Eisteddfod yr Urdd
Canlyniadau Gwaith Cartref Cenedlaethol 2006Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.
 
53: Rhyddiaith Oedran Bl. 4 ac iau (D) - Prose Under 10 years (Welsh Learners)
1af
Chelsea Louise Jones, Ysgol Gynradd Trallwn, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
Frankie Needs, Ysgol Gynradd Gellifor, Rhanbarth Dinbych
3ydd
William Gailer, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Rhanbarth Ceredigion
54: Rhyddiaith Oedran Bl. 5 a 6 (D) - Prose 10-12 years (Welsh Learners)
1af
Catrin Owen, Ysgol Iau Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
Yorke McDonald, Ysgol Gynradd Hiraddug, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Rachel Mullin, Ysgol Gynradd Penmorfa, Rhanbarth Dinbych
55: Cywaith neu Wefan Oedran Bl. 6 ac iau (D) - Project or Website under 12 years (Age year 6 and under) (Welsh Learners)
1af
, Ysgol Gynradd Comins Coch, Rhanbarth Ceredigion
2il
Sgwad Sgwennu, Ysgol Gynradd Y Llan, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
Grwp Ruby, Ysgol Gynradd Bryn Collen, Rhanbarth Dinbych
56: Gwaith ar dâp sain Oedran Bl. 6 ac iau (D) (unrhyw nifer) - Work on Audio Tape under 12 years (Age Year 6 and under) (Welsh Learners)
1af
Stryd Gefn, Ysgol Gatholig Mair, Rhanbarth Dinbych
2il
Grwp Mw Mw, Me Me, Cwac Cwac, Ysgol Gynradd Carrog, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Criw Sam, Ysgol Gynradd Glanwydden, Rhanbarth Conwy
3ydd
Criw Iago, Ysgol Gynradd Glanwydden, Rhanbarth Conwy
57: Barddoniaeth Oedran Bl. 2 ac iau - Poetry Under 8 years (Age Years 1 and 2)
1af
Dyfan Huw, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
2il
Lois Williams, Ysgol Gynradd Rhydgaled, Rhanbarth Conwy
3ydd
Twm Rowley, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
58: Barddoniaeth Oedran Bl. 3 a 4 - Poetry 8-10 years (Age Years 3 and 4)
1af
Siriol Ifan Thomas, Adran Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
2il
Niamh Elain, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Angharad Thomas, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
59: Barddoniaeth Oedran Bl. 5 a 6 - Poetry 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Gethin Morgan, Ysgol Gynradd Capel Seion, Rhanbarth Ceredigion
2il
Rachel Liscombe, Ysgol Dafydd Llwyd, Rhanbarth Maldwyn
2il
Lleucu Lynch, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
3ydd
Megan Varley, Ysgol Dafydd Llwyd, Rhanbarth Maldwyn
60: Rhyddiaith Oedran Bl. 2 ac iau - Prose Under 8 years (Age Years 1 and 2)
1af
Meirion Thomas, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Rhanbarth Ceredigion
2il
Rhys Phillips, Ysgol Gynradd Casblaidd, Rhanbarth Penfro
3ydd
Bethan Roberts, Ysgol Gymraeg Y Fenni, Rhanbarth Gwent
61: Rhyddiaith Oedran Bl. 3 a 4 - Prose 8-10 years (Age Years 3 and 4)
1af
Siriol Roberts, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
2il
Lleucu Myrddin, Adran Pentre Uchaf, Rhanbarth Eryri
3ydd
Siriol Dafis, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Gwenllian F Roberts, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
3ydd
Magi Williams, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
62: Rhyddiaith Oedran Bl. 5 a 6 - Prose 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Melanie Owen, Ysgol Gynradd Capel Seion, Rhanbarth Ceredigion
2il
Elen Berry, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Ceri Cranfield, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Rhanbarth Ceredigion
63: Cywaith neu Wefan Oedran Bl. 6 ac iau - Group Work Under 12 years (Age Years 6 and under)
1af
Perlan Man, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
2il
, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
64: Cyfansoddi Drama Oedran Bl. 6 ac iau - Drama Composition under 12 years (Age Year 6 and under)
1af
Siwan Elenid Jones, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
2il
Gemma Taylor Jones, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
3ydd
Elin Lambie, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
65: Cyfansoddi Cerddoriaeth Oedran Bl. 6 ac iau - Music Composition Under 12 years (Age Year 6 and under)
1af
Cowbois Crymych, Ysgol Gynradd Y Frenni, Rhanbarth Penfro
2il
Ysgol Roc, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
3ydd
Clywch y Clychau, Ysgol Gynradd Machynlleth, Rhanbarth Maldwyn
236: Rhyddiaith Oedran Bl. 7 (D) - Prose Age Year 7 (Welsh Learners)
1af
Ceri Giddings, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
2il
Neb yn deilwng, , Rhanbarth
3ydd
Nicole Jones, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
237: Rhyddiaith Oedran Bl. 8 a 9 (D) - Prose Age Years 8 and 9 (Welsh Learners)
1af
Carys Owen, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
2il
