Eisteddfod yr Urdd

Sir Ddinbych
   29 Mai - 3 Mehefin, 2006
        
 Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
        Prif ŵyl gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Conwy 2006  

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd Bl 2 ac iau
1af
    Ciaran Eynon, Ysgol Gynradd Bod Alaw
2il
    Ffion Evans, Ysgol Gynradd Maelgwn
3ydd
    Alys M Bratch, Ysgol Gynradd Bod Alaw
2:   Unawd Bl 3 a 4
1af
    Sara Davies, Ysgol Gynradd Bod Alaw
2il
    Hana Hughes, Ysgol Gynradd Llannefydd
3ydd
    Glyn Paewai, Adran Cerrigydrudion
3:   Unawd Bl 5 a 6
1af
    Joshua Parsonage, Ysgol Gynradd Nant y Coed
2il
    Elin Haf Bysouth, Ysgol Gynradd Bod Alaw
3ydd
    Elin Arfon, Ysgol Gynradd Llanddoged
4:   Deuawd Bl 6 ac iau
1af
    Siwan ac Anest, Adran Bentref Ysbyty Ifan
2il
    Siriol a Miriam, Ysgol Gynradd Llanddoged
3ydd
    Gwenlli a Lleucu, Adran Llangwm
5:   Parti (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Parti Foel Goch, Adran Llangwm
2il
    Parti Brenig, Adran Cerrigydrudion
3ydd
    ,
6:   Côr (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Cr Llangwm, Adran Llangwm
2il
    Cr Cerrigydrudion, Adran Cerrigydrudion
3ydd
    ,
7:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50)
1af
    , Ysgol Gynradd Dinmael
2il
    , Ysgol Gynradd Dolwyddelan
3ydd
    Parti Mared, Ysgol Gynradd Tal y Bont
8:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    Parti Ffion Angharad, Ysgol Gynradd Bod Alaw
2il
    Parti Josh, Ysgol Gynradd Nant y Coed
3ydd
    Melysion Maelgwn, Ysgol Gynradd Maelgwn
9:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150)
1af
    Cr Doged, Ysgol Gynradd Llanddoged
2il
    , Ysgol Gynradd Glan Morfa
3ydd
    ,
10:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150)
1af
    , Ysgol Gynradd Maelgwn
2il
    , Ysgol Gynradd Bro Gwydir
3ydd
    , Ysgol Gynradd Craig y Don
11:   Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Parti Jake, Ysgol Gynradd Bod Alaw
2il
    Parti Doged, Ysgol Gynradd Llanddoged
3ydd
    Parti Hf, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
12:   Ensemble 3 Llais neu fwy (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Doged, Ysgol Gynradd Llanddoged
2il
    , Adran Bentref Ysbyty Ifan
3ydd
    ,
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Anna Williams, Ysgol Gynradd Maelgwn
2il
    Joshua Parsonage, Ysgol Gynradd Nant y Coed
3ydd
    Elin Medi Hughes, Adran Llangwm
14:   Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
1af
    Mared Jones, Ysgol Gynradd Tal y Bont
2il
    Siwan Elenid Jones, Adran Llangwm
3ydd
    ,
15:   Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau
1af
    Bethan Smith, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
2il
    Sean Forrest, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd
3ydd
    Tomos Stewart, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos
16:   Unawd Piano Bl 6 ac iau
1af
    Lowri Llwyd, Ysgol Gynradd Llanddoged
2il
    Lukas Kirkby, Ysgol Gynradd Craig y Don
3ydd
    Alex Farnall, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos
17:   Unawd Pres Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
18:   Unawd Telyn Bl 6 ac iau
1af
    Lowri Llwyd, Ysgol Gynradd Llanddoged
2il
    Ieuan Jones, Ysgol Gynradd Bod Alaw
3ydd
    Bethan Evans, Ysgol Gynradd Llangelynnin
19:   Parti Recorder Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Glanwydden
2il
    ,
3ydd
    ,
20:   Grwp Offerynnol Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Glanwydden
2il
    Grwp Doged, Ysgol Gynradd Llanddoged
3ydd
    , Ysgol Gynradd Bod Alaw
21:   Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Y Plas
2il
    ,
3ydd
    ,
22:   Band Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
23:   Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
1af
    Guto Roberts, Adran Llangwm
2il
    Leusa Rhys Ellis, Adran Bentref Ysbyty Ifan
3ydd
    Siriol Elin Jones, Ysgol Gynradd Glan Morfa
24:   Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
1af
    Helena Wyn Williams, Ysgol Gynradd Llanddoged
2il
    Anna Williams, Ysgol Gynradd Maelgwn
3ydd
    Mared Williams, Ysgol Gynradd Llannefydd
25:   Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
1af
    Siwan Rhys Ellis, Adran Bentref Ysbyty Ifan
2il
    Lowri Llwyd, Ysgol Gynradd Llanddoged
3ydd
    Gwenlli Aled, Adran Llangwm
26:   Parti Cerdd Dant (Unsain) (Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Bro Cernyw
2il
    Parti Nefydd, Ysgol Gynradd Llannefydd
3ydd
    , Ysgol Gynradd Pencae
27:   Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Bro Cernyw
2il
    , Ysgol Gynradd Craig y Don
3ydd
    ,
28:   Parti Cerdd Dant (Unsain) (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Bentref Ysbyty Ifan
2il
    , Adran Llangwm
3ydd
    , Adran Cerrigydrudion
29:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
1af
    Joseff McAlinden, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos
2il
    Briall Llwyd Gwilym, Adran Llangwm
3ydd
    Siriol Elin Jones, Ysgol Gynradd Glan Morfa
30:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4
1af
    Lois Anna Evans, Adran Bentref Ysbyty Ifan
2il
    Helena Wyn Williams, Ysgol Gynradd Llanddoged
3ydd
    Mari Stewart, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos
31:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6
1af
    Morgan Williams, Ysgol Gynradd Bro Aled
2il
    Lowri Llwyd, Ysgol Gynradd Llanddoged
3ydd
    Ffion Rebecca Williams, Ysgol Gynradd Maelgwn
32:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Aron, Ysgol Gynradd Maelgwn
2il
    Hogiau Gwydir, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
3ydd
    Grwp Shannon, Ysgol Gynradd Pencae
33:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Tesni, Adran Cerrigydrudion
2il
    Grwp Tomos, Adran Cerrigydrudion
3ydd
    , Adran Bentref Ysbyty Ifan
34:   Ymgom Bl 6 ac iau
1af
    Morgan a Magi, Ysgol Gynradd Bro Aled
2il
    Criw Anna Jane, Ysgol Gynradd Maelgwn
3ydd
    Grwp Iechyd Da, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos
35:   Cyflwyniad Dramatig Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
36:   Cân Actol (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100)
1af
    , Ysgol Gynradd Bro Cernyw
2il
    , Ysgol Gynradd Llangelynnin
3ydd
    ,
37:   Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
38:   Dawns Werin Bl 4 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Glan Morfa
2il
    , Ysgol Gynradd Bro Gwydir
3ydd
    , Ysgol Gynradd Bro Aled
39:   Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
1af
    , Ysgol Gynradd Ro Wen
2il
    , Adran Llangwm
3ydd
    ,
40:   Parti Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50)
1af
    , Ysgol Gynradd Craig y Don
2il
    Parti''r Nant, Ysgol Gynradd Nant y Coed
3ydd
    Parti Kate Fletcher, Ysgol Gynradd Glan Morfa
41:   Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
42:   Dawns Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Bro Aled
2il
    Grwp Gwydir, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
3ydd
    , Ysgol Gynradd Llangelynnin
43:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Betws, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos
2il
    , Adran Bentref Ysbyty Ifan
3ydd
    Genod Gwydir, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
44:   Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Trystan Chambers, Adran Cerrigydrudion
2il
    Elliw Mair Davies, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
3ydd
    Bethan Roberts, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd
45:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau
1af
    Y Pum Seren Ddisglair, Ysgol Gynradd Bod Alaw
2il
    Blodau Betws, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos
3ydd
    , Ysgol Gynradd Maelgwn
46:   Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl 6 ac iau (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Craig y Don
2il
    , Ysgol Gynradd Talhaiarn
3ydd
    ,
47:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D)
1af
    Jack James Nash, Ysgol Gynradd Talhaiarn
2il
    Ceri Jones, Ysgol Gynradd Maelgwn
3ydd
    Emma Gizzi, Ysgol Babanod Glan Gele
48:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D)
1af
    Tara Whittingham, Ysgol Gynradd Nant y Coed
2il
    Sam Lewis, Ysgol Gynradd Glanwydden
3ydd
    Abbie Tipler, Ysgol Gynradd Talhaiarn
49:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
1af
    Katie Nash, Ysgol Gynradd Talhaiarn
2il
    Lukas Kirkby, Ysgol Gynradd Craig y Don
3ydd
    Stephanie Enston-Newall, Ysgol Gynradd Gatholig Sant Joseff
50:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Nant y Coed
2il
    , Ysgol Gynradd Craig y Don
3ydd
    , Ysgol Gynradd Talhaiarn
51:   Ymgom Bl 6 ac iau (D)
1af
    Parti Glan-llyn, Ysgol Gynradd Talhaiarn
2il
    , Ysgol Gynradd Glanwydden
3ydd
    , Ysgol Gynradd Nant y Coed
52:   Cân Actol Bl 6 ac iau (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Craig y Don
2il
    ,
3ydd
    ,
144:   Unawd Merched Bl 7-9
1af
    Angharad Wyn Williams, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
2il
    Elen Mai Taff, Adran Bro Cernyw
3ydd
    Kyra Hamilton, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
145:   Unawd Bechgyn Bl 7-9
1af
    Tomos Wyn Williams, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
2il
    Mostyn Rhys, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
3ydd
    Elias Ioseff Jones, Adran Cerrigydrudion
146:   Deuawd Bl 7-9
1af
    Tomos ac Angharad, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
2il
    Mostyn a Gwenfair , Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
3ydd
    Dion a Brenig, Adran Llangwm
147:   Unawd Merched Bl 10-13
1af
    Elliw Alwen Roberts, Aelwyd Bro Cernyw
2il
    Sioned Alaw Hughes, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn
3ydd
    Anna Jeffers, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
148:   Unawd Bechgyn Bl 10-13
1af
    Elias M Roberts, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn
2il
    Jamie Lea, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
3ydd
    Robert Aaron Jones, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
149:   Deuawd Bl 10-13
1af
    Sioned a Bethan, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn
2il
    Tasha ac Einir , Ysgol Uwchradd Bryn Elian
3ydd
    ,
150:   Unawd 19-25 oed
1af
    Nia Eleri Hughes, Aelwyd Llangwm
2il
    ,
3ydd
    ,
151:   Unawd allan o Sioe Gerddorol 14-25 oed
1af
    Manon Celyn, Aelwyd Llangwm
2il
    Rhys Owain Ruggiero, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn
3ydd
    Anna Jeffers, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
152:   Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    , Uwch Adran Llangwm
2il
    ,
3ydd
    ,
153:   Côr (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
154:   Parti Merched Bl 7-9
1af
    , Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
2il
    Parti Sarah, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
3ydd
    , Ysgol Uwchradd Y Creuddyn
155:   Parti Bechgyn Bl 7-9
1af
    , Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
2il
    , Ysgol Uwchradd Bryn Elian
3ydd
    ,
156:   Côr S.A. Bl 7-9
1af
    , Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
2il
    , Ysgol Uwchradd Bryn Elian
3ydd
    ,
157:   Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
2il
    , Ysgol Uwchradd Y Creuddyn
3ydd
    , Ysgol Uwchradd Bryn Elian
158:   Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
159:   Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Uwchradd Y Creuddyn
2il
    , Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
3ydd
    ,
160:   Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau (Digyfeiliant)
1af
    Parti Ifan Goch, Aelwyd Llanrwst
2il
    , Ysgol Uwchradd Bryn Elian
3ydd
    ,
161:   Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
162:   Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    , Aelwyd Llangwm
2il
    ,
3ydd
    ,
163:   Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    , Aelwyd Llangwm
2il
    ,
3ydd
    ,
164:   Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)*
1af
    , Aelwyd Llangwm
2il
    ,
3ydd
    ,
165:   Côr S.A.T.B. (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    , Aelwyd Llangwm
2il
    ,
3ydd
    ,
166:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7-9
1af
    Tomos Wyn Williams, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
2il
    Rhodri Wyn Jones, Uwch Adran Llangwm
3ydd
    Mostyn Rhys, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
167:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10-13
1af
    Elliw Alwen Roberts, Aelwyd Bro Cernyw
2il
    Manon Celyn, Aelwyd Llangwm
3ydd
    Anna Jeffers, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
168:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed
1af
    Esyllt Tudur Davies, Aelwyd Llanrwst
2il
    ,
3ydd
    ,
169:   Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
170:   Unawd Chwythbrennau Bl 7-9
1af
    Siana Fflur, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
2il
    Katie Boughen, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
3ydd
    ,
171:   Unawd Llinynnol Bl 7-9
1af
    Harri Chambers, Adran Cerrigydrudion
2il
    ,
3ydd
    ,
172:   Unawd Piano Bl 7-9
1af
    Dafydd Huw Wrenall, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
2il
    Glesni Roberts, Adran Bro Cernyw
3ydd
    Delyth Aloma, Adran Bro Aled
173:   Unawd Pres Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
174:   Unawd Telyn Bl 7-9
1af
    Dafydd Huw Wrenall, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
2il
    Harri Chambers, Adran Cerrigydrudion
3ydd
    Gwenfair Alaw Hughes, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
175:   Ensemble Bl 7-9
1af
    Grwp Abraham, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
2il
    Grwp Wil, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
3ydd
    ,
176:   Unawd Chwythbrennau Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
177:   Unawd Llinynnol Bl 10-13
1af
    Meurig Ywain Roberts, Aelwyd Bro Cernyw
2il
    ,
3ydd
    ,
178:   Unawd Piano Bl 10-13
1af
    Mared Emlyn Jones, Aelwyd Bro Cernyw
2il
    Ceri Ellis , Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
3ydd
    Sioned Alaw Hughes, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn
179:   Unawd Pres Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
180:   Unawd Telyn Bl 10-13
1af
    Mared Emlyn Jones, Aelwyd Bro Cernyw
2il
    Cerian Ellis Jones, Aelwyd Bro Cernyw
3ydd
    ,
181:   Deuawd Piano Bl 13 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
182:   Unawd Offerynnol 19-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
183:   Ensemble 15-25 oed
1af
    , Ysgol Uwchradd Bryn Elian
2il
    ,
3ydd
    ,
184:   Cerddorfa/Band dan 25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
185:   Band Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
186:   Grwp/Band 15-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
187:   Unawd Cerdd Dant Bl 7-9
1af
    Tomos Wyn Williams, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
2il
    Angharad Wyn Williams, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
3ydd
    Brenig Llwyd Gwilym, Uwch Adran Llangwm
188:   Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau
1af
    Tomos ac Angharad, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
2il
    Gwenfair a Siriol, Aelwyd Llanrwst
3ydd
    Elin a Siwan, Adran Llangwm
189:   Unawd Cerdd Dant Bl 10-13
1af
    Manon Celyn, Aelwyd Llangwm
2il
    Elliw Alwen Roberts, Aelwyd Bro Cernyw
3ydd
    Einir Parry, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
190:   Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant Bl 10-13
1af
    Manon, Mared a Heledd, Aelwyd Llangwm
2il
    Sioned, Bethan, Elgan ac Eleias, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn
3ydd
    ,
191:   Unawd Cerdd Dant 19-25 oed
1af
    Nia Eleri Hughes, Aelwyd Llangwm
2il
    ,
3ydd
    ,
192:   Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant 19-25 oed
1af
    Nia ac Elin, Aelwyd Llangwm
2il
    ,
3ydd
    ,
193:   Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
2il
    ,
3ydd
    ,
194:   Côr Cerdd Dant Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Uwchradd Y Creuddyn
2il
    ,
3ydd
    ,
195:   Parti Cerdd Dant dan 19 oed (Adran/Aelwyd/Y.U.)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
196:   Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    , Aelwyd Llangwm
2il
    ,
3ydd
    ,
197:   Llefaru Unigol Bl 7-9
1af
    Angharad Wyn Williams, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
2il
    Dwysan Lowri Roberts, Adran Bro Cernyw
3ydd
    Brenig Llwyd Gwilym, Uwch Adran Llangwm
198:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    , Uwch Adran Llangwm
2il
    ,
3ydd
    ,
199:   Grwp Llefaru Bl 7-9
1af
    , Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
2il
    ,
3ydd
    ,
200:   Llefaru Unigol Bl 10-13
1af
    Elliw Alwen Roberts, Aelwyd Bro Cernyw
2il
    ,
3ydd
    ,
201:   Grwp Llefaru Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
202:   Llefaru Unigol 19-25 oed
1af
    Esyllt Tudur Davies, Aelwyd Llanrwst
2il
    ,
3ydd
    ,
203:   Grwp Llefaru (Aelwydydd) dan 25 oed
1af
    , Aelwyd Llangwm
2il
    ,
3ydd
    ,
204:   Tîm Siarad Cyhoeddus (Y.U.) Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
205:   Tîm Siarad Cyhoeddus (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
206:   Ymgom Bl 7-9
1af
    Lowri, Ruth a Rhodri, Adran/ Aelwyd Abergele
2il
    Grwp Llio, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn
3ydd
    Grwp Tomos, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
207:   Grwp i gyflwyno Detholiad Llafar Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
208:   Ymgom Bl 10-13
1af
    Jessica, Jennifer ac Elgan, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn
2il
    Jack a Connie, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn
3ydd
    ,
209:   Grwp i gyflwyno Detholiad Llafar Bl 10-13
1af
    , Ysgol Uwchradd Y Creuddyn
2il
    ,
3ydd
    ,
210:   Cân Actol Bl. 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Uwchradd Y Creuddyn
2il
    ,
3ydd
    ,
211:   Detholiad o Ddrama Gerdd Gymreig 14-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
212:   Chwarter awr o Adloniant 14-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
213:   Cyflwyno Drama Unigol 14-25 oed
1af
    Connie Ann Middleman, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn
2il
    ,
3ydd
    ,
214:   Dawns Werin Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
215:   Dawns Werin Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
216:   Dawns Werin (Aelwyd) dan 25 oed*
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
217:   Dawns Unigol i Ferched Bl 9 ac iau
1af
    Anna Pardanjac, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn
2il
    Kyra Hamilton, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
3ydd
    Leah Hamilton, Ysgol Gynradd Llanddoged
218:   Dawns Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
219:   Dawns Werin Unigol i Ferched 15-25 oed
1af
    Hannah Rowlands, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn
2il
    ,
3ydd
    ,
220:   Dawns Werin Unigol i Fechgyn 15-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
221:   Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 dan 25 oed
1af
    , Ysgol Uwchradd Y Creuddyn
2il
    ,
3ydd
    ,
222:   Dawns Stepio dan 25 oed*
1af
    , Ysgol Uwchradd Y Creuddyn
2il
    ,
3ydd
    ,
223:   Dawns Greadigol Bl 7-9
1af
    , Ysgol Uwchradd Y Creuddyn
2il
    ,
3ydd
    ,
224:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 7-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
225:   Dawns Disgo Unigol Bl 7-9
1af
    Anna Pardanjac, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn
2il
    Dwysan Lowri, Adran Bro Cernyw
3ydd
    Siana Fflur, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
226:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 7-9
1af
    Llangel Mangel, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn
2il
    Cysgod Cymru, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn
3ydd
    Grwp Kirsty, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
227:   Dawns Disgo Unigol Bl 10-13
1af
    Rachel Norton, Adran Cerrigydrudion
2il
    Elliw Alwen Roberts, Aelwyd Bro Cernyw
3ydd
    Pippa Dickinson, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
228:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 10-13
1af
    Ace, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn
2il
    ,
3ydd
    ,
229:   Parti Cerdd Dant Bl 13 ac iau (D)
1af
    , Ysgol Uwchradd Bryn Elian
2il
    ,
3ydd
    ,
230:   Llefaru Unigol Bl 7-9 (D)
1af
    Ashley Bryan-Mejri, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
2il
    Katie Owen, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
3ydd
    ,
231:   Grwp Llefaru Bl 7-9 (D)
1af
    , Ysgol Uwchradd Bryn Elian
2il
    ,
3ydd
    ,
232:   Llefaru Unigol Bl 10-13(D)
1af
    Faye Turpin, Ysgol Uwchradd Eirias
2il
    ,
3ydd
    ,
233:   Grwp Llefaru Bl 10-13(D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
234:   Cyflwyniad Dramatig Bl 7-9 (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
235:   Cyflwyniad Dramatig 15-25 oed (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    , 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Ddinbych 2006