Eisteddfod yr Urdd

Sir Ddinbych
   29 Mai - 3 Mehefin, 2006
        
 Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
        Prif ŵyl gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Gorllewin Myrddin 2006  

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd Bl 2 ac iau
1af
    Sioned Mair Beynon, Ysgol Gynradd Abernant
2il
    Ifan Gwynedd, Ysgol Gynradd Y Dderwen
3ydd
    Liberty Pennington, Ysgol Gynradd Penygroes
2:   Unawd Bl 3 a 4
1af
    Beca Richards, Ysgol Gynradd Bro Brynach
2il
    Steffan Rhys Thomas, Ysgol Gynradd Y Dderwen
3ydd
    Lowri Heseltine, Ysgol Gynradd Penygroes
3:   Unawd Bl 5 a 6
1af
    Elan Richards, Ysgol Gynradd Y Dderwen
2il
    Teleri James, Ysgol Gynradd Hafodwenog
3ydd
    Cathryn Davies, Ysgol Gynradd Bancffosfelen
4:   Deuawd Bl 6 ac iau
1af
    Cerian a Beca, Ysgol Gynradd Bro Brynach
2il
    Enlli ac Elan, Ysgol Gynradd Y Dderwen
3ydd
    ,
5:   Parti (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Ffynnonddrain
2il
    ,
3ydd
    ,
6:   Côr (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Ffynnonddrain
2il
    ,
3ydd
    ,
7:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50)
1af
    , Ysgol Gynradd Abernant
2il
    , Ysgol Gynradd Cynwyl Elfed
3ydd
    ,
8:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    , Ysgol Gynradd Y Dderwen
2il
    , Ysgol Gynradd Llanddarog
3ydd
    , Ysgol Gynradd Hendygwyn
9:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150)
1af
    , Ysgol Gynradd Hafodwenog
2il
    , Ysgol Gynradd Llanddarog
3ydd
    ,
10:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150)
1af
    , Ysgol Gynradd Y Dderwen
2il
    ,
3ydd
    ,
11:   Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Y Dderwen
2il
    ,
3ydd
    ,
12:   Ensemble 3 Llais neu fwy (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Ffynnonddrain
2il
    ,
3ydd
    ,
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Steffan Rhys Thomas, Ysgol Gynradd Y Dderwen
2il
    Georgina Nicol-James, Ysgol Gynradd Hafodwenog
3ydd
    Cathryn Davies, Ysgol Gynradd Bancffosfelen
14:   Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
1af
    Rhys Davies, Ysgol Gynradd Pontyberem
2il
    Sioned Evans, Ysgol Gynradd Bancyfelin
3ydd
    ,
15:   Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau
1af
    Charlie Kind, Ysgol Gynradd Griffith Jones
2il
    Gwen Evans, Ysgol Gynradd Llanddarog
3ydd
    Nia Emanuel, Ysgol Gynradd Y Dderwen
16:   Unawd Piano Bl 6 ac iau
1af
    Sioned Evans, Ysgol Gynradd Bancyfelin
2il
    Rhys Meredith, Ysgol Gynradd Nantgaredig
3ydd
    Buddug Roberts, Ysgol Gynradd Bancffosfelen
17:   Unawd Pres Bl 6 ac iau
1af
    Christopher Morgan, Ysgol Gynradd Gwynfryn
2il
    ,
3ydd
    ,
18:   Unawd Telyn Bl 6 ac iau
1af
    Elliw James, Ysgol Gynradd Hafodwenog
2il
    ,
3ydd
    ,
19:   Parti Recorder Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Gwynfryn
2il
    , Ysgol Gynradd Glanyfferi
3ydd
    ,
20:   Grwp Offerynnol Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
21:   Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
22:   Band Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
23:   Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
1af
    Sioned Mair Beynon, Ysgol Gynradd Abernant
2il
    Annell Dyfri, Ysgol Gynradd Y Dderwen
3ydd
    ,
24:   Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
1af
    Beca Richards, Ysgol Gynradd Bro Brynach
2il
    Lowri Heseltine, Ysgol Gynradd Penygroes
3ydd
    ,
25:   Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
1af
    Tomos Davies, Ysgol Gynradd Hafodwenog
2il
    Elan Richards, Ysgol Gynradd Y Dderwen
3ydd
    ,
26:   Parti Cerdd Dant (Unsain) (Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Y Dderwen
2il
    , Ysgol Gynradd Bro Brynach
3ydd
    ,
27:   Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
28:   Parti Cerdd Dant (Unsain) (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
29:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
1af
    Ffion Evans, Ysgol Gynradd Y Dderwen
2il
    Sioned Mair Beynon, Ysgol Gynradd Abernant
3ydd
    Mared Elliw, Ysgol Gynradd Bancffosfelen
30:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4
1af
    Nia Rhys Davies, Ysgol Gynradd Griffith Jones
2il
    Megan Elen Parry, Ysgol Gynradd Penygroes
3ydd
    Joseph Peace, Ysgol Gynradd Y Dderwen
31:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6
1af
    Steffan Cennydd, Ysgol Gynradd Llangynnwr
2il
    Eluned Martha, Ysgol Gynradd Bancffosfelen
3ydd
    Lara Hoare-Lewis, Ysgol Gynradd Meidrim
32:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Cynwyl Elfed
2il
    , Ysgol Gynradd Hendygwyn
3ydd
    ,
33:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Ffynnonddrain
2il
    ,
3ydd
    ,
34:   Ymgom Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Llangynnwr
2il
    , Ysgol Gynradd Bancyfelin
3ydd
    ,
35:   Cyflwyniad Dramatig Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
36:   Cân Actol (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
37:   Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100)
1af
    , Ysgol Gynradd Y Dderwen
2il
    ,
3ydd
    ,
38:   Dawns Werin Bl 4 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Y Dderwen
2il
    , Ysgol Gynradd Llechyfedach
3ydd
    , Ysgol Gynradd Griffith Jones
39:   Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
1af
    , Adran Alma
2il
    , Ysgol Gynradd Cynwyl Elfed
3ydd
    , Ysgol Gynradd Carwe
40:   Parti Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50)
1af
    , Ysgol Gynradd Y Dderwen
2il
    , Ysgol Gynradd Griffith Jones
3ydd
    ,
41:   Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Alma
2il
    , Ysgol Gynradd Cynwyl Elfed
3ydd
    ,
42:   Dawns Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Y Model
2il
    ,
3ydd
    ,
43:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Hafodwenog
2il
    ,
3ydd
    ,
44:   Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Kudzai Simbanda, Ysgol Gynradd Y Model
2il
    Sophie Colling, Ysgol Gynradd Cefneithin
3ydd
    Elliw James, Ysgol Gynradd Hafodwenog
45:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Cefneithin
2il
    , Ysgol Gynradd Llanmiloe
3ydd
    , Adran Ffynnonddrain
46:   Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl 6 ac iau (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Y Model
2il
    ,
3ydd
    ,
47:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D)
1af
    Katie Thomas, Ysgol Gynradd Hendygwyn
2il
    ,
3ydd
    ,
48:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D)
1af
    Aniket Paranjape, Ysgol Gynradd Y Model
2il
    Kayleigh Bowen, Ysgol Gynradd Griffith Jones
3ydd
    ,
49:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
1af
    Alexander Campbell, Ysgol Gynradd Tre Ioan
2il
    ,
3ydd
    ,
50:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Y Model
2il
    , Ysgol Gynradd Hendygwyn
3ydd
    ,
51:   Ymgom Bl 6 ac iau (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
52:   Cân Actol Bl 6 ac iau (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
144:   Unawd Merched Bl 7-9
1af
    Claire Roberts, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
2il
    Elizabeth Ellen Rees, Adran/Aelwyd Bro Gynin
3ydd
    ,
145:   Unawd Bechgyn Bl 7-9
1af
    James Jones, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf
2il
    ,
3ydd
    ,
146:   Deuawd Bl 7-9
1af
    Siwan a Beca, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
2il
    Alaw ac Anwen, Aelwyd Hafodwenog
3ydd
    ,
147:   Unawd Merched Bl 10-13
1af
    Sara Naomi Jones, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
2il
    Jade Steel, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf
3ydd
    Ffion Haf, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
148:   Unawd Bechgyn Bl 10-13
1af
    William Branston, Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth
2il
    Rhys Jones, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
3ydd
    ,
149:   Deuawd Bl 10-13
1af
    Catrin a Hannah, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
2il
    Sian a Dawn, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf
3ydd
    ,
150:   Unawd 19-25 oed
1af
    Sion Owen, Aelod Unigol C. Mynydd Mawr
2il
    Glesni Fflur, Aelwyd Y Drindod
3ydd
    ,
151:   Unawd allan o Sioe Gerddorol 14-25 oed
1af
    Rita Bevan, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
2il
    Mignon Eleri James, Aelod Unigol C. Mynydd Mawr
3ydd
    ,
152:   Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    , Aelwyd Myrddin
2il
    , Aelwyd Hafodwenog
3ydd
    ,
153:   Côr (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    , Aelwyd Myrddin
2il
    , Aelwyd Hafodwenog
3ydd
    ,
154:   Parti Merched Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Taf
2il
    ,
3ydd
    ,
155:   Parti Bechgyn Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
2il
    ,
3ydd
    ,
156:   Côr S.A. Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
2il
    ,
3ydd
    ,
157:   Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
158:   Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
2il
    ,
3ydd
    ,
159:   Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
2il
    ,
3ydd
    ,
160:   Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau (Digyfeiliant)
1af
    , Aelwyd Berfformio Dyffryn Tywi
2il
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
3ydd
    ,
161:   Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    , Aelwyd Hafodwenog
2il
    ,
3ydd
    ,
162:   Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    , Aelwyd Hafodwenog
2il
    ,
3ydd
    ,
163:   Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    , Aelwyd Hafodwenog
2il
    ,
3ydd
    ,
164:   Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)*
1af
    , Aelwyd Hafodwenog
2il
    ,
3ydd
    ,
165:   Côr S.A.T.B. (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    , Aelwyd Y Drindod
2il
    ,
3ydd
    ,
166:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7-9
1af
    Ceirios Davies, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
2il
    Elizabeth Ellen Rees, Adran/Aelwyd Bro Gynin
3ydd
    ,
167:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10-13
1af
    Elin Wyn Williams, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
2il
    Mignon Eleri James, Aelod Unigol C. Mynydd Mawr
3ydd
    ,
168:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
169:   Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
170:   Unawd Chwythbrennau Bl 7-9
1af
    Catrin Price, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
2il
    Heledd Howells, Aelwyd Hafodwenog
3ydd
    ,
171:   Unawd Llinynnol Bl 7-9
1af
    Nia Bevan, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
2il
    ,
3ydd
    ,
172:   Unawd Piano Bl 7-9
1af
    Elizabeth Ellen Rees, Adran/Aelwyd Bro Gynin
2il
    ,
3ydd
    ,
173:   Unawd Pres Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
174:   Unawd Telyn Bl 7-9
1af
    Lowri Evans, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
2il
    Anwen Evans, Aelwyd Hafodwenog
3ydd
    ,
175:   Ensemble Bl 7-9
1af
    Caffi Cerdd, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
2il
    ,
3ydd
    ,
176:   Unawd Chwythbrennau Bl 10-13
1af
    Angharad Lewis, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
2il
    Ellen Mason, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf
3ydd
    ,
177:   Unawd Llinynnol Bl 10-13
1af
    Hanna Hopwood, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
2il
    Eirian Evans, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
3ydd
    ,
178:   Unawd Piano Bl 10-13
1af
    Teleri Gravell, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
2il
    ,
3ydd
    ,
179:   Unawd Pres Bl 10-13
1af
    Adrian Williams, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
2il
    ,
3ydd
    ,
180:   Unawd Telyn Bl 10-13
1af
    Anne Denholm, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
2il
    ,
3ydd
    ,
181:   Deuawd Piano Bl 13 ac iau
1af
    Gwenllian a Rhiannon, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
2il
    Rhys ac Anwen, Adran/Aelwyd Bro Gynin
3ydd
    ,
182:   Unawd Offerynnol 19-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
183:   Ensemble 15-25 oed
1af
    Grwp Angelo, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
2il
    ,
3ydd
    ,
184:   Cerddorfa/Band dan 25 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
2il
    , Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth
3ydd
    ,
185:   Band Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
186:   Grwp/Band 15-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
187:   Unawd Cerdd Dant Bl 7-9
1af
    Llinos Emanuel, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
2il
    ,
3ydd
    ,
188:   Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
189:   Unawd Cerdd Dant Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
190:   Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
191:   Unawd Cerdd Dant 19-25 oed
1af
    Glesni Fflur, Aelwyd Y Drindod
2il
    ,
3ydd
    ,
192:   Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant 19-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
193:   Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
194:   Côr Cerdd Dant Bl 13 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
195:   Parti Cerdd Dant dan 19 oed (Adran/Aelwyd/Y.U.)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
196:   Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
197:   Llefaru Unigol Bl 7-9
1af
    Claire Thomas, Adran/Aelwyd Bro Gynin
2il
    Sioned Parry, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
3ydd
    Saran Richards, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
198:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    , Aelwyd Myrddin
2il
    , Aelwyd Hafodwenog
3ydd
    ,
199:   Grwp Llefaru Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Taf
2il
    ,
3ydd
    ,
200:   Llefaru Unigol Bl 10-13
1af
    Hanna Hopwood, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
2il
    Robert Thomas, Adran/Aelwyd Bro Gynin
3ydd
    Mignon Eleri James, Aelod Unigol C. Mynydd Mawr
201:   Grwp Llefaru Bl 10-13
1af
    , Ysgol Gyfun Bro Myrddin
2il
    ,
3ydd
    ,
202:   Llefaru Unigol 19-25 oed
1af
    Owain Phillips, Aelwyd Pantycelyn
2il
    ,
3ydd
    ,
203:   Grwp Llefaru (Aelwydydd) dan 25 oed
1af
    , Aelwyd Y Drindod
2il
    ,
3ydd
    ,
204:   Tîm Siarad Cyhoeddus (Y.U.) Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
205:   Tîm Siarad Cyhoeddus (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
206:   Ymgom Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
2il
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Taf
3ydd
    , Ysgol Gyfun Bro Myrddin
207:   Grwp i gyflwyno Detholiad Llafar Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
2il
    ,
3ydd
    ,
208:   Ymgom Bl 10-13
1af
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
2il
    ,
3ydd
    ,
209:   Grwp i gyflwyno Detholiad Llafar Bl 10-13
1af
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
2il
    ,
3ydd
    ,
210:   Cân Actol Bl. 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
2il
    ,
3ydd
    ,
211:   Detholiad o Ddrama Gerdd Gymreig 14-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
212:   Chwarter awr o Adloniant 14-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
213:   Cyflwyno Drama Unigol 14-25 oed
1af
    Lisa Thomas, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
2il
    ,
3ydd
    ,
214:   Dawns Werin Bl 7-9
1af
    , Aelwyd Hafodwenog
2il
    ,
3ydd
    ,
215:   Dawns Werin Bl 10-13
1af
    , Aelwyd Hafodwenog
2il
    ,
3ydd
    ,
216:   Dawns Werin (Aelwyd) dan 25 oed*
1af
    , Aelwyd Hafodwenog
2il
    ,
3ydd
    ,
217:   Dawns Unigol i Ferched Bl 9 ac iau
1af
    Lleucu Phillips, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
2il
    Mared Esyllt Evans, Adran Alma
3ydd
    ,
218:   Dawns Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau
1af
    Alun Tomos Howells, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
2il
    Gethin Howells, Aelwyd Hafodwenog
3ydd
    ,
219:   Dawns Werin Unigol i Ferched 15-25 oed
1af
    Nerys Howells, Aelwyd Hafodwenog
2il
    ,
3ydd
    ,
220:   Dawns Werin Unigol i Fechgyn 15-25 oed
1af
    Gethin Page, Aelwyd Hafodwenog
2il
    ,
3ydd
    ,
221:   Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 dan 25 oed
1af
    , Aelwyd Hafodwenog
2il
    ,
3ydd
    ,
222:   Dawns Stepio dan 25 oed*
1af
    , Aelwyd Hafodwenog
2il
    ,
3ydd
    ,
223:   Dawns Greadigol Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
224:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 7-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
225:   Dawns Disgo Unigol Bl 7-9
1af
    Sioned Davies, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
2il
    Emily Green, Ysgol Gyfun Y Gwendraeth
3ydd
    Claire Thomas, Adran/Aelwyd Bro Gynin
226:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 7-9
1af
    Grwp Egni, Ysgol Gyfun Y Gwendraeth
2il
    , Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth
3ydd
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Taf
227:   Dawns Disgo Unigol Bl 10-13
1af
    Elin Wyn Williams, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
2il
    Rhiannedd Hicks, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
3ydd
    ,
228:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 10-13
1af
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
2il
    , Ysgol Gyfun Bro Myrddin
3ydd
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Taf
229:   Parti Cerdd Dant Bl 13 ac iau (D)
1af
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Taf
2il
    ,
3ydd
    ,
230:   Llefaru Unigol Bl 7-9 (D)
1af
    Rhys Lawson , Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth
2il
    ,
3ydd
    ,
231:   Grwp Llefaru Bl 7-9 (D)
1af
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Taf
2il
    ,
3ydd
    ,
232:   Llefaru Unigol Bl 10-13(D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
233:   Grwp Llefaru Bl 10-13(D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
234:   Cyflwyniad Dramatig Bl 7-9 (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
235:   Cyflwyniad Dramatig 15-25 oed (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    , 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Ddinbych 2006