Eisteddfod yr Urdd
Canlyniadau Gwaith Cartref i gydByddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.
 
59: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Poetry 10-12 years (Age Years 5 and 6)
2il
Rachel Liscombe, Ysgol Dafydd Llwyd, Rhanbarth Maldwyn
3ydd
Megan Varley, Ysgol Dafydd Llwyd, Rhanbarth Maldwyn
65: Cerddoriaeth (Cyfansoddi) Cyfansoddi Cerddoriaeth Oedran Blwyddyn 6 ac iau - Music Composition Under 12 years (Age Year 6 and under)
3ydd
Clywch y Clychau, Ysgol Gynradd Machynlleth, Rhanbarth Maldwyn
241: Tap Sain i ddysgwyr Gwaith ar Dap Sain Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Work on Audio Tape under 12-15 years (Age Years 7, 8 and 9) (Welsh Learners)
1af
Grwp Zoe Astley, Ysgol Uwchradd Caereinion, Rhanbarth Maldwyn
249: Barddoniaeth Barddoniaeth dan 19 oed - Poetry Under 19 years
3ydd
Bethan Ellis, Ysgol Uwchradd Llanfyllin, Rhanbarth Maldwyn
251: Barddoniaeth Barddoniaeth dan 25 oed - Poetry Under 25 years
2il
Rhydian Meilir Pughe, Aelwyd Bro Ddyfi, Rhanbarth Maldwyn
260: Rhyddiaith Rhyddiaith dan 19 oed - Prose under 19 years
1af
Siwan Jones, Ysgol Uwchradd Caereinion, Rhanbarth Maldwyn
3ydd
Bethan Ellis, Ysgol Uwchradd Llanfyllin, Rhanbarth Maldwyn
264: Rhyddiaith Rhyddiaith dan 25 oed - Prose Under 25 years
2il
Bethan Ellis, Ysgol Uwchradd Llanfyllin, Rhanbarth Maldwyn
265: Rhyddiaith Rhyddiaith dan 25 oed - Prose Under 25 years
2il
Bethan Mair Morris, Aelod Unigol C Myllin, Rhanbarth Maldwyn
277: Cerddoriaeth (Cyfansoddi) Cyfansoddi Cerddoriaeth Oedran Blynyddoedd 10-13 - Music Composition 15-19 years (Age Years 10-13)
2il
Aeron Preston, Ysgol Uwchradd Llanidloes, Rhanbarth Maldwyn