Eisteddfod yr Urdd
Canlyniadau Gwaith Cartref i gydByddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.
 
53: Rhyddiaith i ddysgwyr Rhyddiaith Oedran Blwyddyn 4 ac iau - Prose Under 10 years (Welsh Learners)
3ydd
William Gailer, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Rhanbarth Ceredigion
54: Rhyddiaith i ddysgwyr Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Prose 10-12 years (Welsh Learners)
1af
Catrin Owen, Ysgol Iau Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
55: Rhyddiaith i ddysgwyr Cywaith neu Wefan Oedran Blwyddyn 6 ac iau - Project or Website under 12 years (Age year 6 and under) (Welsh Learners)
1af
, Ysgol Gynradd Comins Coch, Rhanbarth Ceredigion
58: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Poetry 8-10 years (Age Years 3 and 4)
1af
Siriol Ifan Thomas, Adran Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
59: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Poetry 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Gethin Morgan, Ysgol Gynradd Capel Seion, Rhanbarth Ceredigion
60: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blwyddyn 2 ac iau - Prose Under 8 years (Age Years 1 and 2)
1af
Meirion Thomas, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Rhanbarth Ceredigion
61: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 3 a 4 - Prose 8-10 years (Age Years 3 and 4)
3ydd
Siriol Dafis, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
62: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 5 a 6 - Prose 10-12 years (Age Years 5 and 6)
1af
Melanie Owen, Ysgol Gynradd Capel Seion, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Ceri Cranfield, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Rhanbarth Ceredigion
63: Rhyddiaith Cywaith Oedran Blwyddyn 6 ac iau - Group Work Under 12 years (Age Years 6 and under)
1af
Perlan Man, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
243: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blwyddyn 7 - Poetry Age Year 7
2il
Anwen Jones, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
245: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blwyddyn 9 - Poetry Age Year 9
2il
Guto Gwilym, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
246: Barddoniaeth Barddoniaeth Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Poetry Age Years 10 and 11
1af
Carys Mair Davies, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
248: Barddoniaeth Barddoniaeth dan 19 oed - Poetry Under 19 years
2il
Ffion Llewelyn, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Carys Davies, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
249: Barddoniaeth Barddoniaeth dan 19 oed - Poetry Under 19 years
1af
Gwawr Jones, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
2il
Gwawr Jones, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
255: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blwyddyn 7 - Prose Age Year 7
2il
Gwilym Simms Williams, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
256: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blwyddyn 8 - Prose Age Year 8
1af
Tomos Glyn Davies, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
257: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blwyddyn 9 - Prose Age Year 9
2il
Nia Angharad Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
258: Rhyddiaith Rhyddiaith Oedran Blynyddoedd 10 ac 11 - Prose Age Years 10 and 11
1af
Gwen Simms Williams, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
2il
Carys Mair Davies, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Nerys Mai Thomas, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Luned Mair, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
268: Rhyddiaith Cywaith Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Project or Website Age Years 7 - 9
2il
Dosbarth 9lb, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
271: Drama (Cyfansoddi) Cyfansoddi Drama Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Drama Composition 12-15 years (Age Years 7, 8 and 9)
1af
Sioned Llywelyn, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
275: Cerddoriaeth (Cyfansoddi) Cyfansoddi Cerddoriaeth Oedran Blynyddoedd 7,8 a 9 - Music Composition 12-15 years (Age Years 7, 8 and 9)
1af
Eurion Jones Williams, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
280: Cerdd Dant (Cyfansoddi) Cyfansoddi Cerdd Dant dan 25 oed - Cerdd Dant ( Composition) under 25 years
1af
Meirianwen Jones Williams, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion