Eisteddfod yr Urdd

Sir Ddinbych
   29 Mai - 3 Mehefin, 2006
        
 Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
        Prif ŵyl gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

Canlyniadau CDT Ceredigion 2006  

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

66:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau
1af
    Daniel Davies, Ysgol Gynradd Talgarreg
2il
    Ffion Evans, Ysgol Gymunedol Castell
3ydd
    Gwern Dafis, Ysgol Gynradd Talgarreg
67:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4
1af
    Cerian Jones, Ysgol Gynradd Talgarreg
2il
    Carys Jones, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr
3ydd
    Sirol Dafis, Ysgol Gynradd Talgarreg
68:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6
1af
    Anna Sen, Ysgol Gynradd Coed Y Bryn
2il
    Ioan Lewis, Ysgol Gymunedol Castell
3ydd
    Gwenllian Llwyd, Ysgol Gynradd Talgarreg
69:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau
1af
    Alexander Odell, Ysgol Gynradd Capel Dewi
2il
    Lowri Morris, Ysgol Gymraeg Aberystwyth
3ydd
    Ceinwen Thomas, Ysgol Gynradd Pontgarreg
70:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4
1af
    Katy Barron, Ysgol Gynradd Llanilar
2il
    Alan Jones, Ysgol Gynradd Capel Dewi
3ydd
    Kate Jones, Ysgol Gynradd Llanwnnen
71:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6
1af
    Danny Abbott, Ysgol Gynradd Talgarreg
2il
    Craig Gilbert, Ysgol Gynradd Ysbyty Ystwyth
3ydd
    Marion Thomas, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd
72:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau
1af
    Jack Guy, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr
2il
    Steffan Clegg, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
3ydd
    Mikayla Melnyczock, Ysgol Gynradd Coed Y Bryn
73:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4
1af
    Catrin Davies, Ysgol Gynradd Cae'r Felin
2il
    Mabli Mair, Ysgol Gymraeg Aberystwyth
3ydd
    Dafydd Evans, Ysgol Gynradd Cross Inn
74:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6
1af
    Osian Evans, Ysgol Gynradd Brynsaron
2il
    Natalie Smith, Ysgol Gynradd Cross Inn
3ydd
    Gwennan Clegg, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
75:   Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl.2 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Llanwnnen
2il
    , Ysgol Gynradd Coed Y Bryn
3ydd
    , Ysgol Gynradd Capel Seion
76:   Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 3 a 4
1af
    , Ysgol Gynradd Capel Seion
2il
    ,
3ydd
    ,
77:   Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 5 a 6
1af
    Grwp Tomos, Ysgol Gynradd Llanilar
2il
    Grwp Gwenno, Ysgol Gynradd Llanilar
3ydd
    Grwp Llyr, Ysgol Gynradd Llanilar
78:   Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau
1af
    Eleri Moon, Ysgol Gymraeg Aberystwyth
2il
    ,
3ydd
    ,
79:   Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4
1af
    Abigail Morgan, Ysgol Gynradd Brynsaron
2il
    Ieuan Paske, Ysgol Gynradd Llanon
3ydd
    Dylan Evans, Ysgol Gynradd Aberaeron
80:   Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6
1af
    Michael Kirkby-Kent, Ysgol Gynradd Cross Inn
2il
    Sian Spence, Ysgol Gymraeg Aberystwyth
3ydd
    Fay Burnett, Ysgol Gynradd Brynsaron
81:   Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 2 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
82:   Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 3 a 4
1af
    Grwp Bl 3 a 4, Ysgol Gynradd Llanwnnen
2il
    ,
3ydd
    ,
83:   Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 5 a 6
1af
    , Ysgol Gymraeg Aberystwyth
2il
    ,
3ydd
    ,
84:   Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
85:   2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(C)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
86:   3D Bl. 6 ac iau (Angh Arbennig)(C)
1af
    Aiden Cook, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd
2il
    Jessica Reinhott, Ysgol Gynradd Cei Newydd
3ydd
    Luke Roberts, Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos
87:   2D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh.Arb.)(C)
1af
    Uned Iaith, Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos
2il
    ,
3ydd
    ,
88:   3D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.) (C)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
89:   Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) Bl.6 ac Iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
90:   2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D)
1af
    Matthew Walters, Ysgol Gynradd Ciliau Parc
2il
    ,
3ydd
