Eisteddfod yr Urdd

Sir Ddinbych
   29 Mai - 3 Mehefin, 2006
        
 Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
        Prif ŵyl gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

Canlyniadau CDT Conwy 2006  

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

66:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau
1af
    Mali Gwenllian Dafydd, Adran Cerrigydrudion
2il
    Zoe Bird, Ysgol Babanod Glan Gele
3ydd
    Lois Elen Green, Ysgol Gynradd Glan Morfa
67:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4
1af
    Sara Davies, Ysgol Gynradd Bod Alaw
2il
    Elin Mair Jones, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
3ydd
    Catrin Lois Edwards, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
68:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6
1af
    Haf Everiss, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
2il
    Eurgain Llwyd, Ysgol Gynradd Llanddoged
3ydd
    Angharad Haf Evans, Adran Bentref Ysbyty Ifan
69:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau
1af
    Bernadette Holt, Ysgol Babanod Glan Gele
2il
    Taylor Turner, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
3ydd
    Ellen Evans, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
70:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4
1af
    Bronwen Richardson, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
2il
    Callie Wyn Roberts, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
3ydd
    Gareth Caddick, Ysgol Gynradd Pentrefoelas
71:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6
1af
    Elain Gruffudd Jones, Adran Llangwm
2il
    Mirain Glyn, Adran Bentref Ysbyty Ifan
3ydd
    Kate Moorcroft, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
72:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau
1af
    Sengyn Sionyn Sari, Adran Cerrigydrudion
2il
    Elin Kerens, Ysgol Gynradd Maelgwn
3ydd
    Jonathan Lloyd Jones, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
73:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4
1af
    Rebecca Jane Moorcroft, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
2il
    Gwenno Jones, Ysgol Gynradd Dinmael
3ydd
    Ffion Emma Arden, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
74:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6
1af
    Anna Llywelyn Lloyd, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
2il
    Caron Gwyn Evans, Adran Bentref Ysbyty Ifan
3ydd
    Tomos Ellis, Adran Cerrigydrudion
75:   Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl.2 ac iau
1af
    Grwp Guto, Ysgol Gynradd Llannefydd
2il
    Grwp Pont y Glyn Bl. 2, Ysgol Gynradd Dinmael
3ydd
    Grwp Pont y Glyn Bl. 1, Ysgol Gynradd Dinmael
76:   Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 3 a 4
1af
    Grwp Megan, Ysgol Gynradd Glanwydden
2il
    Grwp Blwyddyn 3 a 4, Ysgol Gynradd Dinmael
3ydd
    Grwp Rhiannon, Rebeca a Mared, Ysgol Gynradd Llannefydd
77:   Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 5 a 6
1af
    Grwp Blwyddyn 5 a 6, Ysgol Gynradd Dinmael
2il
    Grwp Tomos, Morgan, Tomos a Dewi, Ysgol Gynradd Bro Aled
3ydd
    Grwp Carwen, Angharad a Lois, Ysgol Gynradd Bro Aled
78:   Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau
1af
    Lauren Raymond, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd
2il
    Sengyn Sionyn Sari, Adran Cerrigydrudion
3ydd
    Celyn Morris, Ysgol Gynradd Rhydgaled
79:   Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4
1af
    Bethan Emily Nye, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd
2il
    Harry Spink Jones, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd
3ydd
    Gwynant Llyr Jones, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
80:   Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6
1af
    Siriol Ellis, Adran Cerrigydrudion
2il
    Kate Moorcroft, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
3ydd
    Harry Barnes, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
81:   Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 2 ac iau
1af
    Grwp Stephen a Jordan, Ysgol Babanod Glan Gele
2il
    Grwp Beca a Ianto, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
3ydd
    Grwp Jessica, Ysgol Babanod Glan Gele
82:   Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 3 a 4
1af
    Grwp Robyn a Bronwen, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
2il
    ,
3ydd
    ,
83:   Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 5 a 6
1af
    Grwp Sion, Catrin, Annie a Daniel, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
2il
    ,
3ydd
    ,
84:   Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.6 ac iau
1af
    Karla Llewelyn, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
2il
    Keelie Wickham, Ysgol Gynradd Trefriw
3ydd
    Daniel Jones, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
85:   2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(C)
1af
    Karla Llewelyn, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
2il
    Lois Elena Evans, Adran Bentref Ysbyty Ifan
3ydd
    Connor Strevens, Ysgol Arbennig Y Gogarth
86:   3D Bl. 6 ac iau (Angh Arbennig)(C)
1af
    Sophie Nash, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
2il
    Lois Elena Evans, Adran Bentref Ysbyty Ifan
3ydd
    Abbie Beese, Ysgol Gynradd Tudno
87:   2D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh.Arb.)(C)
1af
    Grwp Sophie a Karla, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
2il
    Grwp Daniel , Ysgol Arbennig Y Gogarth
