Eisteddfod yr Urdd
Enillwyr CDT Cenedlaethol 2006 (Un Rhanbarth)


71 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6
3ydd
Nia Cook, Ysgol Gynradd Gwenffrwd, Rhanbarth Fflint Maelor
73 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4
1af
Christina Mitchell, Ysgol Gynradd Hybarch Edward Morgan, Rhanbarth Fflint Maelor
87 - 2D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh.Arb.)(C)
1af
Charlotte a Jessica , Ysgol Gynradd Glanrafon, Rhanbarth Fflint Maelor
90 - 2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D)
2il
Bethan Haf Williams, Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
92 - 2D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.)(D)
1af
Aeron, Bethan a Tomos , Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
93 - 3D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.) (D)
2il
Tomos, Bethan ac Aeron , Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
105 - Pypedau Bl. 5 a 6
2il
Zoe May, Ysgol Gynradd Rhos Helyg, Rhanbarth Fflint Maelor
140 - Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 2 ac iau
3ydd
Grwp Sffer , Ysgol Gynradd Plas Coch, Rhanbarth Fflint Maelor
313 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7 ac 8
2il
Iona Jones, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
Gwenllian Gwilym, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
325 - 2D Tecstilau Bl. 7 ac 8
2il
Janine Roberts, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
335 - Print Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9
2il
Daniel Newton, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
337 - Printiau Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9
1af
Daniel Newton, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor
338 - Printiau Lliw Bl. 7, 8, a 9
2il
Daniel Newton, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd, Rhanbarth Fflint Maelor

 


 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Ddinbych 2006