Eisteddfod yr Urdd

Sir Ddinbych
   29 Mai - 3 Mehefin, 2006
        
 Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
        Prif ŵyl gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Fflint Maelor 2006  

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd Bl 2 ac iau
1af
    Owen Evans, Ysgol Gynradd Croes Atti
2il
    Osian Roberts, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos
3ydd
    Elin Garland, Ysgol Gynradd Glanrafon
2:   Unawd Bl 3 a 4
1af
    Daniel Sim, Ysgol Gynradd Gwenffrwd
2il
    Ciara Wyn Conlon, Ysgol Gynradd Glanrafon
3ydd
    Juliette Manon Lewis, Ysgol Gynradd Glanrafon
3:   Unawd Bl 5 a 6
1af
    Matthew Jones, Ysgol Gynradd Gwenffrwd
2il
    Stacey Jones, Ysgol Gynradd Llanarmon D. C.
3ydd
    Nia Templeman, Ysgol Gynradd Glanrafon
4:   Deuawd Bl 6 ac iau
1af
    Catrin a Nadia , Ysgol Gynradd Plas Coch
2il
    Morys a Ciron , Ysgol Gynradd Cynddelw
3ydd
    Laura a Nia , Ysgol Gynradd Glanrafon
5:   Parti (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Parti Llio , Adran Glyn Ceiriog
2il
    Parti Rhiannon , Adran Berthengam
3ydd
    Parti Beth , Adran Glyn Ceiriog
6:   Côr (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Cor Adran Rhos , Adran Rhos
2il
    Cor Cynddelw , Adran Glyn Ceiriog
3ydd
    ,
7:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
8:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    , Ysgol Gynradd Gwenffrwd
2il
    Parti Lowri , Ysgol Gynradd Bodhyfryd
3ydd
    Parti Manon , Ysgol Gynradd Glanrafon
9:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
10:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150)
1af
    , Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos
2il
    ,
3ydd
    ,
11:   Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos
2il
    , Ysgol Gynradd Gwenffrwd
3ydd
    , Ysgol Gynradd Glanrafon
12:   Ensemble 3 Llais neu fwy (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Lowri Thomas, Ysgol Gynradd Bodhyfryd
2il
    Matthew Jones, Ysgol Gynradd Gwenffrwd
3ydd
    Chloe Roberts, Ysgol Gynradd Gwenffrwd
14:   Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
1af
    Hannah Roberts, Ysgol Gynradd Santes Fair
2il
    Sarah Green, Ysgol Gynradd Plas Coch
3ydd
    Jenny Walker, Ysgol Gynradd Santes Gwenffrewi
15:   Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau
1af
    Awen Blandford, Ysgol Gynradd Glanrafon
2il
    Catrin Williams, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos
3ydd
    Caitlin Jones, Ysgol Gynradd Glanrafon
16:   Unawd Piano Bl 6 ac iau
1af
    Jordan Lismith, Ysgol Gynradd Santes Fair
2il
    Bethan Griffiths, Ysgol Gynradd Terrig
3ydd
    Catrin Williams, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos
17:   Unawd Pres Bl 6 ac iau
1af
    Ieuan Bryden, Ysgol Gynradd Parc Acton
2il
    Georgina Dixon, Ysgol Gynradd Santes Fair
3ydd
    ,
18:   Unawd Telyn Bl 6 ac iau
1af
    Chloe Roberts, Ysgol Gynradd Gwenffrwd
2il
    ,
3ydd
    ,
19:   Parti Recorder Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
20:   Grwp Offerynnol Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Parc Acton
2il
    Grwp 2 , Ysgol Gynradd Santes Gwenffrewi
3ydd
    Grwp 1, Ysgol Gynradd Santes Gwenffrewi
21:   Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
22:   Band Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
23:   Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
1af
    Catrin Davies, Adran Glyn Ceiriog
2il
    Grace Parry, Ysgol Gynradd Gwenffrwd
3ydd
    Teleri Roberts, Ysgol Gynradd Glanrafon
24:   Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
1af
    Georgia Burton, Ysgol Gynradd Glanrafon
2il
    Daniel Sim, Ysgol Gynradd Gwenffrwd
3ydd
    Juliette Manon Lewis, Ysgol Gynradd Glanrafon
25:   Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
1af
    Stacey Jones, Ysgol Gynradd Llanarmon D. C.
2il
    Matthew Jones, Ysgol Gynradd Gwenffrwd
3ydd
    Nia Templeman, Ysgol Gynradd Glanrafon
26:   Parti Cerdd Dant (Unsain) (Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Gwenffrwd
2il
    , Ysgol Gynradd Bodhyfryd
3ydd
    , Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos
27:   Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
28:   Parti Cerdd Dant (Unsain) (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
29:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
1af
    Catrin Davies, Adran Glyn Ceiriog
2il
    Gethin Thomas, Ysgol Gynradd Glanrafon
3ydd
    Gruffydd Williams, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos
30:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4
1af
    Daniel Sim, Ysgol Gynradd Gwenffrwd
2il
    Osian Roberts, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos
3ydd
    Elin Garland, Ysgol Gynradd Glanrafon
31:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6
1af
    Robin Powell-Davies, Ysgol Gynradd Glanrafon
2il
    Matthew Jones, Ysgol Gynradd Gwenffrwd
3ydd
    Bronwen Hughes, Ysgol Gynradd Bodhyfryd
32:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Glanrafon
2il
    , Ysgol Gynradd Gwenffrwd
3ydd
    , Ysgol Gynradd Croes Atti
33:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Glyn Ceiriog
2il
    , Adran Bityn
3ydd
    ,
34:   Ymgom Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Glanrafon
2il
    Grwp Sianna , Ysgol Gynradd Croes Atti
3ydd
    Grwp Bethan , Ysgol Gynradd Bodhyfryd
35:   Cyflwyniad Dramatig Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
36:   Cân Actol (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
37:   Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100)
1af
    , Ysgol Gynradd Glanrafon
2il
    ,
3ydd
    ,
38:   Dawns Werin Bl 4 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Plas Coch
2il
    , Ysgol Gynradd Bodhyfryd
3ydd
    ,
39:   Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
40:   Parti Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50)
1af
    , Ysgol Gynradd Glanrafon
2il
    , Ysgol Gynradd Plas Coch
3ydd
    ,
41:   Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
42:   Dawns Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Santes Fair
2il
    , Ysgol Gynradd Derwenfa
3ydd
    ,
43:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Santes Fair
2il
    , Ysgol Gynradd Glanrafon
3ydd
    ,
44:   Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Bethan Rumsey-Jones, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos
2il
    Nisha Buffy, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos
3ydd
    Laura Roberts, Ysgol Gynradd Glanrafon
45:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Bryn Coch
2il
    , Ysgol Gynradd Santes Gwenffrewi
3ydd
    , Ysgol Gynradd Glanrafon
46:   Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl 6 ac iau (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Rhos Helyg
2il
    ,
3ydd
    ,
47:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D)
1af
    Ayeisha Daniel, Ysgol Gynradd Derwenfa
2il
    Rachael Swash, Ysgol Gynradd Bryn Coch
3ydd
    Nathan Jarvis, Ysgol Gynradd Ponciau
48:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D)
1af
    Matthew Sharp, Ysgol Gynradd Bryn Coch
2il
    Bronwyn Riseley, Ysgol Trelawnyd
3ydd
    Amelia Shallish, Ysgol Gynradd Parc y Llan
49:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
1af
    Lauren Killey, Ysgol Gynradd Bryn Coch
2il
    Cathryn Roberts, Ysgol Gynradd Derwenfa
3ydd
    Melissa Roberts, Ysgol Gynradd Santes Fair
50:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Bryn Coch
2il
    , Ysgol Gynradd Cynddelw
3ydd
    , Ysgol Trelawnyd
51:   Ymgom Bl 6 ac iau (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Cynddelw
2il
    , Ysgol Gynradd Derwenfa
3ydd
    , Ysgol Gynradd Trelogan
52:   Cân Actol Bl 6 ac iau (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
144:   Unawd Merched Bl 7-9
1af
    Hannah Newman-Jones, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
2il
    Ceri Millen, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
3ydd
    Emily Williams, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
145:   Unawd Bechgyn Bl 7-9
1af
    Kieron Jones, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
2il
    ,
3ydd
    ,
146:   Deuawd Bl 7-9
1af
    Ceri a Lois, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
2il
    ,
3ydd
    ,
147:   Unawd Merched Bl 10-13
1af
    Rachel Simon, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
2il
    Jennifer Simon, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
3ydd
    Angharad Owens, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
148:   Unawd Bechgyn Bl 10-13
1af
    Gethin Jones, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
2il
    Samuel Erlandson, Ysgol Uwchradd Rhiwabon
3ydd
    ,
149:   Deuawd Bl 10-13
1af
    Jenny a Rachel, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
2il
    ,
3ydd
    ,
150:   Unawd 19-25 oed
1af
    Glesni Haf Jones, Aelwyd Pantycelyn
2il
    Lleucu Haf Taylor, Aelod Unigol cylch Yr Wuddgrug
3ydd
    ,
151:   Unawd allan o Sioe Gerddorol 14-25 oed
1af
    Dafydd Rhun Williams, Aelod Unigol cylch Yr Wuddgrug
2il
    Rachel Simon, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
3ydd
    Georgina Tipping, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
152:   Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    Parti Lowri , Adran Wrecsam
2il
    Parti Lois , Adran Wrecsam
3ydd
    ,
153:   Côr (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    , Uwchadran Morgan Llwyd
2il
    ,
3ydd
    ,
154:   Parti Merched Bl 7-9
1af
    , Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
2il
    ,
3ydd
    ,
155:   Parti Bechgyn Bl 7-9
1af
    , Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
2il
    , Ysgol Uwchradd Maes Garmon
3ydd
    ,
156:   Côr S.A. Bl 7-9
1af
    , Ysgol Uwchradd Maes Garmon
2il
    ,
3ydd
    ,
157:   Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Uwchradd Maes Garmon
2il
    ,
3ydd
    ,
158:   Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
159:   Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
160:   Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau (Digyfeiliant)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
161:   Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
162:   Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
163:   Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
164:   Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)*
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
165:   Côr S.A.T.B. (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
166:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7-9
1af
    Morgan Thomas, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
2il
    Sian Owens, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
3ydd
    Ffion Niamh Conlon, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
167:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10-13
1af
    Angharad Owens, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
2il
    ,
3ydd
    ,
168:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
169:   Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
170:   Unawd Chwythbrennau Bl 7-9
1af
    Francine Jones, Ysgol Uwchradd Maelor
2il
    Kathryn Saul, Aelod Unigol Cylch Bro Maelor
3ydd
    ,
171:   Unawd Llinynnol Bl 7-9
1af
    Hannah Reeves, Ysgol Uwchradd Yr Alun
2il
    Iona Jones, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
3ydd
    Sian Owens, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
172:   Unawd Piano Bl 7-9
1af
    Kathryn Saul, Aelod Unigol Cylch Bro Maelor
2il
    Lewis Davies, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
3ydd
    ,
173:   Unawd Pres Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
174:   Unawd Telyn Bl 7-9
1af
    Kate Petty, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
2il
    Ffion Niamh Conlon, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
3ydd
    ,
175:   Ensemble Bl 7-9
1af
    Lewis, Daniel a Catherine, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
2il
    ,
3ydd
    ,
176:   Unawd Chwythbrennau Bl 10-13
1af
    Bethan Caryl Jones, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
2il
    Elizabeth Barker, Aelwyd Coleg Ial
3ydd
    ,
177:   Unawd Llinynnol Bl 10-13
1af
    Georgina Jones, Ysgol Uwchradd Maelor
2il
    ,
3ydd
    ,
178:   Unawd Piano Bl 10-13
1af
    Emily Jeffcott, Ysgol Uwchradd Yr Alun
2il
    ,
3ydd
    ,
179:   Unawd Pres Bl 10-13
1af
    Stephen Neal, Aelwyd Coleg Ial
2il
    Howard Jones, Ysgol Uwchradd Rhiwabon
3ydd
    ,
180:   Unawd Telyn Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
181:   Deuawd Piano Bl 13 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
182:   Unawd Offerynnol 19-25 oed
1af
    Miriam Hughes, Aelod Unigol Cylch Bro Maelor
2il
    ,
3ydd
    ,
183:   Ensemble 15-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
184:   Cerddorfa/Band dan 25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
185:   Band Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
186:   Grwp/Band 15-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
187:   Unawd Cerdd Dant Bl 7-9
1af
    Morgan Thomas, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
2il
    Ceri Millen, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
3ydd
    Hannah Newman-Jones, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
188:   Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
189:   Unawd Cerdd Dant Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
190:   Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
191:   Unawd Cerdd Dant 19-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
192:   Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant 19-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
193:   Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
194:   Côr Cerdd Dant Bl 13 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
195:   Parti Cerdd Dant dan 19 oed (Adran/Aelwyd/Y.U.)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
196:   Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
197:   Llefaru Unigol Bl 7-9
1af
    Ceri Millen, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
2il
    Sian Owens, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
3ydd
    Morgan Thomas, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
198:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    , Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
2il
    ,
3ydd
    ,
199:   Grwp Llefaru Bl 7-9
1af
    , Ysgol Uwchradd Maes Garmon
2il
    ,
3ydd
    ,
200:   Llefaru Unigol Bl 10-13
1af
    Tesni Prys Jones, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
2il
    ,
3ydd
    ,
201:   Grwp Llefaru Bl 10-13
1af
    , Ysgol Uwchradd Maes Garmon
2il
    , Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
3ydd
    ,
202:   Llefaru Unigol 19-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
203:   Grwp Llefaru (Aelwydydd) dan 25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
204:   Tîm Siarad Cyhoeddus (Y.U.) Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
205:   Tîm Siarad Cyhoeddus (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
206:   Ymgom Bl 7-9
1af
    Grwp Rhiannon, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
2il
    , Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
3ydd
    , Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
207:   Grwp i gyflwyno Detholiad Llafar Bl 7-9
1af
    , Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
2il
    ,
3ydd
    ,
208:   Ymgom Bl 10-13
1af
    , Ysgol Uwchradd Maes Garmon
2il
    , Ysgol Uwchradd Maes Garmon
3ydd
    ,
209:   Grwp i gyflwyno Detholiad Llafar Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
210:   Cân Actol Bl. 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
2il
    ,
3ydd
    ,
211:   Detholiad o Ddrama Gerdd Gymreig 14-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
212:   Chwarter awr o Adloniant 14-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
213:   Cyflwyno Drama Unigol 14-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
214:   Dawns Werin Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
215:   Dawns Werin Bl 10-13
1af
    , Ysgol Uwchradd Maes Garmon
2il
    ,
3ydd
    ,
216:   Dawns Werin (Aelwyd) dan 25 oed*
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
217:   Dawns Unigol i Ferched Bl 9 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
218:   Dawns Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
219:   Dawns Werin Unigol i Ferched 15-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
220:   Dawns Werin Unigol i Fechgyn 15-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
221:   Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 dan 25 oed
1af
    , Ysgol Uwchradd Maes Garmon
2il
    ,
3ydd
    ,
222:   Dawns Stepio dan 25 oed*
1af
    , Ysgol Uwchradd Maes Garmon
2il
    ,
3ydd
    ,
223:   Dawns Greadigol Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
224:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 7-13
1af
    , Ysgol Uwchradd Maes Garmon
2il
    ,
3ydd
    ,
225:   Dawns Disgo Unigol Bl 7-9
1af
    Zoe Edwards, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
2il
    Lauren Pearce, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
3ydd
    Hannah Newman-Jones, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
226:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 7-9
1af
    Yr Angylion Du, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
2il
    Swsus Du, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
3ydd
    ,
227:   Dawns Disgo Unigol Bl 10-13
1af
    Mark Caldecott, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
2il
    Jody Faukes, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
3ydd
    ,
228:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 10-13
1af
    , Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
2il
    ,
3ydd
    ,
229:   Parti Cerdd Dant Bl 13 ac iau (D)
1af
    , Ysgol Uwchradd Rhiwabon
2il
    , Ysgol Uwchradd Treffynnon
3ydd
    ,
230:   Llefaru Unigol Bl 7-9 (D)
1af
    Seren Sandham Davies, Ysgol Uwchradd Treffynnon
2il
    Micha Wynne, Ysgol Uwchradd Yr Alun
3ydd
    Catherine O''Farrell, Ysgol Uwchradd Yr Alun
231:   Grwp Llefaru Bl 7-9 (D)
1af
    , Ysgol Uwchradd Grango
2il
    ,
3ydd
    ,
232:   Llefaru Unigol Bl 10-13(D)
1af
    Eliot Singleton, Ysgol Uwchradd Yr Alun
2il
    Gemma Conde, Ysgol Uwchradd Castell Alun
3ydd
    ,
233:   Grwp Llefaru Bl 10-13(D)
1af
    , Ysgol Uwchradd Castell Alun
2il
    ,
3ydd
    ,
234:   Cyflwyniad Dramatig Bl 7-9 (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
235:   Cyflwyniad Dramatig 15-25 oed (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    , 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Ddinbych 2006