Eisteddfod yr Urdd

Sir Ddinbych
   29 Mai - 3 Mehefin, 2006
        
 Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
        Prif ŵyl gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Caerdydd a'r Fro 2006  

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd Bl 2 ac iau
1af
    Maia Wyn Davies, Ysgol Pencae
2il
    Lois Aled, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg
3ydd
    Millicent Payne, Ysgol Y Berllan Deg - Caerdydd
2:   Unawd Bl 3 a 4
1af
    Alaw Davies, Ysgol Gynradd Pwll Coch
2il
    Fern Mansfield, Ysgol Y Berllan Deg - Caerdydd
3ydd
    Jodi Bird, Ysgol Gymraeg Pen y Garth
3:   Unawd Bl 5 a 6
1af
    Greta Isaac, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg
2il
    Carwyn Hedd Harris, Ysgol Gymraeg Y Wern
3ydd
    Cadi G Dafydd, Ysgol Gymraeg Treganna
4:   Deuawd Bl 6 ac iau
1af
    Catrin a Greta, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg
2il
    Megan a Tomos, Ysgol Gymraeg Y Wern
3ydd
    Annie a Non, Ysgol Gymraeg Treganna
5:   Parti (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
6:   Côr (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
7:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
8:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    , Ysgol Gynradd Iolo Morganwg
2il
    , Ysgol Gymraeg Y Wern
3ydd
    , Ysgol Gymraeg Treganna
9:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150)
1af
    , Ysgol Gynradd Iolo Morganwg
2il
    ,
3ydd
    ,
10:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150)
1af
    , Ysgol Gymraeg Y Wern
2il
    , Ysgol Gynradd Creigiau
3ydd
    , Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd
11:   Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Iolo Morganwg
2il
    , Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd
3ydd
    ,
12:   Ensemble 3 Llais neu fwy (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Mali Roberts, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd
2il
    Greta Isaac, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg
3ydd
    Lili Nefydd, Ysgol Gynradd Pwll Coch
14:   Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
1af
    Luis Evans, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg
2il
    Hannah Barker, Ysgol Gymraeg Y Wern
3ydd
    ,
15:   Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau
1af
    Luis Evans, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg
2il
    Charlie Lovell-Jones, Ysgol Gymraeg Y Wern
3ydd
    Paloma Quinn Mills, Ysgol Gymraeg Treganna
16:   Unawd Piano Bl 6 ac iau
1af
    Manon Browning, Ysgol Pencae
2il
    Sin Walsh, Ysgol Gymraeg Y Wern
3ydd
    Molly Harries, Ysgol Gymraeg Pen y Garth
17:   Unawd Pres Bl 6 ac iau
1af
    Dafydd Phillips, Ysgol Gymraeg Y Wern
2il
    Aled Herbert, Ysgol Gynradd Creigiau
3ydd
    Lewis Harrison, Ysgol Gymraeg Pen y Garth
18:   Unawd Telyn Bl 6 ac iau
1af
    Ben Creighton-Griffiths, Ysgol y Gadeirlan (Cathedral)
2il
    ,
3ydd
    ,
19:   Parti Recorder Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
20:   Grwp Offerynnol Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
21:   Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
22:   Band Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
23:   Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
1af
    Sara Jones, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd
2il
    Hana Evans, Ysgol Gymraeg Pen y Garth
3ydd
    Gwion Sir Morgan, Ysgol Gymraeg Pen y Garth
24:   Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
1af
    Alys Humphreys, Ysgol Gynradd Sant Curig
2il
    Jodi Bird, Ysgol Gymraeg Pen y Garth
3ydd
    Megan Fflur Dafydd, Ysgol Gymraeg Pen y Garth
25:   Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
1af
    Aled Davies, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd
2il
    Steffan Baker, Ysgol Gynradd Sant Curig
3ydd
    Sarah Delf, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd
26:   Parti Cerdd Dant (Unsain) (Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Pen y Garth
2il
    , Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd
3ydd
    ,
27:   Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
28:   Parti Cerdd Dant (Unsain) (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
29:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
1af
    Nia Brown, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg
2il
    Charlie Lovell-Jones, Ysgol Gymraeg Y Wern
3ydd
    Garmon Abion, Ysgol Gynradd Pwll Coch
30:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4
1af
    Joshua Morgan, Ysgol Gynradd Creigiau
2il
    Anwen Roberts, Ysgol Gynradd Sant Baruc
3ydd
    Joshua Frost, Ysgol Gymraeg Y Wern
31:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6
1af
    Cadi G Dafydd, Ysgol Gymraeg Treganna
2il
    Greta Isaac, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg
3ydd
    Elinor Glastonbury, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd
32:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Creigiau
2il
    , Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd
3ydd
    ,
33:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
34:   Ymgom Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Pwll Coch
2il
    , Ysgol Gynradd Mynydd Bychan
3ydd
    , Ysgol Gymraeg Pen y Garth
35:   Cyflwyniad Dramatig Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
36:   Cân Actol (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
37:   Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
38:   Dawns Werin Bl 4 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Pen y Garth
2il
    ,
3ydd
    ,
39:   Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
40:   Parti Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
41:   Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Pwll Coch
2il
    ,
3ydd
    ,
42:   Dawns Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Pencae
2il
    , Ysgol Gynradd Sant Curig
3ydd
    ,
43:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Coed y Gof
2il
    , Ysgol Gymraeg Treganna
3ydd
    ,
44:   Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Lisa Medi Jones, Ysgol Gymraeg Y Wern
2il
    Nia Williams, Ysgol Gymraeg Coed y Gof
3ydd
    Charlotte Phillips, Ysgol Gynradd Pwll Coch
45:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Y Wern
2il
    , Ysgol Gynradd Pwll Coch
3ydd
    , Ysgol Y Berllan Deg - Caerdydd
46:   Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl 6 ac iau (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
47:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D)
1af
    Lauren Hegarty, Ysgol Gynradd Oak Field
2il
    ,
3ydd
    ,
48:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D)
1af
    Georgia Geary, Ysgol Gynradd Creigiau
2il
    Aniela Pawar, Ysgol Gynradd Eglwys Newydd
3ydd
    Georgia Mitchell, Ysgol Gynradd Oak Field
49:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
1af
    Jacob Takel, Ysgol Gynradd Allensbank
2il
    Hannah Miller, Ysgol Gynradd Creigiau
3ydd
    ,
50:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Albert
2il
    , Ysgol Gynradd Eglwys Newydd
3ydd
    ,
51:   Ymgom Bl 6 ac iau (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Eglwys Newydd
2il
    ,
3ydd
    ,
52:   Cân Actol Bl 6 ac iau (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
144:   Unawd Merched Bl 7-9
1af
    Angharad Davies, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
2il
    Eleri Owens, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
3ydd
    Hannah Sennitt, Ysgol Gyfun Glantaf
145:   Unawd Bechgyn Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
146:   Deuawd Bl 7-9
1af
    Georgia a Lauren, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
2il
    Angharad a Dafydd, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
3ydd
    Siwan a Haf, Ysgol Gyfun Plasmawr
147:   Unawd Merched Bl 10-13
1af
    Daisy Evans, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
2il
    Steffan Roberts, Aelwyd Llanuwchllyn
3ydd
    Mair Rowlands, Ysgol Gyfun Glantaf
148:   Unawd Bechgyn Bl 10-13
1af
    Rhydian Marc, Ysgol Gyfun Plasmawr
2il
    ,
3ydd
    ,
149:   Deuawd Bl 10-13
1af
    Daisy a Rhian, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
2il
    Aneurin a Steffan, Ysgol Gyfun Plasmawr
3ydd
    ,
150:   Unawd 19-25 oed
1af
    Wyn Edwards Davies, Aelwyd CF1
2il
    Aled Powys Williams, Coleg Cerdd a Drama Caerdydd
3ydd
    William Lewis Rees, Aelwyd CF1
151:   Unawd allan o Sioe Gerddorol 14-25 oed
1af
    Rhydian Marc, Ysgol Gyfun Plasmawr
2il
    Ifan Jones, Ysgol Gyfun Glantaf
3ydd
    Lowri Sion, Ysgol Gyfun Glantaf
152:   Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
153:   Côr (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
154:   Parti Merched Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Plasmawr
2il
    ,
3ydd
    ,
