Eisteddfod yr Urdd

Sir Ddinbych
   29 Mai - 3 Mehefin, 2006
        
 Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
        Prif ŵyl gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Môn 2006  

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd Bl 2 ac iau
1af
    Rhys Meilyr Jones, Adran Corn Hir
2il
    Elain Rhys Jones, Ysgol Gynradd Bodedern
3ydd
    Shiwan Fn Jones, Ysgol Gynradd Brynsiencyn
2:   Unawd Bl 3 a 4
1af
    Lucy Kelly, Ysgol Gynradd Llangaffo
2il
    Katie Keith, Ysgol Gynradd Llandegfan
3ydd
    Dewi Hywel, Ysgol Gynradd Penysarn
3:   Unawd Bl 5 a 6
1af
    Gwen Elin Jones, Adran Bro Goronwy
2il
    Ynyr Llwyd, Adran Henblas
3ydd
    Bethan Elin Wyn Owen, Ysgol Gynradd Bryngwran
4:   Deuawd Bl 6 ac iau
1af
    Lois ac Elin, Ysgol Gynradd Llanfairpwll
2il
    Niamh a Luke, Ysgol Gynradd Amlwch
3ydd
    Ffion a Manon, Ysgol Gynradd Llanfairpwll
5:   Parti (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Adran Corn Hir, Adran Corn Hir
2il
    Adran Bodffordd, Adran Bodffordd
3ydd
    Adran Bro Goronwy, Adran Bro Goronwy
6:   Côr (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Adran Corn Hir, Adran Corn Hir
2il
    Adran Bodwrog, Adran Bodwrog
3ydd
    ,
7:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50)
1af
    Ysgol Aberffraw, Ysgol Gynradd Aberffraw
2il
    Ysgol Bryngwran, Ysgol Bryngwran
3ydd
    Ysgol Brynsiencyn, Ysgol Gynradd Brynsiencyn
8:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    Ysgol Gynradd Amlwch, Ysgol Gynradd Amlwch
2il
    Ysgol Penysarn, Ysgol Gynradd Penysarn
3ydd
    Ysgol y Graig, Ysgol Gynradd Y Graig
9:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150)
1af
    Ysgol Llandegfan, Ysgol Gynradd Llandegfan
2il
    Ysgol Beaumaris, Ysgol Gynradd Beaumaris
3ydd
    Ysgol Fali, Ysgol Gynradd Y Fali
10:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150)
1af
    Ysgol Llanfairpwll, Ysgol Gynradd Llanfairpwll
2il
    Ysgol y Graig, Ysgol Gynradd Y Graig
3ydd
    Ysgol Gynradd Amlwch, Ysgol Gynradd Amlwch
11:   Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Ysgol y Graig, Ysgol Gynradd Y Graig
2il
    Ysgol Gynradd Amlwch, Ysgol Gynradd Amlwch
3ydd
    Ysgol Gynradd Beaumaris, Ysgol Gynradd Beaumaris
12:   Ensemble 3 Llais neu fwy (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Gwen Elin Jones, Adran Bro Goronwy
2il
    Elin Angharad Williams, Ysgol Gynradd Llanfairpwll
3ydd
    Mared Meredydd Roberts, Ysgol Gynradd Llangaffo
14:   Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
1af
    Gwen Rh Thomas, Ysgol Gynradd Llanfairpwll
2il
    Siwan Tudur, Ysgol Gynradd Beaumaris
3ydd
    Lowri Owen, Ysgol Gynradd Penysarn
15:   Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau
1af
    Carolyn Burton, Ysgol Gynradd Y Borth
2il
    Catrin Cheung, Ysgol Gynradd Llanfairpwll
3ydd
    Paul Magee, Ysgol Gymraeg Morswyn
16:   Unawd Piano Bl 6 ac iau
1af
    Carolyn Burton, Ysgol Gynradd Y Borth
2il
    Iwan Wyn Owen, Ysgol Gynradd Carreg-Lefn
3ydd
    Rachel Jones, Ysgol Gynradd Amlwch
17:   Unawd Pres Bl 6 ac iau
1af
    Dafydd Large, Ysgol Gynradd Llandegfan
2il
    Sion Withers, Ysgol Gynradd Llanfairpwll
3ydd
    Ieuan Evans, Ysgol Gynradd Cylch y Garn
18:   Unawd Telyn Bl 6 ac iau
1af
    Niamh Roberts, Ysgol Gynradd Amlwch
2il
    Mared Baker, Ysgol Gynradd Y Talwrn
3ydd
    Alica Mills, Ysgol Gynradd Llandegfan
19:   Parti Recorder Bl 6 ac iau
1af
    Ysgol Caergeiliog, Ysgol Gynradd Caergeiliog
2il
    Ysgol Penysarn, Ysgol Gynradd Penysarn
3ydd
    ,
20:   Grwp Offerynnol Bl 6 ac iau
1af
    Ysgol Penysarn, Ysgol Gynradd Penysarn
2il
    ,
3ydd
    ,
21:   Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
22:   Band Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
23:   Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
1af
    Rhys Meilyr Jones, Adran Corn Hir
2il
    Annest Mair Jones, Ysgol Gynradd Pencarnisiog
3ydd
    Elain Rhys Jones, Ysgol Gynradd Bodedern
24:   Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
1af
    Ffion Elin Davies, Ysgol Gynradd Llanfairpwll
2il
    Lucy Kelly, Ysgol Gynradd Llangaffo
3ydd
    Rebecca Faye Jones, Ysgol Gynradd Y Graig
25:   Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
1af
    Ynyr Llwyd, Adran Henblas
2il
    Mared Roberts, Ysgol Gynradd Llangaffo
3ydd
    James Edwards, Ysgol Gynradd Llanfairpwll
26:   Parti Cerdd Dant (Unsain) (Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    Ysgol Llanfairpwll, Ysgol Gynradd Llanfairpwll
2il
    Ysgol y Graig, Ysgol Gynradd Y Graig
3ydd
    Ysgol Penysarn, Ysgol Gynradd Penysarn
27:   Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    Ysgol Llanfairpwll, Ysgol Gynradd Llanfairpwll
2il
    Ysgol y Graig, Ysgol Gynradd Y Graig
3ydd
    ,
28:   Parti Cerdd Dant (Unsain) (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Adran Bodwrog, Adran Bodwrog
2il
    AdranCorn Hir, Adran Corn Hir
3ydd
    ,
29:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
1af
    Gwion Jones, Adran Bro Goronwy
2il
    Benjamin James Brown, Adran/Aelwyd Bodffordd
3ydd
    Elain Rhys Jones, Ysgol Gynradd Bodedern
30:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4
1af
    Lucy Kelly, Ysgol Gynradd Llangaffo
2il
    Alis Fflur, Ysgol Gynradd Y Borth
3ydd
    Heledd Catrin Thomas, Ysgol Gynradd Bryngwran
31:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6
1af
    Bethan Elin Wyn Owen, Ysgol Gynradd Bryngwran
2il
    Garmon Williams, Adran Henblas
3ydd
    Gethin Davies, Ysgol Gynradd Llanfairpwll
32:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
1af
    Ysgol y Graig, Ysgol Gynradd Y Graig
2il
    Adran Corn Hir, Adran Corn Hir
3ydd
    Ysgol Llanfairpwll, Ysgol Gynradd Llanfairpwll
33:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Parti Alaw, Adran Corn Hir
2il
    Parti Nathan, Adran Llanfechell
3ydd
    Parti Osian, Adran Corn Hir
34:   Ymgom Bl 6 ac iau
1af
    Ysgol y Graig, Ysgol Gynradd Y Graig
2il
    Bl 6 Ffrwd Win, Ysgol Gynradd Ffrwd Win
3ydd
    Ysgol Llangaffo, Ysgol Gynradd Llangaffo
35:   Cyflwyniad Dramatig Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
36:   Cân Actol (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100)
1af
    Ysgol Llannerch y medd, Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd
2il
    ,
3ydd
    ,
37:   Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
38:   Dawns Werin Bl 4 ac iau
1af
    Dawnswyr Bro Cefni, Adran Corn Hir
2il
    Ysgol Gymraeg Morswyn, Ysgol Gymraeg Morswyn
3ydd
    Ysgol y Fali, Ysgol Gynradd Y Fali
39:   Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
1af
    Ysgol Gymraeg Morswyn, Ysgol Gymraeg Morswyn
2il
    Ysgol Brynsiencyn, Ysgol Gynradd Brynsiencyn
3ydd
    Parti Ty Mawr, Ysgol Gynradd Ty Mawr
40:   Parti Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50)
1af
    Ysgol y Graig, Ysgol Gynradd Y Graig
2il
    ,
3ydd
    ,
41:   Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    Sion a Gwen, Adran Corn Hir
2il
    ,
3ydd
    ,
42:   Dawns Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    Blwyddyn 3 - 6, Ysgol Gynradd Y Talwrn
2il
    Blwyddyn 1 a 2, Ysgol Gynradd Y Talwrn
3ydd
    Adran Llanfechell, Adran Llanfechell
43:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    Adran Llanfechell, Adran Llanfechell
2il
