Eisteddfod yr Urdd
Enillwyr CDT Cenedlaethol 2006


66 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau
1af
Daniel Davies, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
2il
Sion Eifion Land, Ysgol Gynradd Llanrug, Rhanbarth Eryri
3ydd
Elin Gwen Jones, Ysgol Gynradd Amlwch, Rhanbarth Môn
67 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4
1af
Melissa Williams, Ysgol Gynradd Carwe, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Cerian Jones, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Iestyn Wheeler, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
68 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6
1af
Harri Worman, Ysgol Gynradd Glantwymyn, Rhanbarth Maldwyn
2il
Anna Sen, Ysgol Gynradd Coed Y Bryn, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Abbie Jones, Ysgol Iau Llangennech, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
69 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau
1af
Elain Wyn Evans, Ysgol Gynradd Llanfihangel yng Ngwynfa, Rhanbarth Maldwyn
2il
John Davenport Parry, Adran Llanelltyd, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Angharad Blundell, Ysgol Gymraeg Y Ffin, Rhanbarth Gwent
70 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4
1af
Gwyndaf Evans, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
2il
Katy Barron, Ysgol Gynradd Llanilar, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Seren Evans, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
71 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6
1af
Danny Abbott, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
2il
Jessica Evans, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Nia Cook, Ysgol Gynradd Gwenffrwd, Rhanbarth Fflint Maelor
72 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau
1af
Clara Hall, Ysgol Gynradd Albert, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
Emily Smith, Ysgol Gymraeg Trelyn, Rhanbarth Gwent
3ydd
Jack Guy, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Rhanbarth Ceredigion
73 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4
1af
Christina Mitchell, Ysgol Gynradd Hybarch Edward Morgan, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
Ceryn Morris, Ysgol Gynradd Login Fach, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
Rebecca Jane Moorcroft, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
74 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6
1af
John Ethan Richards, Ysgol Gynradd Santes Tudful, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
2il
Natasha Lowe-Sellers, Ysgol Gynradd Cwm y Glo, Rhanbarth Eryri
3ydd
Osian Evans, Ysgol Gynradd Brynsaron, Rhanbarth Ceredigion
75 - Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl.2 ac iau
1af
Ilan, Jordan, Kyla, Emily ac Ellie , Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
2il
Grwp Sian, Ysgol Babanod Ardwyn, Rhanbarth Maldwyn
3ydd
Dion James a Adam Carlile, Ysgol Gynradd Cilgerran, Rhanbarth Penfro
76 - Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 3 a 4
1af
Grwp Natalie, Adran Tref Y Gelli, Rhanbarth Eryri
2il
Grwp Jake, Adran Ffridd y Llyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Hannah, Samantha a Catrin , Ysgol Gynradd Llanfair D.C., Rhanbarth Dinbych
77 - Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 5 a 6
1af
Grwp Charlie, Ysgol Gynradd Abermiwl, Rhanbarth Maldwyn
2il
Grwp Megan , Ysgol Gymraeg Bro Eirwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
Grwp Jack Collins, Adran Maenclochog, Rhanbarth Penfro
78 - Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau
1af
Heledd Erin Roberts, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Carwyn Griffiths, Adran Aberdaron/Rhiw, Rhanbarth Eryri
3ydd
Dafydd Weightman, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
79 - Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4
1af
Betsan Jenkins, Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
Elis Ifans, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Arianna Whittaker, Ysgol Gynradd Croesgoch, Rhanbarth Penfro
80 - Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6
1af
Cadi Rowlands, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Dylan James, Ysgol Dafydd Llwyd, Rhanbarth Maldwyn
3ydd
Ryan Davies, Ysgol Gynradd Abergwili, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
81 - Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 2 ac iau
1af
Grwp Elin ac Eve, Ysgol Dafydd Llwyd, Rhanbarth Maldwyn
2il
Grwp Erin, Adran Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
3ydd
Grwp Abergwili, Ysgol Gynradd Abergwili, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
82 - Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 3 a 4
1af
Grwp Enlli, Adran Aberdaron/Rhiw, Rhanbarth Eryri
2il
Grwp Kaylim , Ysgol Gynradd Pentrecelyn, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Grwp Robyn a Bronwen, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
83 - Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 5 a 6
1af
Grwp Dylan, Ysgol Gynradd Y Tywyn, Rhanbarth Môn
2il
Grwp Katie, Ysgol Gynradd Dafen, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
84 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.6 ac iau
1af
Karla Llewelyn, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
2il
Aron Osborne, Ysgol Gynradd Talyllychau, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
Samuel Richards, Ysgol Gymraeg Lon Las, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
85 - 2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(C)
1af
Hefin Evans, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Rebecca Harrison, Ysgol Gynradd Trimsaran, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
Joshua Bullen, Adran Ffridd y Llyn, Rhanbarth Meirionnydd
86 - 3D Bl. 6 ac iau (Angh Arbennig)(C)
1af
Sophie Nash, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
2il
Llinos Owen, Ysgol Gynradd Llanfachraeth, Rhanbarth Môn
3ydd
Aiden Cook, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd, Rhanbarth Ceredigion
87 - 2D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh.Arb.)(C)
1af
Charlotte a Jessica , Ysgol Gynradd Glanrafon, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
Uned Iaith, Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Grwp Brondyffryn, Ysgol Arbennig Plas Brondyffryn, Rhanbarth Dinbych
88 - 3D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.) (C)
1af
Grwp Ieuan, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Bois y Morfa, Ysgol Arbennig Tir Morfa, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Karla a Daniel, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
89 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) Bl.6 ac Iau
1af
William Maskell, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Michael Gillett, Ysgol Arbennig Plas Brondyffryn, Rhanbarth Dinbych
90 - 2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D)
1af
Matthew Walters, Ysgol Gynradd Ciliau Parc, Rhanbarth Ceredigion
2il
Bethan Haf Williams, Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
Llewelyn Hughes, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
91 - 3D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D)
1af
Kelvin Humphreys, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
2il
Robert Glyn Williams, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Hannah, Ysgol Gynradd Beaumaris, Rhanbarth Môn
92 - 2D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.)(D)
1af
Aeron, Bethan a Tomos , Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
93 - 3D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.) (D)
1af
Grwp Ianto, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
2il
Tomos, Bethan ac Aeron , Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
94 - Argraffu Bl. 2 ac iau
1af
Elin Ceri, Ysgol Gynradd Llangain, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Elinor Carpenter, Ysgol Gymraeg Rhyd y Grug, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
3ydd
Grace James, Ysgol Gynradd Cilgerran, Rhanbarth Penfro
95 - Argraffu Bl. 3 a 4
1af
Gwyndaf Evans, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
2il
Catrin Davies, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
Caitlin Pratton, Ysgol Dafydd Llwyd, Rhanbarth Maldwyn
96 - Argraffu Bl. 5 a 6
1af
Lucy Groves, Ysgol Gynradd Maesydre, Rhanbarth Maldwyn
2il
Llion Meilir Jones, Ysgol Gynradd Bro Tegid, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Julian Williams, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
97 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau
1af
Katie Hulley, Ysgol Gynradd Creigiau, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
Guto Wyn Huws, Ysgol Gynradd Y Groeslon, Rhanbarth Eryri
3ydd
Joshua Brownlie, Ysgol Gynradd Cynfran, Rhanbarth Conwy
98 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4
1af
Daniel Davies, Ysgol Gymraeg Bronllwyn, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
2il
Molly Atkins, Ysgol Gynradd Carwe, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Alaw Davies, Ysgol Gynradd Pwll Coch, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
99 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6
1af
Samuel Griffin, Ysgol Gymraeg Rhyd y Grug, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
2il
Rhian Roberts, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
David Jones, Ysgol Gynradd Penysarn, Rhanbarth Môn
100 - Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau
1af
Samuel Griffin, Ysgol Gymraeg Rhyd y Grug, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
2il
Emily Jayne Bruce, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
3ydd
Kirsty Brew, Adran Abererch, Rhanbarth Eryri
101 - Creu Gwefan Bl. 6 ac iau (Unigol neu Grwp)
1af
Annie Harries, Ysgol Gynradd Glan Cleddau, Rhanbarth
2il
, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Cenedlaethol
3ydd
, Ysgol Gynradd Plascrug, Rhanbarth Cenedlaethol
102 - Caligraffeg Bl. 6 ac iau
1af
Owen Watkins, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
2il
Theo Rodway, Ysgol Gynradd Maesydre, Rhanbarth Maldwyn
3ydd
Emma Roberts, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch, Rhanbarth Dinbych
103 - Pypedau Bl. 2 ac iau
1af
Todd Wynne-Eyton, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
2il
