Eisteddfod yr Urdd

Sir Ddinbych
   29 Mai - 3 Mehefin, 2006
        
 Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
        Prif ŵyl gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

Canlyniadau CDT Dinbych 2006  

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

66:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau
1af
    Ellie Jane, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
2il
    Poppy Edwards, Ysgol Gynradd Carrog
3ydd
    Gwion Llwyd Richards, Ysgol Gynradd Pen Barras
67:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4
1af
    Iestyn Wheeler, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
2il
    Marina Baker, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
3ydd
    Jarrad Broadbent, Ysgol Gynradd Y Llys
68:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6
1af
    Gwen Evans, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
2il
    Elis Jones, Ysgol Gynradd Pentrecelyn
3ydd
    Nina Roberts, Ysgol Gynradd Clocaenog
69:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau
1af
    Amy Jones, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.
2il
    Gwen Edmunds, Ysgol Gynradd Pant Pastynog
3ydd
    Rhodri Jones, Ysgol Gynradd Pen Barras
70:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4
1af
    Gwyndaf Evans, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
2il
    Dafydd Montgomery, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
3ydd
    Steffan Roberts, Ysgol Gynradd Pen Barras
71:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6
1af
    Jessica Evans, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
2il
    Hannah Shaw, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
3ydd
    Hollie Williams, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
72:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau
1af
    Gwion Bibby, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il
    Cian Breeze-Jones, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
3ydd
    Llio Roberts, Ysgol Gynradd Llandrillo
73:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4
1af
    Joe Williams, Ysgol Gynradd Llandrillo
2il
    Jac Sherrington, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
3ydd
    Samantha Anne Muirhead, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.
74:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6
1af
    Ema Roberts, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
2il
    Lucy Hitchings, Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd
    Sioned Roberts, Ysgol Gynradd Carrog
75:   Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl.2 ac iau
1af
    Ilan, Jordan, Kyla, Emily ac Ellie , Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
2il
    Jessica, Olivia a Margaret , Ysgol Gynradd Bryn Collen
3ydd
    Sali Issac a Mary Beth , Ysgol Gynradd Gwernant
76:   Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 3 a 4
1af
    Hannah, Samantha a Catrin , Ysgol Gynradd Llanfair D.C.
2il
    Catrin ac Abbie , Ysgol Gynradd Clocaenog
3ydd
    Nick, Damon a Shane , Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
77:   Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 5 a 6
1af
    Oliver ac Eleanor , Ysgol Gynradd Clocaenog
2il
    Hannah, Amy, Elizabeth a Frances , Ysgol Gynradd Santes Ffraid
3ydd
    Dale a William , Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
78:   Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau
1af
    Sioned Haf Jones, Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch
2il
    Jack Rowland, Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch
3ydd
    Dina Campbell, Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch
79:   Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4
1af
    Elis Ifans, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
2il
    Robin Evans, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
3ydd
    Aled Roberts, Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch
80:   Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6
1af
    Daisy Davies, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
2il
    Llion Jones, Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch
3ydd
    Kate Dunford, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
81:   Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 2 ac iau
1af
    Grwp Daniel , Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch
2il
    ,
3ydd
    ,
82:   Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 3 a 4
1af
    Grwp Kaylim , Ysgol Gynradd Pentrecelyn
2il
    Grwp Lois , Ysgol Gynradd Pentrecelyn
3ydd
    Grwp Laurence , Ysgol Gynradd Pentrecelyn
83:   Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 5 a 6
1af
    Grwp Non , Ysgol Gynradd Pentrecelyn
2il
    Grwp Georgia , Ysgol Gynradd Pentrecelyn
3ydd
    Grwp Bryn , Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch
84:   Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.6 ac iau
1af
    Dewi Arfon Jones, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    ,
3ydd
    ,
85:   2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(C)
1af
    Danni-Lea Thompson, Ysgol Arbennig Tir Morfa
2il
    Reece Morell, Ysgol Arbennig Tir Morfa
3ydd
    Chelsea Griffiths, Ysgol Arbennig Tir Morfa
86:   3D Bl. 6 ac iau (Angh Arbennig)(C)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
87:   2D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh.Arb.)(C)
1af
    Grwp Brondyffryn, Ysgol Arbennig Plas Brondyffryn
2il
    ,
3ydd
    ,
88:   3D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.) (C)
1af
    Bois Y Morfa, Ysgol Arbennig Tir Morfa
2il
    Grwp Chelsea, Ysgol Arbennig Tir Morfa
3ydd
    ,
89:   Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) Bl.6 ac Iau
1af
    Michael Gillett, Ysgol Arbennig Plas Brondyffryn
2il
    Robert Williams, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
3ydd
    Elinor Marjoram, Ysgol Arbennig Plas Brondyffryn
90:   2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D)
1af
    Huw Hislock, Ysgol Arbennig Plas Brondyffryn
2il
    Robert Williams, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
3ydd
    Sam Oldfield, Ysgol Arbennig Plas Brondyffryn
91:   3D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D)
1af
    Robert Glyn Williams, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
2il
    ,
3ydd
    ,
92:   2D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.)(D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
93:   3D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.) (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
94:   Argraffu Bl. 2 ac iau
1af
    Emily Williams, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
2il
    Alaw Griffiths, Ysgol Gynradd Glyndyfrdwy
3ydd
    Celyn Cartwright, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
95:   Argraffu Bl. 3 a 4
1af
    Gwyndaf Evans, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
2il
    Cadi Dafydd Jones, Ysgol Gynradd Cyffylliog
3ydd
    Bethany Smith, Ysgol Gynradd Carrog
96:   Argraffu Bl. 5 a 6
1af
    Chloe Parry Jones, Ysgol Gynradd Cyffylliog
2il
    Nathan Davenport, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
3ydd
    Dale Davies, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
97:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau
1af
    Angharad E Evans, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il
    Ilan Jones, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
3ydd
    Cerys Williams, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
98:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4
1af
    Elain Ceidiog Lloyd, Ysgol Gynradd Llandrillo
2il
    Dani Campbell, Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch
3ydd
    Steffan Griffiths, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
99:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6
1af
    Cari Ifans, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
2il
    Imogen Tynan, Ysgol Gynradd Bryn Clwyd
3ydd
    Catherine Jones, Ysgol Gynradd Rhewl
100:   Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau
1af
    Gwyndaf Evans, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
2il
    Dewi Ballard, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
3ydd
    Pheobe Cahill, Ysgol Gynradd Y Castell
101:   Creu Gwefan Bl. 6 ac iau (Unigol neu Grwp)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
102:   Caligraffeg Bl. 6 ac iau
1af
    Sophie Jones, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
2il
    Cari Ifans, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
3ydd
    Tesni Llwyd Richards, Ysgol Gynradd Pen Barras
103:   Pypedau Bl. 2 ac iau
1af
    Todd Wynne-Eyton, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il
    Emma Roberts, Ysgol Gynradd Bryn Collen
3ydd
    Erin Lloyd, Ysgol Gynradd Cyffylliog
104:   Pypedau Bl. 3 a 4
1af
    Mark Jones, Ysgol Gynradd Gwernant
2il
    Llio Turner, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
3ydd
    Aled Evans, Ysgol Gynradd Y Llys
105:   Pypedau Bl. 5 a 6
1af
    Cerian Davies, Ysgol Gynradd Bro Elwern
2il
    Dafydd Lloyd Jones, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.
3ydd
    Josie Ryder, Ysgol Gynradd Y Llys
106:   Pypedau Cywaith Bl. 2 ac iau
1af
    Grwp Elis, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
2il
    Grwp Swyn, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
3ydd
    Oliver a Kirstian, Ysgol Gynradd Gwernant
107:   Pypedau Cywaith Bl. 3 a 4
1af
    Ashleigh ac Osian, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il
    Molly, Betha Hannah, Ysgol Gynradd Gwernant
3ydd
    Tom a Luke, Ysgol Gynradd Gwernant
108:   Pypedau Cywaith Bl. 5 a 6
1af
    Grwp Sion, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.
