Eisteddfod yr Urdd
Enillwyr CDT Cenedlaethol 2006 (Un Rhanbarth)


73 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4
3ydd
Rebecca Jane Moorcroft, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
82 - Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 3 a 4
3ydd
Grwp Robyn a Bronwen, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
84 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.6 ac iau
1af
Karla Llewelyn, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
86 - 3D Bl. 6 ac iau (Angh Arbennig)(C)
1af
Sophie Nash, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
88 - 3D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.) (C)
3ydd
Karla a Daniel, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
96 - Argraffu Bl. 5 a 6
3ydd
Julian Williams, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
97 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau
3ydd
Joshua Brownlie, Ysgol Gynradd Cynfran, Rhanbarth Conwy
102 - Caligraffeg Bl. 6 ac iau
1af
Owen Watkins, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
105 - Pypedau Bl. 5 a 6
3ydd
Anna Llywelyn Lloyd, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
108 - Pypedau Cywaith Bl. 5 a 6
1af
Grwp Huw, Carwyn, Eurof a Carwyn, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
109 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau
2il
Bethany Angharad Franks, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
113 - 2D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
Rhiannon Elidan, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
115 - 3D Tecstilau Bl. 2 ac iau
2il
Beca Lois Kynaston, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
118 - Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau
1af
Cerys B Jones, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
121 - Gwehyddu / Macrame Bl. 2 ac iau
2il
Meriel Ll Owen, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
123 - Gwehyddu / Macrame Bl. 5 a 6
1af
Sara Elin Williams, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
125 - Print Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
3ydd
Lauren Raymond, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd, Rhanbarth Conwy
129 - Printiau Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
Jac Cernyw, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
133 - Fideo Oedran Bl. 6 ac iau
3ydd
Daniel Stott, Adran Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
135 - Gemwaith Bl. 3 a 4
1af
Lea Medi, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
139 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6
3ydd
Deio Davies, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
142 - Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 5 a 6
1af
Grwp Miriam Dafydd, Ysgol Gynradd Maelgwn, Rhanbarth Conwy
287 - Serameg / Crochenwaith Bl. 7 ac 8
1af
Cai Elis, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
2il
Rhodri Wyn Jones, Uwch Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
288 - Serameg / Crochenwaith Bl. 9
1af
Gwenno Haf Ellis, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
291 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.7,8 a 9
2il
Omar Fyles, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
293 - 3D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (C)
2il
Jade Louise, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
3ydd
Stuart Fairclough, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
298 - 3D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (C)
1af
Jordan Davies, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
302 - 2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (D)
2il
Coral Evans, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
3ydd
Ashley Davies, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
311 - Argraffu Bl. 7 ac 8
1af
Megan Mole, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
3ydd
Bethan Roberts, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
314 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 9
1af
Daniel Owen, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
Jack Mills, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
323 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 7 ac 8
3ydd
Ffion Alys Jones, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
344 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 9
2il
George Roberts, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
3ydd
Gareth Catherall, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
348 - Creu Arteffact Bl. 9
3ydd
Huw Williams, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
349 - Creu Arteffact Bl. 10 ac 11
2il
Catrin Jones, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
3ydd
Carl Nuttall, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
350 - Creu Arteffact Bl. 12 a 13
2il
Rhun Jones, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
351 - Creu Arteffact dan 25 oed
1af
Osian Rhys Evans, Aelod Unigol Cylch Bro Conwy, Rhanbarth Conwy
353 - CAD Oedran Bl. 10 ac 11
2il
Jack Dennis, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
3ydd
Shaun Davies, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
354 - CAD Oedran Bl. 12 a 13
1af
Bethan Haf Thomas, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
Lowri Wyn Pierce, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
357 - CAD / CAM Bl. 12 a 13
1af
Lowri Wyn Pierce, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
Rhun Jones, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
358 - Celf dan 17 oed
1af
Connie Ann Middleman, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
Mabon Ellis, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
359 - Technoleg dan 17 oed
1af
Caryl Jones, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
Rosie Collins, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
361 - Technoleg dan 19 oed
1af
Lowri Wyn Pierce, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
364 - Portfolio o waith 18-25 oed
3ydd
Osian Rhys Evans, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn, Rhanbarth Conwy

 


 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Ddinbych 2006