Eisteddfod yr Urdd
Enillwyr CDT Cenedlaethol 2006 (Un Rhanbarth)


74 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6
1af
John Ethan Richards, Ysgol Gynradd Santes Tudful, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
94 - Argraffu Bl. 2 ac iau
2il
Elinor Carpenter, Ysgol Gymraeg Rhyd y Grug, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
99 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6
1af
Samuel Griffin, Ysgol Gymraeg Rhyd y Grug, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
100 - Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau
1af
Samuel Griffin, Ysgol Gymraeg Rhyd y Grug, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol
104 - Pypedau Bl. 3 a 4
2il
Elis Lewis, Ysgol Gymraeg Rhyd y Grug, Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol

 


 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Ddinbych 2006