Eisteddfod yr Urdd

Sir Ddinbych
   29 Mai - 3 Mehefin, 2006
        
 Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
        Prif ŵyl gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Meirionnydd 2006  

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd Bl 2 ac iau
1af
    Ceredig Puw, Adran Y Parc
2il
    Carwyn Davies, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn
3ydd
    Ynyr Lane, Ysgol Gynradd Y Garreg
2:   Unawd Bl 3 a 4
1af
    Awel Williams, Cefn Coch Penrhyndeudraeth
2il
    Glain Rhys, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
3ydd
    Gethin Lloyd Williams, Ysgol Gynradd Edmwnd Prys
3:   Unawd Bl 5 a 6
1af
    Sion A Jones, Adran Llanuwchllyn
2il
    Lily Green, Ysgol Gynradd Aberdyfi
3ydd
    Mared Emlyn Parry, Ysgol Gynradd Bro Cynfal
4:   Deuawd Bl 6 ac iau
1af
    Hanna a Heledd, Ysgol Gynradd Edmwnd Prys
2il
    Caryl a Ffion, Ysgol Gynradd Penybryn
3ydd
    Megan ac Elain, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
5:   Parti (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Parti Gorddinan, Adran Blaenau Ffestiniog
2il
    Parti Merched Adran Cefn Coch, Cefn Coch Penrhyndeudraeth
3ydd
    Parti Dewi, Adran Llanegryn
6:   Côr (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Cr Aran, Adran Llanuwchllyn
2il
    Cr Lora, Adran Brithdir
3ydd
    Cr Cefn Coch, Cefn Coch Penrhyndeudraeth
7:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50)
1af
    Parti Bro Tryweryn, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
2il
    Parti Llanfachreth, Adran Llanfachreth
3ydd
    Parti Clogau, Ysgol Gynradd Y Clogau
8:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    Patri Iolo, Ysgol Gynradd Penybryn
2il
    Parti Kayleigh, Ysgol Gynradd Dolgellau
3ydd
    Parti Caryl, Ysgol Gynradd Penybryn
9:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150)
1af
    Cr Beuno Sant, Ysgol Gynradd Beuno Sant
2il
    Cr Bro Tegid, Ysgol Gynradd Bro Tegid
3ydd
    Cr Tanygrisiau, Ysgol Gynradd Tanygrisiau
10:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150)
1af
    Cr Isabella, Ysgol Gynradd Dolgellau
2il
    ,
3ydd
    ,
11:   Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Parti Bro Tegid, Ysgol Gynradd Bro Tegid
2il
    Parti Tanygrisiau, Ysgol Gynradd Tanygrisiau
3ydd
    Parti Beuno Sant, Ysgol Gynradd Beuno Sant
12:   Ensemble 3 Llais neu fwy (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Caryl H Jones, Ysgol Gynradd Penybryn
2il
    Lily Green, Ysgol Gynradd Aberdyfi
3ydd
    Aron Wyn Parry, Adran Ganllwyd
14:   Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
1af
    Ruth Jemeima Bethany Jones, Adran Dinas Mawddwy
2il
    Elin Bryn Williams, Ysgol Gynradd Bro Tegid
3ydd
    Nia Elizabeth Pugh, Adran Brithdir
15:   Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau
1af
    Geraint Pugh, Adran Brithdir
2il
    Elin Hughes, Adran Y Parc
3ydd
    ,
16:   Unawd Piano Bl 6 ac iau
1af
    Nia Elizabeth Pugh, Adran Brithdir
2il
    Elain Fn Jones, Ysgol Gynradd Manod
3ydd
    Seren Richards, Ysgol Gynradd Bro Tegid
17:   Unawd Pres Bl 6 ac iau
1af
    Owain Puw, Adran Y Parc
2il
    Grisial Mn Puw, Adran Dinas Mawddwy
3ydd
    Sophie Evans, Ysgol Gynradd Tanycastell
18:   Unawd Telyn Bl 6 ac iau
1af
    Gwernan John, Adran Brithdir
2il
    Megan Jones, Adran Ganllwyd
3ydd
    Llion Meilir Jones, Ysgol Gynradd Bro Tegid
19:   Parti Recorder Bl 6 ac iau
1af
    Parti Adran Cefn Coch, Cefn Coch Penrhyndeudraeth
2il
    ,
3ydd
    ,
20:   Grwp Offerynnol Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
21:   Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    Ysgol Penybryn, Ysgol Gynradd Penybryn
2il
    ,
3ydd
    ,
22:   Band Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
23:   Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
1af
    Ceri Evans, Ysgol Gynradd Beuno Sant
2il
    Lowri Francis Jones, Ysgol Gynradd Tanygrisiau
3ydd
    Rhys Parry, Ysgol Gynradd Edmwnd Prys
24:   Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
1af
    Heledd Williams, Ysgol Gynradd Edmwnd Prys
2il
    Awel Williams, Cefn Coch Penrhyndeudraeth
3ydd
    Elin Haf Davies, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
25:   Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
1af
    Caryl H Jones, Ysgol Gynradd Penybryn
2il
    Marged Gwenllian, Adran Llanuwchllyn
3ydd
    Mared Emlyn Parry, Ysgol Gynradd Bro Cynfal
26:   Parti Cerdd Dant (Unsain) (Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    Parti Bro Tryweryn, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
2il
    Parti Hanna, Ysgol Gynradd Edmwnd Prys
3ydd
    Parti Megan, Ysgol Gynradd Dolgellau
27:   Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    Cr Adran Cefn Coch, Cefn Coch Penrhyndeudraeth
2il
    ,
3ydd
    ,
28:   Parti Cerdd Dant (Unsain) (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Parti Cadi, Adran Llanuwchllyn
2il
    Parti Jade, Adran Llanuwchllyn
3ydd
    Parti Abbie, Cefn Coch Penrhyndeudraeth
29:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
1af
    Carwyn Davies, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn
2il
    Mared Jones, Adran Rhydymain
3ydd
    Lleucu Arfon, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
30:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4
1af
    Heledd Williams, Ysgol Gynradd Edmwnd Prys
2il
    Robat B Davies, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn
3ydd
    Awel Williams, Cefn Coch Penrhyndeudraeth
31:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6
1af
    Elin Bryn Williams, Ysgol Gynradd Bro Tegid
2il
    Mared Emlyn Parry, Ysgol Gynradd Bro Cynfal
3ydd
    Elain Fn Jones, Ysgol Gynradd Manod
32:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Esther, Ysgol Gynradd Bro Tegid
2il
    Parti Awen , Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn
3ydd
    Grwp Hana, Ysgol Gynradd Beuno Sant
33:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Melangell, Adran Ffridd y Llyn
2il
    Parti Aled, Cefn Coch Penrhyndeudraeth
3ydd
    Parti Huw, Adran Ffridd y Llyn
34:   Ymgom Bl 6 ac iau
1af
    Parti Declan, Cefn Coch Penrhyndeudraeth
2il
    Parti Iwan, Cefn Coch Penrhyndeudraeth
3ydd
    Rhun ac Owain, Adran Y Parc
35:   Cyflwyniad Dramatig Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
36:   Cân Actol (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
37:   Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
38:   Dawns Werin Bl 4 ac iau
1af
    Parti GlannauTegid, Adran Llanuwchllyn
2il
    Parti Lleucu, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
3ydd
    Parti Manon a Sion, Ysgol Gynradd Manod
39:   Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
1af
    Parti''r Aran, Adran Llanuwchllyn
2il
    Parti Bro Cynfal, Ysgol Gynradd Bro Cynfal
3ydd
    Parti Llyr, Ysgol Gynradd Manod
40:   Parti Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
41:   Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
42:   Dawns Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
43:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
44:   Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Catrin Evans, Cefn Coch Penrhyndeudraeth
2il
    Katie Cross, Ysgol Gynradd Manod
3ydd
    Elain Fn Jones, Ysgol Gynradd Manod
45:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Cara, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
2il
    Parti Cadi, Adran Llanuwchllyn
3ydd
    Ser y Manod, Ysgol Gynradd Manod
46:   Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl 6 ac iau (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
47:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D)
1af
    Pippa Rollings, Ysgol Gynradd Penybryn
2il
    Byron Murray, Ysgol Gynradd Edmwnd Prys
3ydd
    ,
48:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D)
1af
    Laura Hough, Adran Corris
2il
    ,
3ydd
    ,
49:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
1af
    Elisabeth Jane Drewry Sperrin, Ysgol Gynradd Bro Tegid
2il
    Shana Guarisco, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn
3ydd
    ,
50:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
51:   Ymgom Bl 6 ac iau (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
52:   Cân Actol Bl 6 ac iau (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
144:   Unawd Merched Bl 7-9
1af
    Leona Roberts, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
2il
    Bethan Roberts, Ysgol Uwchradd Y Gader
3ydd
    Catrin Wyn Roberts, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
145:   Unawd Bechgyn Bl 7-9
1af
    Sion Dolben Hughes, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
2il
    Pwyll Ap Llyr Edwards, Adran Llanuwchllyn
3ydd
    Gethin Llyr Sharp, Ysgol Uwchradd Ardudwy
146:   Deuawd Bl 7-9
1af
    Cara a Glesni, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
2il
    Leona a Catrin, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
3ydd
    Heledd a Sioned, Uwch Adran Bro Dysynni
147:   Unawd Merched Bl 10-13
1af
    Enir Jones, Aelwyd Llanuwchllyn
2il
    Siwan Franey, Aelwyd Llanuwchllyn
3ydd
    Sian Roberts, Ysgol Uwchradd Ardudwy
148:   Unawd Bechgyn Bl 10-13
1af
    Rhys Evans, Ysgol Uwchradd Y Gader
2il
    Steffan Roberts, Aelwyd Llanuwchllyn
3ydd
    Huw Emyr, Adran Dinas Mawddwy
149:   Deuawd Bl 10-13
1af
    Sian a Lea, Ysgol Uwchradd Ardudwy
2il
    Hana ac Elin, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
3ydd
    Robat Huw a Huw Emyr, Uwch Adran Bro Dysynni
150:   Unawd 19-25 oed
1af
    Lona Meleri, Aelod Unigol C Penllyn
2il
    Ffion Bryn, Aelwyd Llanuwchllyn
3ydd
    ,
151:   Unawd allan o Sioe Gerddorol 14-25 oed
1af
    Steffan Roberts, Aelwyd Llanuwchllyn
2il
    Luke McCall, Aelwyd Llanuwchllyn
3ydd
    Llio Maddocks, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn
152:   Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    Parti''''r Aran, Adran Llanuwchllyn
2il
    ,
3ydd
    ,
153:   Côr (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
154:   Parti Merched Bl 7-9
1af
    Anturiaid Bach, Ysgol Uwchradd Y Gader
2il
    ,
3ydd
    ,
155:   Parti Bechgyn Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
156:   Côr S.A. Bl 7-9
1af
    Cr Berwyn, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
2il
    ,
3ydd
    ,
157:   Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau
1af
    Cr y Berwyn, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
2il
    Yr Anturiaid, Ysgol Uwchradd Y Gader
3ydd
    ,
158:   Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
159:   Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
160:   Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau (Digyfeiliant)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
161:   Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
162:   Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
163:   Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
164:   Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)*
1af
    Cr Aelwyd Llanuwchllyn, Aelwyd Llanuwchllyn
2il
    ,
3ydd
    ,
165:   Côr S.A.T.B. (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
166:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7-9
1af
    Sion Dolben Hughes, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
2il
    Leona Roberts, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
3ydd
    Bethan Roberts, Ysgol Uwchradd Y Gader
167:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10-13
1af
    Anna Rhys Davies, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
2il
    Lea Helygain Adams, Ysgol Uwchradd Ardudwy
3ydd
    ,
168:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed
1af
    Ffion Bryn, Aelwyd Llanuwchllyn
2il
    ,
3ydd
    ,
169:   Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau
1af
    Cr y Berwyn, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
2il
    ,
3ydd
    ,
170:   Unawd Chwythbrennau Bl 7-9
1af
    Delyth Dempsey, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
2il
    Sioned Besent, Uwch Adran Bro Dysynni
3ydd
    Llio Jones, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
171:   Unawd Llinynnol Bl 7-9
1af
    Rebecca Bugby, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
2il
    ,
3ydd
    ,
172:   Unawd Piano Bl 7-9
1af
    Rebecca Bugby, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
2il
    Sioned Besent, Uwch Adran Bro Dysynni
3ydd
    Catrin Owen, Ysgol Uwchradd Ardudwy
173:   Unawd Pres Bl 7-9
1af
    Iwan Morris Lewis, Ysgol Uwchradd Ardudwy
2il
    Gethin Llyr Sharp, Ysgol Uwchradd Ardudwy
3ydd
    ,
174:   Unawd Telyn Bl 7-9
1af
    Rhianwen Pugh, Ysgol Uwchradd Y Gader
2il
    Leona Roberts, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
3ydd
    Heulen Cynfal, Aelwyd Bro Trawsfynydd
175:   Ensemble Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
176:   Unawd Chwythbrennau Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
177:   Unawd Llinynnol Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
178:   Unawd Piano Bl 10-13
1af
    Becky Woodbridge, Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor
2il
    Llio Gwynfor, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
3ydd
    ,
179:   Unawd Pres Bl 10-13
1af
    Lona Williams, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn
2il
    ,
3ydd
    ,
180:   Unawd Telyn Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
181:   Deuawd Piano Bl 13 ac iau
1af
    Sera a Sara, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
2il
    ,
3ydd
    ,
182:   Unawd Offerynnol 19-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
183:   Ensemble 15-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
184:   Cerddorfa/Band dan 25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
185:   Band Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
186:   Grwp/Band 15-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
187:   Unawd Cerdd Dant Bl 7-9
1af
    Leona Roberts, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
2il
    Sion Dolben Hughes, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
3ydd
    Heulen Cynfal, Aelwyd Bro Trawsfynydd
188:   Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau
1af
    Leona a Catrin, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
2il
    Cara a Glesni, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
3ydd
    ,
189:   Unawd Cerdd Dant Bl 10-13
1af
    Enir Jones, Aelwyd Llanuwchllyn
2il
    Anna Rhys Davies, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
3ydd
    ,
190:   Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant Bl 10-13
1af
    Hana ac Elin, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
2il
    Luke ac Elen , Ysgol Uwchradd Y Berwyn
3ydd
    ,
191:   Unawd Cerdd Dant 19-25 oed
1af
    Ffion Bryn, Aelwyd Llanuwchllyn
2il
    ,
3ydd
    ,
192:   Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant 19-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
193:   Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9
1af
    Parti''r Berwyn, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
2il
    ,
3ydd
    ,
194:   Côr Cerdd Dant Bl 13 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
195:   Parti Cerdd Dant dan 19 oed (Adran/Aelwyd/Y.U.)
1af
    Parti Aelwyd Llanuwchllyn, Aelwyd Llanuwchllyn
2il
    ,
3ydd
    ,
196:   Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    Parti Hyn , Aelwyd Llanuwchllyn
2il
    Parti Iau , Aelwyd Llanuwchllyn
3ydd
    ,
197:   Llefaru Unigol Bl 7-9
1af
    Heulen Cynfal, Aelwyd Bro Trawsfynydd
2il
    Gruffudd Antur, Adran Llanuwchllyn
3ydd
    Robin Williams, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
198:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    Parti''''r Aran, Adran Llanuwchllyn
2il
    ,
3ydd
    ,
199:   Grwp Llefaru Bl 7-9
1af
    Parti Wythwyr, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
2il
    Parti Blwyddyn Naw, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
3ydd
    Parti Ardudwy, Ysgol Uwchradd Ardudwy
200:   Llefaru Unigol Bl 10-13
1af
    Ceindeg Llewellyn, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
2il
    Anna Rhys Davies, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
3ydd
    ,
201:   Grwp Llefaru Bl 10-13
1af
    Merched Unarddeg, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
2il
    Parti Blwyddyn Deuddeg, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
3ydd
    ,
202:   Llefaru Unigol 19-25 oed
1af
    Dewi Meirion Pugh, Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor
2il
    ,
3ydd
    ,
203:   Grwp Llefaru (Aelwydydd) dan 25 oed
1af
    Parti Glannau Tegid, Aelwyd Llanuwchllyn
2il
    ,
3ydd
    ,
204:   Tîm Siarad Cyhoeddus (Y.U.) Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
205:   Tîm Siarad Cyhoeddus (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
206:   Ymgom Bl 7-9
1af
    Parti Huw, Uwch Adran Bro Dysynni
2il
    Catrin, Rhodri, Oliver a Llio, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
3ydd
    Parti Rhys, Uwch Adran Bro Dysynni
207:   Grwp i gyflwyno Detholiad Llafar Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
208:   Ymgom Bl 10-13
1af
    Melangell a Sian, Ysgol Uwchradd Ardudwy
2il
    ,
3ydd
    ,
209:   Grwp i gyflwyno Detholiad Llafar Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
210:   Cân Actol Bl. 7, 8 a 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
211:   Detholiad o Ddrama Gerdd Gymreig 14-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
212:   Chwarter awr o Adloniant 14-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
213:   Cyflwyno Drama Unigol 14-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
214:   Dawns Werin Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
215:   Dawns Werin Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
216:   Dawns Werin (Aelwyd) dan 25 oed*
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
217:   Dawns Unigol i Ferched Bl 9 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
218:   Dawns Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
219:   Dawns Werin Unigol i Ferched 15-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
220:   Dawns Werin Unigol i Fechgyn 15-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
221:   Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 dan 25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
222:   Dawns Stepio dan 25 oed*
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
223:   Dawns Greadigol Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
224:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 7-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
225:   Dawns Disgo Unigol Bl 7-9
1af
    Cara Braia, Ysgol Uwchradd Ardudwy
2il
    Sara Roberts, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn
3ydd
    Ceri Angharad Davies, Ysgol Uwchradd Y Gader
226:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 7-9
1af
    6 Calon Cymru, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn
2il
    Ser y Gader, Ysgol Uwchradd Y Gader
3ydd
    Ser Cymru, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn
227:   Dawns Disgo Unigol Bl 10-13
1af
    Amy Nicholas, Ysgol Uwchradd Y Gader
2il
    ,
3ydd
    ,
228:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
229:   Parti Cerdd Dant Bl 13 ac iau (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
230:   Llefaru Unigol Bl 7-9 (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
231:   Grwp Llefaru Bl 7-9 (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
232:   Llefaru Unigol Bl 10-13(D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
233:   Grwp Llefaru Bl 10-13(D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
234:   Cyflwyniad Dramatig Bl 7-9 (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
235:   Cyflwyniad Dramatig 15-25 oed (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    , 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Ddinbych 2006