Eisteddfod yr Urdd

Sir Ddinbych
   29 Mai - 3 Mehefin, 2006
        
 Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
        Prif ŵyl gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Dinbych 2006  

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd Bl 2 ac iau
1af
    Elan Meirion Jones, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Celyn Llwyd Cartwright , Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
3ydd
    Wesley Hughes-Jones, Ysgol Gynradd Y Llys
2:   Unawd Bl 3 a 4
1af
    Amber Davies, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il
    Gwenllian Alaw Boyns, Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd
    Elain Evans, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
3:   Unawd Bl 5 a 6
1af
    Tirion Gruffudd Roberts, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Glain Eurgain Vaughan-Evans, Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd
    Michael Roberts, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
4:   Deuawd Bl 6 ac iau
1af
    Guto a Llyr, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Glain ac Anna, Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd
    Amber a Leah, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
5:   Parti (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
6:   Côr (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
7:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50)
1af
    Parti Robert, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
2il
    Parti Sophie, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
3ydd
    Parti Elinor, Ysgol Gynradd Pant Pastynog
8:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    Parti Tomos, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
2il
    Parti Pen Barras, Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd
    Parti Hannah, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.
9:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150)
1af
    Parti Hannah, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.
2il
    Ysgol Betws G G, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
3ydd
    Ysgol Maes Hyfryd, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
10:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150)
1af
    Cr Twm o''r Nant, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il
    Cr Y Llys, Ysgol Gynradd Y Llys
3ydd
    ,
11:   Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Parti Pen Barras, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Parti Gwernant, Ysgol Gynradd Gwernant
3ydd
    Parti Twm o''r Nant, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
12:   Ensemble 3 Llais neu fwy (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Guto, Owain ac Osian, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    ,
3ydd
    ,
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Robert Williams, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
2il
    Lydia Edwards, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
3ydd
    Guto Dafydd Jones, Ysgol Gynradd Pen Barras
14:   Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
1af
    Mark Pimblett, Ysgol Gynradd Bro Famau
2il
    Sarah Scott, Ysgol Gynradd Bryn Collen
3ydd
    Mathew Downes, Ysgol Gynradd Gwernant
15:   Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau
1af
    Susan Cragg, Ysgol Gynradd Llantysilio
2il
    Morgan O'Mahoney, Ysgol Gatholig Mair
3ydd
    ,
16:   Unawd Piano Bl 6 ac iau
1af
    Theo Vasmer, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.
2il
    Mathew Downes, Ysgol Gynradd Gwernant
3ydd
    Owen Jones, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
17:   Unawd Pres Bl 6 ac iau
1af
    Robert Williams, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
2il
    Adam Goff, Ysgol Gynradd Llantysilio
3ydd
    ,
18:   Unawd Telyn Bl 6 ac iau
1af
    Theo Vasmer, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.
2il
    Elen Rowlands, Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd
    ,
19:   Parti Recorder Bl 6 ac iau
1af
    Ysgol Carrog, Ysgol Gynradd Carrog
2il
    ,
3ydd
    ,
20:   Grwp Offerynnol Bl 6 ac iau
1af
    Ysgol Carrog, Ysgol Gynradd Carrog
2il
    Ysgol Llandrillo, Ysgol Gynradd Llandrillo
3ydd
    ,
21:   Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    Ysgol Heulfre, Ysgol Gynradd Heulfre
2il
    Ysgol Pentrecelyn, Ysgol Gynradd Pentrecelyn
3ydd
    Ysgol Y Llys, Ysgol Gynradd Y Llys
22:   Band Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
23:   Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
1af
    Celyn Llwyd Cartwright, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il
    Sara Dryhurst-Roberts, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
3ydd
    Wesley Hughes-Jones, Ysgol Gynradd Y Llys
24:   Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
1af
    Amber Davies, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il
    Gwenllian Alaw Boyns, Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd
    Sera K Pierce, Ysgol Gynradd Pen Barras
25:   Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
1af
    Guto Dafydd Jones, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Glain Eurgain Vaughan-Evans, Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd
    Lydia Edwards, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
26:   Parti Cerdd Dant (Unsain) (Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    Ysgol Pen Barras, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Ysgol Twm o''r Nant, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
3ydd
    Ysgol Y Llys, Ysgol Gynradd Y Llys
27:   Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    Ysgol Twm o''r Nant, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il
    ,
3ydd
    ,
28:   Parti Cerdd Dant (Unsain) (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
29:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
1af
    Gruffydd Ifan McKee, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Myfanwy Tranmere, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.
3ydd
    Catrin Roulston, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
30:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4
1af
    Erin Williams, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Magi Williams, Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd
    Erin Ifan, Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch
31:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6
1af
    Cari Evans , Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
2il
    Hanna Lois Griffiths, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
3ydd
    Anna Elen Smith, Ysgol Gynradd Pen Barras
32:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
1af
    Ysgol Pen Barras, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Ysgol Twm o''r Nant, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
3ydd
    Ysgol Llanfair D.C, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.
33:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
34:   Ymgom Bl 6 ac iau
1af
    Ysgol Llanfair D C, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.
2il
    Parti Garin, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
3ydd
    Ysgol Y Llys, Ysgol Gynradd Y Llys
35:   Cyflwyniad Dramatig Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
36:   Cân Actol (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100)
1af
    Ysgol Llanfair D C, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.
2il
    Ysgol Pentrecelyn, Ysgol Gynradd Pentrecelyn
3ydd
    Ysgol Betws G G, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
37:   Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100)
1af
    Ysgol Pen Barras, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Ysgol Dewi Sant, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
3ydd
    ,
38:   Dawns Werin Bl 4 ac iau
1af
    Ysgol Gellifor, Ysgol Gynradd Gellifor
2il
    Ysgol Mair, Ysgol Gatholig Mair
3ydd
    Ysgol Pen Barras, Ysgol Gynradd Pen Barras
39:   Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
1af
    Parti Sam, Ysgol Gynradd Gellifor
2il
    Parti Rhian, Ysgol Gynradd Gellifor
3ydd
    ,
40:   Parti Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50)
1af
    Twm o''r Nant, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il
    Ysgol Mair, Ysgol Gatholig Mair
3ydd
    Dewi Sant, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
41:   Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
42:   Dawns Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    Ysgol Pen Barras, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Ysgol Y Llys, Ysgol Gynradd Y Llys
3ydd
    Ysgol Y Castell, Ysgol Gynradd Y Castell
43:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    Ysgol Mair, Ysgol Gatholig Mair
2il
    Ysgol Santes Ffraid, Ysgol Gynradd Santes Ffraid
3ydd
    ,
44:   Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Chloe Waggett, Ysgol Gatholig Mair
2il
    Elen Rowlands, Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd
    L'Toni Roberts, Ysgol Gynradd Gellifor
45:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau
1af
    Ysgol Mair, Ysgol Gatholig Mair
2il
    Ysgol Emmanuel, Ysgol Gynradd Emmanuel
3ydd
    Ysgol Gellifor, Ysgol Gynradd Gellifor
46:   Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl 6 ac iau (D)
1af
    Parti Stryd y Rhos, Ysgol Gynradd Stryd Y Rhos
2il
    ,
3ydd
    ,
47:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D)
1af
    Charlotte Williams, Ysgol Gynradd Gwaenynog
2il
    Abbie Jones, Ysgol Gynradd Carrog
3ydd
    Lucy Wilkins, Ysgol Gynradd Llanbedr Dyffryn Clwyd
48:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D)
1af
    Sam Lyon, Ysgol Gynradd Heulfre
2il
    Sioned Williams, Ysgol Gynradd Heulfre
3ydd
    L'Toni Roberts, Ysgol Gynradd Gellifor
49:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
1af
    Nia Jones, Ysgol Gynradd Stryd Y Rhos
2il
    Bethan Long, Ysgol Gynradd Llywelyn
3ydd
    Eleanor Sansom, Ysgol Gynradd Carrog
50:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D)
1af
    Parti Hannah, Ysgol Gynradd Henllan
2il
    Parti Bryn Collen, Ysgol Gynradd Bryn Collen
3ydd
    Parti Santes Ffraid, Ysgol Gynradd Santes Ffraid
51:   Ymgom Bl 6 ac iau (D)
1af
    Ysgol Henllan, Ysgol Gynradd Henllan
2il
    Ysgol Llywelyn, Ysgol Gynradd Llywelyn
3ydd
    Ysgol Stryd y Rhos, Ysgol Gynradd Stryd Y Rhos
52:   Cân Actol Bl 6 ac iau (D)
1af
    Ysgol Helufre, Ysgol Gynradd Heulfre
2il
    ,
3ydd
    ,
144:   Unawd Merched Bl 7-9
1af
    Angharad Rowlands, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Manon Hedd, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
3ydd
    Jade Davies, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
145:   Unawd Bechgyn Bl 7-9
1af
    Steffan Rhys Hughes, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Elis Sion Edwards, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
3ydd
    ,
146:   Deuawd Bl 7-9
1af
    Manon a Lleuwen, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
2il
    Steffan ac Angharad, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
3ydd
    Bethany a Tessa, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
147:   Unawd Merched Bl 10-13
1af
    Sioned Williams, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
2il
    Awel Vaughan-Evans, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
3ydd
    Elen Royles, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
148:   Unawd Bechgyn Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
149:   Deuawd Bl 10-13
1af
    Awel a Mererid, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
2il
    Sioned ac Awen, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
3ydd
    Elen ac Elen, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
150:   Unawd 19-25 oed
1af
    Elin Pritchard, Aelod Unigol Cylch Rhuddlan
2il
    Ceri Rawson, Aelwyd Rhuthun
3ydd
    ,
151:   Unawd allan o Sioe Gerddorol 14-25 oed
1af
    Sioned Elen Roberts, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Awen Williams, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
3ydd
    ,
152:   Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    , Uwch Adran Dinbych
2il
    ,
3ydd
    ,
153:   Côr (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
154:   Parti Merched Bl 7-9
1af
    Parti Meinir, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    ,
3ydd
    ,
155:   Parti Bechgyn Bl 7-9
1af
    Parti Glan Clwyd, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Parti Brynhyfryd, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
3ydd
    ,
156:   Côr S.A. Bl 7-9
1af
    Cor Mari, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Cor Brynhyfryd, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
3ydd
    ,
157:   Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau
1af
    Cor Glan Clwyd, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    ,
3ydd
    ,
158:   Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau
1af
    Cor Glan Clwyd, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Cor Brynhyfryd, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
3ydd
    ,
159:   Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau
1af
    Cor Glan Clwyd, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    ,
3ydd
    ,
160:   Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau (Digyfeiliant)
1af
    Parti Gwen, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    ,
3ydd
    ,
161:   Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
162:   Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    , Aelwyd Rhuthun
2il
    ,
3ydd
    ,
163:   Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
164:   Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)*
1af
    , Aelwyd Rhuthun
2il
    ,
3ydd
    ,
165:   Côr S.A.T.B. (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
166:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7-9
1af
    Steffan Rhys Hughes, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Angharad Rowlands, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
3ydd
    Ifan Jones, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
167:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10-13
1af
    Sioned Williams, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
2il
    ,
3ydd
    ,
168:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
169:   Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau
1af
    Cor Glan Clwyd, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Cor Brynhyfryd, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
3ydd
    ,
170:   Unawd Chwythbrennau Bl 7-9
1af
    Catrin Williams, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Joss Smith, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
3ydd
    Thomas Pimblet, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
171:   Unawd Llinynnol Bl 7-9
1af
    Owen Petrie, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
2il
    ,
3ydd
    ,
172:   Unawd Piano Bl 7-9
1af
    Michael Vasmer, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
2il
    Laura Jones, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
3ydd
    Bethany Jukes Hughes, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
173:   Unawd Pres Bl 7-9
1af
    Michael Vasmer, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
2il
    Thomas Downes, Ysgol Uwchradd Dinas Bran
3ydd
    Gareth Morgan, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
174:   Unawd Telyn Bl 7-9
1af
    Nia Parry, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    ,
3ydd
    ,
175:   Ensemble Bl 7-9
1af
    Thomas, Rebekah a Catrin, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
2il
    ,
3ydd
    ,
176:   Unawd Chwythbrennau Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
177:   Unawd Llinynnol Bl 10-13
1af
    Luke Waterfield, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
2il
    Mirain Eluned, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
3ydd
    ,
178:   Unawd Piano Bl 10-13
1af
    Sioned Mai Williams, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
2il
    Angharad Griffith, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
3ydd
    Lowri Cooling, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid
179:   Unawd Pres Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
180:   Unawd Telyn Bl 10-13
1af
    Gwawr Edwards, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
2il
    ,
3ydd
    ,
181:   Deuawd Piano Bl 13 ac iau
1af
    Siwan a Meinir, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Joseff ac Angharad, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
3ydd
    Emily a Laura, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
182:   Unawd Offerynnol 19-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
183:   Ensemble 15-25 oed
1af
    Luke, Mirain, Amy, Joseff a Sam, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
2il
    ,
3ydd
    ,
184:   Cerddorfa/Band dan 25 oed
1af
    Band Brynhyfryd, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
2il
    Band Llinynnol Brynhyfryd, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
3ydd
    ,
185:   Band Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
186:   Grwp/Band 15-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
187:   Unawd Cerdd Dant Bl 7-9
1af
    Steffan Rhys Hughes, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Angharad Rowlands, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
3ydd
    Esyllt Morris, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
188:   Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau
1af
    Steffan ag Angharad, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Mared a Jade, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
3ydd
    ,
189:   Unawd Cerdd Dant Bl 10-13
1af
    Awel Vaughan-Evans, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
2il
    Sioned Mai Williams, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
3ydd
    ,
190:   Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant Bl 10-13
1af
    Siwan, Elen, Elen a Non, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Awel a Mererid, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
3ydd
    ,
191:   Unawd Cerdd Dant 19-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
192:   Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant 19-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
193:   Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9
1af
    Parti Glan Clwyd, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Parti Brynhyfryd, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
3ydd
    ,
194:   Côr Cerdd Dant Bl 13 ac iau
1af
    Cor Glan Clwyd, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Cor Brynhyfryd, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
3ydd
    ,
195:   Parti Cerdd Dant dan 19 oed (Adran/Aelwyd/Y.U.)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
196:   Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
197:   Llefaru Unigol Bl 7-9
1af
    Bethany Davies, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Steffan Rhys Hughes, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
3ydd
    Tudur Parry, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
198:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
199:   Grwp Llefaru Bl 7-9
1af
    Grwp Ifan, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
2il
    Grwp Bethany, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
3ydd
    Grwp Steffan, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
200:   Llefaru Unigol Bl 10-13
1af
    Megan Roberts, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Non Haf Davies, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
3ydd
    Gwawr Edena Edwards, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
201:   Grwp Llefaru Bl 10-13
1af
    Parti Heledd, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Parti Rachael, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
3ydd
    Parti Gwenno, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
202:   Llefaru Unigol 19-25 oed
1af
    Rhian Smith, Aelwyd Rhuthun
2il
    ,
3ydd
    ,
203:   Grwp Llefaru (Aelwydydd) dan 25 oed
1af
    , Aelwyd Rhuthun
2il
    ,
3ydd
    ,
204:   Tîm Siarad Cyhoeddus (Y.U.) Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
205:   Tîm Siarad Cyhoeddus (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
206:   Ymgom Bl 7-9
1af
    , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
3ydd
    , Ysgol Uwchradd Dinas Bran
207:   Grwp i gyflwyno Detholiad Llafar Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
208:   Ymgom Bl 10-13
1af
    Non a Catrin, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    ,
3ydd
    ,
209:   Grwp i gyflwyno Detholiad Llafar Bl 10-13
1af
    , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    ,
3ydd
    ,
210:   Cân Actol Bl. 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    ,
3ydd
    ,
211:   Detholiad o Ddrama Gerdd Gymreig 14-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
212:   Chwarter awr o Adloniant 14-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
213:   Cyflwyno Drama Unigol 14-25 oed
1af
    Non Haf Davies, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Catrin Mai Jones, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
3ydd
    ,
214:   Dawns Werin Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
215:   Dawns Werin Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
216:   Dawns Werin (Aelwyd) dan 25 oed*
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
217:   Dawns Unigol i Ferched Bl 9 ac iau
1af
    Zoe Bennet Evans, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    ,
3ydd
    ,
218:   Dawns Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
219:   Dawns Werin Unigol i Ferched 15-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
220:   Dawns Werin Unigol i Fechgyn 15-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
221:   Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 dan 25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
222:   Dawns Stepio dan 25 oed*
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
223:   Dawns Greadigol Bl 7-9
1af
    , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
2il
    , Ysgol Gynradd Santes Ffraid
3ydd
    ,
224:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 7-13
1af
    , Ysgol Uwchradd Santes Ffraid
2il
    ,
3ydd
    ,
225:   Dawns Disgo Unigol Bl 7-9
1af
    Kia Owens, Ysgol Uwchradd Bendigaid Edward Jones
2il
    Chloe Davies, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid
3ydd
    Nicola Doidge, Ysgol Uwchradd Bendigaid Edward Jones
226:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 7-9
1af
    , Ysgol Uwchradd Bendigaid Edward Jones
2il
    , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
3ydd
    Grwp 2, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid
227:   Dawns Disgo Unigol Bl 10-13
1af
    Jordan Ward, Ysgol Uwchradd Bendigaid Edward Jones
2il
    Natasha Williams, Ysgol Uwchradd Bendigaid Edward Jones
3ydd
    Hollie Clayton, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid
228:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 10-13
1af
    , Ysgol Uwchradd Bendigaid Edward Jones
2il
    , Ysgol Uwchradd Santes Ffraid
3ydd
    , Ysgol Uwchradd Prestatyn
229:   Parti Cerdd Dant Bl 13 ac iau (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
230:   Llefaru Unigol Bl 7-9 (D)
1af
    Tara Hurst, Ysgol Uwchradd Y Rhyl
2il
    Hermione Wellington, Ysgol Uwchradd Y Rhyl
3ydd
    Nicholas Stafford, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
231:   Grwp Llefaru Bl 7-9 (D)
1af
    Grwp Milly, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
2il
    Grwp Amy, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
3ydd
    , Ysgol Uwchradd Santes Ffraid
232:   Llefaru Unigol Bl 10-13(D)
1af
    Emma Counsell, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
2il
    Lucy Childs, Ysgol Uwchradd Dinbych
3ydd
    Lowri Cooling, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid
233:   Grwp Llefaru Bl 10-13(D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
234:   Cyflwyniad Dramatig Bl 7-9 (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
235:   Cyflwyniad Dramatig 15-25 oed (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    , 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Ddinbych 2006