Huw Parry, Ysgol Gynradd Bro Tegid, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Dylan Edwards, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
104 - Pypedau Bl. 3 a 4
1af
Rhydian Morgan, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
2il
Elis Lewis, Ysgol Gymraeg Rhyd y Grug, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
3ydd
Glesni Rees, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn, Rhanbarth Meirionnydd
105 - Pypedau Bl. 5 a 6
1af
Rhian Wynne, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
2il
Zoe May, Ysgol Gynradd Rhos Helyg, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
Anna Llywelyn Lloyd, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
106 - Pypedau Cywaith Bl. 2 ac iau
1af
Grwp Ffion, Iestyn, Joe ac Elain , Ysgol Gynradd Llanfihangel yng Ngwynfa, Rhanbarth Maldwyn
2il
Cwmni Dawnswyr Dawnus, Adran Llanaelhaearn, Rhanbarth Eryri
3ydd
Grwp yr Adar, Ysgol Gynradd Cilgerran, Rhanbarth Penfro
107 - Pypedau Cywaith Bl. 3 a 4
1af
Grwp y Deinosoriaid, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Grwp Tomos, Adran Llithfaen, Rhanbarth Eryri
108 - Pypedau Cywaith Bl. 5 a 6
1af
Grwp Huw, Carwyn, Eurof a Carwyn, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
2il
Grwp Sion, Ysgol Gynradd Llanfair D.C., Rhanbarth Dinbych
3ydd
Grwp Dinllaen, Adran/Uwch Adran Morfa Nefyn, Rhanbarth Eryri
109 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau
1af
Nel Huws, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
2il
Bethany Angharad Franks, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
3ydd
Kieran Walker, Ysgol Fabanod Ladywell Green, Rhanbarth Maldwyn
110 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4
1af
Iestyn Davies, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
2il
Lois Thomas, Ysgol Gynradd Cae'r Felin, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Megan Hughes, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
111 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6
1af
Sean Williams, Ysgol Gynradd Carwe, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Sean Molyneux, Ysgol Gynradd Y Tywyn, Rhanbarth Môn
3ydd
Cadi Rowlands, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
112 - 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
Chloe T Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
2il
Ffion Hopkins, Ysgol Gymraeg Brynmawr, Rhanbarth Gwent
3ydd
Manon Fychan, Ysgol Gynradd Pennant, Rhanbarth Ceredigion
113 - 2D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
Rhiannon Elidan, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
2il
Lois Lightfoot, Ysgol Gynradd Pentrecelyn, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Steffan Morris, Ysgol Gymraeg Rhydaman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
114 - 2D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
Cian Hopkins, Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
Seren Ruane, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Elin Haf Williams, Ysgol Gynradd Glantwymyn, Rhanbarth Maldwyn
115 - 3D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
Menna Evans, Ysgol Gymraeg Y Castell, Rhanbarth Gwent
2il
Beca Lois Kynaston, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
3ydd
Kyla Milne, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
116 - 3D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
Ellie Jones Hughes, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch, Rhanbarth Dinbych
2il
Gabrielle Mears, Ysgol Gynradd Plasnewydd, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
3ydd
James O''Callaghan, Ysgol Gymraeg Trelyn, Rhanbarth Gwent
117 - 3D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
Emilia Edwards, Ysgol Gynradd Llanfyllin, Rhanbarth Maldwyn
2il
Hannah Smith, Ysgol Gymraeg Treganna, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
Molly Griffiths, Ysgol Gynradd Ifor Bach, Rhanbarth Gwent
118 - Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau
1af
Cerys B Jones, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
2il
Catrin Roulston, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Emma Louise, Ysgol Gynradd Bronyfoel, Rhanbarth Eryri
119 - Gwau/Crosio Bl. 3 a 4
1af
Ffion Watkin, Ysgol Gynradd Pontrobert, Rhanbarth Maldwyn
2il
Arwen Vernon, Ysgol Gymraeg Brynmawr, Rhanbarth Gwent
3ydd
Cerys Jones, Ysgol Gynradd Llanfachraeth, Rhanbarth Môn
120 - Gwau/Crosio Bl. 5 a 6
1af
Lucy Hitchings, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
2il
Hayley Griffiths, Ysgol Dafydd Llwyd, Rhanbarth Maldwyn
3ydd
Ffion Walther, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
121 - Gwehyddu / Macrame Bl. 2 ac iau
1af
Ayesha Owen Jones, Ysgol Fabanod Ladywell Green, Rhanbarth Maldwyn
2il
Meriel Ll Owen, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
3ydd
Megan Evans, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
122 - Gwehyddu / Macrame Bl. 3 a 4
1af
Georgina Holmes, Ysgol Gynradd Clocaenog, Rhanbarth Dinbych
2il
Lois Cornish, Ysgol Dafydd Llwyd, Rhanbarth Maldwyn
3ydd
Mared Elin Williams, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
123 - Gwehyddu / Macrame Bl. 5 a 6
1af
Sara Elin Williams, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
2il