    ,
91:   3D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
92:   2D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.)(D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
93:   3D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.) (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
94:   Argraffu Bl. 2 ac iau
1af
    Emilie Short, Ysgol Gynradd Y Ddwylan
2il
    Kyle Thomas-Russetti, Ysgol Gynradd Cae'r Felin
3ydd
    Kyra Walker, Ysgol Gynradd Ciliau Parc
95:   Argraffu Bl. 3 a 4
1af
    Alwenna Jenkins, Ysgol Gynradd Talybont
2il
    Jeno Lewis, Ysgol Gynradd Talybont
3ydd
    Ryan Hughes, Ysgol Gynradd Talybont
96:   Argraffu Bl. 5 a 6
1af
    Jay Felske, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd
2il
    Kieran Larkin, Ysgol Gynradd Penlon
3ydd
    Eli Visiclo, Ysgol Gynradd Penlon
97:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau
1af
    Daniel Davies, Ysgol Gynradd Talgarreg
2il
    Sioned Morris, Ysgol Gymraeg Aberystwyth
3ydd
    Ifan Evans, Ysgol Gynradd Talgarreg
98:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4
1af
    Cerian Jones, Ysgol Gynradd Talgarreg
2il
    Gwenllian Thomas, Ysgol Gynradd Talgarreg
3ydd
    Siriol Dafis, Ysgol Gynradd Talgarreg
99:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6
1af
    Ceris Jones, Ysgol Gynradd Talgarreg
2il
    Harry Morris, Ysgol Gynradd Ciliau Parc
3ydd
    Danny Abbott, Ysgol Gynradd Talgarreg
100:   Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau
1af
    Michael Kirkby-Kent, Ysgol Gynradd Cross Inn
2il
    Efa Lois Thomas, Ysgol Gymraeg Aberystwyth
3ydd
    Ifan Thomas, Ysgol Gymraeg Aberystwyth
101:   Creu Gwefan Bl. 6 ac iau (Unigol neu Grwp)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
102:   Caligraffeg Bl. 6 ac iau
1af
    Heledd Meleri George, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn
2il
    Heledd Meleri George, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn
3ydd
    Heledd Meleri George, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn
103:   Pypedau Bl. 2 ac iau
1af
    Dylan Edwards, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
2il
    Matthew Jones, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
3ydd
    George Lithgow, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
104:   Pypedau Bl. 3 a 4
1af
    Rhydian Morgan, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
2il
    Samantha Merry, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
3ydd
    Angharad Davies, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
105:   Pypedau Bl. 5 a 6
1af
    Rhian Wynne, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
2il
    Gwenan Clegg, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
3ydd
    Elin Wallace, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
106:   Pypedau Cywaith Bl. 2 ac iau
1af
    Joe a Scott, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr
2il
    Daniel a Rhiannon, Ysgol Gynradd Capel Seion
3ydd
    Sion a Steffan, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
107:   Pypedau Cywaith Bl. 3 a 4
1af
    , Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
2il
    , Ysgol Gynradd Capel Seion
3ydd
    ,
108:   Pypedau Cywaith Bl. 5 a 6
1af
    Merched Seion, Ysgol Gynradd Capel Seion
2il
    ,
3ydd
    ,
109:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau
1af
    Layton Palmer, Ysgol Gynradd Penlon
2il
    ,
3ydd
    ,
110:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4
1af
    Lois Thomas, Ysgol Gynradd Cae'r Felin
2il
    Daniel Davies, Ysgol Gynradd Ciliau Parc
3ydd
    Suan John, Ysgol Gynradd Cae'r Felin
111:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6
1af
    Lowri Angharad Briddon, Ysgol Gynradd Talgarreg
2il
    Katie Thomas, Ysgol Gynradd Cae'r Felin
3ydd
    Nathan Rose, Ysgol Gynradd Ciliau Parc
112:   2D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
    Manon Fychan, Ysgol Gynradd Pennant
2il
    Daniel Davies, Ysgol Gynradd Capel Seion
3ydd
    ,
113:   2D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
114:   2D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
    Bethan Clegg, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
2il
    Lowri Williams, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn
3ydd
    Hannah Rugg, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn
115:   3D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
    Harri Horwood, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
2il
    Jordan Sitch, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
3ydd
    Becky Hicks, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