    ,
3ydd
    ,
44:   Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Llio Jones, Ysgol Gynradd Carreg-Lefn
2il
    Katie Jones, Ysgol Gynradd Amlwch
3ydd
    Mari Wyn Jones, Adran Bodwrog
45:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau
1af
    Bodiau Llachar, Adran Amlwch
2il
    Tlysau Glas, Ysgol Gynradd Amlwch
3ydd
    Ysgol y Graig, Ysgol Gynradd Y Graig
46:   Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl 6 ac iau (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
47:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D)
1af
    Branwen Davies, Ysgol Gynradd Rhosneigr
2il
    Megan Moore, Ysgol Gynradd Rhosneigr
3ydd
    Georgia Lawty, Ysgol Gynradd Amlwch
48:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D)
1af
    Freya Davies, Ysgol Gynradd Rhosneigr
2il
    Chloe Brook, Ysgol Gynradd Rhosneigr
3ydd
    Stephanie Lunn, Adran Corn Hir
49:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
1af
    Samantha Lunn, Adran Corn Hir
2il
    ,
3ydd
    ,
50:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D)
1af
    Ysgol Rhosneigr, Ysgol Gynradd Rhosneigr
2il
    ,
3ydd
    ,
51:   Ymgom Bl 6 ac iau (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
52:   Cân Actol Bl 6 ac iau (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
144:   Unawd Merched Bl 7-9
1af
    Sioned Roberts, Ysgol Gyfun Llangefni
2il
    Elin Wiliam, Ysgol Gyfun David Hughes
3ydd
    Bethan Frazer, Ysgol Uwchradd Bodedern
145:   Unawd Bechgyn Bl 7-9
1af
    Martin Jones, Aelwyd Rhosmeirch
2il
    ,
3ydd
    ,
146:   Deuawd Bl 7-9
1af
    Kimberley a Lisa, Ysgol Gyfun Llangefni
2il
    Catrin ac Alaw, Ysgol Uwchradd Bodedern
3ydd
    Lowri a Megan, Ysgol Gyfun Llangefni
147:   Unawd Merched Bl 10-13
1af
    Siwan Mair Williams, Ysgol Uwchradd Bodedern
2il
    Ffion Morris, Ysgol Gyfun David Hughes
3ydd
    Buddug Wiliam, Ysgol Gyfun David Hughes
148:   Unawd Bechgyn Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
149:   Deuawd Bl 10-13
1af
    Manon a Catrin, Aelwyd Yr Ynys
2il
    Llinos a Ffion, Ysgol Gyfun David Hughes
3ydd
    Mari a Teleri, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones
150:   Unawd 19-25 oed
1af
    Llio Eleri Evans, Aelwyd Yr Ynys
2il
    ,
3ydd
    ,
151:   Unawd allan o Sioe Gerddorol 14-25 oed
1af
    Catrin Roberts, Aelwyd Yr Ynys
2il
    Huw Foulkes, Aelwyd Yr Ynys
3ydd
    Ffion Hf, Aelwyd Yr Ynys
152:   Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
153:   Côr (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
154:   Parti Merched Bl 7-9
1af
    Ysgol David Hughes, Ysgol Gyfun David Hughes
2il
    Ysgol Bodedern, Ysgol Uwchradd Bodedern
3ydd
    ,
155:   Parti Bechgyn Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
156:   Côr S.A. Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
157:   Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
158:   Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
159:   Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
160:   Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau (Digyfeiliant)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
161:   Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    Grwp yr Ynys, Aelwyd Yr Ynys
2il
    ,
3ydd
    ,
162:   Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    Aelwyd yr Ynys, Aelwyd Yr Ynys
2il
    ,
3ydd
    ,
163:   Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    Aelwyd yr Ynys, Aelwyd Yr Ynys
2il
    ,
3ydd
    ,
164:   Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)*
1af
    Aelwyd yr Ynys, Aelwyd Yr Ynys
2il
    ,
3ydd
    ,
