Eisteddfod yr Urdd

Sir Ddinbych
   29 Mai - 3 Mehefin, 2006
        
 Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
        Prif ŵyl gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Penfro 2006  

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd Bl 2 ac iau
1af
    Nia Lloyd, Ysgol Gynradd Maenclochog
2il
    Anna Lewis, Ysgol Gynradd Eglwyswrw
3ydd
    Rhys Phillips, Ysgol Gynradd Casblaidd
2:   Unawd Bl 3 a 4
1af
    Marged Elen Rees, Ysgol Gynradd Eglwyswrw
2il
    Nia Lewis, Adran Ffynnonwen
3ydd
    Tirion Dowsett, Adran Carn Ifan
3:   Unawd Bl 5 a 6
1af
    Catrin Raymond, Ysgol Gynradd Mathri
2il
    Blythe Davies, Ysgol Gynradd Maenclochog
3ydd
    Clara Cafolla-Ward, Adran Carn Ifan
4:   Deuawd Bl 6 ac iau
1af
    Mared a Marged, Adran Maenclochog
2il
    Ilan a Steffan, Ysgol Gynradd Y Frenni
3ydd
    Gwennan a Ffion, Ysgol Gynradd Ger y Llan
5:   Parti (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Maenclochog
2il
    , Adran Carn Ifan
3ydd
    , Adran Ffynnonwen
6:   Côr (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Maenclochog
2il
    , Adran Carn Ifan
3ydd
    ,
7:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50)
1af
    , Ysgol Gynradd Castellhaidd
2il
    ,
3ydd
    ,
8:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    , Ysgol Gynradd Glan Cleddau
2il
    , Ysgol Gynradd Maenclochog
3ydd
    , Ysgol Gynradd Y Frenni
9:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150)
1af
    , Ysgol Gynradd Maenclochog
2il
    , Ysgol Gynradd Eglwyswrw
3ydd
    , Ysgol Gynradd Bro Ingli
10:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150)
1af
    , Ysgol Gynradd Y Frenni
2il
    , Ysgol Glannau Gwaun
3ydd
    ,
11:   Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Maenclochog
2il
    , Ysgol Gynradd Bro Ingli
3ydd
    , Ysgol Gynradd Eglwyswrw
12:   Ensemble 3 Llais neu fwy (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Maenclochog
2il
    ,
3ydd
    ,
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Catrin Raymond, Ysgol Gynradd Mathri
2il
    Caryl Lewis, Ysgol Gynradd Maenclochog
3ydd
    Emily Lloyd, Ysgol Gynradd Eglwyswrw
14:   Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
1af
    Dominic Ciccotti, Ysgol Iau Dinbych y Pysgod
2il
    Chloe Dobbs, Ysgol Gynradd Saundersfoot
3ydd
    Catrin James, Ysgol Gynradd Casblaidd
15:   Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau
1af
    Chelsea Harris, Ysgol Gynradd Saundersfoot
2il
    Lily Whitehurst, Ysgol Gynradd Saundersfoot
3ydd
    Elliot Ronowitz, Ysgol Iau Dinbych y Pysgod
16:   Unawd Piano Bl 6 ac iau
1af
    Blythe Davies, Ysgol Gynradd Maenclochog
2il
    Richard Simon, Ysgol Gynradd Ystagbwll
3ydd
    Sioned Thomas, Adran Maenclochog
17:   Unawd Pres Bl 6 ac iau
1af
    Corey Morris, Ysgol Iau Dinbych y Pysgod
2il
    Ben Sutton, Ysgol Bro Dewi
3ydd
    Ellen Davies, Ysgol Gynradd Croesgoch
18:   Unawd Telyn Bl 6 ac iau
1af
    Marged Elen Rees, Ysgol Gynradd Eglwyswrw
2il
    Angharad James, Ysgol Gynradd Wdig
3ydd
    ,
19:   Parti Recorder Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Bro Dewi
2il
    , Ysgol Gynradd Spittal
3ydd
    ,
20:   Grwp Offerynnol Bl 6 ac iau
1af
    Lily, Hannah a Chelsea, Ysgol Gynradd Saundersfoot
2il
    William, Ben a Thomas, Ysgol Bro Dewi
3ydd
    ,
21:   Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
22:   Band Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
23:   Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
1af
    Nia Lloyd, Ysgol Gynradd Maenclochog
2il
    Elen Hunt, Ysgol Gynradd Maenclochog
3ydd
    Esyllt Thomas, Ysgol Gynradd Eglwyswrw
24:   Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
1af
    Marged Elen Rees, Ysgol Gynradd Eglwyswrw
2il
    Sioned Thomas, Ysgol Gynradd Maenclochog
3ydd
    Mari Llewelyn, Ysgol Gynradd Beca
25:   Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
1af
    Sioned Llewelyn, Ysgol Gynradd Beca
2il
    Catrin Raymond, Ysgol Gynradd Mathri
3ydd
    Blythe Davies, Ysgol Gynradd Maenclochog
26:   Parti Cerdd Dant (Unsain) (Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Eglwyswrw
2il
    ,
3ydd
    ,
27:   Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
28:   Parti Cerdd Dant (Unsain) (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
29:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
1af
    Rhys Phillips, Ysgol Gynradd Casblaidd
2il
    Safara Halpin Jones, Ysgol Babanod Dinbych y Pysgod
3ydd
    Tomos Evans, Ysgol Gynradd Croesgoch
30:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4
1af
    Marged Elen Rees, Ysgol Gynradd Eglwyswrw
2il
    Sioned Thomas, Ysgol Gynradd Maenclochog
3ydd
    Chloe Hughes, Ysgol Gynradd Gelli Aur
31:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6
1af
    Catrin Raymond, Ysgol Gynradd Mathri
2il
    Ilan Wyn Jones, Ysgol Gynradd Y Frenni
3ydd
    Dion Gibby, Ysgol Gynradd Maenclochog
32:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Y Frenni
2il
    , Ysgol Gynradd Maenclochog
3ydd
    , Ysgol Gynradd Glan Cleddau
33:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Maenclochog
2il
    , Adran Eglwyswrw
3ydd
    ,
34:   Ymgom Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Beca
2il
    , Ysgol Gynradd Glan Cleddau
3ydd
    , Ysgol Gynradd Llandudoch
35:   Cyflwyniad Dramatig Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
36:   Cân Actol (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
37:   Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
38:   Dawns Werin Bl 4 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Spittal
2il
    , Ysgol Gynradd Glan Cleddau
3ydd
    , Ysgol Iau Dinbych y Pysgod
39:   Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
40:   Parti Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50)
1af
    , Ysgol Gynradd Spittal
2il
    Parti Ashley, Ysgol Gynradd Glan Cleddau
3ydd
    , Ysgol Gynradd Cilgerran
41:   Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
42:   Dawns Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Glan Cleddau
2il
    , Ysgol Gynradd Wdig
3ydd
    ,
43:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
44:   Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Mari-Elen Mathias, Ysgol Gynradd Cilgerran
2il
    Ashleigh Richardson, Ysgol Iau Hakin
3ydd
    Victoria Prior, Ysgol Gynradd Saundersfoot
45:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Eglwyswrw
2il
    , Ysgol Gynradd Glan Cleddau
3ydd
    , Ysgol Iau Hakin
46:   Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl 6 ac iau (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Saundersfoot
2il
    ,
3ydd
    ,
47:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D)
1af
    Esme Greer, Ysgol Gynradd Saundersfoot
2il
    Cerys Jones, Ysgol Gynradd Croesgoch
3ydd
    Laura Mallinson, Ysgol Gynradd Spittal
48:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D)
1af
    Beth Williams, Ysgol Gynradd Saundersfoot
2il
    Glesni Edwards, Ysgol Gynradd Spittal
3ydd
    Gracie Morris, Ysgol Gynradd Croesgoch
49:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
1af
    Holly Mowlam, Ysgol Gynradd Croesgoch
2il
    Elinor Crane, Ysgol Gynradd Spittal
3ydd
    Amber Kirk, Ysgol Gynradd Cilgerran
50:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Spittal
2il
    , Ysgol Gynradd Saundersfoot
3ydd
    , Ysgol Gynradd Croesgoch
51:   Ymgom Bl 6 ac iau (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Spittal
2il
    , Ysgol Gynradd Saundersfoot
3ydd
    ,
52:   Cân Actol Bl 6 ac iau (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
144:   Unawd Merched Bl 7-9
1af
    Delun Gibby, Aelwyd Maenclochog
2il
    Angharad Edwards, Aelwyd Maenclochog
3ydd
    Gemma Robinson, Aelwyd Ffynnonwen
145:   Unawd Bechgyn Bl 7-9
1af
    James Blundell, Ysgol Gyfun Y Preseli
2il
    ,
3ydd
    ,
146:   Deuawd Bl 7-9
1af
    Delun ac Angharad, Aelwyd Maenclochog
2il
    Delun a Hannah, Ysgol Gyfun Y Preseli
3ydd
    ,
147:   Unawd Merched Bl 10-13
1af
    Amanda Williams, Aelwyd Maenclochog
2il
    Elinor Williams, Ysgol Gyfun Y Preseli
3ydd
    Jessica Robinson, Aelwyd Ffynnonwen
148:   Unawd Bechgyn Bl 10-13
1af
    Arwel Evans, Ysgol Gyfun Y Preseli
2il
    Gwydion Griffiths, Ysgol Gyfun Y Preseli
3ydd
    ,
149:   Deuawd Bl 10-13
1af
    Elinor a Lowri, Ysgol Gyfun Y Preseli
2il
    ,
3ydd
    ,
150:   Unawd 19-25 oed
1af
    Joy Cornock, Aelod Unigol c. Abergwaun
2il
    Ffion James, Aelod Unigol c. Abergwaun
3ydd
    Hilary Price, Aelod Unigol Cylch Dewi
151:   Unawd allan o Sioe Gerddorol 14-25 oed
1af
    Trystan Llyr Griffiths, Aelwyd Crymych
2il
    ,
3ydd
    ,
152:   Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    , Aelwyd Crymych
2il
    , Aelwyd Maenclochog
3ydd
