Eisteddfod yr Urdd
Enillwyr CDT Cenedlaethol 2006 (Un Rhanbarth)


73 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4
2il
Ceryn Morris, Ysgol Gynradd Login Fach, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
84 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.6 ac iau
3ydd
Samuel Richards, Ysgol Gymraeg Lon Las, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
283 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8
2il
Ceri Francis, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
319 - Pypedau Bl. 7 ac 8
2il
Jordan Hidle, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
333 - Ffasiwn Blwyddyn 7 ac 8
1af
Catrin Thomas, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
Ffion Edwards, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
334 - Ffasiwn Blwyddyn 9
1af
Lindsey Lewis, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
341 - Gemwaith Bl. 7 ac 8
2il
Rhiannon Jones, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
Eleri Williams, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
343 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 7 ac 8
2il
Seren Haf Morris, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
347 - Creu Arteffact Bl. 7 ac 8
1af
Ffion Edwards, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
Ffion Roberts, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
348 - Creu Arteffact Bl. 9
2il
Laura Grove, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg

 


 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Ddinbych 2006