Eisteddfod yr Urdd

Sir Ddinbych
   29 Mai - 3 Mehefin, 2006
        
 Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
        Prif ŵyl gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

Canlyniadau CDT Môn 2006  

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

66:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau
1af
    Elin Gwen Jones, Ysgol Gynradd Amlwch
2il
    Mesha Williams, Ysgol Gynradd Amlwch
3ydd
    Sam Worrall, Ysgol Gynradd Amlwch
67:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4
1af
    Liam Mowbray, Adran/Aelwyd Bodffordd
2il
    Jessica Williams, Ysgol Gynradd Llanddeusant
3ydd
    Osian Hughes, Ysgol Gynradd Llanddeusant
68:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6
1af
    Sion Owen Hughes, Ysgol Gynradd Ffrwd Win
2il
    Gareth Wyn, Ysgol Gynradd Y Talwrn
3ydd
    Elizabeth Plevey, Ysgol Gynradd Llanddeusant
69:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau
1af
    Luke Bansal, Ysgol Gynradd Amlwch
2il
    Rhys Meilyr Jones, Adran Corn Hir
3ydd
    Bethan Hughes, Ysgol Gynradd Amlwch
70:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4
1af
    Keshia Elin Williams, Adran/Aelwyd Bodffordd
2il
    Lowri A Hughes, Ysgol Gynradd Llanfairpwll
3ydd
    Ariannell Parry, Adran/Aelwyd Bodffordd
71:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6
1af
    Elliw Evans-Jones, Adran/Aelwyd Bodffordd
2il
    Ieuan Lloyd, Ysgol Gynradd Aberffraw
3ydd
    Lowri Pritchard, Adran Corn Hir
72:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau
1af
    Elan Gilford, Ysgol Gynradd Llanfairpwll
2il
    Dafydd Pugh, Ysgol Gynradd Llanfairpwll
3ydd
    Rhys Hughes, Ysgol Gynradd Llanfairpwll
73:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4
1af
    Tomos Pugh, Ysgol Gynradd Llanfairpwll
2il
    Philippa Van Halderen, Ysgol Gynradd Y Talwrn
3ydd
    Joshua Wyn Roberts, Ysgol Gynradd Y Graig
74:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6
1af
    Kyle Lock, Adran Corn Hir
2il
    Gemma Louise Hughes, Ysgol Gynradd Y Graig
3ydd
    Carwyn Idris, Ysgol Gynradd Y Talwrn
75:   Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl.2 ac iau
1af
    Grwp Alex, Ysgol Gynradd Cemaes
2il
    Grwp Sion, Adran/Aelwyd Bodffordd
3ydd
    Grwp Catrin , Adran Gaerwen
76:   Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 3 a 4
1af
    Grwp Connor, Ysgol Gynradd Y Tywyn
2il
    Blwyddyn 3 a 4, Ysgol Gynradd Y Talwrn
3ydd
    Blwyddyn 3, Ysgol Gynradd Aberffraw
77:   Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 5 a 6
1af
    Grwp Dafydd, Adran Llanfechell
2il
    Grwp Liam, Ysgol Gynradd Llanfachraeth
3ydd
    Grwp Alun, Ysgol Gynradd Llanfachraeth
78:   Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau
1af
    Dafydd Weightman, Adran Henblas
2il
    Gethin Aaron Powell, Adran Henblas
3ydd
    Elen Iorwerth, Adran Henblas
79:   Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4
1af
    Lowri Ll Parry, Adran Henblas
2il
    Andrew Morris Jones, Adran Henblas
3ydd
    Guto Rhys Jones, Adran Henblas
80:   Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6
1af
    Leah Griffiths, Adran Henblas
2il
    Owain Huw Williams, Adran Henblas
3ydd
    William Williams, Adran Henblas
81:   Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 2 ac iau
1af
    Grwp Stuart, Ysgol Gynradd Y Tywyn
2il
    Grwp iau Henblas, Adran Henblas
3ydd
    ,
82:   Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 3 a 4
1af
    Grwp Blwyddyn 3 a 4, Adran Henblas
2il
    Grwp Sophie, Ysgol Gynradd Y Tywyn
3ydd
    ,
83:   Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 5 a 6
1af
    Grwp Dylan, Ysgol Gynradd Y Tywyn
2il
    Grwp Blwyddyn 5 a 6, Adran Henblas
3ydd
    ,
84:   Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
85:   2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(C)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
86:   3D Bl. 6 ac iau (Angh Arbennig)(C)
1af
    Llinos Owen, Ysgol Gynradd Llanfachraeth
2il
    ,
3ydd
    ,
87:   2D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh.Arb.)(C)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
88:   3D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.) (C)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
89:   Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) Bl.6 ac Iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
90:   2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
91:   3D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D)
1af
    Hannah, Ysgol Gynradd Beaumaris
2il
    ,
3ydd
    ,
92:   2D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.)(D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
93:   3D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.) (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
94:   Argraffu Bl. 2 ac iau
1af
    Dion Williams, Ysgol Gynradd Amlwch
2il
    Ceri Hughes, Ysgol Gynradd Amlwch
3ydd
    Aron Pari Jones, Ysgol Gynradd Llanfairpwll
95:   Argraffu Bl. 3 a 4
1af
    Gwawr Owen, Ysgol Gynradd Carreg-Lefn
2il
    Deiniol Hughes, Ysgol Gynradd Carreg-Lefn
3ydd
    Megan Caplin, Ysgol Gynradd Aberffraw
96:   Argraffu Bl. 5 a 6
1af
    Iwan Owen, Ysgol Gynradd Carreg-Lefn
2il
    Ieuan Lloyd, Ysgol Gynradd Aberffraw
3ydd
    Cathy Stubbs, Ysgol Gynradd Carreg-Lefn
97:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau
1af
    Ethan Roberts, Ysgol Gynradd Amlwch
2il
    Mair Lander, Ysgol Gynradd Llanfachraeth
3ydd
    Cadi Owen, Ysgol Gynradd Amlwch
98:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4
1af
    Phoebe Andrews, Ysgol Gynradd Aberffraw
2il
    Megan Caplin, Ysgol Gynradd Aberffraw
3ydd
    Elan Roberts, Adran/Aelwyd Bodffordd
99:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6
1af
    David Jones, Ysgol Gynradd Penysarn
2il
    Tomos Lewis, Adran Corn Hir
3ydd
    Rebecca Taylor, Adran Corn Hir
100:   Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau
1af
    Elis Williams, Adran Corn Hir
2il
    Samantha Lunn, Adran Corn Hir
3ydd
    Carrie Jones, Adran Corn Hir
101:   Creu Gwefan Bl. 6 ac iau (Unigol neu Grwp)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
102:   Caligraffeg Bl. 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
103:   Pypedau Bl. 2 ac iau
1af
    Dafydd Pugh, Ysgol Gynradd Llanfairpwll
2il
    Jack Lander, Ysgol Gynradd Llanfachraeth
3ydd
    Ffion Taylor, Ysgol Gynradd Cemaes
104:   Pypedau Bl. 3 a 4
1af
    Tomos Pugh, Ysgol Gynradd Llanfairpwll
2il
    Tomos Pugh, Ysgol Gynradd Llanfairpwll
3ydd
    Rebecca Halil, Ysgol Gynradd Cemaes
105:   Pypedau Bl. 5 a 6
1af
    Elinor Mair Pritchard, Ysgol Gynradd Y Graig
2il
    Lauren Diane Howe, Ysgol Gynradd Y Graig
3ydd
    ,
106:   Pypedau Cywaith Bl. 2 ac iau
1af
    Grwp Bwrdd Coch, Ysgol Gynradd Llanfachraeth
2il
    Grwp Katie, Ysgol Gynradd Cemaes
3ydd
    ,
107:   Pypedau Cywaith Bl. 3 a 4
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
108:   Pypedau Cywaith Bl. 5 a 6
1af
    Grwp Sophie, Ysgol Gynradd Cemaes
2il
    ,
3ydd
    ,
109:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau
1af
    Lois Wyn Jones, Adran Gaerwen
2il
    Catrin Trefor, Adran Gaerwen
3ydd
    Aron Pari Jones, Ysgol Gynradd Llanfairpwll
110:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4
1af
    Billy Jones, Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd
2il
    Tyler Owen, Adran Gaerwen
3ydd
    Paul Hughes, Ysgol Gynradd Aberffraw
111:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6
1af
    Sean Molyneux, Ysgol Gynradd Y Tywyn
2il
    Emma Leigh Webb, Ysgol Gynradd Y Tywyn
3ydd
    Owain Glyn Williams, Ysgol Gynradd Y Tywyn
112:   2D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
    Ruth Pritchard, Ysgol Gynradd Aberffraw
2il
    ,
3ydd
    ,
113:   2D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
    Llio Thomas, Ysgol Gynradd Llanfachraeth
2il
    Lois Jones, Ysgol Gynradd Llanfachraeth
3ydd
    Elliw Jones, Ysgol Gynradd Aberffraw
114:   2D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
    Leah Parry, Ysgol Gynradd Amlwch
2il
    Carolyn Walker, Ysgol Gynradd Aberffraw
3ydd
    Sophie Ellis, Ysgol Gynradd Amlwch
115:   3D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
    Catrin Trefor, Adran Gaerwen
2il
    ,
3ydd
    ,
116:   3D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
    Glesni Thomas, Ysgol Gynradd Llanfachraeth
2il
    ,
3ydd
    ,
117:   3D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
118:   Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau
1af
    Lois Wyn Jones, Adran Gaerwen
2il
    ,
3ydd
    ,
119:   Gwau/Crosio Bl. 3 a 4
1af
    Cerys Jones, Ysgol Gynradd Llanfachraeth
2il
    ,
3ydd
    ,
120:   Gwau/Crosio Bl. 5 a 6
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
121:   Gwehyddu / Macrame Bl. 2 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
122:   Gwehyddu / Macrame Bl. 3 a 4
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
123:   Gwehyddu / Macrame Bl. 5 a 6
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
124:   Ffasiwn Bl. 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
125:   Print Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
    Mia Hughes, Adran Corn Hir
2il
    Mair Lander, Ysgol Gynradd Llanfachraeth
3ydd
    Jack Lander, Ysgol Gynradd Llanfachraeth
126:   Print Du a Gwyn Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Elis Williams, Adran Corn Hir
2il
    Elin Fon Jones, Adran Corn Hir
3ydd
    Ciara Barton, Adran Corn Hir
127:   Print Lliw Bl. 2 ac iau
1af
    Mia Hughes, Adran Corn Hir
2il
    Niamh Colley, Ysgol Gynradd Llanfairpwll
3ydd
    Catrin Trefor, Adran Gaerwen
128:   Print Lliw Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Alaw Lois Jones, Adran Corn Hir
2il
    Lowri Turner, Adran Corn Hir
3ydd
    Elis Williams, Adran Corn Hir
129:   Printiau Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
    Mia Hughes, Adran Corn Hir
2il
    ,
3ydd
    ,
130:   Printiau Du a Gwyn Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Elis Williams, Adran Corn Hir
2il
    Elin Fon Jones, Adran Corn Hir
3ydd
    ,
131:   Printiau Lliw Bl. 2 ac iau
1af
    Mair Lander, Ysgol Gynradd Llanfachraeth
2il
    Jack Lander, Ysgol Gynradd Llanfachraeth
3ydd
    Mia Hughes, Adran Corn Hir
132:   Printiau Lliw Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Elis Williams, Adran Corn Hir
2il
    Vanessa Davies, Adran Corn Hir
3ydd
    Naomi James, Adran Corn Hir
133:   Fideo Oedran Bl. 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
134:   Gemwaith Bl. 2 ac iau
1af
    Lois Wyn Jones, Adran Gaerwen
2il
    Dafydd Pugh, Ysgol Gynradd Llanfairpwll
3ydd
    ,
135:   Gemwaith Bl. 3 a 4
1af
    Caitlin Marie Evans, Adran Gaerwen
2il
    Lowri Jones, Adran Gaerwen
3ydd
    Tyler Owen, Adran Gaerwen
136:   Gemwaith Bl. 5 a 6
1af
    Gwen Jones, Ysgol Gynradd Aberffraw
2il
    Llinos Rees, Ysgol Gynradd Aberffraw
3ydd
    Lowri Lewis Jones, Adran Gaerwen
137:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau
1af
    Ruth Pritchard, Ysgol Gynradd Aberffraw
2il
    Ffion Rees, Ysgol Gynradd Aberffraw
3ydd
    ,
138:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4
1af
    Morgan Rhys Wiliams, Ysgol Gynradd Y Tywyn
2il
    Tammy Jones, Ysgol Gynradd Y Tywyn
3ydd
    Stephanie Cooper, Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd
139:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6
1af
    Emma Leigh Webb, Ysgol Gynradd Y Tywyn
2il
    Lucy Roberts, Ysgol Gynradd Y Tywyn
3ydd
    ,
140:   Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 2 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
141:   Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 3 a 4
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
142:   Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 5 a 6
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
143:   Creu Arteffact Bl. 6 ac iau
1af
    Ellen Williamson, Ysgol Gynradd Llanfairpwll
2il
    Dafydd Pugh, Ysgol Gynradd Llanfairpwll
3ydd
    ,
281:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8
1af
    Elen Wynne Jones, Ysgol Gyfun Llangefni
2il
    Catrin Wright, Ysgol Uwchradd Caergybi
3ydd
    Catrin Wright, Ysgol Uwchradd Caergybi
282:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
283:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
284:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
285:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 7 ac 8
1af
    Grwp Alun, Adran Henblas
2il
    ,
3ydd
    ,
286:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
287:   Serameg / Crochenwaith Bl. 7 ac 8
1af
    Thomas Sion Jones, Adran Henblas
2il
    Elen Mair Thomas, Adran Henblas
3ydd
    Angharad Jones, Adran Henblas
288:   Serameg / Crochenwaith Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
289:   Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl. 7 ac 8
1af
    Grwp Bl 8, Adran Henblas
2il
    ,
3ydd
    ,
290:   Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
291:   Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.7,8 a 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
292:   2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (C)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
293:   3D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (C)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
294:   2D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (C)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
295:   3D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh.Arb.) (C)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
296:   Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) dan 25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
297:   2D dan 25 oed (Angh. Arb.) (C)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
298:   3D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (C)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
299:   2D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (C)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
300:   3D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (C)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
301:   Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) Bl.7,8 a 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
302:   2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
303:   3D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
304:   2D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
305:   3D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
306:   Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) dan 25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
307:   2D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
308:   3D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
309:   2D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
310:   3D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
311:   Argraffu Bl. 7 ac 8
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
312:   Argraffu Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
313:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7 ac 8
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
314:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
315:   Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.7 ac 8
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
316:   Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
317:   Creu Gwefan Blynyddoedd 7, 8 a 9 (Unigol neu Grwp)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
318:   Caligraffeg Bl. 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
319:   Pypedau Bl. 7 ac 8
1af
    Angharad Jones, Adran Henblas
2il
    Danielle Jones, Ysgol Uwchradd Caergybi
3ydd
    ,
320:   Pypedau Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
321:   Pypedau Cywaith Bl. 7 ac 8
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
322:   Pypedau Cywaith Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
323:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 7 ac 8
1af
    Dafydd Maldwyn Williams, Ysgol Gyfun Llangefni
2il
    ,
3ydd
    ,
324:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
325:   2D Tecstilau Bl. 7 ac 8
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
326:   2D Tecstilau Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
327:   3D Tecstilau Bl. 7 ac 8
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
328:   3D Tecstilau Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
329:   Gwau/Crosio Bl. 7 ac 8
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
330:   Gwau/Crosio Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
331:   Gwehyddu / Macrame Bl. 7 ac 8
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
332:   Gwehyddu / Macrame Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
333:   Ffasiwn Blwyddyn 7 ac 8
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
334:   Ffasiwn Blwyddyn 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
335:   Print Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9
1af
    Thomas Sion Jones, Adran Henblas
2il
    Angharad Jones, Adran Henblas
3ydd
    Angharad Jones, Adran Henblas
336:   Print Lliw Bl. 7, 8 a 9
1af
    Thomas Sion Jones, Adran Henblas
2il
    Thomas Sion Jones, Adran Henblas
3ydd
    Thomas Sion Jones, Adran Henblas
337:   Printiau Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
338:   Printiau Lliw Bl. 7, 8, a 9
1af
    Thomas Sion Jones, Adran Henblas
2il
    ,
3ydd
    ,
339:   Fideo Oedran Uwchradd
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
340:   Fideo dan 25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
341:   Gemwaith Bl. 7 ac 8
1af
    Angharad Jones, Adran Henblas
2il
    ,
3ydd
    ,
342:   Gemwaith Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
343:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 7 ac 8
1af
    Bethan Lloyd-Williams, Ysgol Uwchradd Caergybi
2il
    ,
3ydd
    ,
344:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
345:   Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 7 ac 8
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
346:   Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
347:   Creu Arteffact Bl. 7 ac 8
1af
    Thomas Sion Jones, Adran Henblas
2il
    ,
3ydd
    ,
348:   Creu Arteffact Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
349:   Creu Arteffact Bl. 10 ac 11
1af
    Huw Maldwyn, Adran Henblas
2il
    ,
3ydd
    ,
350:   Creu Arteffact Bl. 12 a 13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
351:   Creu Arteffact dan 25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
0:   CAD Bl. 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
358:   Celf dan 17 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
359:   Technoleg dan 17 oed
1af
    Rhian Lloyd Williams, Ysgol Uwchradd Caergybi
2il
    ,
3ydd
    ,
360:   Celf dan 19 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
361:   Technoleg dan 19 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
362:   Celf dan 25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
363:   Technoleg dan 25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
364:   Portfolio o waith 18-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    , 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Ddinbych 2006