Eisteddfod yr Urdd

Sir Ddinbych
   29 Mai - 3 Mehefin, 2006
        
 Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
        Prif ŵyl gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Dwyrain Myrddin 2006  

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd Bl 2 ac iau
1af
    Carys Havard, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
2il
    Elen Fflur Davies, Ysgol Gynradd Teilo Sant
3ydd
    Tomos Richards, Ysgol Gymraeg Rhydaman
2:   Unawd Bl 3 a 4
1af
    Gwion Jones, Ysgol Gynradd Llandybie
2il
    Siwan Fflur Dafydd, Ysgol Gynradd Teilo Sant
3ydd
    Steffan Owens, Ysgol Gymraeg Brynsierfel
3:   Unawd Bl 5 a 6
1af
    Deiniol Jones, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
2il
    Mared Hedd, Ysgol Iau Rhydaman
3ydd
    Rachel Edwards, Ysgol Gynradd Rhys Prichard
4:   Deuawd Bl 6 ac iau
1af
    Lowri a Sophie, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
2il
    Jessica ac Anna, Ysgol Gynradd Teilo Sant
3ydd
    Mared a Naomi, Ysgol Iau Rhydaman
5:   Parti (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Llangathen
2il
    ,
3ydd
    ,
6:   Côr (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
7:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50)
1af
    , Ysgol Gynradd Llanwrda
2il
    , Ysgol Gynradd Llanedi
3ydd
    ,
8:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    , Ysgol Gynradd Llangadog
2il
    , Ysgol Gymraeg Rhydaman
3ydd
    , Ysgol Gynradd Pum Heol
9:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150)
1af
    , Ysgol Gynradd Blaenau
2il
    , Ysgol Gynradd Llangadog
3ydd
    ,
10:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150)
1af
    , Ysgol Gymraeg Dewi Sant
2il
    , Ysgol Gynradd Saron
3ydd
    ,
11:   Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Dewi Sant
2il
    , Ysgol Iau Rhydaman
3ydd
    ,
12:   Ensemble 3 Llais neu fwy (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Dewi Sant
2il
    ,
3ydd
    ,
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Deiniol Jones, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
2il
    Mared Hedd, Ysgol Iau Rhydaman
3ydd
    Annika Davies, Ysgol Gynradd Teilo Sant
14:   Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
1af
    Epsie Thompson, Ysgol Gynradd Swiss Valley
2il
    Carwen George, Ysgol Gynradd Talyllychau
3ydd
    Kayleigh Clement, Ysgol Gynradd Llanedi
15:   Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau
1af
    Rachel Thomas, Ysgol Gymraeg Gwenllian
2il
    Cathryn Rees, Ysgol Gynradd Rhys Prichard
3ydd
    ,
16:   Unawd Piano Bl 6 ac iau
1af
    James Lawlor, Ysgol Gynradd Blaenau
2il
    Deian Thomas, Adran Dyffryn Cothi
3ydd
    Rachel Thomas, Ysgol Gymraeg Gwenllian
17:   Unawd Pres Bl 6 ac iau
1af
    James Lawlor, Ysgol Gynradd Blaenau
2il
    Harry Millidge, Ysgol Gynradd Rhys Prichard
3ydd
    ,
18:   Unawd Telyn Bl 6 ac iau
1af
    Sophie Lewis, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
2il
    Rachel Edwards, Ysgol Gynradd Rhys Prichard
3ydd
    ,
19:   Parti Recorder Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Llangadog
2il
    ,
3ydd
    ,
20:   Grwp Offerynnol Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Blaenau
2il
    , Ysgol Gynradd Dafen
3ydd
    , Ysgol Gynradd Llangadog
21:   Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
22:   Band Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
23:   Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
24:   Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
1af
    Gwenan Haf Campbell, Ysgol Gynradd Teilo Sant
2il
    ,
3ydd
    ,
25:   Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
1af
    Heledd Roberts, Ysgol Gynradd Llangadog
2il
    ,
3ydd
    ,
26:   Parti Cerdd Dant (Unsain) (Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Dewi Sant
2il
    ,
3ydd
    ,
27:   Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
28:   Parti Cerdd Dant (Unsain) (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
29:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
1af
    Rhys Tiplady, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
2il
    Elen Fflur Davies, Ysgol Gynradd Teilo Sant
3ydd
    ,
30:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4
1af
    Gwenan Haf Campbell, Ysgol Gynradd Teilo Sant
2il
    Gwion Jones, Ysgol Gynradd Llandybie
3ydd
    Dillan Hoyt, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
31:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6
1af
    Sara O''Brien, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
2il
    Cellan Wyn, Ysgol Gymraeg Rhydaman
3ydd
    Heledd Roberts, Ysgol Gynradd Llangadog
32:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Dewi Sant
2il
    , Ysgol Gynradd Rhys Prichard
3ydd
    , Ysgol Gymraeg Rhydaman
33:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
34:   Ymgom Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Teilo Sant
2il
    , Ysgol Gymraeg Rhydaman
3ydd
    , Ysgol Gymraeg Dewi Sant
35:   Cyflwyniad Dramatig Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
36:   Cân Actol (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100)
1af
    , Adran Penrhyd
2il
    ,
3ydd
    ,
37:   Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
38:   Dawns Werin Bl 4 ac iau
1af
    , Adran Penrhyd
2il
    , Ysgol Gynradd Llangadog
3ydd
    , Ysgol Gymraeg Dewi Sant
39:   Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
1af
    , Adran Penrhyd
2il
    , Ysgol Gymraeg Gwenllian
3ydd
    ,
40:   Parti Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50)
1af
    , Ysgol Gymraeg Rhydaman
2il
    , Ysgol Gymraeg Dewi Sant
3ydd
    , Ysgol Gynradd Llangadog
41:   Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Penrhyd
2il
    ,
3ydd
    ,
42:   Dawns Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Parcyrhun
2il
    ,
3ydd
    ,
43:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Rhys Prichard
2il
    , Ysgol Gynradd Trimsaran
3ydd
    ,
44:   Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Anna Williams, Ysgol Gynradd Teilo Sant
2il
    Lowri Sully, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
3ydd
    ,
45:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Iau Felinfoel
2il
    , Ysgol Gynradd Teilo Sant
3ydd
    , Ysgol Gynradd Betws
46:   Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl 6 ac iau (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
47:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D)
1af
    Ela Roberts, Ysgol Gynradd Parcyrhun
2il
    Rachel Davies, Ysgol Gynradd Llandeilo
3ydd
    ,
48:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D)
1af
    Aled Davies, Ysgol Gynradd Ty Croes
2il
    Chloe James, Ysgol Gynradd Dafen
3ydd
    Medi Stone, Ysgol Gynradd Llandeilo
49:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
1af
    Sophie Wheeler, Ysgol Gynradd Llandeilo
2il
    Rose Williams, Ysgol Iau Rhydaman
3ydd
    Hannah Fisher, Ysgol Iau Felinfoel
50:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Ty Croes
2il
    , Ysgol Gynradd Penygaer
3ydd
    , Ysgol Gynradd Llandeilo
51:   Ymgom Bl 6 ac iau (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
52:   Cân Actol Bl 6 ac iau (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
144:   Unawd Merched Bl 7-9
1af
    Alys Lewis, Ysgol Gyfun y Strade
2il
    Sara Heledd Thomas, Ysgol Gyfun Tre-gib
3ydd
    ,
145:   Unawd Bechgyn Bl 7-9
1af
    Johnny Smith, Ysgol Gyfun Tre-gib
2il
    ,
3ydd
    ,
146:   Deuawd Bl 7-9
1af
    Ffion a Heledd, Ysgol Gyfun Tre-gib
2il
    Alys a Megan, Ysgol Gyfun y Strade
3ydd
    ,
147:   Unawd Merched Bl 10-13
1af
    Eirlys Myfanwy Davies, Ysgol Gyfun y Strade
2il
    Anwen Price, Ysgol Gyfun Tre-gib
3ydd
    ,
148:   Unawd Bechgyn Bl 10-13
1af
    David Price, Coleg Llanymddyfri
2il
    ,
3ydd
    ,
149:   Deuawd Bl 10-13
1af
    Hawys a David, Coleg Llanymddyfri
2il
    Eirlys a Steffi, Ysgol Gyfun y Strade
3ydd
    ,
150:   Unawd 19-25 oed
1af
    Osian Gwyn, Aelod Unigol C. Llanelli
2il
    ,
3ydd
    ,
151:   Unawd allan o Sioe Gerddorol 14-25 oed
1af
    Rhian Davies, Ysgol Gyfun Pantycelyn
2il
    Arwel Huw Thomas, Aelod Unigol C. Llanelli
3ydd
    ,
152:   Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
153:   Côr (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
154:   Parti Merched Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Pantycelyn
2il
    ,
3ydd
    ,
155:   Parti Bechgyn Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
156:   Côr S.A. Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun y Strade
2il
    ,
3ydd
    ,
157:   Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun y Strade
2il
    ,
3ydd
    ,
158:   Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
159:   Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun y Strade
2il
    ,
3ydd
    ,
160:   Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau (Digyfeiliant)
1af
    , Ysgol Gyfun y Strade
2il
    ,
3ydd
    ,
161:   Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
162:   Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
163:   Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
164:   Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)*
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
165:   Côr S.A.T.B. (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
166:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7-9
1af
    Alys Lewis, Ysgol Gyfun y Strade
2il
    Ffion Thomas, Ysgol Gyfun Tre-gib
3ydd
    ,
167:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10-13
1af
    Lowri Pugh Morgan, Ysgol Gyfun Pantycelyn
2il
    Eirlys Myfanwy Davies, Ysgol Gyfun y Strade
3ydd
    ,
168:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
169:   Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun y Strade
2il
    ,
3ydd
    ,
170:   Unawd Chwythbrennau Bl 7-9
1af
    Lisa Childs, Ysgol Gyfun Tre-gib
2il
    ,
3ydd
    ,
171:   Unawd Llinynnol Bl 7-9
1af
    Joseph Church, Ysgol Gyfun Glan y Mor
2il
    Abigail Hammett, Ysgol Gyfun Tre-gib
3ydd
    ,
172:   Unawd Piano Bl 7-9
1af
    Lisa Childs, Ysgol Gyfun Tre-gib
2il
    Dominic Churchill, Ysgol Gyfun Coedcae
3ydd
    ,
173:   Unawd Pres Bl 7-9
1af
    Lucy Price, Ysgol Gyfun Glan y Mor
2il
    ,
3ydd
    ,
174:   Unawd Telyn Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
175:   Ensemble Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun y Strade
2il
    ,
3ydd
    ,
176:   Unawd Chwythbrennau Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
177:   Unawd Llinynnol Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
178:   Unawd Piano Bl 10-13
1af
    Elin Williams, Ysgol Gyfun Tre-gib
2il
    ,
3ydd
    ,
179:   Unawd Pres Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
180:   Unawd Telyn Bl 10-13
1af
    Manon Tomos, Ysgol Gyfun Pantycelyn
2il
    ,
3ydd
    ,
181:   Deuawd Piano Bl 13 ac iau
1af
    Siriol a Sara, Ysgol Gyfun Pantycelyn
2il
    ,
3ydd
    ,
182:   Unawd Offerynnol 19-25 oed
1af
    Davinder Singh, Aelod Unigol C Dyffryn Aman
2il
    ,
3ydd
    ,
183:   Ensemble 15-25 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Tre-gib
2il
    ,
3ydd
    ,
184:   Cerddorfa/Band dan 25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
185:   Band Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
186:   Grwp/Band 15-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
187:   Unawd Cerdd Dant Bl 7-9
1af
    Ffion Thomas, Ysgol Gyfun Tre-gib
2il
    ,
3ydd
    ,
188:   Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau
1af
    Ffion a Heledd, Ysgol Gyfun Tre-gib
2il
    ,
3ydd
    ,
189:   Unawd Cerdd Dant Bl 10-13
1af
    Eirlys Myfanwy Davies, Ysgol Gyfun y Strade
2il
    ,
3ydd
    ,
190:   Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
191:   Unawd Cerdd Dant 19-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
192:   Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant 19-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
193:   Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
194:   Côr Cerdd Dant Bl 13 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
195:   Parti Cerdd Dant dan 19 oed (Adran/Aelwyd/Y.U.)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
196:   Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
197:   Llefaru Unigol Bl 7-9
1af
    Sian Williams, Ysgol Gyfun Pantycelyn
2il
    Heledd Walters, Ysgol Gyfun y Strade
3ydd
    ,
198:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
199:   Grwp Llefaru Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Pantycelyn
2il
    ,
3ydd
    ,
200:   Llefaru Unigol Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
201:   Grwp Llefaru Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
202:   Llefaru Unigol 19-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
203:   Grwp Llefaru (Aelwydydd) dan 25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
204:   Tîm Siarad Cyhoeddus (Y.U.) Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
205:   Tîm Siarad Cyhoeddus (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
206:   Ymgom Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
207:   Grwp i gyflwyno Detholiad Llafar Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
208:   Ymgom Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
209:   Grwp i gyflwyno Detholiad Llafar Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
210:   Cân Actol Bl. 7, 8 a 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
211:   Detholiad o Ddrama Gerdd Gymreig 14-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
212:   Chwarter awr o Adloniant 14-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
213:   Cyflwyno Drama Unigol 14-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
214:   Dawns Werin Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun y Strade
2il
    ,
3ydd
    ,
215:   Dawns Werin Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
216:   Dawns Werin (Aelwyd) dan 25 oed*
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
217:   Dawns Unigol i Ferched Bl 9 ac iau
1af
    Scarlet Shepherd, Ysgol Gyfun Coedcae
2il
    ,
3ydd
    ,
218:   Dawns Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
219:   Dawns Werin Unigol i Ferched 15-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
220:   Dawns Werin Unigol i Fechgyn 15-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
221:   Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 dan 25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
222:   Dawns Stepio dan 25 oed*
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
223:   Dawns Greadigol Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
224:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 7-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
225:   Dawns Disgo Unigol Bl 7-9
1af
    Katie Smith, Ysgol Gyfun Coedcae
2il
    Lowri Rees, Ysgol Gyfun Pantycelyn
3ydd
    Betsan Davies, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman
226:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Aman
2il
    , Ysgol Gyfun Coedcae
3ydd
    ,
227:   Dawns Disgo Unigol Bl 10-13
1af
    Gabriella Owens, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman
2il
    ,
3ydd
    ,
228:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 10-13
1af
    , Ysgol Gyfun Coedcae
2il
    ,
3ydd
    ,
229:   Parti Cerdd Dant Bl 13 ac iau (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
230:   Llefaru Unigol Bl 7-9 (D)
1af
    Scarlet Shepherd, Ysgol Gyfun Coedcae
2il
    ,
3ydd
    ,
231:   Grwp Llefaru Bl 7-9 (D)
1af
    , Ysgol Gyfun Coedcae
2il
    ,
3ydd
    ,
232:   Llefaru Unigol Bl 10-13(D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
233:   Grwp Llefaru Bl 10-13(D)
1af
    , Ysgol Gyfun Pantycelyn
2il
    ,
3ydd
    ,
234:   Cyflwyniad Dramatig Bl 7-9 (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
235:   Cyflwyniad Dramatig 15-25 oed (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    , 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Ddinbych 2006