165:   Côr S.A.T.B. (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    Aelwyd yr Ynys, Aelwyd Yr Ynys
2il
    ,
3ydd
    ,
166:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7-9
1af
    Martin Jones, Ysgol Gyfun Llangefni
2il
    Llinos Wynn Davies, Ysgol Gyfun David Hughes
3ydd
    Lowri Fn Jones, Ysgol Gyfun Llangefni
167:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10-13
1af
    Catrin Roberts, Aelwyd Yr Ynys
2il
    Ffion Wyn Hughes, Ysgol Uwchradd Bodedern
3ydd
    ,
168:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed
1af
    Gafyn Lloyd Jones, Aelwyd Yr Ynys
2il
    Llio Evans, Aelwyd Yr Ynys
3ydd
    ,
169:   Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
170:   Unawd Chwythbrennau Bl 7-9
1af
    Sara Sutton, Ysgol Gyfun David Hughes
2il
    Lowri Davies, Ysgol Gyfun Llangefni
3ydd
    ,
171:   Unawd Llinynnol Bl 7-9
1af
    Olivia Jago, Ysgol Gyfun David Hughes
2il
    Hannah Ruth Davies, Adran Llanddaniel
3ydd
    ,
172:   Unawd Piano Bl 7-9
1af
    Jms Coleman, Ysgol Gyfun David Hughes
2il
    Anys Jones, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones
3ydd
    Ruth Davies, Adran Llanddaniel
173:   Unawd Pres Bl 7-9
1af
    Jms Coleman, Ysgol Gyfun David Hughes
2il
    Dewi Garmon Jones, Aelwyd Rhosmeirch
3ydd
    ,
174:   Unawd Telyn Bl 7-9
1af
    Ffion Hf Roberts, Ysgol Gyfun David Hughes
2il
    Lois Mererid Williams, Ysgol Gyfun Llangefni
3ydd
    ,
175:   Ensemble Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
176:   Unawd Chwythbrennau Bl 10-13
1af
    Mari Gwenllian Jones, Aelwyd Rhosmeirch
2il
    ,
3ydd
    ,
177:   Unawd Llinynnol Bl 10-13
1af
    Lowri Angharad Jones, Aelwyd Rhosmeirch
2il
    ,
3ydd
    ,
178:   Unawd Piano Bl 10-13
1af
    Ioan Coleman, Ysgol Gyfun David Hughes
2il
    Kelly Hughes, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones
3ydd
    Leah Wynne Jones, Ysgol Gyfun Llangefni
179:   Unawd Pres Bl 10-13
1af
    Cai Isfryn, Ysgol Gyfun David Hughes
2il
    Ioan Coleman, Ysgol Gyfun David Hughes
3ydd
    Frances Large, Ysgol Gyfun David Hughes
180:   Unawd Telyn Bl 10-13
1af
    Ellen Davies, Ysgol Gyfun Llangefni
2il
    ,
3ydd
    ,
181:   Deuawd Piano Bl 13 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
182:   Unawd Offerynnol 19-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
183:   Ensemble 15-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
184:   Cerddorfa/Band dan 25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
185:   Band Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
186:   Grwp/Band 15-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
187:   Unawd Cerdd Dant Bl 7-9
1af
    Sioned Roberts, Ysgol Gyfun Llangefni
2il
    Lois Mererid Williams, Ysgol Gyfun Llangefni
3ydd
    Catrin Heledd Jones, Ysgol Uwchradd Bodedern
188:   Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau
1af
    Kimberley a Lisa, Ysgol Gyfun Llangefni
2il
    ,
3ydd
    ,
189:   Unawd Cerdd Dant Bl 10-13
1af
    Catrin Roberts, Aelwyd Yr Ynys
2il
    Ffion Wyn Hughes, Ysgol Uwchradd Bodedern
3ydd
    ,
190:   Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant Bl 10-13
1af
    Catrin a Manon, Aelwyd Yr Ynys
2il
    ,
3ydd
    ,
191:   Unawd Cerdd Dant 19-25 oed
1af
    Huw Foulkes, Aelwyd Yr Ynys
2il
    ,
3ydd
    ,
192:   Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant 19-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
193:   Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9
1af
    Ysgol David Hughes, Ysgol Gyfun David Hughes
2il
    ,
3ydd
    ,
194:   Côr Cerdd Dant Bl 13 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
195:   Parti Cerdd Dant dan 19 oed (Adran/Aelwyd/Y.U.)
