Eisteddfod yr Urdd

Sir Ddinbych
   29 Mai - 3 Mehefin, 2006
        
 Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
        Prif ŵyl gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Eryri 2006  

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd Bl 2 ac iau
1af
    Cati Rhys Fychan, Adran Tref Y Gelli
2il
    Guto Gwenallt, Ysgol Gynradd Eifion Wyn
3ydd
    Sioned Griffith, Ysgol Gynradd Y Garnedd
2:   Unawd Bl 3 a 4
1af
    Lleucu Gwawr Llewelyn, Adran Llithfaen
2il
    Elis Derbyshire, Ysgol Gynradd Felinheli
3ydd
    Cadi Grug Lake, Ysgol Gynradd Eifion Wyn
3:   Unawd Bl 5 a 6
1af
    Dafydd Gwyn Jones, Adran Morfa Nefyn
2il
    Cain Lois Dafydd, Ysgol Gynradd Eifion Wyn
3ydd
    Lowri Ann Griffiths, Adran Bethel
4:   Deuawd Bl 6 ac iau
1af
    Marged a Lois, Ysgol Gynradd Y Garnedd
2il
    Cain ac Emma, Ysgol Gynradd Eifion Wyn
3ydd
    Alaw a Lea, Adran Botwnnog
5:   Parti (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Parti Lowri, Adran Bethel
2il
    Parti''r Castell, Adran Tref Cricieth
3ydd
    Parti Chwech, Adran Bentref Y Ffor
6:   Côr (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Cr y Traeth, Adran Tref Cricieth
2il
    Cr y Bont, Aelwyd Bontnewydd
3ydd
    Cr Angharad, Ysgol Gynradd Rhostryfan
7:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50)
1af
    Parti Llan Mawr, Adran Llanaelhaearn
2il
    Parti Catrin Peris, Ysgol Gynradd Felinwnda
3ydd
    Parti Shaun, Adran Garndolbenmaen
8:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    Parti Cain, Ysgol Gynradd Eifion Wyn
2il
    Parti Lois Glyn, Ysgol Gynradd Y Garnedd
3ydd
    Parti Sioned, Ysgol Gynradd Talysarn
9:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150)
1af
    Cr Elin, Ysgol Gynradd Penybryn
2il
    Cr Cara, Ysgol Gynradd Tregarth
3ydd
    Cr Angharad, Ysgol Gynradd Y Gorlan
10:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150)
1af
    Cr y Hendre, Adran Hendre
2il
    Cr Charli, Ysgol Gynradd Eifion Wyn
3ydd
    Cr Bro Lleu, Adran Ysgol Bro Lleu
11:   Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Parti Carys, Ysgol Gynradd Felinheli
2il
    Parti Hendre, Adran Hendre
3ydd
    Parti Lydia, Adran Ysgol Bro Lleu
12:   Ensemble 3 Llais neu fwy (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Llinos Pritchard, Adran Llanaelhaearn
2il
    Dafydd Gwyn Jones, Adran Morfa Nefyn
3ydd
    Ela Mair Owen, Adran Bontnewydd
14:   Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
1af
    Sian Mererid, Ysgol Gynradd Llanllechid
2il
    Elain Sian Roberts, Ysgol Gynradd Llanrug
3ydd
    Mirain Owen, Ysgol Gynradd Y Garnedd
15:   Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau
1af
    Shona Stirling-Thorne, Ysgol Gynradd Cae Top
2il
    Enid Warren, Ysgol Gynradd Eifion Wyn
3ydd
    Morganna Warren Jones, Ysgol Gynradd Y Garnedd
16:   Unawd Piano Bl 6 ac iau
1af
    Gwenno Glyn Brown, Adran Bontnewydd
2il
    Daisy Hung, Ysgol Gynradd Cae Top
3ydd
    Marged Elen Wiliam, Ysgol Gynradd Y Garnedd
17:   Unawd Pres Bl 6 ac iau
1af
    Huw Owen, Ysgol Gynradd Dolbadarn
2il
    Gwenno Pari Huws, Adran Tref Y Gelli
3ydd
    Megan Dafydd, Adran Bentref Trefor
18:   Unawd Telyn Bl 6 ac iau
1af
    Gwenno Glyn Brown, Adran Bontnewydd
2il
    Sian Wild, Ysgol Gynradd Felinheli
3ydd
    Marged Elen Wiliam, Ysgol Gynradd Y Garnedd
19:   Parti Recorder Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
20:   Grwp Offerynnol Bl 6 ac iau
1af
    Grwp y Gelli, Adran Tref Y Gelli
2il
    Grwp Hayley, Ysgol Gynradd Y Faenol
3ydd
    Grwp BronyFoel, Ysgol Gynradd Bronyfoel
21:   Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Madog, Ysgol Gynradd Eifion Wyn
2il
    Grwp Carmel, Adran Carmel
3ydd
    Band y Felin, Ysgol Gynradd Felinheli
22:   Band Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
23:   Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
1af
    Lea Pugh, Adran Botwnnog
2il
    Gwenno Martin, Ysgol Gynradd Cymerau
3ydd
    Gwern Griffiths, Adran Garndolbenmaen
24:   Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
1af
    Lleucu Gwawr Llewelyn, Adran Llithfaen
2il
    Cadi Grug Lake, Ysgol Gynradd Eifion Wyn
3ydd
    Alaw Gwenlli Jones, Adran Bontnewydd
25:   Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
1af
    Dafydd Gwyn Jones, Adran/Uwch Adran Morfa Nefyn
2il
    Alaw Pugh, Adran Botwnnog
3ydd
    Meinir Fn Hughes, Adran Carmel
26:   Parti Cerdd Dant (Unsain) (Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    Parti Cain, Ysgol Gynradd Eifion Wyn
2il
    Parti Sara, Ysgol Gynradd Felinheli
3ydd
    Parti Mari, Ysgol Gynradd Llanrug
27:   Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    Cr y Porth, Ysgol Gynradd Eifion Wyn
2il
    Cr y Ffr, Adran Bentref Y Ffor
3ydd
    Cr Waunfawr, Adran Waunfawr
28:   Parti Cerdd Dant (Unsain) (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Parti Bontnewydd, Adran Bontnewydd
2il
    Parti Llanystumdwy, Adran Llanystumdwy
3ydd
    Parti Trefor, Adran Bentref Trefor
29:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
1af
    Cati Rhys Fychan, Adran Tref Y Gelli
2il
    Elis Sion Pari, Adran Aberdaron/Rhiw
3ydd
    Manon Hf Williams, Adran Ysgol Bro Lleu
30:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4
1af
    Catrin Ann Thomas, Adran Carmel
2il
    Ianto Sion Pari, Adran Aberdaron/Rhiw
3ydd
    Nia Llyfni Pollard, Adran Llanllyfni
31:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6
1af
    Efa Mair Gaffey, Ysgol Gynradd Eifion Wyn
2il
    Gwilym Sion Pari, Adran Aberdaron/Rhiw
3ydd
    Anna Wyn Jones, Ysgol Gynradd Llanrug
32:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Nanw, Ysgol Gynradd Eifion Wyn
2il
    Grwp Nessi, Adran Bontnewydd
3ydd
    Grwp Sion, Adran Ysgol Bro Lleu
33:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Parti Bethel, Adran Bethel
2il
    Parti Engan, Adran Llanengan
3ydd
    Parti Meinir, Adran Carmel
34:   Ymgom Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Tri Carreg Plas, Adran Aberdaron/Rhiw
2il
    Grwp Adran Morfa Nefyn, Adran Morfa Nefyn
3ydd
    Parti Ilid, Adran Bethel
35:   Cyflwyniad Dramatig Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
36:   Cân Actol (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100)
1af
    Adran Llangybi, Adran Llangybi
2il
    Adran Llithfaen, Adran Llithfaen
3ydd
    ,
37:   Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100)
1af
    Grwp y Garnedd, Ysgol Gynradd Y Garnedd
2il
    Ysgol Llanllechid, Ysgol Gynradd Llanllechid
3ydd
    ,
38:   Dawns Werin Bl 4 ac iau
1af
    Parti Elis a Bethan, Ysgol Gynradd Felinheli
2il
    Parti Bethany , Ysgol Gynradd Eifion Wyn
3ydd
    Parti Sion , Ysgol Gynradd Cwm y Glo
39:   Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
1af
    Ysgol Cwm y Glo, Ysgol Gynradd Cwm y Glo
2il
    Adran Llandwrog, Adran Llandwrog
3ydd
    ,
40:   Parti Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50)
1af
    Parti Guto a Nia, Ysgol Gynradd Felinheli
2il
    Parti Siwan, Ysgol Gynradd Eifion Wyn
3ydd
    Parti Jessica Salsbury, Ysgol Gynradd Llanrug
41:   Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    Adran Ryg a rug, Adran Ryg a Rug
2il
    ,
3ydd
    ,
42:   Dawns Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    Ysgol Felinheli, Ysgol Gynradd Felinheli
2il
    Ysgol y Faenol, Ysgol Gynradd Y Faenol
3ydd
    ,
43:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    Ysgol Llanaelhaearn, Adran Llanaelhaearn
2il
    ,
3ydd
    ,
44:   Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Chloe Roberts, Ysgol Gynradd Llanrug
2il
    Elen Hf Campbell, Adran Tref Y Gelli
3ydd
    Alaw Llywelyn, Adran Abererch
45:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau
1af
    Anghylion Bach Kelly, Adran Bethel
2il
    Grwp Sioned, Ysgol Gynradd Tregarth
3ydd
    Grwp Lowri, Ysgol Gynradd Borth-y-Gest
46:   Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl 6 ac iau (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
47:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
48:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
49:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
1af
    Alice Morris, Ysgol Garndolbenmaen
2il
    ,
3ydd
    ,
50:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
51:   Ymgom Bl 6 ac iau (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
52:   Cân Actol Bl 6 ac iau (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
144:   Unawd Merched Bl 7-9
1af
    Enlli. Ll. Pugh, Adran Botwnnog
2il
    Casi Wyn, Uwch Adran Bangor
3ydd
    Lara Hughes, Uwch Adran Bangor
145:   Unawd Bechgyn Bl 7-9
1af
    Dafydd Williamson, Ysgol Uwchradd Eifionydd
2il
    Dylan Pritchard, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
3ydd
    ,
146:   Deuawd Bl 7-9
1af
    Elen ac Anna, Ysgol Uwchradd Glan y Mor
2il
    Mared ac Enlli, Ysgol Uwchradd Botwnnog
3ydd
    Naomi a Lara, Ysgol Uwchradd Tryfan
147:   Unawd Merched Bl 10-13
1af
    Elin Thomas, Aelwyd Chwilog
2il
    Elin Mai, Ysgol Uwchradd Brynrefail
3ydd
    Bethan Griffiths, Aelwyd Chwilog
148:   Unawd Bechgyn Bl 10-13
1af
    Dafydd Rhun, Uwch Adran Morfa Nefyn
2il
    Gareth Roberts, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
3ydd
    Robin Hughes, Aelwyd Chwilog
149:   Deuawd Bl 10-13
1af
    Elin a Bethan, Aelwyd Chwilog
2il
    Meinir a Ffion, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
3ydd
    Alys a Ffion, Ysgol Uwchradd Eifionydd
150:   Unawd 19-25 oed
1af
    Sion Lloyd, Aelwyd Chwilog
2il
    ,
3ydd
    ,
151:   Unawd allan o Sioe Gerddorol 14-25 oed
1af
    Elin Mai, Ysgol Uwchradd Brynrefail
2il
    Meinir Roberts, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
3ydd
    Elin Thomas, Aelwyd Chwilog
152:   Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    Parti Lara, Uwch Adran Bangor
2il
    Uwch Adran Gwrtheyrn, Aelwyd Gwrtheyrn
3ydd
    Adran Bethel, Adran Bethel
153:   Côr (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    Cor Elin Gwyn, Uwch Adran Bangor
2il
    Uwch Adran Gwrtheyrn, Aelwyd Gwrtheyrn
3ydd
    ,
154:   Parti Merched Bl 7-9
1af
    Parti Angharad, Ysgol Uwchradd Tryfan
2il
    Parti Syr Hugh Owen, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
3ydd
    Parti Lleisiau Llyn, Ysgol Uwchradd Botwnnog
155:   Parti Bechgyn Bl 7-9
1af
    Parti Syr Hugh Owen, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
2il
    Parti Dyffryn Ogwen, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen
3ydd
    ,
156:   Côr S.A. Bl 7-9
1af
    Cr Ysgol Syr Hugh Owen, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
2il
    Cr Madog, Ysgol Uwchradd Eifionydd
3ydd
    Cr Dyffryn Nantlle, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle
157:   Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau
1af
    Ysgol Tryfan, Ysgol Uwchradd Tryfan
2il
    Ysgol Dyffryn Nantlle, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle
3ydd
    ,
158:   Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau
1af
    Cr Bechgyn Syr Hugh, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
2il
    ,
3ydd
    ,
159:   Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau
1af
    Cr Syr Hugh Owen, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
2il
    ,
3ydd
    ,
160:   Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau (Digyfeiliant)
1af
    Ysgol Eifionydd, Ysgol Uwchradd Eifionydd
2il
    Ysgol Tryfan, Ysgol Uwchradd Tryfan
3ydd
    ,
161:   Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    Parti Alaw, Aelwyd Chwilog
2il
    Parti Lois, Aelwyd Chwilog
3ydd
    ,
162:   Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    Cr Chwilog, Aelwyd Chwilog
2il
    ,
3ydd
    ,
163:   Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
164:   Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)*
1af
    Cr Chwilog, Aelwyd Chwilog
2il
    ,
3ydd
    ,
165:   Côr S.A.T.B. (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    Cr Chwilog, Aelwyd Chwilog
2il
    ,
3ydd
    ,
166:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7-9
1af
    Casi Wyn, Uwch Adran Bangor
2il
    Enlli. Ll. Pugh, Adran Botwnnog
3ydd
    Naomi Saunders, Uwch Adran Bangor
167:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10-13
1af
    Meinir Roberts, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
2il
    Ffion Emyr, Ysgol Uwchradd Eifionydd
3ydd
    Ceri Griffith, Ysgol Uwchradd Tryfan
168:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed
1af
    Elain Llwyd, Aelod Unigol C. Arfon
2il
    ,
3ydd
    ,
169:   Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau
1af
    Ysgol Dyffryn Nantlle, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle
2il
    Aelwyd Chwilog, Aelwyd Chwilog
3ydd
    Ysgol Tryfan, Ysgol Uwchradd Tryfan
170:   Unawd Chwythbrennau Bl 7-9
1af
    Gwenno Edwards, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle
2il
    Lowri Ifor, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
3ydd
    Molly Steele, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
171:   Unawd Llinynnol Bl 7-9
1af
    Alice Roberts, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
2il
    ,
3ydd
    ,
172:   Unawd Piano Bl 7-9
1af
    Bryony Keyse, Aelod Unigol c. Bangor/Ogwen
2il
    Glain Dafydd, Uwch Adran Bangor
3ydd
    Gwenno Edwards, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle
173:   Unawd Pres Bl 7-9
1af
    Guto Huws, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
2il
    Gwilym Bowen Rhys, Adran Bethel
3ydd
    ,
174:   Unawd Telyn Bl 7-9
1af
    Glain Dafydd, Uwch Adran Bangor
2il
    Elin Mared Jones, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle
3ydd
    Rhiain Dyer, Ysgol Uwchradd Botwnnog
175:   Ensemble Bl 7-9
1af
    Grwp Adran Gwrtheyrn, Aelwyd Gwrtheyrn
2il
    Ysgol Syr Hugh Owen, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
3ydd
    ,
176:   Unawd Chwythbrennau Bl 10-13
1af
    Bethany Elliott, Ysgol Uwchradd Friars
2il
    ,
3ydd
    ,
177:   Unawd Llinynnol Bl 10-13
1af
    Gwenno Roberts, Ysgol Uwchradd Tryfan
2il
    ,
3ydd
    ,
178:   Unawd Piano Bl 10-13
1af
    Tim Rolff, Ysgol Uwchradd Friars
2il
    Elfair Grug Dyer, Ysgol Uwchradd Botwnnog
3ydd
    Lois Eifion, Ysgol Uwchradd Brynrefail
179:   Unawd Pres Bl 10-13
1af
    Rhys Jones, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle
2il
    ,
3ydd
    ,
180:   Unawd Telyn Bl 10-13
1af
    Elfair Grug Dyer, Ysgol Uwchradd Botwnnog
2il
    ,
3ydd
    ,
181:   Deuawd Piano Bl 13 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
182:   Unawd Offerynnol 19-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
183:   Ensemble 15-25 oed
1af
    Ysgol Brynrefail, Ysgol Uwchradd Brynrefail
2il
    ,
3ydd
    ,
184:   Cerddorfa/Band dan 25 oed
1af
    Ysgol Brynrefail, Ysgol Uwchradd Brynrefail
2il
    ,
3ydd
    ,
185:   Band Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
186:   Grwp/Band 15-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
187:   Unawd Cerdd Dant Bl 7-9
1af
    Casi Wyn, Uwch Adran Bangor
2il
    Elen Roberts, Aelwyd Gwrtheyrn
3ydd
    Enlli. Ll. Pugh, Adran Botwnnog
188:   Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau
1af
    Mared a Dafydd, Adran/Uwch Adran Morfa Nefyn
2il
    Elen ac Anna, Ysgol Uwchradd Glan y Mor
3ydd
    Llio ac Alaw, Ysgol Uwchradd Tryfan
189:   Unawd Cerdd Dant Bl 10-13
1af
    Elliw Mai, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen
2il
    Elin Thomas, Aelwyd Chwilog
3ydd
    Dafydd Rhun, Uwch Adran Morfa Nefyn
190:   Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant Bl 10-13
1af
    Meinir a Ffion, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
2il
    Alys a Ffion, Ysgol Uwchradd Eifionydd
3ydd
    Mared, Hawys ac Elliw, Ysgol Uwchradd Brynrefail
191:   Unawd Cerdd Dant 19-25 oed
1af
    Elain Llwyd, Aelod Unigol C. Arfon
2il
    ,
3ydd
    ,
192:   Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant 19-25 oed
1af
    Gwenno, Eleri a Llio, Aelwyd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor
2il
    ,
3ydd
    ,
193:   Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9
1af
    Parti Ceri, Ysgol Uwchradd Glan y Mor
2il
    Parti Syr Hugh Owen, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
3ydd
    Parti Nest, Ysgol Uwchradd Eifionydd
194:   Côr Cerdd Dant Bl 13 ac iau
1af
    Ysgol Syr Hugh Owen, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
2il
    Ysgol Eifionydd, Ysgol Uwchradd Eifionydd
3ydd
    Ysgol Brynrefail, Ysgol Uwchradd Brynrefail
195:   Parti Cerdd Dant dan 19 oed (Adran/Aelwyd/Y.U.)
1af
    Parti Gwrtheyrn, Aelwyd Gwrtheyrn
2il
    Parti Chwilog, Aelwyd Chwilog
3ydd
    ,
196:   Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    U M C B, Aelwyd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor
2il
    Parti Chwilog, Aelwyd Chwilog
3ydd
    ,
197:   Llefaru Unigol Bl 7-9
1af
    Lara Hughes, Uwch Adran Bangor
2il
    Heledd Anna Roberts, Ysgol Uwchradd Brynrefail
3ydd
    Angharad Williams, Uwch Adran Bangor
198:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    Grwp Helen, Uwch Adran Bangor
2il
    ,
3ydd
    ,
199:   Grwp Llefaru Bl 7-9
1af
    Ysgol Tryfan, Ysgol Uwchradd Tryfan
2il
    Grwp Manon, Ysgol Uwchradd Eifionydd
3ydd
    ,
200:   Llefaru Unigol Bl 10-13
1af
    Elin Mair Jones, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
2il
    Angharad Fisher, Ysgol Uwchradd Brynrefail
3ydd
    Elliw Mai, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen
201:   Grwp Llefaru Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
202:   Llefaru Unigol 19-25 oed
1af
    Rhian Dobson, Aelwyd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor
2il
    ,
3ydd
    ,
203:   Grwp Llefaru (Aelwydydd) dan 25 oed
1af
    U M C B, Aelwyd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor
2il
    ,
3ydd
    ,
204:   Tîm Siarad Cyhoeddus (Y.U.) Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
205:   Tîm Siarad Cyhoeddus (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
206:   Ymgom Bl 7-9
1af
    Grwp Heledd Lewis, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
2il
    Grwp Sion, Ysgol Uwchradd Botwnnog
3ydd
    Grwp Lowri, Ysgol Uwchradd Eifionydd
207:   Grwp i gyflwyno Detholiad Llafar Bl 7-9
1af
    Ysgol Glan y Mr, Ysgol Uwchradd Glan y Mor
2il
    Grwp Heini, Ysgol Uwchradd Tryfan
3ydd
    Grwp Syr Hugh Owen, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
208:   Ymgom Bl 10-13
1af
    Gwenno, Anest a Katie, Ysgol Uwchradd Glan y Mor
2il
    Elain, Leah a Daniel, Aelwyd Madog
3ydd
    ,
209:   Grwp i gyflwyno Detholiad Llafar Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
210:   Cân Actol Bl. 7, 8 a 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
211:   Detholiad o Ddrama Gerdd Gymreig 14-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
212:   Chwarter awr o Adloniant 14-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
213:   Cyflwyno Drama Unigol 14-25 oed
1af
    Elain Llwyd, Aelod Unigol C. Arfon
2il
    Elen Gwenllian, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
3ydd
    ,
214:   Dawns Werin Bl 7-9
1af
    Adran Bethel, Adran Bethel
2il
    ,
3ydd
    ,
215:   Dawns Werin Bl 10-13
1af
    Ysgol Brynrefail, Ysgol Uwchradd Brynrefail
2il
    Parti Kylie, Ysgol Uwchradd Brynrefail
3ydd
    ,
216:   Dawns Werin (Aelwyd) dan 25 oed*
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
217:   Dawns Unigol i Ferched Bl 9 ac iau
1af
    Anest Bryn Jones, Ysgol Uwchradd Brynrefail
2il
    ,
3ydd
    ,
218:   Dawns Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
219:   Dawns Werin Unigol i Ferched 15-25 oed
1af
    Emma Matulla, Aelwyd Chwilog
2il
    Anest Eifion, Ysgol Uwchradd Brynrefail
3ydd
    ,
220:   Dawns Werin Unigol i Fechgyn 15-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
221:   Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 dan 25 oed
1af
    Annest ac Annest, Ysgol Uwchradd Brynrefail
2il
    Catrin a Ffion, Aelwyd Ryg a Rug
3ydd
    ,
222:   Dawns Stepio dan 25 oed*
1af
    Aelwyd Chwilog, Aelwyd Chwilog
2il
    ,
3ydd
    ,
223:   Dawns Greadigol Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
224:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 7-13
1af
    Ysgol Brynrefail, Ysgol Uwchradd Brynrefail
2il
    ,
3ydd
    ,
225:   Dawns Disgo Unigol Bl 7-9
1af
    Danielle Cavanagh, Adran Bethel
2il
    Nia Hanks, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
3ydd
    Leanne Rees - Williams, Ysgol Uwchradd Glan y Mor
226:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 7-9
1af
    Grwp Sioned, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
2il
    Adloniant, Ysgol Uwchradd Glan y Mor
3ydd
    Grwp Mared, Ysgol Uwchradd Eifionydd
227:   Dawns Disgo Unigol Bl 10-13
1af
    Sasha Williams, Ysgol Uwchradd Brynrefail
2il
    Carmel Jones, Ysgol Uwchradd Tryfan
3ydd
    ,
228:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 10-13
1af
    Perlau Brynrefs, Ysgol Uwchradd Brynrefail
2il
    Grwp Syr Hugh Owen, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
3ydd
    ,
229:   Parti Cerdd Dant Bl 13 ac iau (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
230:   Llefaru Unigol Bl 7-9 (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
231:   Grwp Llefaru Bl 7-9 (D)
1af
    Parti Tiffany, Ysgol Uwchradd Friars
2il
    ,
3ydd
    ,
232:   Llefaru Unigol Bl 10-13(D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
233:   Grwp Llefaru Bl 10-13(D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
234:   Cyflwyniad Dramatig Bl 7-9 (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
235:   Cyflwyniad Dramatig 15-25 oed (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    , 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Ddinbych 2006