3ydd
    ,
88:   3D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.) (C)
1af
    Karla a Daniel, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
2il
    ,
3ydd
    ,
89:   Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) Bl.6 ac Iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
90:   2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
91:   3D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
92:   2D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.)(D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
93:   3D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.) (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
94:   Argraffu Bl. 2 ac iau
1af
    Tomos Williams, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
2il
    Huw Jones, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
3ydd
    Gwawr Roberts, Ysgol Gynradd Pentrefoelas
95:   Argraffu Bl. 3 a 4
1af
    Rhodri Dafydd Vaughan, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
2il
    Aled Evans, Ysgol Gynradd Talhaiarn
3ydd
    Morgan Jones, Ysgol Gynradd Tal y Bont
96:   Argraffu Bl. 5 a 6
1af
    Julian Williams, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
2il
    Bryn Evans, Ysgol Gynradd Talhaiarn
3ydd
    Joshua Fallows, Ysgol Gynradd Talhaiarn
97:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau
1af
    Joshua Brownlie, Ysgol Gynradd Cynfran
2il
    Kieran Edwards, Ysgol Gynradd Rhydgaled
3ydd
    Nathan Jones, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd
98:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4
1af
    Callum Jones, Adran Cerrigydrudion
2il
    Tomos Evans, Adran Cerrigydrudion
3ydd
    Bethan Nye, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd
99:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6
1af
    Ben Porter, Ysgol Gynradd Llangelynnin
2il
    Bethan Hargate, Ysgol Gynradd Craig y Don
3ydd
    Chloe Walker, Ysgol Gynradd Talhaiarn
100:   Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau
1af
    Tomos Joseff Lloyd, Ysgol Gynradd Pentrefoelas
2il
    Seren Allamani, Ysgol Babanod Ffordd Conwy
3ydd
    Jonathan Lloyd Jones, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
101:   Creu Gwefan Bl. 6 ac iau (Unigol neu Grwp)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
102:   Caligraffeg Bl. 6 ac iau
1af
    Owen Watkins, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
2il
    Elizabeth Gostage, Ysgol Gynradd Bod Alaw
3ydd
    Deio John Davies, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
103:   Pypedau Bl. 2 ac iau
1af
    Alisha Butterworth, Ysgol Babanod Glan Gele
2il
    Carwyn Llyr Jones, Adran Llangwm
3ydd
    Adam Thomas Charles, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
104:   Pypedau Bl. 3 a 4
1af
    Glyn Paewai, Adran Cerrigydrudion
2il
    Eilir Gwyn, Ysgol Gynradd Bod Alaw
3ydd
    Tomi Owen Davies, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
105:   Pypedau Bl. 5 a 6
1af
    Anna Llywelyn Lloyd, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
2il
    Ceri Noble, Ysgol Gynradd Dolwyddelan
3ydd
    Elain Gruffudd Jones, Adran Llangwm
106:   Pypedau Cywaith Bl. 2 ac iau
1af
    Grwp Teleri, Gwydion a Lleucu, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
2il
    Grwp Elen, Deian a Elis, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
3ydd
    ,
107:   Pypedau Cywaith Bl. 3 a 4
1af
    Grwp Carys, Hana a Llinos, Ysgol Gynradd Llannefydd
2il
    Grwp Llinos, Robyn ac Eiry, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
3ydd
    Grwp Thomas a Matthew, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
108:   Pypedau Cywaith Bl. 5 a 6
1af
    Grwp Huw, Carwyn, Eurof a Carwyn, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
2il
    Grwp Nia, Erin ac Emma Jane, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
3ydd
    Grwp Siwan ac Elain, Adran Llangwm
109:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau
1af
    Bethany Angharad Franks, Ysgol Gynradd Bod Alaw
2il
    Steffan Huw Morus, Ysgol Gynradd Llanddoged
3ydd
    Gwawr Trefor Wynne, Adran Cerrigydrudion
110:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4
1af
    Bronwen Tudur, Ysgol Gynradd Llanddoged
2il
    Rhiannon Elidan, Ysgol Gynradd Llanddoged
3ydd
    Tomos Ll Evans, Adran Cerrigydrudion
111:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6
1af
    Maredudd Pyrs, Adran Bentref Ysbyty Ifan
2il
    Ifan Arthur, Ysgol Gynradd Llanddoged
3ydd
    Elliw Mair Davies, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
112:   2D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
    Brett Ryan, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
2il
    Jac Rhys Ellis, Adran Cerrigydrudion
3ydd
    Nila Jones, Ysgol Gynradd Pentrefoelas
113:   2D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
    Rhiannon Elidan, Ysgol Gynradd Llanddoged
2il
    Lowri Gwyn Rossington, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
3ydd
    Llywela S Edwards, Adran Cerrigydrudion
114:   2D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
    Julian Williams, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
2il
    Elain Gruffudd Jones, Adran Llangwm
3ydd
    Lois Trefor Wynne, Adran Cerrigydrudion
115:   3D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
    Beca Lois Kynaston, Adran Cerrigydrudion
2il
    Lydia Mair Jones, Adran Cerrigydrudion
3ydd
    ,
116:   3D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
    Ceridwen A Edwards, Adran Cerrigydrudion
