Eisteddfod yr Urdd
Enillwyr CDT Cenedlaethol 2006 (Un Rhanbarth)


66 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau
2il
Sion Eifion Land, Ysgol Gynradd Llanrug, Rhanbarth Eryri
74 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6
2il
Natasha Lowe-Sellers, Ysgol Gynradd Cwm y Glo, Rhanbarth Eryri
76 - Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 3 a 4
1af
Grwp Natalie, Adran Tref Y Gelli, Rhanbarth Eryri
78 - Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau
2il
Carwyn Griffiths, Adran Aberdaron/Rhiw, Rhanbarth Eryri
81 - Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 2 ac iau
2il
Grwp Erin, Adran Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
82 - Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 3 a 4
1af
Grwp Enlli, Adran Aberdaron/Rhiw, Rhanbarth Eryri
90 - 2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D)
3ydd
Llewelyn Hughes, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
91 - 3D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D)
1af
Kelvin Humphreys, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
93 - 3D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.) (D)
1af
Grwp Ianto, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
97 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau
2il
Guto Wyn Huws, Ysgol Gynradd Y Groeslon, Rhanbarth Eryri
100 - Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau
3ydd
Kirsty Brew, Adran Abererch, Rhanbarth Eryri
106 - Pypedau Cywaith Bl. 2 ac iau
2il
Cwmni Dawnswyr Dawnus, Adran Llanaelhaearn, Rhanbarth Eryri
107 - Pypedau Cywaith Bl. 3 a 4
3ydd
Grwp Tomos, Adran Llithfaen, Rhanbarth Eryri
108 - Pypedau Cywaith Bl. 5 a 6
3ydd
Grwp Dinllaen, Adran/Uwch Adran Morfa Nefyn, Rhanbarth Eryri
109 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau
1af
Nel Huws, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
110 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4
3ydd
Megan Hughes, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
112 - 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
Chloe T Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
118 - Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau
3ydd
Emma Louise, Ysgol Gynradd Bronyfoel, Rhanbarth Eryri
122 - Gwehyddu / Macrame Bl. 3 a 4
3ydd
Mared Elin Williams, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
124 - Ffasiwn Bl. 6 ac iau
1af
Mali Wyn, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
129 - Printiau Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
2il
Lois Parri, Adran Tudweiliog, Rhanbarth Eryri
131 - Printiau Lliw Bl. 2 ac iau
3ydd
Tara Thomas, Adran Tudweiliog, Rhanbarth Eryri
132 - Printiau Lliw Bl. 3, 4, 5 a 6
2il
Poppy Owen, Ysgol Gynradd Cae Top, Rhanbarth Eryri
133 - Fideo Oedran Bl. 6 ac iau
1af
Hogiau Pentreuchaf, Adran Pentre Uchaf, Rhanbarth Eryri
134 - Gemwaith Bl. 2 ac iau
3ydd
Ebrill Lloyd, Adran Abererch, Rhanbarth Eryri
135 - Gemwaith Bl. 3 a 4
3ydd
Hanna Harrison, Adran Aberdaron/Rhiw, Rhanbarth Eryri
139 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6
1af
Megan Lloyd, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
140 - Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 2 ac iau
2il
Grwp Guto Rhys, Adran Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
141 - Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 3 a 4
3ydd
Grwp Jack, Adran Abererch, Rhanbarth Eryri
142 - Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 5 a 6
2il
Grwp Ogwen, Ysgol Gynradd Tregarth, Rhanbarth Eryri
284 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 9
3ydd
Ceri Roberts, Aelwyd Gwrtheyrn, Rhanbarth Eryri
286 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 9
2il
Alaw Mai Roberts, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
305 - 3D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D)
1af
Grwp Kevin, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
307 - 2D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (D)
2il
Jody Ludden, Ysgol Arbennig Hafod Lon, Rhanbarth Eryri
308 - 3D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (D)
1af
Michael Mundy, Ysgol Arbennig Hafod Lon, Rhanbarth Eryri
309 - 2D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (D)
1af
Ysgol Hafod Lon, Ysgol Arbennig Hafod Lon, Rhanbarth Eryri
310 - 3D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (D)
1af
Andrew a Luke, Ysgol Arbennig Hafod Lon, Rhanbarth Eryri
312 - Argraffu Bl. 9
2il
Ceri Roberts, Aelwyd Gwrtheyrn, Rhanbarth Eryri
313 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7 ac 8
1af
Emily Robinson, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen, Rhanbarth Eryri
318 - Caligraffeg Bl. 7-9
3ydd
Catrin M Jones, Adran Tudweiliog, Rhanbarth Eryri
319 - Pypedau Bl. 7 ac 8
3ydd
Grug Muse, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
326 - 2D Tecstilau Bl. 9
1af
Ceri Roberts, Aelwyd Gwrtheyrn, Rhanbarth Eryri
333 - Ffasiwn Blwyddyn 7 ac 8
3ydd
Siwan Jois Paul, Ysgol Uwchradd Eifionydd, Rhanbarth Eryri
336 - Print Lliw Bl. 7, 8 a 9
3ydd
Angharad Hughes, Uwch Adran Bangor, Rhanbarth Eryri

 


 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Ddinbych 2006