Eliot Banks, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Hannah Dowel, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Sophie Williams, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
238: Rhyddiaith Oedran Bl. 10 ac 11 (D) - Prose Age Years 10 and 11 (Welsh Learners)
1af
Neb yn deilwng, , Rhanbarth
2il
Neb yn deilwng, , Rhanbarth
3ydd
Danielle Hamer, Coleg Llanymddyfri, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
239: Rhyddiaith Oedran Bl. 12 a 13 (D) - Prose Age Years 11 and 12 (Welsh Learners)
1af
Lucy Salmon, Ysgol Uwchradd Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
Jessica Gasson, Ysgol Uwchradd Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
Bethan Bonsall, Ysgol Uwchradd Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
241: Gwaith ar dâp sain Oedran Bl. 7, 8 a 9 (D) (unrhyw nifer) - Work on Audio Tape under 12-15 years (Age Years 7, 8 and 9) (Welsh Learners)
1af
Grwp Zoe Astley, Ysgol Uwchradd Caereinion, Rhanbarth Maldwyn
2il
Cowbois Conwy, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
3ydd
Tic Tacs, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
242: Gwaith ar dâp sain Oedran Bl. 10-13 (D) (unrhyw nifer) - Work on Audio Tape under 15-19 years (Age Years 10-13) (Welsh Learners)
1af
Neb yn cystadlu, , Rhanbarth
243: Barddoniaeth Oedran Bl. 7 - Poetry Age Year 7
1af
Megan Edwards, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Anwen Jones, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Christina Wyn Williams, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
244: Barddoniaeth Oedran Bl. 8 - Poetry Age Year 8
1af
Rebecca Davies, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Cai Wyn, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
3ydd
Marged Tudur, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
245: Barddoniaeth Oedran Bl. 9 - Poetry Age Year 9
1af
Angharad Morgan, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
Guto Gwilym, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Einir Lewis, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
246: Barddoniaeth Oedran Bl. 10 ac 11 - Poetry Age Years 10 and 11
1af
Carys Mair Davies, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
2il
Guto Dafydd, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
3ydd
Rebeca Pennar, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
247: Barddoniaeth Oedran Bl. 12 a 13 - Poetry Age Years 12 and 13
1af
Neb yn deilwng, , Rhanbarth
2il
Neb yn deilwng, , Rhanbarth
3ydd
Neb yn deilwng, , Rhanbarth
248: Barddoniaeth dan 19 oed - Poetry Under 19 years
1af
Guto Dafydd, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
2il
Ffion Llewelyn, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Carys Davies, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
249: Barddoniaeth dan 19 oed - Poetry Under 19 years
1af
Gwawr Jones, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
2il
Gwawr Jones, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Bethan Ellis, Ysgol Uwchradd Llanfyllin, Rhanbarth Maldwyn
250: Barddoniaeth dan 19 oed - Poetry Under 19 years
1af
Elin Wyn Davies, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
2il
Garmon Rhys, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Neb yn deilwng, , Rhanbarth
251: Barddoniaeth dan 25 oed - Poetry Under 25 years
1af
Lleucu Fflur Hughes, Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
2il
Rhydian Meilir Pughe, Aelwyd Bro Ddyfi, Rhanbarth Maldwyn
3ydd
Lleucu Fflur Hughes, Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
252: Barddoniaeth dan 25 oed - Poetry Under 25 years
1af
Steffan Aran Messenger, Aelod Unigol C Penfro, Rhanbarth Penfro
2il
Gwennan Evans, Aelwyd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor, Rhanbarth Eryri
253: Barddoniaeth dan 25 oed - Poetry Under 25 years
1af
Catrin Lyall, Aelod Unigol Cylch Dinbych, Rhanbarth Dinbych
255: Rhyddiaith Oedran Bl. 7 - Prose Age Year 7
1af
Hedydd Lea Dyer, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
Gwilym Simms Williams, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Elan Morris, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
256: Rhyddiaith Oedran Bl. 8 - Prose Age Year 8
1af
Tomos Glyn Davies, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
2il
Catrin Tomos, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
3ydd
Rhian Awel Dyer, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
3ydd
Llyr Jenkins, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
Emma Hughes, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
257: Rhyddiaith Oedran Bl. 9 - Prose Age Year 9
1af
Laura Stewart Jones, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
Manon Williams, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
