Eisteddfod yr Urdd
Enillwyr CDT Cenedlaethol 2006 (Un Rhanbarth)


67 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4
3ydd
Iestyn Wheeler, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
70 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4
1af
Gwyndaf Evans, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
71 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6
2il
Jessica Evans, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
75 - Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl.2 ac iau
1af
Ilan, Jordan, Kyla, Emily ac Ellie , Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
76 - Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 3 a 4
3ydd
Hannah, Samantha a Catrin , Ysgol Gynradd Llanfair D.C., Rhanbarth Dinbych
79 - Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4
2il
Elis Ifans, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch, Rhanbarth Dinbych
82 - Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 3 a 4
2il
Grwp Kaylim , Ysgol Gynradd Pentrecelyn, Rhanbarth Dinbych
87 - 2D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh.Arb.)(C)
3ydd
Grwp Brondyffryn, Ysgol Arbennig Plas Brondyffryn, Rhanbarth Dinbych
88 - 3D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.) (C)
2il
Bois y Morfa, Ysgol Arbennig Tir Morfa, Rhanbarth Dinbych
89 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) Bl.6 ac Iau
2il
Michael Gillett, Ysgol Arbennig Plas Brondyffryn, Rhanbarth Dinbych
91 - 3D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D)
2il
Robert Glyn Williams, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
95 - Argraffu Bl. 3 a 4
1af
Gwyndaf Evans, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
102 - Caligraffeg Bl. 6 ac iau
3ydd
Emma Roberts, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch, Rhanbarth Dinbych
103 - Pypedau Bl. 2 ac iau
1af
Todd Wynne-Eyton, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
108 - Pypedau Cywaith Bl. 5 a 6
2il
Grwp Sion, Ysgol Gynradd Llanfair D.C., Rhanbarth Dinbych
110 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4
1af
Iestyn Davies, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
113 - 2D Tecstilau Bl. 3 a 4
2il
Lois Lightfoot, Ysgol Gynradd Pentrecelyn, Rhanbarth Dinbych
114 - 2D Tecstilau Bl. 5 a 6
2il
Seren Ruane, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dinbych
115 - 3D Tecstilau Bl. 2 ac iau
3ydd
Kyla Milne, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
116 - 3D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
Ellie Jones Hughes, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch, Rhanbarth Dinbych
118 - Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau
2il
Catrin Roulston, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
120 - Gwau/Crosio Bl. 5 a 6
1af
Lucy Hitchings, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
122 - Gwehyddu / Macrame Bl. 3 a 4
1af
Georgina Holmes, Ysgol Gynradd Clocaenog, Rhanbarth Dinbych
125 - Print Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
Hari Wyn Evans, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
137 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau
1af
Jordan Jones, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
138 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4
1af
Iestyn Wheeler, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
139 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6
2il
Dewi Ballard, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
281 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8
3ydd
Eleri Griffiths, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
282 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9
3ydd
Dion Edwards, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
283 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8
3ydd
Ellen Deir, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
291 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.7,8 a 9
3ydd
Callum Blackshaw, Ysgol Arbennig Tir Morfa, Rhanbarth Dinbych
295 - 3D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh.Arb.) (C)
2il
Grwp Michael, Ysgol Arbennig Tir Morfa, Rhanbarth Dinbych
303 - 3D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (D)
2il
Rachel Purser, Ysgol Arbennig Tir Morfa, Rhanbarth Dinbych
315 - Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.7 ac 8
1af
Elizabeth R Jones, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
318 - Caligraffeg Bl. 7-9
1af
Robert Arwyn Edwards, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
331 - Gwehyddu / Macrame Bl. 7 ac 8
1af
Lleuwen Hedd, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
343 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 7 ac 8
3ydd
Mared Roberts, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
353 - CAD Oedran Bl. 10 ac 11
1af
Caeron Llwyd Jones, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
364 - Portfolio o waith 18-25 oed
1af
Jaime Kelly, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
2il
Lois Rogers, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych

 


 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Ddinbych 2006