Eisteddfod yr Urdd
Enillwyr CDT Cenedlaethol 2006 (Un Rhanbarth)


69 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau
2il
John Davenport Parry, Adran Llanelltyd, Rhanbarth Meirionnydd
70 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4
3ydd
Seren Evans, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
76 - Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 3 a 4
2il
Grwp Jake, Adran Ffridd y Llyn, Rhanbarth Meirionnydd
78 - Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau
1af
Heledd Erin Roberts, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
80 - Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6
1af
Cadi Rowlands, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
85 - 2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(C)
3ydd
Joshua Bullen, Adran Ffridd y Llyn, Rhanbarth Meirionnydd
96 - Argraffu Bl. 5 a 6
2il
Llion Meilir Jones, Ysgol Gynradd Bro Tegid, Rhanbarth Meirionnydd
103 - Pypedau Bl. 2 ac iau
2il
Huw Parry, Ysgol Gynradd Bro Tegid, Rhanbarth Meirionnydd
104 - Pypedau Bl. 3 a 4
3ydd
Glesni Rees, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn, Rhanbarth Meirionnydd
107 - Pypedau Cywaith Bl. 3 a 4
1af
Grwp y Deinosoriaid, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn, Rhanbarth Meirionnydd
111 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6
3ydd
Cadi Rowlands, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
123 - Gwehyddu / Macrame Bl. 5 a 6
3ydd
Beth Horton, Adran Corris, Rhanbarth Meirionnydd
128 - Print Lliw Bl. 3, 4, 5 a 6
2il
John Kime, Ysgol Gynradd Edmwnd Prys, Rhanbarth Meirionnydd
131 - Printiau Lliw Bl. 2 ac iau
2il
Osian Wells, Adran Corris, Rhanbarth Meirionnydd
136 - Gemwaith Bl. 5 a 6
2il
Cadi Rowlands, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
141 - Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 3 a 4
1af
Sam, William a Matthew, Ysgol Gynradd Y Clogau, Rhanbarth Meirionnydd
281 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8
2il
Catrin Jones, Adran Ganllwyd, Rhanbarth Meirionnydd
282 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9
1af
Catrin James, Adran Ganllwyd, Rhanbarth Meirionnydd
286 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 9
1af
Huw Jones, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
292 - 2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (C)
2il
Kirsty Louise Roberts, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Hannah Naylor, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
295 - 3D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh.Arb.) (C)
3ydd
Kirsty, Elin a Hannah, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
296 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) dan 25 oed
1af
Osian Williams, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Sion Yates, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
297 - 2D dan 25 oed (Angh. Arb.) (C)
1af
Mark Jones, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Glesni Roberts, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
299 - 2D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (C)
1af
Sion ac Osian, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
300 - 3D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (C)
1af
Glesni ac Osian, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Gruffydd, Mark ac Iwan, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
306 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) dan 25 oed
2il
Aled Wyn Hughes, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
309 - 2D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (D)
2il
Gwydion ac Aled, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
310 - 3D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (D)
3ydd
Aled a Gwydion, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
336 - Print Lliw Bl. 7, 8 a 9
1af
Lewys Evans, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
337 - Printiau Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9
2il
Lewys Evans, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Catrin James, Adran Ganllwyd, Rhanbarth Meirionnydd
338 - Printiau Lliw Bl. 7, 8, a 9
3ydd
Catrin James, Adran Ganllwyd, Rhanbarth Meirionnydd
360 - Celf dan 19 oed
2il
Mirain Alaw, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd

 


 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Ddinbych 2006