Eisteddfod yr Urdd

Sir Ddinbych
   29 Mai - 3 Mehefin, 2006
        
 Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
        Prif ŵyl gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Ceredigion 2006  

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd Bl 2 ac iau
1af
    Ifan James, Ysgol Gynradd Trewen
2il
    Ffion Jones, Ysgol Gynradd Llangwyryfon
3ydd
    Ceindeg Davies, Ysgol Gynradd Penparc
2:   Unawd Bl 3 a 4
1af
    Cerian Jones, Ysgol Gynradd Talgarreg
2il
    Ceinwen Lewis, Ysgol Gynradd Brynsaron
3ydd
    Dafydd James, Ysgol Gynradd Beulah
3:   Unawd Bl 5 a 6
1af
    Megan Haf, Ysgol Gymraeg Aberystwyth
2il
    Caryl Elan Griffiths, Ysgol Gynradd Penmorfa
3ydd
    Sioned Hatcher, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd
4:   Deuawd Bl 6 ac iau
1af
    Megan Haf a Megan Seira, Ysgol Gymraeg Aberystwyth
2il
    Heini a Ffion, Ysgol Gynradd Llandysul
3ydd
    Eady a Kezia, Ysgol Gynradd Aberaeron
5:   Parti (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Llambed
2il
    , Adran Bro Collen
3ydd
    , Adran Y Pandy
6:   Côr (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Emlyn
2il
    ,
3ydd
    ,
7:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50)
1af
    , Ysgol Gynradd Penmorfa
2il
    , Ysgol Gynradd Talgarreg
3ydd
    , Ysgol Gynradd Capel Cynon
8:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    , Ysgol Gymraeg Aberystwyth
2il
    , Ysgol Gynradd Llandysul
3ydd
    , Ysgol Iau Aberteifi
9:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150)
1af
    , Ysgol Gynradd Brynsaron
2il
    , Ysgol Gynradd Talybont
3ydd
    , Ysgol Gynradd Penparc
10:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150)
1af
    , Ysgol Gymraeg Aberystwyth
2il
    , Ysgol Gynradd Llandysul
3ydd
    ,
11:   Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Y Ddwylan
2il
    , Ysgol Gynradd Cwrtnewydd
3ydd
    , Ysgol Gynradd Penparc
12:   Ensemble 3 Llais neu fwy (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Gwenllian Llwyd, Ysgol Gynradd Talgarreg
2il
    Sam Ebenezer, Ysgol Gynradd Talybont
3ydd
    Carwyn Thomas, Ysgol Gynradd Brynsaron
14:   Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
1af
    Megan Haf, Ysgol Gymraeg Aberystwyth
2il
    Amy Roberts, Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen
3ydd
    Carwyn Thomas, Ysgol Gynradd Brynsaron
15:   Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau
1af
    Hannah Roberts, Ysgol Gynradd Llanllwni
2il
    Gwenllian Llwyd, Ysgol Gynradd Talgarreg
3ydd
    Thomas Mathias, Ysgol Gymraeg Aberystwyth
16:   Unawd Piano Bl 6 ac iau
1af
    Megan Haf, Ysgol Gymraeg Aberystwyth
2il
    Sabrina Jenkins, Ysgol Gynradd Cei Newydd
3ydd
    Gareth Thomas, Ysgol Gynradd Brynsaron
17:   Unawd Pres Bl 6 ac iau
1af
    John Hughes Jenkins, Ysgol Gynradd Lledrod
2il
    Joe Williams, Ysgol Gynradd Rhydypennau
3ydd
    Daniel Rowlands, Ysgol Gynradd Aberporth
18:   Unawd Telyn Bl 6 ac iau
1af
    Shelley Musker Turner, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid
2il
    Caryl Elan Griffiths, Ysgol Gynradd Penmorfa
3ydd
    Mared Pugh-Evans, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
19:   Parti Recorder Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
20:   Grwp Offerynnol Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Talybont
2il
    , Ysgol Gynradd Talgarreg
3ydd
    ,
21:   Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Capel Seion
2il
    ,
3ydd
    ,
22:   Band Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
23:   Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
1af
    Meirion Thomas, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr
2il
    Nest Jenkins, Ysgol Gynradd Lledrod
3ydd
    Aron Llyr, Ysgol Gynradd Y Ddwylan
24:   Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
1af
    Ffion Jones, Ysgol Gymraeg Aberystwyth
2il
    Cerian Jones, Ysgol Gynradd Talgarreg
3ydd
    Siwan Davies, Ysgol Gynradd Y Ddwylan
25:   Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
1af
    Sophie Rudge, Ysgol Gymraeg Aberystwyth
2il
    Gwenllian Llwyd, Ysgol Gynradd Talgarreg
3ydd
    Caryl Griffiths, Ysgol Gynradd Penmorfa
26:   Parti Cerdd Dant (Unsain) (Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Aberystwyth
2il
    , Ysgol Gynradd Talgarreg
3ydd
    , Ysgol Iau Aberteifi
27:   Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Aberystwyth
2il
    ,
3ydd
    ,
28:   Parti Cerdd Dant (Unsain) (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
29:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
1af
    Caryl Jacob, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr
2il
    Elisa Evans, Ysgol Gynradd Brynsaron
3ydd
    Ceindeg Davies, Ysgol Gynradd Penparc
30:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4
1af
    Mari Wynne James, Ysgol Gymraeg Aberystwyth
2il
    Lowri Jones, Adran Llambed
3ydd
    Carwyn Hawkins, Ysgol Gynradd Ciliau Parc
31:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6
1af
    Osian Evans, Ysgol Gynradd Brynsaron
2il
    Sioned Hatcher, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd
3ydd
    Sioned Evans, Ysgol Iau Aberteifi
32:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Llandysul
2il
    , Ysgol Iau Aberteifi
3ydd
    , Ysgol Gynradd Aberaeron
33:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Llambed
2il
    , Adran Emlyn
3ydd
    ,
34:   Ymgom Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Penparc
2il
    , Ysgol Gynradd Llanarth
3ydd
    , Ysgol Gynradd Cwrtnewydd
35:   Cyflwyniad Dramatig Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
36:   Cân Actol (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100)
1af
    , Ysgol Gynradd Talgarreg
2il
    ,
3ydd
    ,
37:   Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100)
1af
    , Ysgol Gynradd Y Dderi
2il
    , Ysgol Gynradd Rhydypennau
3ydd
    ,
38:   Dawns Werin Bl 4 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Aberystwyth
2il
    , Ysgol Iau Aberteifi
3ydd
    , Ysgol Gynradd Penboyr
39:   Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
1af
    , Ysgol Gynradd Cei Newydd
2il
    , Ysgol Gynradd Penboyr
3ydd
    , Ysgol Gynradd Llanddewi Brefi
40:   Parti Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50)
1af
    , Ysgol Iau Aberteifi
2il
    ,
3ydd
    ,
41:   Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Cei Newydd
2il
    , Ysgol Gynradd Y Ddwylan
3ydd
    ,
42:   Dawns Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Comins Coch
2il
    , Ysgol Gynradd Penparc
3ydd
    ,
43:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
44:   Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Elen Ebenezer, Ysgol Gynradd Talybont
2il
    Meilir Ioan, Ysgol Gynradd Talgarreg
3ydd
    Katie Thomas, Ysgol Gynradd Cae'r Felin
45:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Talybont
2il
    , Ysgol Gynradd Cwrtnewydd
3ydd
    , Ysgol Gynradd Penlon
46:   Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl 6 ac iau (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Plascrug
2il
    ,
3ydd
    ,
47:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D)
1af
    Lauren Evans, Ysgol Gynradd Llanwnnen
2il
    George Polglase-Kosleve, Ysgol Gynradd Comins Coch
3ydd
    Olivia Preston-Mils, Ysgol Plant Bach Aberteifi
48:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D)
1af
    Mark Ramsey, Ysgol Gynradd Y Ddwylan
2il
    Aaron Hadfield, Ysgol Gynradd Plascrug
3ydd
    Jay Snow, Ysgol Gynradd Beulah
49:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
1af
    Fleur Snow, Ysgol Gynradd Beulah
2il
    Julian Bailey Jones, Ysgol Gynradd Plascrug
3ydd
    James Lane, Ysgol Gynradd Aberaeron
50:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Plascrug
2il
    , Ysgol Gynradd Y Ddwylan
3ydd
    , Ysgol Iau Aberteifi
51:   Ymgom Bl 6 ac iau (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Comins Coch
2il
    , Ysgol Gynradd Y Ddwylan
3ydd
    ,
52:   Cân Actol Bl 6 ac iau (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Plascrug
2il
    ,
3ydd
    ,
144:   Unawd Merched Bl 7-9
1af
    Elliw Mair Davies, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan
2il
    Rhian Whalley, Ysgol Gyfun Penweddig
3ydd
    Elinor Lloyd, Ysgol Uwchradd Tregaron
145:   Unawd Bechgyn Bl 7-9
1af
    Guto Morgan, Ysgol Uwchradd Tregaron
2il
    Rhun Penri, Ysgol Gyfun Penweddig
3ydd
    Dion Lloyd Davies, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
146:   Deuawd Bl 7-9
1af
    Carys a Lia, Ysgol Uwchradd Aberaeron
2il
    Hannah ac Emma, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
3ydd
    Rhian ac Elen, Ysgol Gyfun Penweddig
147:   Unawd Merched Bl 10-13
1af
    Ceirios Haf Evans, Ysgol Gyfun Penweddig
2il
    Caryl Haf Davies, Ysgol Uwchradd Tregaron
3ydd
    Enfys Hatcher, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan
148:   Unawd Bechgyn Bl 10-13
1af
    Rhodri Evans, Ysgol Gyfun Penweddig
2il
    Tudur Rees, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
3ydd
    Endaf Morgan, Ysgol Uwchradd Tregaron
149:   Deuawd Bl 10-13
1af
    Ceirios a Nerys, Ysgol Gyfun Penweddig
2il
    ,
3ydd
    ,
150:   Unawd 19-25 oed
1af
    Gwawr Edwards, Aelod Unigol C. Aeron
2il
    Gregory Vearey-Roberts, Aelwyd Ger y Lli
3ydd
    Rhian Lois, Aelod Unigol C. Tregaron
151:   Unawd allan o Sioe Gerddorol 14-25 oed
1af
    Dewi Sion Evans, Aelwyd Ger y Lli
2il
    Lisa Healy, Ysgol Gyfun Penweddig
3ydd
    Elen Morgan, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
152:   Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
153:   Côr (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
154:   Parti Merched Bl 7-9
1af
    , Ysgol Uwchradd Tregaron
2il
    ,
3ydd
    ,
155:   Parti Bechgyn Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
156:   Côr S.A. Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
157:   Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Uwchradd Tregaron
2il
    ,
3ydd
    ,
158:   Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Uwchradd Tregaron
2il
    ,
3ydd
    ,
159:   Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Uwchradd Tregaron
2il
    ,
3ydd
    ,
160:   Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau (Digyfeiliant)
1af
    , Ysgol Gyfun Penweddig
2il
    ,
3ydd
    ,
161:   Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    , Aelwyd Ger y Lli
2il
    , Aelwyd Ger y Lli
3ydd
    , Aelwyd Pantycelyn
162:   Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    , Aelwyd Pantycelyn
2il
    , Aelwyd Ger y Lli
3ydd
    ,
163:   Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    , Aelwyd Ger y Lli
2il
    , Aelwyd Pantycelyn
3ydd
    ,
164:   Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)*
1af
    , Aelwyd Ger y Lli
2il
    ,
3ydd
    ,
165:   Côr S.A.T.B. (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    , Aelwyd Ger y Lli
2il
    , Aelwyd Pantycelyn
3ydd
    ,
166:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7-9
1af
    Guto Morgan, Ysgol Uwchradd Tregaron
2il
    Emyr Wyn Evans, Ysgol Gyfun Penweddig
3ydd
    Dion Lloyd Davies, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
167:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10-13
1af
    Ceirios Haf Evans, Ysgol Gyfun Penweddig
2il
    Enfys Hatcher, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan
3ydd
    Caryl Haf Davies, Ysgol Uwchradd Tregaron
168:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed
1af
    Manon Mai Rhys, Aelwyd Pantycelyn
2il
    ,
3ydd
    ,
169:   Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
170:   Unawd Chwythbrennau Bl 7-9
1af
    Sioned Llywelyn, Ysgol Gyfun Penweddig
2il
    Elinor Lloyd, Ysgol Uwchradd Tregaron
3ydd
    Caroline Roberts, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan
171:   Unawd Llinynnol Bl 7-9
1af
    Eurion David Parry Jones-Williams, Ysgol Gyfun Penweddig
2il
    Sioned Maskell, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
3ydd
    Judith Musker Turner, Ysgol Uwchradd Tregaron
172:   Unawd Piano Bl 7-9
1af
    Heledd Mair Griffiths, Ysgol Gyfun Penweddig
2il
    Sid Black, Ysgol Uwchradd Aberaeron
3ydd
    Tanwen Davies, Ysgol Uwchradd Tregaron
173:   Unawd Pres Bl 7-9
1af
    Huw Evans, Ysgol Gyfun Penweddig
2il
    Cerith Morgan, Ysgol Uwchradd Tregaron
3ydd
    Rhys Mcloughlin, Ysgol Uwchradd Aberaeron
174:   Unawd Telyn Bl 7-9
1af
    Angharad Fflur Jones, Ysgol Gyfun Penweddig
2il
    Heledd Llwyd, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
3ydd
    ,
175:   Ensemble Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Penweddig
2il
    ,
3ydd
    ,
176:   Unawd Chwythbrennau Bl 10-13
1af
    Rhodri Taylor, Ysgol Gyfun Penweddig
2il
    Betsan Elain Morgan, Ysgol Uwchradd Tregaron
3ydd
    Emily Johnston, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan
177:   Unawd Llinynnol Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
178:   Unawd Piano Bl 10-13
1af
    James Hancock-Evans, Ysgol Gyfun Penweddig
2il
    Endaf Morgan, Ysgol Uwchradd Tregaron
3ydd
    Llywelyn Jones, Ysgol Uwchradd Aberaeron
179:   Unawd Pres Bl 10-13
1af
    Kathryn Showell, Ysgol Gyfun Emlyn
2il
    Jason Lewis, Ysgol Gyfun Penweddig
3ydd
    ,
180:   Unawd Telyn Bl 10-13
1af
    Llywelyn Jones, Ysgol Uwchradd Aberaeron
2il
    ,
3ydd
    ,
181:   Deuawd Piano Bl 13 ac iau
1af
    Gwenllian a Catrin, Ysgol Gyfun Penweddig
2il
    Betsan ac Endaf, Ysgol Uwchradd Tregaron
3ydd
    ,
182:   Unawd Offerynnol 19-25 oed
1af
    Rhys Taylor, Aelod Unigol C. Aberystwyth
2il
    ,
3ydd
    ,
183:   Ensemble 15-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
184:   Cerddorfa/Band dan 25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
185:   Band Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
186:   Grwp/Band 15-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
187:   Unawd Cerdd Dant Bl 7-9
1af
    Elliw Mair Davies, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan
2il
    Emyr Wyn Evans, Ysgol Gyfun Penweddig
3ydd
    Ceris James, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
188:   Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau
1af
    Emyr a Rhun, Ysgol Gyfun Penweddig
2il
    Carys a Lia, Ysgol Gynradd Aberaeron
3ydd
    ,
189:   Unawd Cerdd Dant Bl 10-13
1af
    Nerys Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig
2il
    Hana Edwards, Ysgol Uwchradd Tregaron
3ydd
    Elin Haf Jones, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan
190:   Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
191:   Unawd Cerdd Dant 19-25 oed
1af
    Manon Mai Rhys, Aelwyd Pantycelyn
2il
    ,
3ydd
    ,
192:   Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant 19-25 oed
1af
    Manon a Betsan, Aelwyd Pantycelyn
2il
    ,
3ydd
    ,
193:   Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Penweddig
2il
    ,
3ydd
    ,
194:   Côr Cerdd Dant Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun Penweddig
2il
    ,
3ydd
    ,
195:   Parti Cerdd Dant dan 19 oed (Adran/Aelwyd/Y.U.)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
196:   Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    , Aelwyd Pantycelyn
2il
    , Aelwyd Pantycelyn
3ydd
    ,
197:   Llefaru Unigol Bl 7-9
1af
    Elliw Mair Davies, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan
2il
    Jos Jones, Ysgol Gyfun Penweddig
3ydd
    Cadi Haf Thomas, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
198:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
199:   Grwp Llefaru Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Penweddig
2il
    ,
3ydd
    ,
200:   Llefaru Unigol Bl 10-13
1af
    Elen Angharad Morgan, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
2il
    Hedydd Davies, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan
3ydd
    Bethan Mair Lenny, Ysgol Gyfun Penweddig
201:   Grwp Llefaru Bl 10-13
1af
    , Ysgol Uwchradd Tregaron
2il
    , Ysgol Gyfun Penweddig
3ydd
    ,
202:   Llefaru Unigol 19-25 oed
1af
    Gwenllian Glyn, Aelwyd Pantycelyn
2il
    Catrin Medi Pugh, Aelod Unigol C. Tregaron
3ydd
    ,
203:   Grwp Llefaru (Aelwydydd) dan 25 oed
1af
    , Aelwyd Pantycelyn
2il
    , Aelwyd Ger y Lli
3ydd
    ,
204:   Tîm Siarad Cyhoeddus (Y.U.) Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
205:   Tîm Siarad Cyhoeddus (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
206:   Ymgom Bl 7-9
1af
    , Ysgol Uwchradd Tregaron
2il
    , Aelwyd Llanbedr Pont Steffan
3ydd
    , Adran Emlyn
207:   Grwp i gyflwyno Detholiad Llafar Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
208:   Ymgom Bl 10-13
1af
    , Ysgol Gyfun Penweddig
2il
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
3ydd
    , Ysgol Uwchradd Tregaron
209:   Grwp i gyflwyno Detholiad Llafar Bl 10-13
1af
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
2il
    , Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan
3ydd
    ,
210:   Cân Actol Bl. 7, 8 a 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
211:   Detholiad o Ddrama Gerdd Gymreig 14-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
212:   Chwarter awr o Adloniant 14-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
213:   Cyflwyno Drama Unigol 14-25 oed
1af
    Elen Angharad Morgan, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
2il
    Sian Eleri Price, Ysgol Gyfun Penweddig
3ydd
    ,
214:   Dawns Werin Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Penweddig
2il
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
3ydd
    , Ysgol Uwchradd Aberaeron
215:   Dawns Werin Bl 10-13
1af
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
2il
    , Ysgol Uwchradd Aberaeron
3ydd
    ,
216:   Dawns Werin (Aelwyd) dan 25 oed*
1af
    , Aelwyd Pantycelyn
2il
    ,
3ydd
    ,
217:   Dawns Unigol i Ferched Bl 9 ac iau
1af
    Marged Howells, Ysgol Gyfun Penweddig
2il
    ,
3ydd
    ,
218:   Dawns Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau
1af
    Morys Ioan, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
2il
    Emyr Wyn Evans, Ysgol Gyfun Penweddig
3ydd
    ,
219:   Dawns Werin Unigol i Ferched 15-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
220:   Dawns Werin Unigol i Fechgyn 15-25 oed
1af
    Tudur Phillips, Aelwyd Pantycelyn
2il
    ,
3ydd
    ,
221:   Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 dan 25 oed
1af
    Hannah, Mannon, Leyla ac Alice, Ysgol Uwchradd Aberaeron
2il
    Sioned a Tudur, Aelwyd Pantycelyn
3ydd
    Catrin ac Emyr, Ysgol Gyfun Penweddig
222:   Dawns Stepio dan 25 oed*
1af
    , Aelwyd Pantycelyn
2il
    ,
3ydd
    ,
223:   Dawns Greadigol Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
224:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 7-13
1af
    , Aelwyd Canolfan y Celfyddydau
2il
    ,
3ydd
    ,
225:   Dawns Disgo Unigol Bl 7-9
1af
    Caroline Davies, Ysgol Gyfun Penglais
2il
    Anna Davies, Ysgol Uwchradd Aberteifi
3ydd
    Ilar Rees Davies, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
226:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 7-9
1af
    , Ysgol Uwchradd Aberaeron
2il
    , Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan
3ydd
    , Ysgol Gyfun Penweddig
227:   Dawns Disgo Unigol Bl 10-13
1af
    Rachel Varnham, Ysgol Gyfun Penglais
2il
    Claire Gordon, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
3ydd
    ,
228:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 10-13
1af
    , Ysgol Gyfun Penglais
2il
    , Ysgol Uwchradd Aberaeron
3ydd
    , Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan
229:   Parti Cerdd Dant Bl 13 ac iau (D)
1af
    , Ysgol Gyfun Penglais
2il
    ,
3ydd
    ,
230:   Llefaru Unigol Bl 7-9 (D)
1af
    Kim Gornall, Ysgol Gyfun Penglais
2il
    ,
3ydd
    ,
231:   Grwp Llefaru Bl 7-9 (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
232:   Llefaru Unigol Bl 10-13(D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
233:   Grwp Llefaru Bl 10-13(D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
234:   Cyflwyniad Dramatig Bl 7-9 (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
235:   Cyflwyniad Dramatig 15-25 oed (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    , 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Ddinbych 2006