Mari Davies, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Beth Horton, Adran Corris, Rhanbarth Meirionnydd
124 - Ffasiwn Bl. 6 ac iau
1af
Mali Wyn, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
2il
Kelsey Mayes, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Lowri Reed, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
125 - Print Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
Hari Wyn Evans, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
2il
Megan Lewis, Ysgol Gynradd Arberth, Rhanbarth Penfro
3ydd
Lauren Raymond, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd, Rhanbarth Conwy
126 - Print Du a Gwyn Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
Rhys Durbin, Ysgol Gynradd Plascrug, Rhanbarth Ceredigion
2il
Daniel Griffiths, Ysgol Gymraeg Y Castell, Rhanbarth Gwent
3ydd
Joshua Sayle, Ysgol Gymraeg Garth Olwg, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
127 - Print Lliw Bl. 2 ac iau
1af
Angharad Noakes, Ysgol Gynradd Cilgerran, Rhanbarth Penfro
2il
Cerian Jenkins, Ysgol Gynradd Llanwnnen, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Shoshonee Brown, Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion, Rhanbarth Maldwyn
128 - Print Lliw Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
Jin Jin Meng, Ysgol Gynradd Plascrug, Rhanbarth Ceredigion
2il
John Kime, Ysgol Gynradd Edmwnd Prys, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Megan Wilkinson, Ysgol Gynradd Llanfyllin, Rhanbarth Maldwyn
129 - Printiau Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
Jac Cernyw, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
2il
Lois Parri, Adran Tudweiliog, Rhanbarth Eryri
3ydd
Llion Carbis, Ysgol Gymraeg Y Wern, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
130 - Printiau Du a Gwyn Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
Emma Henderson, Ysgol Gynradd Glannau Gwaun, Rhanbarth Penfro
2il
Peredur James, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Lewis Bailey, Ysgol Gynradd Llanrhaeadr ym Mochnant, Rhanbarth Maldwyn
131 - Printiau Lliw Bl. 2 ac iau
1af
Megan Noakes, Ysgol Gynradd Cilgerran, Rhanbarth Penfro
2il
Osian Wells, Adran Corris, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Tara Thomas, Adran Tudweiliog, Rhanbarth Eryri
132 - Printiau Lliw Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
Erin Hill, Ysgol Gynradd Peniel, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Poppy Owen, Ysgol Gynradd Cae Top, Rhanbarth Eryri
3ydd
Matthew James, Ysgol Gymraeg Garth Olwg, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
133 - Fideo Oedran Bl. 6 ac iau
1af
Hogiau Pentreuchaf, Adran Pentre Uchaf, Rhanbarth Eryri
2il
Grwp Elgan, Adran Pentrecelyn, Rhanbarth Cenedlaethol
3ydd
Daniel Stott, Adran Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
134 - Gemwaith Bl. 2 ac iau
1af
Lois Wyn Jones, Adran Gaerwen, Rhanbarth Môn
2il
Carys Williams, Ysgol Gynradd Ysbyty Ystwyth, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Ebrill Lloyd, Adran Abererch, Rhanbarth Eryri
135 - Gemwaith Bl. 3 a 4
1af
Lea Medi, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
2il
Ffion Williams, Ysgol Gynradd Ysbyty Ystwyth, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Hanna Harrison, Adran Aberdaron/Rhiw, Rhanbarth Eryri
136 - Gemwaith Bl. 5 a 6
1af
Shelley Musker Turner, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid, Rhanbarth Ceredigion
2il
Cadi Rowlands, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Isabella Hughes, Ysgol Gynradd Pwll Coch, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
137 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau
1af
Jordan Jones, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
2il
Ffion Medi Watkins, Ysgol Gynradd Llanfihangel yng Ngwynfa, Rhanbarth Maldwyn
3ydd
Gemma Beavis, Ysgol Gynradd Cilgerran, Rhanbarth Penfro
138 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4
1af
Iestyn Wheeler, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
2il
Megan Wilkinson, Ysgol Gynradd Llanfyllin, Rhanbarth Maldwyn
3ydd
Dafydd George, Ysgol Gynradd Cilgerran, Rhanbarth Penfro
139 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6
1af
Megan Lloyd, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
2il
Dewi Ballard, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Deio Davies, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
140 - Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 2 ac iau
1af
, Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon, Rhanbarth Gwent
2il
Grwp Guto Rhys, Adran Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
3ydd
Grwp Sffer , Ysgol Gynradd Plas Coch, Rhanbarth Fflint Maelor
141 - Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 3 a 4
1af
Sam, William a Matthew, Ysgol Gynradd Y Clogau, Rhanbarth Meirionnydd
2il
, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Grwp Jack, Adran Abererch, Rhanbarth Eryri
142 - Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 5 a 6
1af
Grwp Miriam Dafydd, Ysgol Gynradd Maelgwn, Rhanbarth Conwy
2il
Grwp Ogwen, Ysgol Gynradd Tregarth, Rhanbarth Eryri
3ydd
, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn, Rhanbarth Ceredigion
