Eisteddfod yr Urdd
Canlyniadau Gwaith Cartref i gydByddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.
 
53: Rhyddiaith i ddysgwyr Rhyddiaith Oedran Blwyddyn 4 ac iau - Prose Under 10 years (Welsh Learners)
2il
Frankie Needs, Ysgol Gynradd Gellifor, Rhanbarth Dinbych
54: Rhyddiaith i ddysgwyr Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Prose 10-12 years (Welsh Learners)
2il
Yorke McDonald, Ysgol Gynradd Hiraddug, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Rachel Mullin, Ysgol Gynradd Penmorfa, Rhanbarth Dinbych
55: Rhyddiaith i ddysgwyr Cywaith neu Wefan Oedran Blwyddyn 6 ac iau - Project or Website under 12 years (Age year 6 and under) (Welsh Learners)
3ydd
Grwp Ruby, Ysgol Gynradd Bryn Collen, Rhanbarth Dinbych
56: Tap Sain i ddysgwyr Gwaith ar Dap Sain Oedran Blwyddyn 6 ac iau - Work on Audio Tape under 12 years (Age Year 6 and under) (Welsh Learners)
1af
Stryd Gefn, Ysgol Gatholig Mair, Rhanbarth Dinbych
2il
Grwp Mw Mw, Me Me, Cwac Cwac, Ysgol Gynradd Carrog, Rhanbarth Dinbych
57: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Poetry Under 8 years (Age Years 1 and 2)
1af
Dyfan Huw, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
61: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Prose 8-10 years (Age Years 3 and 4)
3ydd
Magi Williams, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
62: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Prose 10-12 years (Age Years 5 and 6)
2il
Elen Berry, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
237: Rhyddiaith i ddysgwyr Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 8 a 9 - Prose Age Years 8 and 9 (Welsh Learners)
1af
Carys Owen, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
2il
Eliot Banks, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Hannah Dowel, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Sophie Williams, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
241: Tap Sain i ddysgwyr Gwaith ar Dap Sain Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Work on Audio Tape under 12-15 years (Age Years 7, 8 and 9) (Welsh Learners)
3ydd
Tic Tacs, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
245: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blwyddyn 9 - Poetry Age Year 9
3ydd
Einir Lewis, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
250: Barddoniaeth Barddoniaeth dan 19 oed - Poetry Under 19 years
1af
Elin Wyn Davies, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
2il
Garmon Rhys, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
253: Barddoniaeth Barddoniaeth dan 25 oed - Poetry Under 25 years
1af
Catrin Lyall, Aelod Unigol Cylch Dinbych, Rhanbarth Dinbych
255: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blwyddyn 7 - Prose Age Year 7
3ydd
Elan Morris, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
264: Rhyddiaith Rhyddiaith dan 25 oed - Prose Under 25 years
3ydd
Gwenno Williams, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
268: Rhyddiaith Cywaith Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Project or Website Age Years 7 - 9
3ydd
Olwynion Gwyllt, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
272: Drama (Cyfansoddi) Cyfansoddi Drama Oedran Blynyddoedd 10-13 - Drama Composition 15-19 years (Age Years 10-13)
2il
Catrin Mai Jones, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
275: Cerddoriaeth (Cyfansoddi) Cyfansoddi Cerddoriaeth Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Music Composition 12-15 years (Age Years 7, 8 and 9)
3ydd
Cavan Shakespeare, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
277: Cerddoriaeth (Cyfansoddi) Cyfansoddi Cerddoriaeth Oedran Blynyddoedd 10-13 - Music Composition 15-19 years (Age Years 10-13)
1af
Aled Clark, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych