Eisteddfod yr Urdd
Enillwyr CDT Cenedlaethol 2006 (Un Rhanbarth)


75 - Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl.2 ac iau
3ydd
Dion James a Adam Carlile, Ysgol Gynradd Cilgerran, Rhanbarth Penfro
77 - Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 5 a 6
3ydd
Grwp Jack Collins, Adran Maenclochog, Rhanbarth Penfro
79 - Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4
3ydd
Arianna Whittaker, Ysgol Gynradd Croesgoch, Rhanbarth Penfro
94 - Argraffu Bl. 2 ac iau
3ydd
Grace James, Ysgol Gynradd Cilgerran, Rhanbarth Penfro
106 - Pypedau Cywaith Bl. 2 ac iau
3ydd
Grwp yr Adar, Ysgol Gynradd Cilgerran, Rhanbarth Penfro
125 - Print Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
2il
Megan Lewis, Ysgol Gynradd Arberth, Rhanbarth Penfro
127 - Print Lliw Bl. 2 ac iau
1af
Angharad Noakes, Ysgol Gynradd Cilgerran, Rhanbarth Penfro
130 - Printiau Du a Gwyn Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
Emma Henderson, Ysgol Gynradd Glannau Gwaun, Rhanbarth Penfro
131 - Printiau Lliw Bl. 2 ac iau
1af
Megan Noakes, Ysgol Gynradd Cilgerran, Rhanbarth Penfro
137 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau
3ydd
Gemma Beavis, Ysgol Gynradd Cilgerran, Rhanbarth Penfro
138 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4
3ydd
Dafydd George, Ysgol Gynradd Cilgerran, Rhanbarth Penfro
285 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 7 ac 8
3ydd
Ella Rowland, Ysgol Uwchradd Dewi Sant, Rhanbarth Penfro
323 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 7 ac 8
1af
Gwilym Jenner, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro

 


 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Ddinbych 2006