Eisteddfod yr Urdd
Canlyniadau Gwaith Cartref i gydByddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.
 
61: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Prose 8-10 years (Age Years 3 and 4)
2il
Lleucu Myrddin, Adran Pentre Uchaf, Rhanbarth Eryri
3ydd
Gwenllian F Roberts, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
243: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blwyddyn 7 - Poetry Age Year 7
3ydd
Christina Wyn Williams, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
244: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blwyddyn 8 - Poetry Age Year 8
2il
Cai Wyn, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
3ydd
Marged Tudur, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
246: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Poetry Age Years 10 and 11
2il
Guto Dafydd, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
248: Barddoniaeth Barddoniaeth dan 19 oed - Poetry Under 19 years
1af
Guto Dafydd, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
251: Barddoniaeth Barddoniaeth dan 25 oed - Poetry Under 25 years
1af
Lleucu Fflur Hughes, Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
3ydd
Lleucu Fflur Hughes, Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
252: Barddoniaeth Barddoniaeth dan 25 oed - Poetry Under 25 years
2il
Gwennan Evans, Aelwyd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor, Rhanbarth Eryri
255: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blwyddyn 7 - Prose Age Year 7
1af
Hedydd Lea Dyer, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
256: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blwyddyn 8 - Prose Age Year 8
2il
Catrin Tomos, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
3ydd
Emma Hughes, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
3ydd
Rhian Awel Dyer, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
257: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blwyddyn 9 - Prose Age Year 9
1af
Laura Stewart Jones, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
258: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Prose Age Years 10 and 11
2il
Awen Roberts, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
259: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 12 a 13 - Prose Age Years 12 and 13
1af
Iwan Huws, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
2il
Manon Eluned George, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
3ydd
Bethan Mair Huws, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
263: Rhyddiaith Rhyddiaith dan 25 oed - Prose Under 25 years
1af
Sioned Owen, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
Dafydd Tudur, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
3ydd
Lleucu Fflur Hughes, Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
264: Rhyddiaith Rhyddiaith dan 25 oed - Prose Under 25 years
1af
Guto Dafydd, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
265: Rhyddiaith Rhyddiaith dan 25 oed - Prose Under 25 years
1af
Non Meleri Hughes, Aelwyd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor, Rhanbarth Eryri
271: Drama (Cyfansoddi) Cyfansoddi Drama Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Drama Composition 12-15 years (Age Years 7, 8 and 9)
2il
Marged Tudur, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
3ydd
Alys Williams, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
272: Drama (Cyfansoddi) Cyfansoddi Drama Oedran Blynyddoedd 10-13 - Drama Composition 15-19 years (Age Years 10-13)
1af
Mared Haf Roberts, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
274: Cerddoriaeth (Cyfansoddi) Cyfansoddi Cerddoriaeth Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Music Composition 12-15 years (Age Years 7, 8 and 9)
1af
Sion Elwyn Hughes, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri