Eisteddfod yr Urdd
Enillwyr CDT Cenedlaethol 2006 (Un Rhanbarth)


72 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau
1af
Clara Hall, Ysgol Gynradd Albert, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
77 - Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 5 a 6
2il
Grwp Megan , Ysgol Gymraeg Bro Eirwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
79 - Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4
1af
Betsan Jenkins, Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
95 - Argraffu Bl. 3 a 4
2il
Catrin Davies, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
97 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau
1af
Katie Hulley, Ysgol Gynradd Creigiau, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
98 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4
3ydd
Alaw Davies, Ysgol Gynradd Pwll Coch, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
99 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6
2il
Rhian Roberts, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
114 - 2D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
Cian Hopkins, Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
117 - 3D Tecstilau Bl. 5 a 6
2il
Hannah Smith, Ysgol Gymraeg Treganna, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
129 - Printiau Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
3ydd
Llion Carbis, Ysgol Gymraeg Y Wern, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
136 - Gemwaith Bl. 5 a 6
3ydd
Isabella Hughes, Ysgol Gynradd Pwll Coch, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
281 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8
1af
Dela Anderson, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
283 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8
1af
Jamie Walker, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
284 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 9
1af
Gwenfair Hawkins, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
286 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 9
3ydd
Emyr Jones, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
288 - Serameg / Crochenwaith Bl. 9
2il
Carys Williams, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
342 - Gemwaith Bl. 9
3ydd
Mollie Arbuthnot, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro

 


 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Ddinbych 2006