155:   Parti Bechgyn Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Plasmawr
2il
    ,
3ydd
    ,
156:   Côr S.A. Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
157:   Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
158:   Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun Plasmawr
2il
    ,
3ydd
    ,
159:   Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun Plasmawr
2il
    ,
3ydd
    ,
160:   Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau (Digyfeiliant)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
161:   Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
162:   Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    , Aelwyd CF1
2il
    ,
3ydd
    ,
163:   Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    , Aelwyd CF1
2il
    ,
3ydd
    ,
164:   Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)*
1af
    , Aelwyd CF1
2il
    ,
3ydd
    ,
165:   Côr S.A.T.B. (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    , Aelwyd CF1
2il
    ,
3ydd
    ,
166:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7-9
1af
    Georgina Griggs, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
2il
    Lauren Brooks, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
3ydd
    ,
167:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10-13
1af
    Rhidian Marc, Ysgol Gyfun Plasmawr
2il
    ,
3ydd
    ,
168:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed
1af
    Lowri Mai Daniel, Aelwyd CF1
2il
    ,
3ydd
    ,
169:   Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
170:   Unawd Chwythbrennau Bl 7-9
1af
    Manon Roberts, Ysgol Gyfun Plasmawr
2il
    Amie Gronow, Ysgol Uwchradd Corpus Christi
3ydd
    Rhys Waring, Ysgol Gyfun Plasmawr
171:   Unawd Llinynnol Bl 7-9
1af
    Geraint Huw John Ballinger, Ysgol Gyfun Plasmawr
2il
    Iwan Graff, Ysgol Uwchradd Eglwys Newydd
3ydd
    Joshua Pennar, Ysgol Gyfun Glantaf
172:   Unawd Piano Bl 7-9
1af
    Geraint Herbert, Ysgol Gyfun Plasmawr
2il
    Joshua Pennar, Ysgol Gyfun Glantaf
3ydd
    Alys Walsh, Ysgol Gyfun Glantaf
173:   Unawd Pres Bl 7-9
1af
    Beth Lloyd, Ysgol y Gadeirlan (Cathedral)
2il
    Lois Randall, Ysgol Gyfun Glantaf
3ydd
    Catrin Herbert, Ysgol Gyfun Plasmawr
174:   Unawd Telyn Bl 7-9
1af
    Martha Holeyman, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
2il
    Geraint Herbert, Ysgol Gyfun Plasmawr
3ydd
    ,
175:   Ensemble Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Plasmawr
2il
    ,
3ydd
    ,
176:   Unawd Chwythbrennau Bl 10-13
1af
    Adam Pearce, Ysgol Gyfun Glantaf
2il
    Elis Williams, Ysgol Gyfun Plasmawr
3ydd
    Jonathan Cunliffe, Ysgol Uwchradd Corpus Christi
177:   Unawd Llinynnol Bl 10-13
1af
    Sebastian Pennar, Ysgol Gyfun Glantaf
2il
    Tim Jacobs, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
3ydd
    Shelley Roberts, Ysgol Uwchradd Corpus Christi
178:   Unawd Piano Bl 10-13
1af
    Daniel Reed, Ysgol Gyfun Glantaf
2il
    Iola Jenkins, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
3ydd
    ,
179:   Unawd Pres Bl 10-13
1af
    Daniel Phillips, Ysgol Gyfun Glantaf
2il
    Mike Walentia, Ysgol Uwchradd Corpus Christi
3ydd
    Simon Payne, Ysgol Uwchradd Corpus Christi
180:   Unawd Telyn Bl 10-13
1af
    Marged Hall, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
2il
    ,
3ydd
    ,
181:   Deuawd Piano Bl 13 ac iau
1af
    Charlie a Harry, Ysgol Gymraeg Y Wern
2il
    ,
3ydd
    ,
182:   Unawd Offerynnol 19-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
183:   Ensemble 15-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
184:   Cerddorfa/Band dan 25 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Plasmawr
2il
    ,
3ydd
    ,
185:   Band Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
186:   Grwp/Band 15-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
187:   Unawd Cerdd Dant Bl 7-9
1af
    Llinos Coe, Ysgol Gyfun Glantaf
2il
    ,
3ydd
    ,
188:   Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
189:   Unawd Cerdd Dant Bl 10-13
1af
    Lowri Sion, Ysgol Gyfun Glantaf
2il
    Mair Rowlands, Ysgol Gyfun Glantaf
3ydd
    ,
190:   Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
191:   Unawd Cerdd Dant 19-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
192:   Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant 19-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
193:   Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
194:   Côr Cerdd Dant Bl 13 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
195:   Parti Cerdd Dant dan 19 oed (Adran/Aelwyd/Y.U.)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
196:   Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    , Aelwyd CF1
2il
    ,
3ydd
    ,
197:   Llefaru Unigol Bl 7-9
1af
    Jams Powys, Ysgol Gyfun Plasmawr
2il
    Jessica Davies, Aelwyd Teulu Twm
3ydd
    Rebecca Thomas, Ysgol Gyfun Glantaf
198:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
199:   Grwp Llefaru Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Plasmawr
2il
    ,
3ydd
    ,
200:   Llefaru Unigol Bl 10-13
1af
    Ffion Lewis, Ysgol Gyfun Plasmawr
2il
    Elin Jones, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
3ydd
    Leah Fflur Dafydd, Ysgol Gyfun Plasmawr
201:   Grwp Llefaru Bl 10-13
1af
    , Ysgol Gyfun Plasmawr
2il
    ,
3ydd
    ,
202:   Llefaru Unigol 19-25 oed
1af
    Lowri Mai Daniel, Aelwyd CF1
2il
    ,
3ydd
    ,
203:   Grwp Llefaru (Aelwydydd) dan 25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
204:   Tîm Siarad Cyhoeddus (Y.U.) Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
205:   Tîm Siarad Cyhoeddus (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
206:   Ymgom Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Plasmawr
2il
    ,
3ydd
    ,
207:   Grwp i gyflwyno Detholiad Llafar Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Plasmawr
2il
    ,
3ydd
    ,
208:   Ymgom Bl 10-13
1af
    , Ysgol Gyfun Glantaf
2il
    ,
3ydd
    ,
209:   Grwp i gyflwyno Detholiad Llafar Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
210:   Cân Actol Bl. 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Plasmawr
2il
    ,
3ydd
    ,
211:   Detholiad o Ddrama Gerdd Gymreig 14-25 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Plasmawr
2il
    ,
3ydd
    ,
212:   Chwarter awr o Adloniant 14-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
213:   Cyflwyno Drama Unigol 14-25 oed
1af
    Leah Fflur Dafydd, Ysgol Gyfun Plasmawr
2il
    Sion Young, Ysgol Gyfun Glantaf
3ydd
    ,
214:   Dawns Werin Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Plasmawr
2il
    ,
3ydd
    ,
215:   Dawns Werin Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
216:   Dawns Werin (Aelwyd) dan 25 oed*
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
217:   Dawns Unigol i Ferched Bl 9 ac iau
1af
    Enlli Parri, Ysgol Gynradd Pwll Coch
2il
    ,
3ydd
    ,
218:   Dawns Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
219:   Dawns Werin Unigol i Ferched 15-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
220:   Dawns Werin Unigol i Fechgyn 15-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
221:   Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 dan 25 oed
1af
    , Aelod Unigol C. Gorllewin Caerdydd
2il
    ,
3ydd
    ,
222:   Dawns Stepio dan 25 oed*
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
223:   Dawns Greadigol Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
224:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 7-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
225:   Dawns Disgo Unigol Bl 7-9
1af
    Hanna Lyn Hughes, Ysgol Gyfun Plasmawr
2il
    Marged Sion, Ysgol Gyfun Glantaf
3ydd
    Steffan Evans, Ysgol Gyfun Glantaf
226:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 7-9
1af
    Grwp Nia, Ysgol Gyfun Glantaf
2il
    Grwp Elen, Ysgol Gyfun Plasmawr
3ydd
    Grwp Hannah, Ysgol Gyfun Glantaf
227:   Dawns Disgo Unigol Bl 10-13
1af
    Ryan Bennett, Ysgol Gyfun Plasmawr
2il
    ,
3ydd
    ,
228:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
229:   Parti Cerdd Dant Bl 13 ac iau (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
230:   Llefaru Unigol Bl 7-9 (D)
1af
    Katie Janes, Ysgol Uwchradd Howell
2il
    Emily Davies, Ysgol Uwchradd Howell
3ydd
    Abdullah Ismaie, Ysgol Uwchradd Fitzalan
231:   Grwp Llefaru Bl 7-9 (D)
1af
    , Ysgol Uwchradd Howell
2il
    ,
3ydd
    ,
232:   Llefaru Unigol Bl 10-13(D)
1af
    Hannah Coakley, Ysgol Uwchradd Howell
2il
    ,
3ydd
    ,
233:   Grwp Llefaru Bl 10-13(D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
234:   Cyflwyniad Dramatig Bl 7-9 (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
235:   Cyflwyniad Dramatig 15-25 oed (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    , 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Ddinbych 2006