2il
    Gwenan Mair Roberts, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
3ydd
    Eilir Gwyn, Ysgol Gynradd Bod Alaw
117:   3D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
    Elain Gruffudd Jones, Adran Llangwm
2il
    Gwen Nefydd Lloyd, Ysgol Gynradd Talhaiarn
3ydd
    Tiffany Brown, Ysgol Gynradd Craig y Don
118:   Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau
1af
    Cerys B Jones, Adran Cerrigydrudion
2il
    Mali Gwenllian Dafydd, Adran Cerrigydrudion
3ydd
    ,
119:   Gwau/Crosio Bl. 3 a 4
1af
    Sara Kynaston, Adran Cerrigydrudion
2il
    Mared Wyn Jones, Adran Cerrigydrudion
3ydd
    Matthew Jones, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
120:   Gwau/Crosio Bl. 5 a 6
1af
    Ellen Parker, Adran Cerrigydrudion
2il
    Siriol A Ellis, Adran Cerrigydrudion
3ydd
    Erin A Owen, Adran Cerrigydrudion
121:   Gwehyddu / Macrame Bl. 2 ac iau
1af
    Meriel Ll Owen, Adran Llangwm
2il
    Jac Cernyw Hughes, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
3ydd
    Lowri Wyn Jones, Adran Cerrigydrudion
122:   Gwehyddu / Macrame Bl. 3 a 4
1af
    Elinor S Goddard, Adran Cerrigydrudion
2il
    Gethin Bryn Davies, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
3ydd
    Glenna Lois Owen, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
123:   Gwehyddu / Macrame Bl. 5 a 6
1af
    Sara Elin Williams, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
2il
    Nest Roberts, Adran Cerrigydrudion
3ydd
    Anna Mair Williams, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
124:   Ffasiwn Bl. 6 ac iau
1af
    Tesni Paewai, Adran Cerrigydrudion
2il
    Jack Challoner, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
3ydd
    Kate Laura Moorcroft, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
125:   Print Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
    Lauren Raymond, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd
2il
    Aled Hughes, Ysgol Gynradd Bod Alaw
3ydd
    Jac Cernyw Hughes, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
126:   Print Du a Gwyn Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Eilir Gwyn, Ysgol Gynradd Bod Alaw
2il
    Jasmine McBreeze, Ysgol Gynradd Glan Morfa
3ydd
    Angharad Siān Evans, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
127:   Print Lliw Bl. 2 ac iau
1af
    Llyr Ynyr Williams, Ysgol Gynradd Bod Alaw
2il
    Elain Haf Davies, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
3ydd
    Tomos James, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd
128:   Print Lliw Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Sean Forrest, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd
2il
    Ceri Noble, Ysgol Gynradd Dolwyddelan
3ydd
    Daniel Tipler, Ysgol Gynradd Talhaiarn
129:   Printiau Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
    Jac Cernyw, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
2il
    Ryan Hughes, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd
3ydd
    ,
130:   Printiau Du a Gwyn Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Eurgain Llwyd, Ysgol Gynradd Llanddoged
2il
    Edward Simonds, Ysgol Gynradd Y Plas
3ydd
    Ifan Elis Jones, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
131:   Printiau Lliw Bl. 2 ac iau
1af
    Ifan Emyr Williams, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
2il
    Aled Sion Hughes, Ysgol Gynradd Bod Alaw
3ydd
    Sophie Montgomery, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd
132:   Printiau Lliw Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Ceri Louise Jones, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
2il
    Dafydd Llywelyn Evans, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
3ydd
    Naiomi Fflur, Ysgol Gynradd Llanddoged
133:   Fideo Oedran Bl. 6 ac iau
1af
    Daniel Stott, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
2il
    ,
3ydd
    ,
134:   Gemwaith Bl. 2 ac iau
1af
    Kirsten Nicole Owens, Ysgol Gynradd Tal y Bont
2il
    Carwyn Jones, Adran Llangwm
3ydd
    Shaunna Hughes, Ysgol Gynradd Tal y Bont
135:   Gemwaith Bl. 3 a 4
1af
    Lea Medi, Ysgol Gynradd Llanddoged
2il
    Gwern Jones, Adran Llangwm
3ydd
    Bronwen Richardson, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
136:   Gemwaith Bl. 5 a 6
1af
    Elain Gruffudd Jones, Adran Llangwm
2il
    Siwan Elenid Jones, Adran Llangwm
3ydd
    Samuel Thomas Roberts, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
137:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau
1af
    Ffion Jones, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
2il
    Steffan Huw Morus, Ysgol Gynradd Llanddoged
3ydd
    Elen Bird, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
138:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4
1af
    Glenna Lois Owen, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
2il
    ,
3ydd
    ,
139:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6
1af
    Deio Davies, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
2il
    Daniel Cernyw, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
3ydd
    Kate Moorcroft, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
140:   Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 2 ac iau
1af
    Grwp Emma, Ysgol Babanod Glan Gele
2il
    Grwp Jessica, Ysgol Babanod Glan Gele
3ydd
    Grwp Jordan, Ysgol Babanod Glan Gele
141:   Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 3 a 4
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
142:   Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 5 a 6
1af
    Grwp Miriam Dafydd, Ysgol Gynradd Maelgwn
2il
    Grwp Sam, Lloyd, Matthew ac Aron, Ysgol Gynradd Glan Morfa
3ydd
    Grwp Lisa, Olivia, Alice a Jasmine, Ysgol Gynradd Glan Morfa
143:   Creu Arteffact Bl. 6 ac iau
1af
    Elain Gruffudd Jones, Adran Llangwm
2il
    Angharad Haf Evans, Adran Bentref Ysbyty Ifan
3ydd
    Sara Elin Williams, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
281:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8
1af
    Sioned Owen, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
2il
    Bryony Alice Hughes, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn
3ydd
    Elin Prys, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
282:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9
1af
    Llinos Owen, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
2il
    Leanne Roberts, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn
3ydd
    George Roberts, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn
283:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8
1af
    Rhodri Wyn Jones, Uwch Adran Llangwm
2il
    ,
3ydd
    ,
284:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
285:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 7 ac 8
1af
    Elias Ioseff Jones, Adran Cerrigydrudion
2il
    ,
3ydd
    ,
286:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
287:   Serameg / Crochenwaith Bl. 7 ac 8
1af
    Cai Elis, Adran Cerrigydrudion
2il
    Rhodri Wyn Jones, Uwch Adran Llangwm
3ydd
    Bethan Hawys Pritchard, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn
288:   Serameg / Crochenwaith Bl. 9
1af
    Gwenno Haf Ellis, Adran Cerrigydrudion
2il
    ,
3ydd
    ,
289:   Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl. 7 ac 8
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
290:   Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
291:   Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.7,8 a 9
1af
    Omar Fyles, Ysgol Arbennig Y Gogarth
2il
    Chloe Rigby, Ysgol Arbennig Y Gogarth
3ydd
    Hannah Earl, Ysgol Arbennig Y Gogarth
292:   2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (C)
1af
    Alice Jones, Ysgol Arbennig Y Gogarth
2il
    Charlene Maguire, Ysgol Arbennig Y Gogarth
3ydd
    Katie R Jackson, Ysgol Arbennig Y Gogarth
293:   3D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (C)
1af
    Jade Louise, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
2il
    Stuart Fairclough, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
3ydd
    Callum Howells, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
294:   2D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (C)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
295:   3D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh.Arb.) (C)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
296:   Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) dan 25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
297:   2D dan 25 oed (Angh. Arb.) (C)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
298:   3D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (C)
1af
    Jordan Davies, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
2il
    ,
3ydd
    ,
299:   2D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (C)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
300:   3D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (C)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
301:   Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) Bl.7,8 a 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
302:   2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (D)
1af
    Coral Evans, Ysgol Arbennig Y Gogarth
2il
    Ashley Davies, Ysgol Arbennig Y Gogarth
3ydd
    ,
303:   3D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
304:   2D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
305:   3D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
306:   Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) dan 25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
307:   2D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
308:   3D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (D)
1af
    Huw Jones, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
2il
    ,
3ydd
    ,
309:   2D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
310:   3D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
311:   Argraffu Bl. 7 ac 8
1af
    Megan Mole, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn
2il
    Bethan Roberts, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn
3ydd
    Jacob Davies, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn
312:   Argraffu Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
313:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7 ac 8
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
314:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 9
1af
    Daniel Owen, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn
2il
    Jack Mills, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn
3ydd
    Sian Eirian Pierce, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn
315:   Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.7 ac 8
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
316:   Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
317:   Creu Gwefan Blynyddoedd 7, 8 a 9 (Unigol neu Grwp)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
318:   Caligraffeg Bl. 7-9
1af
    Ffion Alys Jones, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn
2il
    ,
3ydd
    ,
319:   Pypedau Bl. 7 ac 8
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
320:   Pypedau Bl. 9
1af
    Delyth McBreeze, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn
2il
    ,
3ydd
    ,
321:   Pypedau Cywaith Bl. 7 ac 8
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
322:   Pypedau Cywaith Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
323:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 7 ac 8
1af
    Ffion Alys Jones, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn
2il
    Elin Mair Royle, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
3ydd
    ,
324:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
325:   2D Tecstilau Bl. 7 ac 8
1af
    Ffion Jones, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn
2il
    ,
3ydd
    ,
326:   2D Tecstilau Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
327:   3D Tecstilau Bl. 7 ac 8
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
328:   3D Tecstilau Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
329:   Gwau/Crosio Bl. 7 ac 8
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
330:   Gwau/Crosio Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
331:   Gwehyddu / Macrame Bl. 7 ac 8
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
332:   Gwehyddu / Macrame Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
333:   Ffasiwn Blwyddyn 7 ac 8
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
334:   Ffasiwn Blwyddyn 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
335:   Print Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
336:   Print Lliw Bl. 7, 8 a 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
337:   Printiau Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
338:   Printiau Lliw Bl. 7, 8, a 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
339:   Fideo Oedran Uwchradd
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
340:   Fideo dan 25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
341:   Gemwaith Bl. 7 ac 8
1af
    Ffion Alys Jones, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn
2il
    ,
3ydd
    ,
342:   Gemwaith Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
343:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 7 ac 8
1af
    Megan Mole, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn
2il
    ,
3ydd
    ,
344:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 9
1af
    Gareth Catherall, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn
2il
    George Roberts, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn
3ydd
    ,
345:   Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 7 ac 8
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
346:   Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
347:   Creu Arteffact Bl. 7 ac 8
1af
    Glynwen Davies, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn
2il
    Olivia Mortimer, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn
3ydd
    Daniel Horner, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn
348:   Creu Arteffact Bl. 9
1af
    Emily Ford, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn
2il
    Huw Williams, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn
3ydd
    ,
349:   Creu Arteffact Bl. 10 ac 11
1af
    Catrin Jones, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn
2il
    Carl Nuttall, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn
3ydd
    Edward Parkes, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn
350:   Creu Arteffact Bl. 12 a 13
1af
    Rhun Jones, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn
2il
    ,
3ydd
    ,
351:   Creu Arteffact dan 25 oed
1af
    Osian Rhys Evans, Aelod Unigol Cylch Bro Conwy
2il
    ,
3ydd
    ,
0:   CAD Bl. 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
1af
    Jack Dennis, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn
2il
    Shaun Davies, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn
3ydd
    Joseph Evans, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn
1af
    Lowri Wyn Pierce, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn
2il
    Bethan Haf Thomas, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn
3ydd
    ,
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
1af
    Lowri Wyn Pierce, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn
2il
    Rhun Jones, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn
3ydd
    Tom Dennis, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn
358:   Celf dan 17 oed
1af
    Connie Ann Middleman, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn
2il
    Mabon Ellis, Adran Cerrigydrudion
3ydd
    ,
359:   Technoleg dan 17 oed
1af
    Caryl Jones, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn
2il
    Rosie Collins, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn
3ydd
    Laura Ripley, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn
360:   Celf dan 19 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
361:   Technoleg dan 19 oed
1af
    Lowri Wyn Pierce, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn
2il
    ,
3ydd
    ,
362:   Celf dan 25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
363:   Technoleg dan 25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
364:   Portfolio o waith 18-25 oed
1af
    Osian Rhys Evans, Ysgol Uwchradd Y Creuddyn
2il
    ,
3ydd
    , 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Ddinbych 2006