1af
    Aelwyd yr Ynys, Aelwyd Yr Ynys
2il
    ,
3ydd
    ,
196:   Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    Aelwyd yr Ynys, Aelwyd Yr Ynys
2il
    ,
3ydd
    ,
197:   Llefaru Unigol Bl 7-9
1af
    Lois Meleri Jones, Ysgol Gyfun Llangefni
2il
    Lois Mererid Williams, Ysgol Gyfun Llangefni
3ydd
    Elin Wiliam, Ysgol Gyfun David Hughes
198:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
199:   Grwp Llefaru Bl 7-9
1af
    Ysgol Uwchradd Bodedern, Ysgol Uwchradd Bodedern
2il
    Ysgol David Hughes, Ysgol Gyfun David Hughes
3ydd
    Grwp Teleri, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones
200:   Llefaru Unigol Bl 10-13
1af
    Manon Wynn Davies, Ysgol Gyfun David Hughes
2il
    Leah Wynne Jones, Ysgol Gyfun Llangefni
3ydd
    Ffion Wyn Hughes, Ysgol Uwchradd Bodedern
201:   Grwp Llefaru Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
202:   Llefaru Unigol 19-25 oed
1af
    Huw Alun Foulkes, Aelwyd Yr Ynys
2il
    ,
3ydd
    ,
203:   Grwp Llefaru (Aelwydydd) dan 25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
204:   Tîm Siarad Cyhoeddus (Y.U.) Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
205:   Tîm Siarad Cyhoeddus (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
206:   Ymgom Bl 7-9
1af
    Grwp Lois, Ysgol Gyfun Llangefni
2il
    Grwp Dewi Garmon, Ysgol Gyfun Llangefni
3ydd
    Grwp Louise a Llinos, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones
207:   Grwp i gyflwyno Detholiad Llafar Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
208:   Ymgom Bl 10-13
1af
    Aelwyd yr Ynys, Aelwyd Yr Ynys
2il
    Grwp Cae Swings, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones
3ydd
    ,
209:   Grwp i gyflwyno Detholiad Llafar Bl 10-13
1af
    Ysgol Syr Thomas Jones, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones
2il
    ,
3ydd
    ,
210:   Cân Actol Bl. 7, 8 a 9
1af
    Ysgol Gyfun Llangefni, Ysgol Gyfun Llangefni
2il
    ,
3ydd
    ,
211:   Detholiad o Ddrama Gerdd Gymreig 14-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
212:   Chwarter awr o Adloniant 14-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
213:   Cyflwyno Drama Unigol 14-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
214:   Dawns Werin Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
215:   Dawns Werin Bl 10-13
1af
    Ysgol Gyfun Llangefni, Ysgol Gyfun Llangefni
2il
    ,
3ydd
    ,
216:   Dawns Werin (Aelwyd) dan 25 oed*
1af
    Aelwyd yr Ynys, Aelwyd Yr Ynys
2il
    ,
3ydd
    ,
217:   Dawns Unigol i Ferched Bl 9 ac iau
1af
    Zoe Day, Ysgol Gyfun Llangefni
2il
    ,
3ydd
    ,
218:   Dawns Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau
1af
    Richard Emyr Williams, Ysgol Gyfun Llangefni
2il
    Richard Holt, Ysgol Gyfun Llangefni
3ydd
    ,
219:   Dawns Werin Unigol i Ferched 15-25 oed
1af
    Mari.G. Jones, Ysgol Gyfun Llangefni
2il
    ,
3ydd
    ,
220:   Dawns Werin Unigol i Fechgyn 15-25 oed
1af
    Huw Jones, Aelwyd Rhosmeirch
2il
    Gareth Jones, Ysgol Gyfun Llangefni
3ydd
    ,
221:   Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 dan 25 oed
1af
    Merched Rhosmeirch, Aelwyd Rhosmeirch
2il
    Bechgyn Llangefni, Ysgol Gyfun Llangefni
3ydd
    ,
222:   Dawns Stepio dan 25 oed*
1af
    Ysgol Gyfun Llangefni, Ysgol Gyfun Llangefni
2il
    ,
3ydd
    ,
223:   Dawns Greadigol Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
224:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 7-13
1af
    , Adran Llanfechell
2il
    ,
3ydd
    ,
225:   Dawns Disgo Unigol Bl 7-9
1af
    Jessica Hughes, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones
2il
    Lois Jones, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones
3ydd
    Natalie Williams, Ysgol Uwchradd Bodedern
226:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 7-9
1af
    Perlau Amlwch, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones
2il
    ,
3ydd
    ,
227:   Dawns Disgo Unigol Bl 10-13
1af
    Lowri Hughes, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones
2il
    ,
3ydd
    ,
228:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 10-13
1af
    Grwp Gwawr, Adran Amlwch
2il
    ,
3ydd
    ,
229:   Parti Cerdd Dant Bl 13 ac iau (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
230:   Llefaru Unigol Bl 7-9 (D)
1af
    Sara Fon Edwards, Ysgol Uwchradd Caergybi
2il
    ,
3ydd
    ,
231:   Grwp Llefaru Bl 7-9 (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
232:   Llefaru Unigol Bl 10-13(D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
233:   Grwp Llefaru Bl 10-13(D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
234:   Cyflwyniad Dramatig Bl 7-9 (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
235:   Cyflwyniad Dramatig 15-25 oed (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    , 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Ddinbych 2006