143 - Creu Arteffact Bl. 6 ac iau
1af
Rhianydd Thomas, Ysgol Gymraeg Garth Olwg, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
2il
Ellen Williamson, Ysgol Gynradd Llanfairpwll, Rhanbarth Môn
3ydd
Gregory Walters, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
281 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8
1af
Dela Anderson, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
Catrin Jones, Adran Ganllwyd, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Eleri Griffiths, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
282 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9
1af
Catrin James, Adran Ganllwyd, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Lisa James, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
Dion Edwards, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
283 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8
1af
Jamie Walker, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
Ceri Francis, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
Ellen Deir, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
284 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 9
1af
Gwenfair Hawkins, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
Charlene Jeanette, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Ceri Roberts, Aelwyd Gwrtheyrn, Rhanbarth Eryri
285 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 7 ac 8
1af
Dilwyn Wakefield, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
Shelley Harries, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Ella Rowland, Ysgol Uwchradd Dewi Sant, Rhanbarth Penfro
286 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 9
1af
Huw Jones, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Alaw Mai Roberts, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
3ydd
Emyr Jones, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
287 - Serameg / Crochenwaith Bl. 7 ac 8
1af
Cai Elis, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
2il
Rhodri Wyn Jones, Uwch Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
3ydd
Thomas Sion Jones, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
288 - Serameg / Crochenwaith Bl. 9
1af
Gwenno Haf Ellis, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
2il
Carys Williams, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
Nicola Davies, Ysgol Gyfun Coedcae, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
289 - Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl. 7 ac 8
1af
Grwp 7C, Ysgol Uwchradd Llanfyllin, Rhanbarth Maldwyn
2il
Grwp Bl 8, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
290 - Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl. 9
1af
Grwp Chelsea a Fern, Ysgol Gyfun Coedcae, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
291 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.7,8 a 9
1af
Bethan Kench, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
Omar Fyles, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
3ydd
Callum Blackshaw, Ysgol Arbennig Tir Morfa, Rhanbarth Dinbych
292 - 2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (C)
1af
Angharad Phillips, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
2il
Kirsty Louise Roberts, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Hannah Naylor, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
293 - 3D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (C)
1af
Catherine Evans, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
2il
Jade Louise, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
3ydd
Stuart Fairclough, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
294 - 2D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (C)
1af
Grwp Angharad, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
295 - 3D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh.Arb.) (C)
1af
Grwp Leon, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
2il
Grwp Michael, Ysgol Arbennig Tir Morfa, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Kirsty, Elin a Hannah, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
296 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) dan 25 oed
1af
Osian Williams, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Sion Yates, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
297 - 2D dan 25 oed (Angh. Arb.) (C)
1af
Mark Jones, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Glesni Roberts, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
298 - 3D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (C)
1af
Jordan Davies, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
299 - 2D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (C)
1af
Sion ac Osian, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
300 - 3D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (C)
1af
Glesni ac Osian, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Gruffydd, Mark ac Iwan, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
301 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) Bl.7,8 a 9
1af
Arwyn Roberts, Ysgol Uwchradd Llanfyllin, Rhanbarth Maldwyn
2il
Charlene Jeannette, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Catherine Evans, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
302 - 2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (D)
1af
Kayley Hargreaves, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
2il
Coral Evans, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
3ydd
Ashley Davies, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
303 - 3D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (D)
1af
Arwyn Roberts, Ysgol Uwchradd Llanfyllin, Rhanbarth Maldwyn
2il
Rachel Purser, Ysgol Arbennig Tir Morfa, Rhanbarth Dinbych
304 - 2D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D)
1af
Grwp Charlene, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
305 - 3D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D)
1af
Grwp Kevin, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
2il
Grwp Kayleigh, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
306 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) dan 25 oed
1af
Eve Govier, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
2il
Aled Wyn Hughes, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
307 - 2D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (D)
1af
Eve Govier, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
2il
Jody Ludden, Ysgol Arbennig Hafod Lon, Rhanbarth Eryri
308 - 3D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (D)
1af
Michael Mundy, Ysgol Arbennig Hafod Lon, Rhanbarth Eryri
2il
Eve Govier, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
309 - 2D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (D)
1af
Ysgol Hafod Lon, Ysgol Arbennig Hafod Lon, Rhanbarth Eryri
2il
Gwydion ac Aled, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
310 - 3D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (D)
1af
Andrew a Luke, Ysgol Arbennig Hafod Lon, Rhanbarth Eryri
2il
Grwp Maes, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Aled a Gwydion, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
311 - Argraffu Bl. 7 ac 8
1af
Megan Mole, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
Toby Cooper, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Bethan Roberts, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
312 - Argraffu Bl. 9
1af
Gareth Davies, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
2il
Ceri Roberts, Aelwyd Gwrtheyrn, Rhanbarth Eryri
313 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7 ac 8
1af
Emily Robinson, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen, Rhanbarth Eryri
2il
Iona Jones, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
Gwenllian Gwilym, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
314 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 9
1af
Daniel Owen, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
Jack Mills, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
315 - Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.7 ac 8
1af
Elizabeth R Jones, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
2il
Ffion Whittington, Ysgol Uwchradd Caereinion, Rhanbarth Maldwyn
3ydd
Catherine Griffiths, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
317 - Creu Gwefan Blynyddoedd 7, 8 a 9 (Unigol neu Grwp)
1af
Alun Jones, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Cenedlaethol
2il
Sion Pryse, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Cenedlaethol
3ydd
Geraint Rhys Jones, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Cenedlaethol
318 - Caligraffeg Bl. 7-9
1af
Robert Arwyn Edwards, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
2il
Chloe Bradshaw, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
3ydd
Catrin M Jones, Adran Tudweiliog, Rhanbarth Eryri
319 - Pypedau Bl. 7 ac 8
2il
Jordan Hidle, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
Grug Muse, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
323 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 7 ac 8
1af
Gwilym Jenner, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
2il
Dafydd Maldwyn Williams, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
3ydd
Ffion Alys Jones, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
325 - 2D Tecstilau Bl. 7 ac 8
1af
Adelaide Edwards, Ysgol Uwchradd Llanfyllin, Rhanbarth Maldwyn
2il
Janine Roberts, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
Judith Musker Turner, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
326 - 2D Tecstilau Bl. 9
1af
Ceri Roberts, Aelwyd Gwrtheyrn, Rhanbarth Eryri
327 - 3D Tecstilau Bl. 7 ac 8
1af
Judith Musker Turner, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
2il
Adelaide Edwards, Ysgol Uwchradd Llanfyllin, Rhanbarth Maldwyn
3ydd
Lucy Morgan, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
328 - 3D Tecstilau Bl. 9
1af
Meinir Twose, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Amy Alridge, Ysgol Gyfun Llanhari, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
331 - Gwehyddu / Macrame Bl. 7 ac 8
1af
Lleuwen Hedd, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
333 - Ffasiwn Blwyddyn 7 ac 8
1af
Catrin Thomas, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
Ffion Edwards, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
