Eisteddfod yr Urdd

Sir Ddinbych
   29 Mai - 3 Mehefin, 2006
        
 Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
        Prif ŵyl gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Blaenau Morgannwg Ganol 2006  

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd Bl 2 ac iau
1af
    Sophie Evans, Ysgol Gymraeg AberdÔr
2il
    Iwan James, Ysgol Gynradd Santes Tudful
3ydd
    ,
2:   Unawd Bl 3 a 4
1af
    Bethan McClean, Ysgol Gynradd Santes Tudful
2il
    Arwel Brown, Ysgol Gymraeg Evan James
3ydd
    Emily Jones, Ysgol Gymraeg AberdÔr
3:   Unawd Bl 5 a 6
1af
    Carlie Enoch, Ysgol Gymraeg AberdÔr
2il
    Mari Rees, Ysgol Gymraeg Evan James
3ydd
    Kameron Harrhy, Ysgol Gynradd Santes Tudful
4:   Deuawd Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
5:   Parti (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Aelod Unigol.C.Pontypridd
2il
    , Adran Mynwent y Crynwyr
3ydd
    ,
6:   Côr (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Aelod Unigol.C.Pontypridd
2il
    , Adran Mynwent y Crynwyr
3ydd
    ,
7:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
8:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    , Ysgol Gynradd Santes Tudful
2il
    ,
3ydd
    ,
9:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
10:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
11:   Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
12:   Ensemble 3 Llais neu fwy (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Samantha Thomas, Ysgol Gymraeg Rhyd y Grug
2il
    ,
3ydd
    ,
14:   Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
15:   Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
16:   Unawd Piano Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
17:   Unawd Pres Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
18:   Unawd Telyn Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
19:   Parti Recorder Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
20:   Grwp Offerynnol Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
21:   Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
22:   Band Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
23:   Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
24:   Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
25:   Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
26:   Parti Cerdd Dant (Unsain) (Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
27:   Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
28:   Parti Cerdd Dant (Unsain) (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
29:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
1af
    Tirion Davies, Ysgol Gynradd Santes Tudful
2il
    Liam Worlock, Ysgol Gymraeg AberdÔr
3ydd
    Morgan Riella, Ysgol Gymraeg Evan James
30:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4
1af
    Iwan Davies, Ysgol Gymraeg AberdÔr
2il
    Mari Kelly, Ysgol Gynradd Santes Tudful
3ydd
    Seren Harris, Ysgol Gymraeg Evan James
31:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6
1af
    Georgia Gray, Ysgol Gymraeg Evan James
2il
    Carlie Enoch, Ysgol Gymraeg AberdÔr
3ydd
    Mari Evans, Ysgol Gymraeg Rhyd y Grug
32:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Santes Tudful
2il
    ,
3ydd
    ,
33:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Aelod Unigol.C.Pontypridd
2il
    , Adran Mynwent y Crynwyr
3ydd
    ,
34:   Ymgom Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Santes Tudful
2il
    ,
3ydd
    ,
35:   Cyflwyniad Dramatig Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
36:   Cân Actol (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100)
1af
    , Aelod Unigol.C.Pontypridd
2il
    ,
3ydd
    ,
37:   Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
38:   Dawns Werin Bl 4 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg AberdÔr
2il
    ,
3ydd
    ,
39:   Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
40:   Parti Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
41:   Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
42:   Dawns Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Santes Tudful
2il
    ,
3ydd
    ,
43:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Santes Tudful
2il
    ,
3ydd
    ,
44:   Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Abbie Reardon, Ysgol Gynradd Santes Tudful
2il
    Georgia Williams, Ysgol Gymraeg Abercynon
3ydd
    ,
45:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau
1af
    Parti Santes Tudful, Ysgol Gynradd Santes Tudful
2il
    , Ysgol Gymraeg AberdÔr
3ydd
    Parti Aimee, Ysgol Gynradd Santes Tudful
46:   Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl 6 ac iau (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
47:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
48:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
49:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
1af
    Debbie Jones, Ysgol Gynradd Heolgerrig
2il
    ,
3ydd
    ,
50:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
51:   Ymgom Bl 6 ac iau (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
52:   Cân Actol Bl 6 ac iau (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
144:   Unawd Merched Bl 7-9
1af
    Alex Hamer, Ysgol Gyfun Rhydywaun
2il
    ,
3ydd
    ,
145:   Unawd Bechgyn Bl 7-9
1af
    James Morgan, Ysgol Gyfun Rhydywaun
2il
    Owain Roderick, Ysgol Gyfun Rhydywaun
3ydd
    ,
146:   Deuawd Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
147:   Unawd Merched Bl 10-13
1af
    Rebecca Moore, Ysgol Gyfun Rhydywaun
2il
    ,
3ydd
    ,
148:   Unawd Bechgyn Bl 10-13
1af
    Berwyn Pearce, Ysgol Gyfun Rhydfelen
2il
    ,
3ydd
    ,
149:   Deuawd Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
150:   Unawd 19-25 oed
1af
    Rhian Pound, Aelod Unigol.C.Pontypridd
2il
    ,
3ydd
    ,
151:   Unawd allan o Sioe Gerddorol 14-25 oed
1af
    Gwawr Loader, Ysgol Gyfun Rhydywaun
2il
    Rhian Pound, Aelod Unigol.C.Pontypridd
3ydd
    ,
152:   Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
153:   Côr (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
154:   Parti Merched Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
155:   Parti Bechgyn Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Rhydywaun
2il
    ,
3ydd
    ,
156:   Côr S.A. Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
157:   Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
158:   Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
159:   Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun Rhydywaun
