Eisteddfod yr Urdd

Sir Ddinbych
   29 Mai - 3 Mehefin, 2006
        
 Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
        Prif ŵyl gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

Canlyniadau CDT Meirionnydd 2006  

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

66:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau
1af
    Ilan Harry Glyn Hughes, Adran Ganllwyd
2il
    Llywarch ap Hywel, Adran Llanuwchllyn
3ydd
    Seren H Llewelyn, Adran Llanuwchllyn
67:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4
1af
    Ifan Prys Edwards, Adran Llanuwchllyn
2il
    Erin Hughes, Adran Ganllwyd
3ydd
    Huw Gerallt Williams, Adran Ffridd y Llyn
68:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6
1af
    Gwenno Erin Ywain, Ysgol Gynradd Dolgellau
2il
    Josh Evans, Ysgol Gynradd Beuno Sant
3ydd
    Alun Hedd Evans, Adran Llanuwchllyn
69:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau
1af
    John Davenport Parry, Adran Llanelltyd
2il
    Nia Wyn James, Adran Ganllwyd
3ydd
    Samuel Smith-Owens, Ysgol Gynradd Bro Tegid
70:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4
1af
    Seren Evans, Ysgol Gynradd Beuno Sant
2il
    Sam Jones, Ysgol Gynradd Y Clogau
3ydd
    Kenny Sheen, Adran Corris
71:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6
1af
    Naomi John, Adran Brithdir
2il
    Lisa Erin Owen, Ysgol Gynradd Beuno Sant
3ydd
    George Townshend, Ysgol Gynradd Y Clogau
72:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau
1af
    Nia Wyn James, Adran Ganllwyd
2il
    Elisha Carter, Ysgol Gynradd Penybryn
3ydd
    Olivia Adams, Adran Brithdir
73:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4
1af
    Huw Gerallt Williams, Adran Ffridd y Llyn
2il
    Lowri Helena Dascalu, Adran Ffridd y Llyn
3ydd
    Mared Gruffydd, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn
74:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6
1af
    Gwenno Foster-Evans, Adran Ffridd y Llyn
2il
    William Jones, Adran Abergynolwyn
3ydd
    Chloe Evans, Adran Brithdir
75:   Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl.2 ac iau
1af
    Teulu Abram Wood, Ysgol Gynradd Beuno Sant
2il
    Grwp Ganllwyd, Adran Ganllwyd
3ydd
    Hari a Twm, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
76:   Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 3 a 4
1af
    Grwp Jake, Adran Ffridd y Llyn
2il
    Criw 3 a 4, Adran Ganllwyd
3ydd
    Grwp Cynfal, Ysgol Gynradd Bro Cynfal
77:   Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 5 a 6
1af
    Grwp Iwan, Adran Ffridd y Llyn
2il
    Grwp Pwer Beuno, Ysgol Gynradd Beuno Sant
3ydd
    Harry a Robert, Adran Llanelltyd
78:   Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau
1af
    Heledd Erin Roberts, Ysgol Gynradd Beuno Sant
2il
    ,
3ydd
    ,
79:   Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4
1af
    Cai Roberts, Ysgol Gynradd Beuno Sant
2il
    Eva Jones, Ysgol Gynradd Penybryn
3ydd
    Cameron Jones, Ysgol Gynradd Penybryn
80:   Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6
1af
    Cadi Rowlands, Adran Llanuwchllyn
2il
    Thomas Dawson, Ysgol Gynradd Penybryn
3ydd
    Hugh Pearce, Ysgol Gynradd Penybryn
81:   Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 2 ac iau
1af
    Chloe a Sophie, Adran Corris
2il
    ,
3ydd
    ,
82:   Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 3 a 4
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
83:   Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 5 a 6
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
84:   Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.6 ac iau
1af
    Gerri Murphy, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
2il
    Joshua Bullen, Adran Ffridd y Llyn
3ydd
    ,
85:   2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(C)
1af
    Joshua Bullen, Adran Ffridd y Llyn
2il
    Gerri Murphy, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
3ydd
    ,
86:   3D Bl. 6 ac iau (Angh Arbennig)(C)
1af
    Joshua Bullen, Adran Ffridd y Llyn
2il
    ,
3ydd
    ,
87:   2D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh.Arb.)(C)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
88:   3D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.) (C)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
89:   Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) Bl.6 ac Iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
90:   2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D)
1af
    John Bugby, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
2il
    ,
3ydd
    ,
91:   3D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
92:   2D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.)(D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
93:   3D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.) (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
94:   Argraffu Bl. 2 ac iau
1af
    Bethany Lauren Jones, Adran Llanelltyd
2il
    Tomos Jac Kelly, Adran Llanelltyd
3ydd
    Callum Gregory, Ysgol Gynradd Beuno Sant
95:   Argraffu Bl. 3 a 4
1af
    Catherine Bates, Adran Llanelltyd
2il
    Toni James, Adran Llanelltyd
3ydd
    Ben Roberts, Ysgol Gynradd Tanycastell
96:   Argraffu Bl. 5 a 6
1af
    Llion Meilir Jones, Ysgol Gynradd Bro Tegid
2il
    Seren Richards, Ysgol Gynradd Bro Tegid
3ydd
    Harry Gallop, Adran Llanelltyd
97:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau
1af
    Elain Evans, Adran Brithdir
2il
    Elisha Carter, Ysgol Gynradd Penybryn
3ydd
    Megan O'Neill, Ysgol Gynradd Bro Cynfal
98:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4
1af
    Cai Roberts, Ysgol Gynradd Beuno Sant
2il
    Natalie Thomas, Ysgol Gynradd Bryncrug
3ydd
    Owain Prysor, Ysgol Gynradd Bro Cynfal
99:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6
1af
    Charlie Wood, Ysgol Gynradd Beuno Sant
2il
    Michael Jenkins, Ysgol Gynradd Dolgellau
3ydd
    Emma Hickman, Cefn Coch Penrhyndeudraeth
100:   Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau
1af
    Llio Davies, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn
2il
    Carl Slater, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn
3ydd
    Kurt Eichner, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn
101:   Creu Gwefan Bl. 6 ac iau (Unigol neu Grwp)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
102:   Caligraffeg Bl. 6 ac iau
1af
    Elisabeth Jane Drewry Sperrin, Ysgol Gynradd Bro Tegid
2il
    Seren Richards, Ysgol Gynradd Bro Tegid
3ydd
    Elin Bryn Williams, Ysgol Gynradd Bro Tegid
103:   Pypedau Bl. 2 ac iau
1af
    Huw Parry, Ysgol Gynradd Bro Tegid
2il
    Ilan Sion Ap Gareth, Ysgol Gynradd Bro Tegid
3ydd
    Shannon Louise Stevens, Ysgol Gynradd Bro Tegid
104:   Pypedau Bl. 3 a 4
1af
    Glesni Rees, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn
2il
    Sion Davies, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn
3ydd
    Guto Jones, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn
105:   Pypedau Bl. 5 a 6
1af
    Rebecca Oyston, Ysgol Gynradd Penybryn
2il
    Rhodri Jarret, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn
3ydd
    Abbey Collins, Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy
106:   Pypedau Cywaith Bl. 2 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
107:   Pypedau Cywaith Bl. 3 a 4
1af
    Grwp Barney Andrews, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn
2il
    Grwp Boncyrs Y Bala, Ysgol Gynradd Beuno Sant
3ydd
    Grwp Elin, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
108:   Pypedau Cywaith Bl. 5 a 6
1af
    Grwp Gareth Jones, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn
2il
    ,
3ydd
    ,
109:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau
1af
    Owain Steffan Parry, Adran Llanelltyd
2il
    Elisha Carter, Ysgol Gynradd Penybryn
3ydd
    Keira Lewis, Ysgol Gynradd Penybryn
110:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4
1af
    Rachel T Jones, Ysgol Gynradd Bro Tegid
2il
    Ioan Evans, Ysgol Gynradd Penybryn
3ydd
    Toni James, Adran Llanelltyd
111:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6
1af
    Cadi Rowlands, Adran Llanuwchllyn
2il
    Cadi Haf Jones, Adran Llanuwchllyn
3ydd
    Gwenno Erin Ywain, Ysgol Gynradd Dolgellau
112:   2D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
    Ffion Glain Parry, Adran Llanelltyd
2il
    Lewis Rhys Jones, Adran Llanelltyd
3ydd
    Elain Roberts, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
113:   2D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
    Ffion Newton, Adran Llanelltyd
2il
    Toni James, Adran Llanelltyd
3ydd
    Murain Parry Williams, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn
114:   2D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
    Llion Meilir Jones, Ysgol Gynradd Bro Tegid
2il
    Imogen Eastwood, Ysgol Gynradd Penybryn
3ydd
    Caryl H Jones, Ysgol Gynradd Penybryn
115:   3D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
    Alaw Skinner, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
2il
    Lleucu Arfon, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
3ydd
    ,
116:   3D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
    Teleri Davies, Ysgol Gynradd Bro Tegid
2il
    Elin Haf Davies, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
3ydd
    ,
117:   3D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
    Elain Thomas, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
2il
    David Owen, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn
3ydd
    Chloe Marriott, Adran Y Parc
118:   Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
119:   Gwau/Crosio Bl. 3 a 4
1af
    Lowri Cross, Ysgol Gynradd Manod
2il
    Manon Thomas, Ysgol Gynradd Manod
3ydd
    Sian Jones, Ysgol Gynradd Manod
120:   Gwau/Crosio Bl. 5 a 6
1af
    Katie Cross, Ysgol Gynradd Manod
2il
    Elain Fn Jones, Ysgol Gynradd Manod
3ydd
    Llion Meilir Jones, Ysgol Gynradd Bro Tegid
121:   Gwehyddu / Macrame Bl. 2 ac iau
1af
    Bethany Lauren Jones, Adran Llanelltyd
2il
    Lowri Ffion Edwards, Adran Llanelltyd
3ydd
    Mirain Rhys, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
122:   Gwehyddu / Macrame Bl. 3 a 4
1af
    Lowri Rees, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn
2il
    Eleri Jones, Adran Llanelltyd
3ydd
    Ioan Evans, Ysgol Gynradd Penybryn
123:   Gwehyddu / Macrame Bl. 5 a 6
1af
    Beth Horton, Adran Corris
2il
    Yali Banton-Heath, Adran Corris
3ydd
    Megan Jones, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
124:   Ffasiwn Bl. 6 ac iau
1af
    Catrin Edwards, Cefn Coch Penrhyndeudraeth
2il
    Gwenlli Jones, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn
3ydd
    Cara Williams, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn
125:   Print Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
126:   Print Du a Gwyn Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Rhodri Jarret, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn
2il
    Shaun Bateman, Ysgol Gynradd Edmwnd Prys
3ydd
    Alasdair Hamilton, Ysgol Gynradd Bro Tegid
127:   Print Lliw Bl. 2 ac iau
1af
    Heledd Erin Roberts, Ysgol Gynradd Beuno Sant
2il
    ,
3ydd
    ,
128:   Print Lliw Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    John Kime, Ysgol Gynradd Edmwnd Prys
2il
    Tomos G Roberts, Ysgol Gynradd Beuno Sant
3ydd
    Lloyd Hughes, Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy
129:   Printiau Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
130:   Printiau Du a Gwyn Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Alasdair Hamilton, Ysgol Gynradd Bro Tegid
2il
    ,
3ydd
    ,
131:   Printiau Lliw Bl. 2 ac iau
1af
    Osian Wells, Adran Corris
2il
    Malachi Taylor, Adran Corris
3ydd
    ,
132:   Printiau Lliw Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Daniel West, Adran Brithdir
2il
    Tomos G Roberts, Ysgol Gynradd Beuno Sant
3ydd
    Llion Meilir Jones, Ysgol Gynradd Bro Tegid
133:   Fideo Oedran Bl. 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
134:   Gemwaith Bl. 2 ac iau
1af
    Dana Louise Coaley, Ysgol Gynradd Bro Tegid
2il
    Annie Jayne Redman, Adran Llanelltyd
3ydd
    Zoe Leigh Owen, Adran Llanelltyd
135:   Gemwaith Bl. 3 a 4
1af
    Teleri Davies, Ysgol Gynradd Bro Tegid
2il
    Miriam Kime, Ysgol Gynradd Edmwnd Prys
3ydd
    Tammy Sheen, Adran Corris
136:   Gemwaith Bl. 5 a 6
1af
    Cadi Rowlands, Adran Llanuwchllyn
2il
    Catrin Edwards, Cefn Coch Penrhyndeudraeth
3ydd
    Elin Bryn Williams, Ysgol Gynradd Bro Tegid
137:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
138:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4
1af
    Cai Roberts, Ysgol Gynradd Beuno Sant
2il
    ,
3ydd
    ,
139:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6
1af
    Tamara Roberts, Ysgol Gynradd Y Traeth
2il
    George Gurr, Ysgol Gynradd Y Traeth
3ydd
    Leo Baldwin, Ysgol Gynradd Dolgellau
140:   Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 2 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
141:   Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 3 a 4
1af
    Sam, William a Matthew, Ysgol Gynradd Y Clogau
2il
    Sion, Rhys a Jessie, Ysgol Gynradd Y Clogau
3ydd
    ,
142:   Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 5 a 6
1af
    Grwp 3, Ysgol Gynradd Y Traeth
2il
    Gwaith Grwp , Adran Corris
3ydd
    Grwp 5, Ysgol Gynradd Y Traeth
143:   Creu Arteffact Bl. 6 ac iau
1af
    Bethan Morgan, Ysgol Gynradd Bryncrug
2il
    Thomas Allen-Davies, Ysgol Gynradd Bryncrug
3ydd
    Gabrielle Chesworth, Ysgol Gynradd Bryncrug
281:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8
1af
    Catrin Jones, Adran Ganllwyd
2il
    Sian Davenport, Adran Ganllwyd
3ydd
    Alice Davies, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
282:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9
1af
    Catrin James, Adran Ganllwyd
2il
    Rhys Tudur Jones, Uwch Adran Bro Dysynni
3ydd
    ,
283:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8
1af
    Cai Rowlands, Adran Llanuwchllyn
2il
    ,
3ydd
    ,
284:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
285:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 7 ac 8
1af
    Hannah Gwenllian Jones, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
2il
    Mererid Jones, Ysgol Uwchradd Y Gader
3ydd
    ,
286:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 9
1af
    Sian Thomas, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
2il
    Huw Jones, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
3ydd
    Jessica Roberts, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
287:   Serameg / Crochenwaith Bl. 7 ac 8
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
288:   Serameg / Crochenwaith Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
289:   Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl. 7 ac 8
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
290:   Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
291:   Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.7,8 a 9
1af
    Hannah Naylor, Adran Ty Meirion
2il
    ,
3ydd
    ,
292:   2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (C)
1af
    Kirsty Louise Roberts, Adran Ty Meirion
2il
    Hannah Naylor, Adran Ty Meirion
3ydd
    ,
293:   3D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (C)
1af
    Hannah Naylor, Adran Ty Meirion
2il
    ,
3ydd
    ,
294:   2D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (C)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
295:   3D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh.Arb.) (C)
1af
    Kirsty, Elin a Hannah, Adran Ty Meirion
2il
    ,
3ydd
    ,
296:   Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) dan 25 oed
1af
    Osian Williams, Adran Ty Meirion
2il
    Sion Yates, Adran Ty Meirion
3ydd
    ,
297:   2D dan 25 oed (Angh. Arb.) (C)
1af
    Mark Jones, Adran Ty Meirion
2il
    Glesni Roberts, Adran Ty Meirion
3ydd
    Iwan Atherton, Adran Ty Meirion
298:   3D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (C)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
299:   2D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (C)
1af
    Sion ac Osian, Adran Ty Meirion
2il
    ,
3ydd
    ,
300:   3D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (C)
1af
    Glesni ac Osian, Adran Ty Meirion
2il
    Gruffydd, Mark ac Iwan, Adran Ty Meirion
3ydd
    ,
301:   Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) Bl.7,8 a 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
302:   2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
303:   3D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
304:   2D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
305:   3D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
306:   Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) dan 25 oed
1af
    Aled Wyn Hughes, Adran Ty Meirion
2il
    ,
3ydd
    ,
307:   2D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (D)
1af
    Gwydion Lewis, Adran Ty Meirion
2il
    Gruffydd Roberts, Adran Ty Meirion
3ydd
    Aled Wyn Hughes, Adran Ty Meirion
308:   3D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
309:   2D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (D)
1af
    Gwydion ac Aled, Adran Ty Meirion
2il
    ,
3ydd
    ,
310:   3D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (D)
1af
    Aled a Gwydion, Adran Ty Meirion
2il
    ,
3ydd
    ,
311:   Argraffu Bl. 7 ac 8
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
312:   Argraffu Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
313:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7 ac 8
1af
    Tesni Woodfall, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
2il
    ,
3ydd
    ,
314:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
315:   Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.7 ac 8
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
316:   Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
317:   Creu Gwefan Blynyddoedd 7, 8 a 9 (Unigol neu Grwp)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
318:   Caligraffeg Bl. 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
319:   Pypedau Bl. 7 ac 8
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
320:   Pypedau Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
321:   Pypedau Cywaith Bl. 7 ac 8
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
322:   Pypedau Cywaith Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
323:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 7 ac 8
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
324:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
325:   2D Tecstilau Bl. 7 ac 8
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
326:   2D Tecstilau Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
327:   3D Tecstilau Bl. 7 ac 8
1af
    Alis Gregory, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
2il
    ,
3ydd
    ,
328:   3D Tecstilau Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
329:   Gwau/Crosio Bl. 7 ac 8
1af
    Mererid Jones, Adran Dinas Mawddwy
2il
    ,
3ydd
    ,
330:   Gwau/Crosio Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
331:   Gwehyddu / Macrame Bl. 7 ac 8
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
332:   Gwehyddu / Macrame Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
333:   Ffasiwn Blwyddyn 7 ac 8
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
334:   Ffasiwn Blwyddyn 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
335:   Print Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
336:   Print Lliw Bl. 7, 8 a 9
1af
    Lewys Evans, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
2il
    Mererid Jones, Adran Dinas Mawddwy
3ydd
    ,
337:   Printiau Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9
1af
    Lewys Evans, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
2il
    Catrin James, Adran Ganllwyd
3ydd
    Tesni Woodfall, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
338:   Printiau Lliw Bl. 7, 8, a 9
1af
    Catrin James, Adran Ganllwyd
2il
    Tesni Woodfall, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
3ydd
    ,
339:   Fideo Oedran Uwchradd
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
340:   Fideo dan 25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
341:   Gemwaith Bl. 7 ac 8
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
342:   Gemwaith Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
343:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 7 ac 8
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
344:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
345:   Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 7 ac 8
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
346:   Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
347:   Creu Arteffact Bl. 7 ac 8
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
348:   Creu Arteffact Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
349:   Creu Arteffact Bl. 10 ac 11
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
350:   Creu Arteffact Bl. 12 a 13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
351:   Creu Arteffact dan 25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
0:   CAD Bl. 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
358:   Celf dan 17 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
359:   Technoleg dan 17 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
360:   Celf dan 19 oed
1af
    Mirain Alaw, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
2il
    ,
3ydd
    ,
361:   Technoleg dan 19 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
362:   Celf dan 25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
363:   Technoleg dan 25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
364:   Portfolio o waith 18-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    , 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Ddinbych 2006