Eisteddfod yr Urdd
Enillwyr CDT Cenedlaethol 2006 (Un Rhanbarth)


66 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau
3ydd
Elin Gwen Jones, Ysgol Gynradd Amlwch, Rhanbarth Môn
78 - Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau
3ydd
Dafydd Weightman, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
83 - Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 5 a 6
1af
Grwp Dylan, Ysgol Gynradd Y Tywyn, Rhanbarth Môn
86 - 3D Bl. 6 ac iau (Angh Arbennig)(C)
2il
Llinos Owen, Ysgol Gynradd Llanfachraeth, Rhanbarth Môn
91 - 3D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D)
3ydd
Hannah, Ysgol Gynradd Beaumaris, Rhanbarth Môn
99 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6
3ydd
David Jones, Ysgol Gynradd Penysarn, Rhanbarth Môn
111 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6
2il
Sean Molyneux, Ysgol Gynradd Y Tywyn, Rhanbarth Môn
119 - Gwau/Crosio Bl. 3 a 4
3ydd
Cerys Jones, Ysgol Gynradd Llanfachraeth, Rhanbarth Môn
134 - Gemwaith Bl. 2 ac iau
1af
Lois Wyn Jones, Adran Gaerwen, Rhanbarth Môn
143 - Creu Arteffact Bl. 6 ac iau
2il
Ellen Williamson, Ysgol Gynradd Llanfairpwll, Rhanbarth Môn
287 - Serameg / Crochenwaith Bl. 7 ac 8
3ydd
Thomas Sion Jones, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
289 - Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl. 7 ac 8
2il
Grwp Bl 8, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
323 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 7 ac 8
2il
Dafydd Maldwyn Williams, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
336 - Print Lliw Bl. 7, 8 a 9
2il
Thomas Sion Jones, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
341 - Gemwaith Bl. 7 ac 8
1af
Angharad Jones, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
359 - Technoleg dan 17 oed
3ydd
Rhian Lloyd Williams, Ysgol Uwchradd Caergybi, Rhanbarth Môn

 


 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Ddinbych 2006