2il
    ,
3ydd
    ,
160:   Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau (Digyfeiliant)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
161:   Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
162:   Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
163:   Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
164:   Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)*
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
165:   Côr S.A.T.B. (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
166:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7-9
1af
    Owain Roderick, Ysgol Gyfun Rhydywaun
2il
    ,
3ydd
    ,
167:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
168:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
169:   Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
170:   Unawd Chwythbrennau Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
171:   Unawd Llinynnol Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
172:   Unawd Piano Bl 7-9
1af
    James Morgan, Ysgol Gyfun Rhydywaun
2il
    ,
3ydd
    ,
173:   Unawd Pres Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
174:   Unawd Telyn Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
175:   Ensemble Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
176:   Unawd Chwythbrennau Bl 10-13
1af
    Owain Willimas, Ysgol Gyfun Rhydywaun
2il
    ,
3ydd
    ,
177:   Unawd Llinynnol Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
178:   Unawd Piano Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
179:   Unawd Pres Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
180:   Unawd Telyn Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
181:   Deuawd Piano Bl 13 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
182:   Unawd Offerynnol 19-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
183:   Ensemble 15-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
184:   Cerddorfa/Band dan 25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
185:   Band Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
186:   Grwp/Band 15-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
187:   Unawd Cerdd Dant Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
188:   Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
189:   Unawd Cerdd Dant Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
190:   Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
191:   Unawd Cerdd Dant 19-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
192:   Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant 19-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
193:   Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
194:   Côr Cerdd Dant Bl 13 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
195:   Parti Cerdd Dant dan 19 oed (Adran/Aelwyd/Y.U.)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
196:   Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
197:   Llefaru Unigol Bl 7-9
1af
    Owain Roderick, Ysgol Gyfun Rhydywaun
2il
    ,
3ydd
    ,
198:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
199:   Grwp Llefaru Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Rhydywaun
2il
    ,
3ydd
    ,
200:   Llefaru Unigol Bl 10-13
1af
    Thomas Addiscott, Ysgol Gyfun Rhydywaun
2il
    ,
3ydd
    ,
201:   Grwp Llefaru Bl 10-13
1af
    , Ysgol Gyfun Rhydywaun
2il
    ,
3ydd
    ,
202:   Llefaru Unigol 19-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
203:   Grwp Llefaru (Aelwydydd) dan 25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
204:   Tîm Siarad Cyhoeddus (Y.U.) Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
205:   Tîm Siarad Cyhoeddus (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
206:   Ymgom Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
207:   Grwp i gyflwyno Detholiad Llafar Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
208:   Ymgom Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
209:   Grwp i gyflwyno Detholiad Llafar Bl 10-13
1af
    , Ysgol Gyfun Rhydywaun
2il
    ,
3ydd
    ,
210:   Cân Actol Bl. 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Rhydywaun
2il
    ,
3ydd
    ,
211:   Detholiad o Ddrama Gerdd Gymreig 14-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
212:   Chwarter awr o Adloniant 14-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
213:   Cyflwyno Drama Unigol 14-25 oed
1af
    Gwawr Loader, Ysgol Gyfun Rhydywaun
2il
    ,
3ydd
    ,
214:   Dawns Werin Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Rhydywaun
2il
    ,
3ydd
    ,
215:   Dawns Werin Bl 10-13
1af
    , Ysgol Gyfun Rhydywaun
2il
    ,
3ydd
    ,
216:   Dawns Werin (Aelwyd) dan 25 oed*
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
217:   Dawns Unigol i Ferched Bl 9 ac iau
1af
    Bethan Walking, Ysgol Gyfun Rhydfelen
2il
    ,
3ydd
    ,
218:   Dawns Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
219:   Dawns Werin Unigol i Ferched 15-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
220:   Dawns Werin Unigol i Fechgyn 15-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
221:   Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 dan 25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
222:   Dawns Stepio dan 25 oed*
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
223:   Dawns Greadigol Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
224:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 7-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
225:   Dawns Disgo Unigol Bl 7-9
1af
    Bethan Jones, Ysgol Gyfun Rhydfelen
2il
    ,
3ydd
    ,
226:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Rhydfelen
2il
    , Ysgol Gyfun Rhydywaun
3ydd
    ,
227:   Dawns Disgo Unigol Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
228:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
229:   Parti Cerdd Dant Bl 13 ac iau (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
230:   Llefaru Unigol Bl 7-9 (D)
1af
    Nikky Jones, Aelod Unigol Cylch Merthyr
2il
    ,
3ydd
    ,
231:   Grwp Llefaru Bl 7-9 (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
232:   Llefaru Unigol Bl 10-13(D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
233:   Grwp Llefaru Bl 10-13(D)
1af
    , Aelwyd Cic
2il
    ,
3ydd
    ,
234:   Cyflwyniad Dramatig Bl 7-9 (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
235:   Cyflwyniad Dramatig 15-25 oed (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    , 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Ddinbych 2006