Nia Angharad Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Cai Jones, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
258: Rhyddiaith Oedran Bl. 10 ac 11 - Prose Age Years 10 and 11
1af
Gwen Simms Williams, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
2il
Carys Mair Davies, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
2il
Awen Roberts, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
3ydd
Nerys Mai Thomas, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Luned Mair, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
259: Rhyddiaith Oedran Bl. 12 a 13 - Prose Age Years 12 and 13
1af
Iwan Huws, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
2il
Manon Eluned George, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
3ydd
Bethan Mair Huws, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
3ydd
Rhian Stone, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
260: Rhyddiaith dan 19 oed - Prose under 19 years
1af
Siwan Jones, Ysgol Uwchradd Caereinion, Rhanbarth Maldwyn
2il
Nia Blackwell, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
Bethan Ellis, Ysgol Uwchradd Llanfyllin, Rhanbarth Maldwyn
261: Rhyddiaith dan 19 oed - Prose under 19 years
1af
Neb yn deilwng, , Rhanbarth
2il
Neb yn deilwng, , Rhanbarth
3ydd
Neb yn deilwng, , Rhanbarth
262: Rhyddiaith dan 19 oed - Prose under 19 years
1af
Neb yn cystadlu, , Rhanbarth
263: Rhyddiaith dan 25 oed - Prose Under 25 years
1af
Sioned Owen, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
Dafydd Tudur, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
3ydd
Lleucu Fflur Hughes, Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
264: Rhyddiaith dan 25 oed - Prose Under 25 years
1af
Guto Dafydd, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
2il
Bethan Ellis, Ysgol Uwchradd Llanfyllin, Rhanbarth Maldwyn
3ydd
Gwenno Williams, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
265: Rhyddiaith dan 25 oed - Prose Under 25 years
1af
Non Meleri Hughes, Aelwyd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor, Rhanbarth Eryri
2il
Bethan Mair Morris, Aelod Unigol C Myllin, Rhanbarth Maldwyn
268: Cywaith neu Wefan Oedran Bl. 7-9 - Project or Website Age Years 7 - 9
1af
Dosbarth 7 (3), Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Dosbarth 9lb, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Olwynion Gwyllt, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
269: Cywaith neu Wefan 14-25 oed - Project or Website Age Years 14 - 25
1af
Neb yn cystadlu, , Rhanbarth
270: Cystadleuaeth Golwg dan 25 oed - Golwg Competition Under 25 years
1af
Neb yn cystadlu, , Rhanbarth
271: Cyfansoddi Drama Oedran Bl. 7, 8 a 9 - Drama Composition 12-15 years (Age Years 7, 8 and 9)
1af
Sioned Llywelyn, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
2il
Marged Tudur, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
3ydd
Alys Williams, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
272: Cyfansoddi Drama Oedran Bl. 10-13 - Drama Composition 15-19 years (Age Years 10-13)
1af
Mared Haf Roberts, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
2il
Catrin Mai Jones, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Hanna Jarman, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
274: Cyfansoddi Cerddoriaeth Oedran Bl. 7, 8 a 9 - Music Composition 12-15 years (Age Years 7, 8 and 9)
1af
Sion Elwyn Hughes, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
275: Cyfansoddi Cerddoriaeth Oedran Bl. 7, 8 a 9 - Music Composition 12-15 years (Age Years 7, 8 and 9)
1af
Eurion Jones Williams, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
2il
Dafydd Huw Wrennall, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
3ydd
Stephanie Jenkins, Ysgol Gyfun Rhydfelen, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
3ydd
Cavan Shakespeare, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
276: Cyfansoddi Cerddoriaeth Oedran Bl. 10-13 - Music Composition 15-19 years (Age Years 10-13)
1af
Mared Emlyn Jones, Aelwyd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
2il
Alice Hughes, Ysgol Uwchradd Y Gader, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Elena Davie, Ysgol Gyfun y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
277: Cyfansoddi Cerddoriaeth Oedran Bl. 10-13 - Music Composition 15-19 years (Age Years 10-13)
1af
Aled Clark, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
2il
Steffan Donnelly, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
2il
Aeron Preston, Ysgol Uwchradd Llanidloes, Rhanbarth Maldwyn
279: Cyfansoddi Cerdd Dant dan 25 oed - Cerdd Dant (Composition) under 25 years
1af
Neb yn cystadlu, , Rhanbarth
280: Cyfansoddi Cerdd Dant dan 25 oed - Cerdd Dant ( Composition) under 25 years
1af
Meirianwen Jones Williams, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion