarad Cyhoeddus (Aelwyd) 14-25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
  
209 - Grwp i gyflwyno Detholiad Llafar Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
  
215 - Dawns Werin Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Uwchradd Aberaeron, Rhanbarth Ceredigion
  
2il
, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
  
220 - Dawns Werin Unigol i Fechgyn 15-25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Tudur Phillips, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
  
224 - Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 7-13
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Canolfan y Celfyddydau, Rhanbarth Ceredigion
  
228 - Grwp Dawnsio Disgo Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Penglais, Rhanbarth Ceredigion
  
266 - Cystadleuaeth y Goron
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Rhiannon Marks, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
  
Dydd Sadwrn
151 - Unawd allan o Sioe Gerddorol 14-25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Dewi Sion Evans, Aelwyd Ger y Lli, Rhanbarth Ceredigion
  
161 - Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed*
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Ger y Lli, Rhanbarth Ceredigion
  
163 - Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed*
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Ger y Lli, Rhanbarth Ceredigion
  
168 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Manon Mai Rhys, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
  
181 - Deuawd Piano Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Gwenllian a Catrin, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
  
182 - Unawd Offerynnol 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Rhys Taylor, Aelod Unigol Cylch Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
  
192 - Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Manon a Betsan, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
  
202 - Llefaru Unigol 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Gwenllian Glyn, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
  
203 - Grwp Llefaru (Aelwydydd) dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
  
2il
, Aelwyd Ger y Lli, Rhanbarth Ceredigion
  
213 - Cyflwyniad Theatrig Unigol 14-25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Elen Angharad Morgan, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
  
216 - Dawns Werin (Aelwyd) dan 25 oed*
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
  
222 - Dawns Stepio dan 25 oed*
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion