Eisteddfod yr Urdd

Sir Ddinbych
   29 Mai - 3 Mehefin, 2006
        
 Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
        Prif ŵyl gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

Canlyniadau CDT Eryri 2006  

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

66:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau
1af
    Sion Eifion Land, Ysgol Gynradd Llanrug
2il
    Alaw F Roberts, Ysgol Gynradd Bontnewydd
3ydd
    Arwel Roberts, Adran Llithfaen
67:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4
1af
    Louis Michael Galvin, Ysgol Gynradd Y Gorlan
2il
    Hannah Tulliver, Ysgol Gynradd Llanrug
3ydd
    Elis Derbyshire, Ysgol Gynradd Felinheli
68:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6
1af
    Llinos Pritchard, Adran Llithfaen
2il
    Anna Wyn Jones, Ysgol Gynradd Llanrug
3ydd
    Erin Maya Williams, Ysgol Gynradd Y Gorlan
69:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau
1af
    Ffion Roberts, Ysgol Gynradd Cwm y Glo
2il
    Llio Griffiths, Adran Llithfaen
3ydd
    Cari Griffiths, Ysgol Gynradd Felinheli
70:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4
1af
    Catrin Mather, Ysgol Gynradd Felinheli
2il
    Elgan Glyn Jones, Adran Aberdaron/Rhiw
3ydd
    Lowri Huws, Adran Bethel
71:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6
1af
    Ela Roberts, Adran/Uwch Adran Morfa Nefyn
2il
    Michaela Khan, Ysgol Gynradd Cae Top
3ydd
    Tesni Harrison, Adran Aberdaron/Rhiw
72:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau
1af
    Tom Williams, Ysgol Gynradd Felinheli
2il
    Erin Parry, Adran Llanystumdwy
3ydd
    Daniel Oates, Ysgol Gynradd Felinheli
73:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4
1af
    Dafydd Cadwalader, Adran Rhostryfan
2il
    Holly Smith, Ysgol Gynradd Cwm y Glo
3ydd
    Morgan Rhys ab Rhisiart, Adran Garndolbenmaen
74:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6
1af
    Natasha Lowe-Sellers, Ysgol Gynradd Cwm y Glo
2il
    Cai Ll Gruffydd, Ysgol Gynradd Bontnewydd
3ydd
    Iwan Bee, Ysgol Gynradd Bronyfoel
75:   Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl.2 ac iau
1af
    Grwp Aron, Adran Bontnewydd
2il
    Grwp Y Pysgod, Adran Tudweiliog
3ydd
    Grwp Gruff, Ysgol Gynradd Felinheli
76:   Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 3 a 4
1af
    Grwp Natalie, Adran Tref Y Gelli
2il
    Grwp Cari, Adran Tref Y Gelli
3ydd
    Grwp Dumbo, Ysgol Gynradd Bodfeurig
77:   Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 5 a 6
1af
    Grwp Emma, Ysgol Gynradd Cwm y Glo
2il
    Gwion, Jac, Aled, Gethin, Mathew, Adran Bontnewydd
3ydd
    Grwp Gethin, Adran Llangybi
78:   Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau
1af
    Carwyn Griffiths, Adran Aberdaron/Rhiw
2il
    Morgan Terfel, Ysgol Gynradd Bontnewydd
3ydd
    Nia Mair Ball, Ysgol Gynradd Bontnewydd
79:   Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4
1af
    Mali Davis Hughes, Adran Aberdaron/Rhiw
2il
    Catherine B Jones, Adran Aberdaron/Rhiw
3ydd
    Ianto Sion Pari, Adran Aberdaron/Rhiw
80:   Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6
1af
    Bedwyr Williams, Adran Aberdaron/Rhiw
2il
    Rhodri Dafydd Price, Adran Aberdaron/Rhiw
3ydd
    Emily Jayne Coupe, Ysgol Gynradd Bontnewydd
81:   Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 2 ac iau
1af
    Grwp Erin, Adran Bontnewydd
2il
    Grwp Erin , Adran Llanystumdwy
3ydd
    ,
82:   Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 3 a 4
1af
    Grwp Enlli, Adran Aberdaron/Rhiw
2il
    ,
3ydd
    ,
83:   Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 5 a 6
1af
    Grwp Hogiau Daron, Adran Aberdaron/Rhiw
2il
    ,
3ydd
    ,
84:   Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
85:   2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(C)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
86:   3D Bl. 6 ac iau (Angh Arbennig)(C)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
87:   2D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh.Arb.)(C)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
88:   3D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.) (C)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
89:   Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) Bl.6 ac Iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
90:   2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D)
1af
    Llewelyn Hughes, Ysgol Gynradd Felinheli
2il
    ,
3ydd
    ,
91:   3D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D)
1af
    Kelvin Humphreys, Ysgol Arbennig Pendalar
2il
    Dion Evans, Ysgol Arbennig Pendalar
3ydd
    Ryan Jones, Ysgol Arbennig Pendalar
92:   2D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.)(D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
93:   3D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.) (D)
1af
    Grwp Ianto, Ysgol Arbennig Pendalar
2il
    ,
3ydd
    ,
94:   Argraffu Bl. 2 ac iau
1af
    Kiera Roberts, Ysgol Gynradd Felinheli
2il
    Kai Evans, Ysgol Gynradd Felinheli
3ydd
    Dyfan Hughes, Ysgol Gynradd Y Groeslon
95:   Argraffu Bl. 3 a 4
1af
    Chloe Bunny, Ysgol Gynradd Felinheli
2il
    Asha Knox, Ysgol Gynradd Felinheli
3ydd
    Celine Mair Herbert, Adran Llanystumdwy
96:   Argraffu Bl. 5 a 6
1af
    Hayley Janice Green, Ysgol Gynradd Bontnewydd
2il
    Gethin Price, Adran Llanaelhaearn
3ydd
    Gwenllian MacNaughton, Adran Llangybi
97:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau
1af
    Guto Wyn Huws, Ysgol Gynradd Y Groeslon
2il
    Danielle Thomas, Adran Abererch
3ydd
    Charlotte Claybrook, Adran Abererch
98:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4
1af
    Bethan Owen, Ysgol Gynradd Bronyfoel
2il
    Ifan Arthur Parry, Adran Llanystumdwy
3ydd
    Gwenlli Owen, Adran Llandwrog
99:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6
1af
    Helen Parry, Adran Groeslon
2il
    Rebecca Rimmer, Ysgol Gynradd Y Faenol
3ydd
    Llio Elenid Owen, Adran Groeslon
100:   Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau
1af
    Kirsty Brew, Adran Abererch
2il
    Owain Llyr Pritchard, Adran Groeslon
3ydd
    Gerallt Wyn Jones, Ysgol Gynradd Cwm y Glo
101:   Creu Gwefan Bl. 6 ac iau (Unigol neu Grwp)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
102:   Caligraffeg Bl. 6 ac iau
1af
    Fflur Haf Davies, Adran Groeslon
2il
    Iestyn Worth, Adran Carmel
3ydd
    Lisa Angharad Evans, Adran Llangybi
103:   Pypedau Bl. 2 ac iau
1af
    Bethan Tong, Ysgol Gynradd Bodfeurig
2il
    Nansi Davies-Hughes, Adran Llanystumdwy
3ydd
    Tesni Rawson-Lloyd, Adran Carmel
104:   Pypedau Bl. 3 a 4
1af
    Gruffydd Jones, Ysgol Gynradd Tregarth
2il
    Elen Lloyd Williams, Adran Abererch
3ydd
    Catrin Ann Thomas, Adran Carmel
105:   Pypedau Bl. 5 a 6
1af
    Lowri Ceiriog, Ysgol Gynradd Bontnewydd
2il
    Lois Jones, Ysgol Gynradd Tregarth
3ydd
    Laura Hughes, Ysgol Gynradd Beddgelert
106:   Pypedau Cywaith Bl. 2 ac iau
1af
    Cwmni Dawnswyr Dawnus, Adran Llanaelhaearn
2il
    Sw Llan, Adran Llanystumdwy
3ydd
    Pryfaid Papur, Adran Llanystumdwy
107:   Pypedau Cywaith Bl. 3 a 4
1af
    Grwp Tomos, Adran Llithfaen
2il
    Gwylio Adar, Adran Llanystumdwy
3ydd
    Grwp Elin, Adran Tref Y Gelli
108:   Pypedau Cywaith Bl. 5 a 6
1af
    Grwp Dinllaen, Adran/Uwch Adran Morfa Nefyn
2il
    Sioned, Bethanie, Sara, Eden, Adran Bontnewydd
3ydd
    ,
109:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau
1af
    Nel Huws, Ysgol Gynradd Felinheli
2il
    Charlotte Claybrook, Adran Abererch
3ydd
    Erin Armon Povey, Adran Llangybi
110:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4
1af
    Megan Donaldson, Ysgol Gynradd Bontnewydd
2il
    Lora Williams, Adran Carmel
3ydd
    Bethan Williams, Ysgol Gynradd Felinheli
111:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6
1af
    Natasha Lowe-Sellers, Ysgol Gynradd Cwm y Glo
2il
    Carys Eagelstone, Ysgol Gynradd Felinheli
3ydd
    Lliwen Owen, Ysgol Gynradd Bontnewydd
112:   2D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
    Chloe T Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd
2il
    Heledd Evans, Ysgol Gynradd Bontnewydd
3ydd
    Lois A Lloyd, Ysgol Gynradd Bontnewydd
113:   2D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
    Elin W Hughes, Ysgol Gynradd Bontnewydd
2il
    Daniel G Roberts, Ysgol Gynradd Y Garnedd
3ydd
    Dion Griffiths, Ysgol Gynradd Felinheli
114:   2D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
    Elain Ellis, Ysgol Gynradd Bontnewydd
2il
    Siān A Evans, Ysgol Gynradd Bontnewydd
3ydd
    Emma Smith, Ysgol Gynradd Cwm y Glo
115:   3D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
    Eli Griffith, Adran Llangybi
2il
    ,
3ydd
    ,
116:   3D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
    Lowri Davies, Ysgol Gynradd Y Garnedd
2il
    Shiwan Gwyn, Aelwyd Felinheli
3ydd
    ,
117:   3D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
    Emma Royle, Ysgol Gynradd Bontnewydd
2il
    Meinir Angharad Owen, Adran Llangybi
3ydd
    Jasmine Evans, Ysgol Gynradd Felinheli
118:   Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau
1af
    Emma Louise, Ysgol Gynradd Bronyfoel
2il
    Llewelyn Bedwyr, Ysgol Gynradd Bronyfoel
3ydd
    Ioan Glyn, Ysgol Gynradd Bronyfoel
119:   Gwau/Crosio Bl. 3 a 4
1af
    Olivia Tym, Ysgol Gynradd Bronyfoel
2il
    Jasmine Jones, Ysgol Gynradd Bronyfoel
3ydd
    Mared Eswen, Ysgol Gynradd Bronyfoel
120:   Gwau/Crosio Bl. 5 a 6
1af
    Gwen Thomas, Ysgol Gynradd Bontnewydd
2il
    Tesni Harrison, Adran Aberdaron/Rhiw
3ydd
    Fflur Harman, Ysgol Gynradd Bronyfoel
121:   Gwehyddu / Macrame Bl. 2 ac iau
1af
    Shannon Elias, Ysgol Gynradd Felinheli
2il
    Elan Parry, Adran Llanystumdwy
3ydd
    Non Hughes, Ysgol Gynradd Felinheli
122:   Gwehyddu / Macrame Bl. 3 a 4
1af
    Mared Elin Williams, Ysgol Gynradd Bontnewydd
2il
    Swyn A Llyr, Ysgol Gynradd Bontnewydd
3ydd
    Tiffany Marie Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd
123:   Gwehyddu / Macrame Bl. 5 a 6
1af
    Lois Hughes, Ysgol Gynradd Bontnewydd
2il
    Gwenno Glyn, Ysgol Gynradd Bontnewydd
3ydd
    Heledd Hughes, Ysgol Gynradd Felinheli
124:   Ffasiwn Bl. 6 ac iau
1af
    Mali Wyn, Ysgol Gynradd Y Garnedd
2il
    Shona Sterling Thorne, Ysgol Gynradd Cae Top
3ydd
    Caron Pari, Ysgol Gynradd Y Garnedd
125:   Print Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
    Tomos Roscoe, Ysgol Gynradd Felinheli
2il
    Alana Jones, Adran Mynytho
3ydd
    Dewi Morgan, Adran Rhosgadfan
126:   Print Du a Gwyn Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Jim Ellis, Adran Pentre Uchaf
2il
    Llion Hughes, Ysgol Gynradd Felinheli
3ydd
    Catrin Parry, Adran Mynytho
127:   Print Lliw Bl. 2 ac iau
1af
    Cadi Elin Williams, Adran Llangybi
2il
    Iwan Llwyd Roberts, Aelod Unigol c. Bangor/Ogwen
3ydd
    Medi Montague, Ysgol Gynradd Felinheli
128:   Print Lliw Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Mairi Fearn, Ysgol Gynradd Cae Top
2il
    Sian Mererid Jones, Ysgol Gynradd Llanllechid
3ydd
    Elen Lloyd Williams, Adran Abererch
129:   Printiau Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
    Lois Parri, Adran Tudweiliog
2il
    ,
3ydd
    ,
130:   Printiau Du a Gwyn Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Llinos , Adran Mynytho
2il
    Elin Wyn Hughes, Adran Groeslon
3ydd
    Katie Jane Midwinter, Ysgol Gynradd Llanllechid
131:   Printiau Lliw Bl. 2 ac iau
1af
    Tara Thomas, Adran Tudweiliog
2il
    Beca Jones, Adran Tudweiliog
3ydd
    Dewi Morgan, Adran Rhosgadfan
132:   Printiau Lliw Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Poppy Owen, Ysgol Gynradd Cae Top
2il
    Zara Davies, Ysgol Gynradd Cae Top
3ydd
    Jim Ellis, Adran Pentre Uchaf
133:   Fideo Oedran Bl. 6 ac iau
1af
    Hogiau Pentreuchaf, Ysgol Gynradd Pentre Uchaf
2il
    Rhun Meirion Williams, Ysgol Gynradd Llanrug
3ydd
    Rhodri Gruffudd Williams, Ysgol Gynradd Llanrug
134:   Gemwaith Bl. 2 ac iau
1af
    Ebrill Lloyd, Adran Abererch
2il
    Jake Kitchen, Ysgol Gynradd Felinheli
3ydd
    Elan Watkin Jones, Ysgol Gynradd Felinheli
135:   Gemwaith Bl. 3 a 4
1af
    Hanna Harrison, Adran Aberdaron/Rhiw
2il
    Asha Knox, Ysgol Gynradd Felinheli
3ydd
    Mari Wyn Morris, Ysgol Gynradd Felinheli
136:   Gemwaith Bl. 5 a 6
1af
    Ffion Enlli Roberts, Adran Aberdaron/Rhiw
2il
    Iona Marcillac-Perry, Ysgol Gynradd Talysarn
3ydd
    Erin Page, Ysgol Gynradd Talysarn
137:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau
1af
    Chloe Roberts, Adran Abererch
2il
    Cara McClelland Hughes, Adran Abererch
3ydd
    Erin Parry, Adran Llanystumdwy
138:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4
1af
    Lucy Walton, Ysgol Gynradd Cae Top
2il
    Ifan Arthur Parry, Adran Llanystumdwy
3ydd
    Rhodri Sion Jones, Adran Llangybi
139:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6
1af
    Megan Lloyd, Ysgol Gynradd Bontnewydd
2il
    Olivia Lui, Ysgol Gynradd Cae Top
3ydd
    Leon Roberts, Ysgol Gynradd Cae Top
140:   Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 2 ac iau
1af
    Grwp Guto Rhys, Adran Bontnewydd
2il
    Cara, Ebrill, Gethin, Charlotte, Adran Abererch
3ydd
    Grwp Edward, Adran Llanystumdwy
141:   Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 3 a 4
1af
    Grwp Jack, Adran Abererch
2il
    Grwp Ceri a Herriet, Adran Llanystumdwy
3ydd
    Grwp Lucy a Lia , Adran Llanystumdwy
142:   Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 5 a 6
1af
    Grwp Ogwen, Ysgol Gynradd Tregarth
2il
    Sian a Wiliam, Adran Llanystumdwy
3ydd
    Cerian ac Emma, Adran Llanystumdwy
143:   Creu Arteffact Bl. 6 ac iau
1af
    Euron Griffith, Adran Rhydyclafdy
2il
    Angharad E Owen, Ysgol Gynradd Bontnewydd
3ydd
    Llyr Edwards, Ysgol Gynradd Felinheli
281:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8
1af
    Greta Fflur Jams, Adran Bethel
2il
    Gruffudd Roberts, Ysgol Uwchradd Eifionydd
3ydd
    Emily Robinson, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen
282:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9
1af
    Leri Bryn Tecwyn, Adran Rhosgadfan
2il
    Elen Mair Price, Adran Bethel
3ydd
    Robin Llwyd Jones, Adran Bethel
283:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8
1af
    Mared Grug Llywellyn, Aelwyd Gwrtheyrn
2il
    ,
3ydd
    ,
284:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 9
1af
    Ceri Roberts, Aelwyd Gwrtheyrn
2il
    Elen Roberts, Aelwyd Gwrtheyrn
3ydd
    Llinos Hughes, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen
285:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 7 ac 8
1af
    Bronwen Lydia Price, Adran Bethel
2il
    Greta Fflur Jams, Adran Bethel
3ydd
    Grug Muse, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle
286:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 9
1af
    Alaw Mai Roberts, Ysgol Uwchradd Glan y Mor
2il
    ,
3ydd
    ,
287:   Serameg / Crochenwaith Bl. 7 ac 8
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
288:   Serameg / Crochenwaith Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
289:   Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl. 7 ac 8
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
290:   Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
291:   Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.7,8 a 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
292:   2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (C)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
293:   3D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (C)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
294:   2D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (C)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
295:   3D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh.Arb.) (C)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
296:   Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) dan 25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
297:   2D dan 25 oed (Angh. Arb.) (C)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
298:   3D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (C)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
299:   2D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (C)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
300:   3D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (C)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
301:   Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) Bl.7,8 a 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
302:   2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
303:   3D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
304:   2D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
305:   3D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D)
1af
    Grwp Kevin, Ysgol Arbennig Pendalar
2il
    Grwp Deiniol, Ysgol Arbennig Pendalar
3ydd
    ,
306:   Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) dan 25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
307:   2D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (D)
1af
    Jody Ludden, Ysgol Arbennig Hafod Lon
2il
    Kenneth Coles, Ysgol Arbennig Hafod Lon
3ydd
    ,
308:   3D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (D)
1af
    Michael Mundy, Ysgol Arbennig Hafod Lon
2il
    Louise Evans, Ysgol Arbennig Hafod Lon
3ydd
    ,
309:   2D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (D)
1af
    Ysgol Hafod Lon, Ysgol Arbennig Hafod Lon
2il
    ,
3ydd
    ,
310:   3D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (D)
1af
    Andrew a Luke, Ysgol Arbennig Hafod Lon
2il
    Louise a Sioned, Ysgol Arbennig Hafod Lon
3ydd
    ,
311:   Argraffu Bl. 7 ac 8
1af
    Elen Roberts, Aelwyd Gwrtheyrn
2il
    Mared Grug Llywellyn, Aelwyd Gwrtheyrn
3ydd
    Grug Muse, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle
312:   Argraffu Bl. 9
1af
    Ceri Roberts, Aelwyd Gwrtheyrn
2il
    Hollie Griffith, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen
3ydd
    ,
313:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7 ac 8
1af
    Emily Robinson, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen
2il
    ,
3ydd
    ,
314:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
315:   Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.7 ac 8
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
316:   Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
317:   Creu Gwefan Blynyddoedd 7, 8 a 9 (Unigol neu Grwp)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
318:   Caligraffeg Bl. 7-9
1af
    Catrin M Jones, Adran Tudweiliog
2il
    ,
3ydd
    ,
319:   Pypedau Bl. 7 ac 8
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
320:   Pypedau Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
321:   Pypedau Cywaith Bl. 7 ac 8
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
322:   Pypedau Cywaith Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
323:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 7 ac 8
1af
    Grug Muse, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle
2il
    Megan Elen Jones, Ysgol Uwchradd Glan y Mor
3ydd
    ,
324:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 9
1af
    Oliver Russell, Ysgol Gynradd Y Garnedd
2il
    ,
3ydd
    ,
325:   2D Tecstilau Bl. 7 ac 8
1af
    Grug Muse, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle
2il
    Mali Fflur Griffith, Aelwyd Gwrtheyrn
3ydd
    Miriam Williams, Aelwyd Gwrtheyrn
326:   2D Tecstilau Bl. 9
1af
    Ceri Roberts, Aelwyd Gwrtheyrn
2il
    ,
3ydd
    ,
327:   3D Tecstilau Bl. 7 ac 8
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
328:   3D Tecstilau Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
329:   Gwau/Crosio Bl. 7 ac 8
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
330:   Gwau/Crosio Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
331:   Gwehyddu / Macrame Bl. 7 ac 8
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
332:   Gwehyddu / Macrame Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
333:   Ffasiwn Blwyddyn 7 ac 8
1af
    Siwan Jois Paul, Ysgol Uwchradd Eifionydd
2il
    ,
3ydd
    ,
334:   Ffasiwn Blwyddyn 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
335:   Print Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9
1af
    ,
2il
    Alys Crisp, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle
3ydd
    Leri Tecwyn, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle
336:   Print Lliw Bl. 7, 8 a 9
1af
    Angharad Hughes, Uwch Adran Bangor
2il
    Dyfan Coles, Adran Bethel
3ydd
    Greta Fflur Jams, Adran Bethel
337:   Printiau Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
338:   Printiau Lliw Bl. 7, 8, a 9
1af
    Elen Roberts, Aelwyd Gwrtheyrn
2il
    Owain Williams, Adran Tudweiliog
3ydd
    Grug Muse, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle
339:   Fideo Oedran Uwchradd
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
340:   Fideo dan 25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
341:   Gemwaith Bl. 7 ac 8
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
342:   Gemwaith Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
343:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 7 ac 8
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
344:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
345:   Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 7 ac 8
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
346:   Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
347:   Creu Arteffact Bl. 7 ac 8
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
348:   Creu Arteffact Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
349:   Creu Arteffact Bl. 10 ac 11
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
350:   Creu Arteffact Bl. 12 a 13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
351:   Creu Arteffact dan 25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
0:   CAD Bl. 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
358:   Celf dan 17 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
359:   Technoleg dan 17 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
360:   Celf dan 19 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
361:   Technoleg dan 19 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
362:   Celf dan 25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
363:   Technoleg dan 25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
364:   Portfolio o waith 18-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    , 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Ddinbych 2006