Eisteddfod yr Urdd
Enillwyr CDT Cenedlaethol 2006 (Un Rhanbarth)


98 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4
1af
Daniel Davies, Ysgol Gymraeg Bronllwyn, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
100 - Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau
2il
Emily Jayne Bruce, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
116 - 3D Tecstilau Bl. 3 a 4
2il
Gabrielle Mears, Ysgol Gynradd Plasnewydd, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
126 - Print Du a Gwyn Bl. 3, 4, 5 a 6
3ydd
Joshua Sayle, Ysgol Gymraeg Garth Olwg, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
132 - Printiau Lliw Bl. 3, 4, 5 a 6
3ydd
Matthew James, Ysgol Gymraeg Garth Olwg, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
143 - Creu Arteffact Bl. 6 ac iau
1af
Rhianydd Thomas, Ysgol Gymraeg Garth Olwg, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol
328 - 3D Tecstilau Bl. 9
2il
Amy Alridge, Ysgol Gyfun Llanhari, Rhanbarth Bro Morgannwg Ganol

 


 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Ddinbych 2006