2il
    Grwp William, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.
3ydd
    Grwp Katie, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
109:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau
1af
    Ffion Jones, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il
    Emily Jane Williams, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
3ydd
    Tomos McFarlane, Ysgol Gynradd Gwaenynog
110:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4
1af
    Iestyn Davies, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
2il
    Jade Cole, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
3ydd
    David Graham, Ysgol Gynradd Bro Famau
111:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6
1af
    Nia Megan Jones, Ysgol Gynradd Bro Famau
2il
    Daisy Davies, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
3ydd
    William Poole, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
112:   2D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
    Ellie Jane, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
2il
    Cadi Mars Jones, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
3ydd
    Gwion Llwyd Richards, Ysgol Gynradd Pen Barras
113:   2D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
    Lois Lightfoot, Ysgol Gynradd Pentrecelyn
2il
    Ruby Dunford, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
3ydd
    Elinor Bedwall, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
114:   2D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
    Seren Ruane, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
2il
    Kate Dunford, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
3ydd
    Cerys Jones, Ysgol Gynradd Pen Barras
115:   3D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
    Kyla Milne, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
2il
    Gwilym Keddie, Ysgol Gynradd Gwernant
3ydd
    Sarah Mann, Ysgol Gynradd Bro Famau
116:   3D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
    Ellie Jones Hughes, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
2il
    Alaw Davies Smith, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
3ydd
    Caleb Owen, Ysgol Gynradd Pentrecelyn
117:   3D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
    Samantha Roberts, Ysgol Gynradd Borthyn
2il
    Faye Bartley-Jones, Ysgol Gynradd Borthyn
3ydd
    Charlotte Bedwell, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
118:   Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau
1af
    Catrin Roulston, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
2il
    ,
3ydd
    ,
119:   Gwau/Crosio Bl. 3 a 4
1af
    Non Ballard, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
2il
    Sali Isaacs, Ysgol Gynradd Gwernant
3ydd
    ,
120:   Gwau/Crosio Bl. 5 a 6
1af
    Lucy Hitchings, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Erin Morris, Ysgol Gynradd Gwernant
3ydd
    Elinor Davies, Ysgol Gynradd Gwernant
121:   Gwehyddu / Macrame Bl. 2 ac iau
1af
    Angharad E Evans, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il
    Tomos Davies, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
3ydd
    Amy Jones, Ysgol Gynradd Gwernant
122:   Gwehyddu / Macrame Bl. 3 a 4
1af
    Georgina Holmes, Ysgol Gynradd Clocaenog
2il
    Phoebe Barber, Ysgol Gynradd Gwernant
3ydd
    Tom Shenton, Ysgol Gynradd Bro Famau
123:   Gwehyddu / Macrame Bl. 5 a 6
1af
    Holly Elms, Ysgol Gynradd Bro Famau
2il
    Sarah Tierney, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
3ydd
    Emily Patak, Ysgol Gynradd Bro Famau
124:   Ffasiwn Bl. 6 ac iau
1af
    Sarah Ann Williams, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Jessica Evans, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
3ydd
    Daisy Davies, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
125:   Print Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
    Hari Wyn Evans, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il
    Wesley Hughes-Jones, Ysgol Gynradd Y Llys
3ydd
    Patrick Mullahey, Ysgol Gynradd Y Llys
126:   Print Du a Gwyn Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Mirain Lois Rogers, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Michael Evans, Ysgol Gynradd Stryd Y Rhos
3ydd
    Hanna Lois Griffiths, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
127:   Print Lliw Bl. 2 ac iau
1af
    Holly Slater, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Nia Williams, Ysgol Gynradd Gwernant
3ydd
    Jacob Rhys Rumney, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.
128:   Print Lliw Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Holly Azad, Ysgol Gynradd Bryn Collen
2il
    Ifan Elfed Jones, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
3ydd
    Bleddyn Williams, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
129:   Printiau Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
    Gwion Llwyd Richards, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Gwilym Keddie, Ysgol Gynradd Gwernant
3ydd
    ,
130:   Printiau Du a Gwyn Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Hope Needs, Ysgol Gynradd Gellifor
2il
    Ffion Weaver, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
3ydd
    Dafydd H. Parry, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.
131:   Printiau Lliw Bl. 2 ac iau
1af
    Dyfan Huw, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Gruffudd Ifan, Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd
    Gwion Llwyd Richards, Ysgol Gynradd Pen Barras
132:   Printiau Lliw Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Matthew Jenkins, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
2il
    Owain Llyr Morris, Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd
    Sophie Hughes, Ysgol Gynradd Gwernant
133:   Fideo Oedran Bl. 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
134:   Gemwaith Bl. 2 ac iau
1af
    Erin Jones, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il
    Celyn Cartwright, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
3ydd
    Gwenan Jones, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
135:   Gemwaith Bl. 3 a 4
1af
    Steffan Griffiths, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il
    Abbey Garrod, Ysgol Gynradd Clocaenog
3ydd
    Non Ballard, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
136:   Gemwaith Bl. 5 a 6
1af
    Eiri Turner, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
2il
    Hanna Lloyd Hughes, Ysgol Gynradd Pant Pastynog
3ydd
    Mari Ffion Edwards, Ysgol Gynradd Pen Barras
137:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau
1af
    Jordan Jones, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
2il
    Ilan Jones, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
3ydd
    Emily Jones, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
138:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4
1af
    Iestyn Wheeler, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
2il
    Aled Pryce-Jones, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
3ydd
    ,
139:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6
1af
    Dewi Ballard, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
2il
    Ryan Bins, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
3ydd
    Yasmin Williams, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
140:   Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 2 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
141:   Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 3 a 4
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
142:   Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 5 a 6
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
143:   Creu Arteffact Bl. 6 ac iau
1af
    Morgan Jones, Ysgol Gynradd Bro Elwern
2il
    Eleanor Ashcroft, Ysgol Gynradd Clocaenog
3ydd
    Cai Jones, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
281:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8
1af
    Eleri Griffiths, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
2il
    Cavan Shakespeare, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
3ydd
    Nia Shaw, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
282:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9
1af
    Annie Waterfield, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
2il
    Dion Edwards, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
3ydd
    Lisa Storey Evans, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
283:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8
1af
    Liberty Morris, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Ellen Deir, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
3ydd
    Niall Duke, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
284:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
285:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 7 ac 8
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
286:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
287:   Serameg / Crochenwaith Bl. 7 ac 8
1af
    Bethan Edwards, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
2il
    Mared Roberts, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
3ydd
    Bethan Davies, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
288:   Serameg / Crochenwaith Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
289:   Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl. 7 ac 8
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
290:   Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
291:   Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.7,8 a 9
1af
    Callum Blackshaw, Ysgol Arbennig Tir Morfa
2il
    Sam Hough, Ysgol Arbennig Tir Morfa
3ydd
    Casey Vancorier, Ysgol Arbennig Tir Morfa
292:   2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (C)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
293:   3D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (C)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
294:   2D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (C)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
295:   3D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh.Arb.) (C)
1af
    Grwp Michael, Ysgol Arbennig Tir Morfa
2il
    Grwp Sam, Ysgol Arbennig Tir Morfa
3ydd
    ,
296:   Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) dan 25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
297:   2D dan 25 oed (Angh. Arb.) (C)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
298:   3D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (C)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
299:   2D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (C)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
300:   3D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (C)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
301:   Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) Bl.7,8 a 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
302:   2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
303:   3D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (D)
1af
    Carl Williams, Ysgol Arbennig Tir Morfa
2il
    Rachel Purser, Ysgol Arbennig Tir Morfa
3ydd
    Kirsten Knight, Ysgol Arbennig Tir Morfa
304:   2D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
305:   3D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
306:   Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) dan 25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
307:   2D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
308:   3D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
309:   2D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
310:   3D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
311:   Argraffu Bl. 7 ac 8
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
312:   Argraffu Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
313:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7 ac 8
1af
    Bethan Edwards, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
2il
    ,
3ydd
    ,
314:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
315:   Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.7 ac 8
1af
    Elizabeth R Jones, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    ,
3ydd
    ,
316:   Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
317:   Creu Gwefan Blynyddoedd 7, 8 a 9 (Unigol neu Grwp)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
318:   Caligraffeg Bl. 7-9
1af
    Robert Arwyn Edwards, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
2il
    ,
3ydd
    ,
319:   Pypedau Bl. 7 ac 8
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
320:   Pypedau Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
321:   Pypedau Cywaith Bl. 7 ac 8
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
322:   Pypedau Cywaith Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
323:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 7 ac 8
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
324:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
325:   2D Tecstilau Bl. 7 ac 8
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
326:   2D Tecstilau Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
327:   3D Tecstilau Bl. 7 ac 8
1af
    Cavan Shakespeare, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
2il
    Robert Thomas, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
3ydd
    Poppy Smith, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
328:   3D Tecstilau Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
329:   Gwau/Crosio Bl. 7 ac 8
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
330:   Gwau/Crosio Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
331:   Gwehyddu / Macrame Bl. 7 ac 8
1af
    Lleuwen Hedd, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
2il
    ,
3ydd
    ,
332:   Gwehyddu / Macrame Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
333:   Ffasiwn Blwyddyn 7 ac 8
1af
    Elan Mair, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
2il
    Bethan Edwards, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
3ydd
    ,
334:   Ffasiwn Blwyddyn 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
335:   Print Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9
1af
    Natasha Smith, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid
2il
    Anna Elizabeth Davies, Ysgol Uwchradd Dinas Bran
3ydd
    ,
336:   Print Lliw Bl. 7, 8 a 9
1af
    Manon Hedd, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
2il
    Lleuwen Hedd, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
3ydd
    Esyllt Fflur Morris, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
337:   Printiau Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9
1af
    Anna Elizabeth Davies, Ysgol Uwchradd Dinas Bran
2il
    ,
3ydd
    ,
338:   Printiau Lliw Bl. 7, 8, a 9
1af
    Esyllt Morris, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
2il
    Madelaine Wyler, Adran Dyserth
3ydd
    Bethan Jones, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
339:   Fideo Oedran Uwchradd
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
340:   Fideo dan 25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
341:   Gemwaith Bl. 7 ac 8
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
342:   Gemwaith Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
343:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 7 ac 8
1af
    Mared Roberts, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Tomos Wright, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
3ydd
    ,
344:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
345:   Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 7 ac 8
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
346:   Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
347:   Creu Arteffact Bl. 7 ac 8
1af
    Gethin Roberts, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Beth Wyn Roberts, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
3ydd
    ,
348:   Creu Arteffact Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
349:   Creu Arteffact Bl. 10 ac 11
1af
    Annest Jones, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    ,
3ydd
    ,
350:   Creu Arteffact Bl. 12 a 13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
351:   Creu Arteffact dan 25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
0:   CAD Bl. 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
1af
    Caeron Llwyd Jones, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    ,
3ydd
    ,
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
358:   Celf dan 17 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
359:   Technoleg dan 17 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
360:   Celf dan 19 oed
1af
    Gwenno Williams, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Bethan Davies, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
3ydd
    ,
361:   Technoleg dan 19 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
362:   Celf dan 25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
363:   Technoleg dan 25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
364:   Portfolio o waith 18-25 oed
1af
    Jaime Kelly, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Lois Rogers, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
3ydd
    , 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Ddinbych 2006