Eisteddfod yr Urdd
Canlyniadau Gwaith Cartref i gydByddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.
 
56: Tap Sain i ddysgwyr Gwaith ar Dap Sain Oedran Blwyddyn 6 ac iau - Work on Audio Tape under 12 years (Age Year 6 and under) (Welsh Learners)
3ydd
Criw Iago, Ysgol Gynradd Glanwydden, Rhanbarth Conwy
3ydd
Criw Sam, Ysgol Gynradd Glanwydden, Rhanbarth Conwy
57: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Poetry Under 8 years (Age Years 1 and 2)
2il
Lois Williams, Ysgol Gynradd Rhydgaled, Rhanbarth Conwy
59: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Poetry 10-12 years (Age Years 5 and 6)
2il
Lleucu Lynch, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
61: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Prose 8-10 years (Age Years 3 and 4)
1af
Siriol Roberts, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
63: Rhyddiaith Cywaith Oedran Blwyddyn 6 ac iau - Group Work Under 12 years (Age Years 6 and under)
2il
, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
64: Drama (Cyfansoddi) Cyfansoddi Drama Oedran Blwyddyn 6 ac iau - Drama Composition under 12 years (Age Year 6 and under)
1af
Siwan Elenid Jones, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
2il
Gemma Taylor Jones, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
3ydd
Elin Lambie, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
236: Rhyddiaith i ddysgwyr Rhyddiaith Oedran Blwyddyn 7 - Prose Age Year 7 (Welsh Learners)
1af
Ceri Giddings, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
3ydd
Nicole Jones, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
241: Tap Sain i ddysgwyr Gwaith ar Dap Sain Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Work on Audio Tape under 12-15 years (Age Years 7, 8 and 9) (Welsh Learners)
2il
Cowbois Conwy, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
275: Cerddoriaeth (Cyfansoddi) Cyfansoddi Cerddoriaeth Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Music Composition 12-15 years (Age Years 7, 8 and 9)
2il
Dafydd Huw Wrennall, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
276: Cerddoriaeth (Cyfansoddi) Cyfansoddi Cerddoriaeth Oedran Blynyddoedd 10-13 - Music Composition 15-19 years (Age Years 10-13)
1af
Mared Emlyn Jones, Aelwyd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy