Eisteddfod yr Urdd
Enillwyr CDT Cenedlaethol 2006 (Un Rhanbarth)


66 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau
1af
Daniel Davies, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
67 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4
2il
Cerian Jones, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
68 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6
2il
Anna Sen, Ysgol Gynradd Coed Y Bryn, Rhanbarth Ceredigion
70 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4
2il
Katy Barron, Ysgol Gynradd Llanilar, Rhanbarth Ceredigion
71 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6
1af
Danny Abbott, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
72 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau
3ydd
Jack Guy, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Rhanbarth Ceredigion
74 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6
3ydd
Osian Evans, Ysgol Gynradd Brynsaron, Rhanbarth Ceredigion
83 - Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 5 a 6
3ydd
, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
86 - 3D Bl. 6 ac iau (Angh Arbennig)(C)
3ydd
Aiden Cook, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd, Rhanbarth Ceredigion
87 - 2D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh.Arb.)(C)
2il
Uned Iaith, Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos, Rhanbarth Ceredigion
90 - 2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D)
1af
Matthew Walters, Ysgol Gynradd Ciliau Parc, Rhanbarth Ceredigion
103 - Pypedau Bl. 2 ac iau
3ydd
Dylan Edwards, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
104 - Pypedau Bl. 3 a 4
1af
Rhydian Morgan, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
105 - Pypedau Bl. 5 a 6
1af
Rhian Wynne, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
107 - Pypedau Cywaith Bl. 3 a 4
2il
, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
110 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4
2il
Lois Thomas, Ysgol Gynradd Cae'r Felin, Rhanbarth Ceredigion
112 - 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau
3ydd
Manon Fychan, Ysgol Gynradd Pennant, Rhanbarth Ceredigion
120 - Gwau/Crosio Bl. 5 a 6
3ydd
Ffion Walther, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
121 - Gwehyddu / Macrame Bl. 2 ac iau
3ydd
Megan Evans, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
123 - Gwehyddu / Macrame Bl. 5 a 6
2il
Mari Davies, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn, Rhanbarth Ceredigion
124 - Ffasiwn Bl. 6 ac iau
3ydd
Lowri Reed, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
126 - Print Du a Gwyn Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
Rhys Durbin, Ysgol Gynradd Plascrug, Rhanbarth Ceredigion
127 - Print Lliw Bl. 2 ac iau
2il
Cerian Jenkins, Ysgol Gynradd Llanwnnen, Rhanbarth Ceredigion
128 - Print Lliw Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
Jin Jin Meng, Ysgol Gynradd Plascrug, Rhanbarth Ceredigion
134 - Gemwaith Bl. 2 ac iau
2il
Carys Williams, Ysgol Gynradd Ysbyty Ystwyth, Rhanbarth Ceredigion
135 - Gemwaith Bl. 3 a 4
2il
Ffion Williams, Ysgol Gynradd Ysbyty Ystwyth, Rhanbarth Ceredigion
136 - Gemwaith Bl. 5 a 6
1af
Shelley Musker Turner, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid, Rhanbarth Ceredigion
141 - Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 3 a 4
2il
, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn, Rhanbarth Ceredigion
142 - Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 5 a 6
3ydd
, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn, Rhanbarth Ceredigion
284 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 9
2il
Charlene Jeanette, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
285 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 7 ac 8
1af
Dilwyn Wakefield, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
291 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.7,8 a 9
1af
Bethan Kench, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
292 - 2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (C)
1af
Angharad Phillips, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
293 - 3D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (C)
1af
Catherine Evans, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
294 - 2D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (C)
1af
Grwp Angharad, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
295 - 3D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh.Arb.) (C)
1af
Grwp Leon, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
301 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) Bl.7,8 a 9
2il
Charlene Jeannette, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Catherine Evans, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
302 - 2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (D)
1af
Kayley Hargreaves, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
304 - 2D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D)
1af
Grwp Charlene, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
305 - 3D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D)
2il
Grwp Kayleigh, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
306 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) dan 25 oed
1af
Eve Govier, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
307 - 2D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (D)
1af
Eve Govier, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
308 - 3D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (D)
2il
Eve Govier, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
311 - Argraffu Bl. 7 ac 8
2il
Toby Cooper, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
312 - Argraffu Bl. 9
1af
Gareth Davies, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
325 - 2D Tecstilau Bl. 7 ac 8
3ydd
Judith Musker Turner, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
327 - 3D Tecstilau Bl. 7 ac 8
1af
Judith Musker Turner, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Lucy Morgan, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
347 - Creu Arteffact Bl. 7 ac 8
2il
Maddison Anderson, Ysgol Uwchradd Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
350 - Creu Arteffact Bl. 12 a 13
1af
Catherine Tonkins, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Bethan Mair Lewis, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
360 - Celf dan 19 oed
1af
Catherine Lewis, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion

 


 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Ddinbych 2006