Siwan Jois Paul, Ysgol Uwchradd Eifionydd, Rhanbarth Eryri
334 - Ffasiwn Blwyddyn 9
1af
Lindsey Lewis, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
Elin Pritchard, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
335 - Print Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9
1af
Ffion Whittington, Ysgol Uwchradd Caereinion, Rhanbarth Maldwyn
2il
Daniel Newton, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
Owen Gray, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
336 - Print Lliw Bl. 7, 8 a 9
1af
Lewys Evans, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Thomas Sion Jones, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
3ydd
Angharad Hughes, Uwch Adran Bangor, Rhanbarth Eryri
337 - Printiau Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9
1af
Daniel Newton, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
Lewys Evans, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Catrin James, Adran Ganllwyd, Rhanbarth Meirionnydd
338 - Printiau Lliw Bl. 7, 8, a 9
1af
Chloe West, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
2il
Daniel Newton, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
Catrin James, Adran Ganllwyd, Rhanbarth Meirionnydd
339 - Fideo Oedran Uwchradd
1af
Dim cystadlu, , Rhanbarth Cenedlaethol
340 - Fideo dan 25 oed
1af
Neb yn cystadlu, , Rhanbarth Cenedlaethol
341 - Gemwaith Bl. 7 ac 8
1af
Angharad Jones, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
2il
Rhiannon Jones, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
Eleri Williams, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
342 - Gemwaith Bl. 9
3ydd
Mollie Arbuthnot, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
343 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 7 ac 8
1af
Emily Burkett, Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Seren Haf Morris, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
Mared Roberts, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
344 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 9
1af
Cecilia Peru, Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
George Roberts, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
3ydd
Gareth Catherall, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
345 - Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 7 ac 8
1af
Grwp Cywaith Bl.7/8, Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
347 - Creu Arteffact Bl. 7 ac 8
1af
Ffion Edwards, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
Maddison Anderson, Ysgol Uwchradd Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Ffion Roberts, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
348 - Creu Arteffact Bl. 9
1af
Sara Davies, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Laura Grove, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
Huw Williams, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
349 - Creu Arteffact Bl. 10 ac 11
1af
Christopher Hoskins, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
2il
Catrin Jones, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
3ydd
Carl Nuttall, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
350 - Creu Arteffact Bl. 12 a 13
1af
Catherine Tonkins, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
2il
Rhun Jones, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
3ydd
Bethan Mair Lewis, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
351 - Creu Arteffact dan 25 oed
1af
Osian Rhys Evans, Aelod Unigol Cylch Bro Conwy, Rhanbarth Conwy
353 - CAD Oedran Bl. 10 ac 11
1af
Caeron Llwyd Jones, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
2il
Jack Dennis, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
3ydd
Shaun Davies, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
354 - CAD Oedran Bl. 12 a 13
1af
Bethan Haf Thomas, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
Lowri Wyn Pierce, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
355 - CAD / CAM Bl. 7-9
1af
Sally Jackson, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
357 - CAD / CAM Bl. 12 a 13
1af
Lowri Wyn Pierce, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
Rhun Jones, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
358 - Celf dan 17 oed
1af
Connie Ann Middleman, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
Mabon Ellis, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
359 - Technoleg dan 17 oed
1af
Caryl Jones, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
Rosie Collins, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
3ydd
Rhian Lloyd Williams, Ysgol Uwchradd Caergybi, Rhanbarth Môn
360 - Celf dan 19 oed
1af
Catherine Lewis, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
2il
Mirain Alaw, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
361 - Technoleg dan 19 oed
1af
Lowri Wyn Pierce, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
364 - Portfolio o waith 18-25 oed
1af
Jaime Kelly, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
2il
Lois Rogers, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Osian Rhys Evans, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy

 


 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Ddinbych 2006