    ,
153:   Côr (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
154:   Parti Merched Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Y Preseli
2il
    ,
3ydd
    ,
155:   Parti Bechgyn Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Y Preseli
2il
    ,
3ydd
    ,
156:   Côr S.A. Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Y Preseli
2il
    ,
3ydd
    ,
157:   Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun Y Preseli
2il
    ,
3ydd
    ,
158:   Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
159:   Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
160:   Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau (Digyfeiliant)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
161:   Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
162:   Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
163:   Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
164:   Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)*
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
165:   Côr S.A.T.B. (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
166:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7-9
1af
    Angharad Edwards, Aelwyd Maenclochog
2il
    Nia Ffion Rees, Ysgol Gyfun Y Preseli
3ydd
    Delun Gibby, Aelwyd Maenclochog
167:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10-13
1af
    Gwydion Griffiths, Aelwyd Crymych
2il
    Pippa Williams, Aelwyd Maenclochog
3ydd
    Elinor Williams, Ysgol Gyfun Y Preseli
168:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed
1af
    Ffion James, Aelod Unigol c. Abergwaun
2il
    Hilary Price, Aelod Unigol Cylch Dewi
3ydd
    ,
169:   Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun Y Preseli
2il
    ,
3ydd
    ,
170:   Unawd Chwythbrennau Bl 7-9
1af
    Luci Jowett, Ysgol Uwchradd Dewi Sant
2il
    Alyx Phillips, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton
3ydd
    Nia Ffion Rees, Aelwyd Maenclochog
171:   Unawd Llinynnol Bl 7-9
1af
    Freya Edwards, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun
2il
    ,
3ydd
    ,
172:   Unawd Piano Bl 7-9
1af
    Carys Davies, Ysgol Gyfun Y Preseli
2il
    Sahar Khan, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton
3ydd
    ,
173:   Unawd Pres Bl 7-9
1af
    Ffion Haf Williams, Ysgol Gyfun Y Preseli
2il
    Wesley Davies, Ysgol Uwchradd Greenhill
3ydd
    ,
174:   Unawd Telyn Bl 7-9
1af
    Angharad Walters, Ysgol Gyfun Y Preseli
2il
    Gwen Thurstan, Ysgol Uwchradd Dewi Sant
3ydd
    ,
175:   Ensemble Bl 7-9
1af
    Sarah, Jasmine, Bethan a Jessica, Ysgol Uwchradd Dewi Sant
2il
    Ffion a Roxy, Ysgol Gyfun Y Preseli
3ydd
    ,
176:   Unawd Chwythbrennau Bl 10-13
1af
    Daniel Rhys Lloyd, Ysgol Gyfun Y Preseli
2il
    ,
3ydd
    ,
177:   Unawd Llinynnol Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
178:   Unawd Piano Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
179:   Unawd Pres Bl 10-13
1af
    Hywel Davies, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun
2il
    ,
3ydd
    ,
180:   Unawd Telyn Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
181:   Deuawd Piano Bl 13 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
182:   Unawd Offerynnol 19-25 oed
1af
    Claire Jones, Aelwyd Crymych
2il
    ,
3ydd
    ,
183:   Ensemble 15-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
184:   Cerddorfa/Band dan 25 oed
1af
    , Ysgol Uwchradd Greenhill
2il
    ,
3ydd
    ,
185:   Band Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
186:   Grwp/Band 15-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
187:   Unawd Cerdd Dant Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
188:   Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
189:   Unawd Cerdd Dant Bl 10-13
1af
    Gwydion Griffiths, Ysgol Gyfun Y Preseli
2il
    ,
3ydd
    ,
190:   Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
191:   Unawd Cerdd Dant 19-25 oed
1af
    Trystan Llyr Griffiths, Aelwyd Crymych
2il
    ,
3ydd
    ,
192:   Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant 19-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
193:   Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Y Preseli
2il
    ,
3ydd
    ,
194:   Côr Cerdd Dant Bl 13 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
195:   Parti Cerdd Dant dan 19 oed (Adran/Aelwyd/Y.U.)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
196:   Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
197:   Llefaru Unigol Bl 7-9
1af
    Gemma Robinson, Aelwyd Ffynnonwen
2il
    Angharad Edwards, Aelwyd Maenclochog
3ydd
    Sam Kurtz, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun
198:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
199:   Grwp Llefaru Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Y Preseli
2il
    ,
3ydd
    ,
200:   Llefaru Unigol Bl 10-13
1af
    Rhiannon Llewelyn, Aelwyd Ffynnonwen
2il
    Jessica Robinson, Aelwyd Ffynnonwen
3ydd
    Amanda Williams, Aelwyd Maenclochog
201:   Grwp Llefaru Bl 10-13
1af
    , Ysgol Gyfun Y Preseli
2il
    ,
3ydd
    ,
202:   Llefaru Unigol 19-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
203:   Grwp Llefaru (Aelwydydd) dan 25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
204:   Tîm Siarad Cyhoeddus (Y.U.) Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
205:   Tîm Siarad Cyhoeddus (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
206:   Ymgom Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Y Preseli
2il
    ,
3ydd
    ,
207:   Grwp i gyflwyno Detholiad Llafar Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Y Preseli
2il
    ,
3ydd
    ,
208:   Ymgom Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
209:   Grwp i gyflwyno Detholiad Llafar Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
210:   Cân Actol Bl. 7, 8 a 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
211:   Detholiad o Ddrama Gerdd Gymreig 14-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
212:   Chwarter awr o Adloniant 14-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
213:   Cyflwyno Drama Unigol 14-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
214:   Dawns Werin Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
215:   Dawns Werin Bl 10-13
1af
    , Ysgol Uwchradd Bro Gwaun
2il
    ,
3ydd
    ,
216:   Dawns Werin (Aelwyd) dan 25 oed*
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
217:   Dawns Unigol i Ferched Bl 9 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
218:   Dawns Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau
1af
    Iwan Hughes, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun
2il
    ,
3ydd
    ,
219:   Dawns Werin Unigol i Ferched 15-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
220:   Dawns Werin Unigol i Fechgyn 15-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
221:   Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 dan 25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
222:   Dawns Stepio dan 25 oed*
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
223:   Dawns Greadigol Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
224:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 7-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
225:   Dawns Disgo Unigol Bl 7-9
1af
    Aneura Phillips, Ysgol Gyfun Y Preseli
2il
    Hannah Watkins, Ysgol Gyfun Y Preseli
3ydd
    Kayleigh Havard, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun
226:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 7-9
1af
    Grwp Sara, Ysgol Gyfun Y Preseli
2il
    Grwp Delun, Ysgol Gyfun Y Preseli
3ydd
    Grwp Louise, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton
227:   Dawns Disgo Unigol Bl 10-13
1af
    Natalie George, Ysgol Gyfun Y Preseli
2il
    ,
3ydd
    ,
228:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
229:   Parti Cerdd Dant Bl 13 ac iau (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
230:   Llefaru Unigol Bl 7-9 (D)
1af
    Jonathan Wilson, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton
2il
    Lisa Neumann, Ysgol Uwchradd Dewi Sant
3ydd
    Finn Neumann, Ysgol Uwchradd Dewi Sant
231:   Grwp Llefaru Bl 7-9 (D)
1af
    , Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton
2il
    , Ysgol Uwchradd Dewi Sant
3ydd
    , Ysgol Uwchradd Greenhill
232:   Llefaru Unigol Bl 10-13(D)
1af
    Fiona Harries, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun
2il
    ,
3ydd
    ,
233:   Grwp Llefaru Bl 10-13(D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
234:   Cyflwyniad Dramatig Bl 7-9 (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
235:   Cyflwyniad Dramatig 15-25 oed (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    , 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Ddinbych 2006