116:   3D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
    Harry Walker, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
2il
    Alice Andrews, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
3ydd
    Gwennan Evans, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn
117:   3D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
    Hanna Meredydd, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
2il
    Carwen Davies, Ysgol Gynradd Capel Seion
3ydd
    Lucy Thomson, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
118:   Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau
1af
    Harry Dimmack, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
2il
    George Martin, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
3ydd
    ,
119:   Gwau/Crosio Bl. 3 a 4
1af
    Mared Pugh-Evans, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
2il
    Lowri Donnelly, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
3ydd
    ,
120:   Gwau/Crosio Bl. 5 a 6
1af
    Ffion Walther, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
2il
    ,
3ydd
    ,
121:   Gwehyddu / Macrame Bl. 2 ac iau
1af
    Megan Evans, Ysgol Gynradd Cross Inn
2il
    ,
3ydd
    ,
122:   Gwehyddu / Macrame Bl. 3 a 4
1af
    Dafydd Evans, Ysgol Gynradd Cross Inn
2il
    Beccy Smith, Ysgol Gynradd Cross Inn
3ydd
    Zoe Ann Owens, Ysgol Gynradd Penmorfa
123:   Gwehyddu / Macrame Bl. 5 a 6
1af
    Mari Davies, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn
2il
    Lowri Reed, Ysgol Gynradd Cross Inn
3ydd
    Natalie Smith, Ysgol Gynradd Cross Inn
124:   Ffasiwn Bl. 6 ac iau
1af
    Lowri Reed, Ysgol Gynradd Cross Inn
2il
    ,
3ydd
    ,
125:   Print Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
126:   Print Du a Gwyn Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Rhys Durbin, Ysgol Gynradd Plascrug
2il
    Liam Cashman, Ysgol Gynradd Plascrug
3ydd
    Shaun Comey-Jones, Ysgol Gynradd Cae'r Felin
127:   Print Lliw Bl. 2 ac iau
1af
    Cerian Jenkins, Ysgol Gynradd Llanwnnen
2il
    Jack Dafydd Davies Richards, Ysgol Gynradd Aberaeron
3ydd
    Jack Dafydd Davies Richards, Ysgol Gynradd Aberaeron
128:   Print Lliw Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Jin Jin Meng, Ysgol Gynradd Plascrug
2il
    Ryan Davies, Ysgol Gynradd Plascrug
3ydd
    Miles Ames, Ysgol Gymunedol Castell
129:   Printiau Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
130:   Printiau Du a Gwyn Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Danny Abbott, Ysgol Gynradd Talgarreg
2il
    Jin Jin Meng, Ysgol Gynradd Plascrug
3ydd
    Ifan Thomas, Ysgol Gymraeg Aberystwyth
131:   Printiau Lliw Bl. 2 ac iau
1af
    Gwern Dafis, Ysgol Gynradd Talgarreg
2il
    Jack Dafydd Davies Richards, Ysgol Gynradd Aberaeron
3ydd
    Bronwen Caldwell, Ysgol Gymunedol Castell
132:   Printiau Lliw Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Rhys Durbin, Ysgol Gynradd Plascrug
2il
    Ifan Thomas, Ysgol Gymraeg Aberystwyth
3ydd
    Rhydian Morgan, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
133:   Fideo Oedran Bl. 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
134:   Gemwaith Bl. 2 ac iau
1af
    Carys Williams, Ysgol Gynradd Ysbyty Ystwyth
2il
    Daniel Hopton, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
3ydd
    Emma Mace, Ysgol Gynradd Ciliau Parc
135:   Gemwaith Bl. 3 a 4
1af
    Ffion Williams, Ysgol Gynradd Ysbyty Ystwyth
2il
    Sarah Cooke, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
3ydd
    Dafydd Syfydrin, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid
136:   Gemwaith Bl. 5 a 6
1af
    Shelley Musker Turner, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid
2il
    Efa Lois Thomas, Ysgol Gymraeg Aberystwyth
3ydd
    Laura Morgan, Ysgol Gynradd Penmorfa
137:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau
1af
    Megan Evans, Ysgol Gynradd Cross Inn
2il
    Carys Williams, Ysgol Gynradd Ysbyty Ystwyth
3ydd
    Megan Evans, Ysgol Gynradd Cross Inn
138:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4
1af
    Leisia Tudor, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn
2il
    Belen Richards, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn
3ydd
    Huw Lewis, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn
139:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6
1af
    Lowri Williams, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn
2il
    Lauren Swanson, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn
3ydd
    Heledd Meleri George, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn
140:   Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 2 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn
2il
    , Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn
3ydd
    ,
141:   Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 3 a 4
1af
    , Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn
2il
    , Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn
3ydd
    ,
142:   Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 5 a 6
1af
    , Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn
2il
    , Ysgol Gynradd Cross Inn
3ydd
    ,
143:   Creu Arteffact Bl. 6 ac iau
1af
    Gwenan Williams, Ysgol Gynradd Ysbyty Ystwyth
2il
    Natalie Smith, Ysgol Gynradd Cross Inn
3ydd
    Dafydd Evans, Ysgol Gynradd Cross Inn
281:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8
1af
    Sarah Evans, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
2il
    Heledd Rees, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
3ydd
    Huw Evans, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
282:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9
1af
    Ceri Evans, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
2il
    Laura McManus, Ysgol Uwchradd Aberteifi
3ydd
    Dwynwen Leonard, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
283:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8
1af
    Leon Mitchell, Ysgol Gyfun Emlyn
2il
    Carys Davies, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
3ydd
    ,
284:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 9
1af
    Charlene Jeanette, Ysgol Gyfun Emlyn
2il
    ,
3ydd
    ,
285:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 7 ac 8
1af
    Dilwyn Wakfield, Ysgol Gynradd Talgarreg
2il
    ,
3ydd
    ,
286:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
287:   Serameg / Crochenwaith Bl. 7 ac 8
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
288:   Serameg / Crochenwaith Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
289:   Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl. 7 ac 8
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
290:   Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
291:   Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.7,8 a 9
1af
    Leon Mitchell, Ysgol Gyfun Emlyn
2il
    Bethan Kench, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
3ydd
    Angharad Phillips, Ysgol Gyfun Emlyn
292:   2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (C)
1af
    Angharad Phillips, Ysgol Gyfun Emlyn
2il
    ,
3ydd
    ,
293:   3D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (C)
1af
    Catherine Evans, Ysgol Gyfun Emlyn
2il
    ,
3ydd
    ,
294:   2D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (C)
1af
    Grwp Angharad, Ysgol Gyfun Emlyn
2il
    ,
3ydd
    ,
295:   3D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh.Arb.) (C)
1af
    Grwp Leon, Ysgol Gyfun Emlyn
2il
    ,
3ydd
    ,
296:   Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) dan 25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
297:   2D dan 25 oed (Angh. Arb.) (C)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
298:   3D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (C)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
299:   2D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (C)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
300:   3D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (C)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
301:   Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) Bl.7,8 a 9
1af
    Catherine Evans, Ysgol Gyfun Emlyn
2il
    Charlene Jeannette, Ysgol Gyfun Emlyn
3ydd
    Kayley Hargreaves, Ysgol Gyfun Emlyn
302:   2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (D)
1af
    Kayley Hargreaves, Ysgol Gyfun Emlyn
2il
    ,
3ydd
    ,
303:   3D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
304:   2D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D)
1af
    Grwp Charlene, Ysgol Gyfun Emlyn
2il
    ,
3ydd
    ,
305:   3D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D)
1af
    Grwp Kayleigh, Ysgol Gyfun Emlyn
2il
    ,
3ydd
    ,
306:   Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) dan 25 oed
1af
    Eve Govier, Ysgol Gyfun Emlyn
2il
    ,
3ydd
    ,
307:   2D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (D)
1af
    Eve Govier, Ysgol Gyfun Emlyn
2il
    ,
3ydd
    ,
308:   3D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (D)
1af
    Eve Govier, Ysgol Gyfun Emlyn
2il
    Eve Govier, Ysgol Gyfun Emlyn
3ydd
    ,
309:   2D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
310:   3D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
311:   Argraffu Bl. 7 ac 8
1af
    Toby Cooper, Ysgol Uwchradd Tregaron
2il
    ,
3ydd
    ,
312:   Argraffu Bl. 9
1af
    Gareth Davies, Ysgol Uwchradd Tregaron
2il
    ,
3ydd
    ,
313:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7 ac 8
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
314:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
315:   Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.7 ac 8
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
316:   Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
317:   Creu Gwefan Blynyddoedd 7, 8 a 9 (Unigol neu Grwp)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
318:   Caligraffeg Bl. 7-9
1af
    Keely Laufer, Ysgol Uwchradd Aberteifi
2il
    ,
3ydd
    ,
319:   Pypedau Bl. 7 ac 8
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
320:   Pypedau Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
321:   Pypedau Cywaith Bl. 7 ac 8
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
322:   Pypedau Cywaith Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
323:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 7 ac 8
1af
    Miriam Briddon, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
2il
    ,
3ydd
    ,
324:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
325:   2D Tecstilau Bl. 7 ac 8
1af
    Judith Musker Turner, Ysgol Uwchradd Tregaron
2il
    Hannah Ruth Parker, Ysgol Uwchradd Aberteifi
3ydd
    ,
326:   2D Tecstilau Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
327:   3D Tecstilau Bl. 7 ac 8
1af
    Judith Musker Turner, Ysgol Uwchradd Tregaron
2il
    Lucy Morgan, Ysgol Uwchradd Tregaron
3ydd
    ,
328:   3D Tecstilau Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
329:   Gwau/Crosio Bl. 7 ac 8
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
330:   Gwau/Crosio Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
331:   Gwehyddu / Macrame Bl. 7 ac 8
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
332:   Gwehyddu / Macrame Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
333:   Ffasiwn Blwyddyn 7 ac 8
1af
    Lisa Teleri Edwards, Aelwyd / Adran Penparc
2il
    ,
3ydd
    ,
334:   Ffasiwn Blwyddyn 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
335:   Print Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
336:   Print Lliw Bl. 7, 8 a 9
1af
    Dion Lloyd Davies, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
2il
    Catrin Parry Jones, Ysgol Uwchradd Aberteifi
3ydd
    ,
337:   Printiau Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
338:   Printiau Lliw Bl. 7, 8, a 9
1af
    Dilwyn Wakfield, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
2il
    ,
3ydd
    ,
339:   Fideo Oedran Uwchradd
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
340:   Fideo dan 25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
341:   Gemwaith Bl. 7 ac 8
1af
    Shannon Doherty, Ysgol Uwchradd Aberteifi
2il
    ,
3ydd
    ,
342:   Gemwaith Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
343:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 7 ac 8
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
344:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
345:   Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 7 ac 8
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
346:   Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
347:   Creu Arteffact Bl. 7 ac 8
1af
    Maddison Anderson, Ysgol Uwchradd Aberteifi
2il
    ,
3ydd
    ,
348:   Creu Arteffact Bl. 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
349:   Creu Arteffact Bl. 10 ac 11
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
350:   Creu Arteffact Bl. 12 a 13
1af
    Catherine Jenkins, Ysgol Uwchradd Tregaron
2il
    Bethan Mair Lewis, Ysgol Uwchradd Tregaron
3ydd
    Catherin Lewis, Ysgol Uwchradd Tregaron
351:   Creu Arteffact dan 25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
0:   CAD Bl. 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
358:   Celf dan 17 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
359:   Technoleg dan 17 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
360:   Celf dan 19 oed
1af
    Catherine Lewis, Ysgol Uwchradd Tregaron
2il
    ,
3ydd
    ,
361:   Technoleg dan 19 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
362:   Celf dan 25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
363:   Technoleg dan 25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
364:   Portfolio o waith 18-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    , 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Ddinbych 2006