Eisteddfod yr Urdd

Sir Ddinbych
   29 Mai - 3 Mehefin, 2006
        
 Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
        Prif ŵyl gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

Canlyniadau Eisteddfod Gylch Alaw / Cybi 2006  

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd Bl 2 ac iau
1af
    Luke Nathaniel William, Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd
2il
    Elain Rhys Jones, Ysgol Gynradd Bodedern
3ydd
    Annest Mair Jones, Ysgol Gynradd Pencarnisiog
2:   Unawd Bl 3 a 4
1af
    Sion Williams, Ysgol Gynradd Llanfachraeth
2il
    Ceri Wyn Jones, Ysgol Gynradd Bryngwran
3ydd
    Sophie Marsh, Ysgol Gynradd Bodedern
3:   Unawd Bl 5 a 6
1af
    Bethan Elin Wyn Owen, Ysgol Gynradd Bryngwran
2il
    Jasmin Roberts, Ysgol Gymraeg Morswyn
3ydd
    Ieuan Lloyd, Ysgol Gynradd Aberffraw
4:   Deuawd Bl 6 ac iau
1af
    Jordan a Deian, Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd
2il
    Llio ac Awen, Ysgol Gynradd Llanfachraeth
3ydd
    Bethan a Llio, Ysgol Gynradd Bryngwran
5:   Parti (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
6:   Côr (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
7:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50)
1af
    Ysgol Aberffraw, Ysgol Gynradd Aberffraw
2il
    Ysgol Bryngwran, Ysgol Gynradd Bryngwran
3ydd
    Ysgol Llanddeusant, Ysgol Gynradd Llanddeusant
8:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    Ysgol Llannerch y medd, Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd
2il
    Ysgol Bodedern, Ysgol Gynradd Bodedern
3ydd
    ,
9:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150)
1af
    Ysgol Fali, Ysgol Gynradd Y Fali
2il
    Ysgol Llannerch y medd, Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd
3ydd
    ,
10:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
11:   Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Ysgol Llannerchymedd, Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd
2il
    ,
3ydd
    ,
12:   Ensemble 3 Llais neu fwy (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Bethan Elin Wyn Owen, Ysgol Gynradd Bryngwran
2il
    Annest Mair Jones, Ysgol Gynradd Pencarnisiog
3ydd
    Llio Rowlands, Ysgol Gynradd Bryngwran
14:   Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
1af
    Rebecca Cleverley, Ysgol Gymraeg Morswyn
2il
    ,
3ydd
    ,
15:   Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau
1af
    Paul Magee, Ysgol Gymraeg Morswyn
2il
    ,
3ydd
    ,
16:   Unawd Piano Bl 6 ac iau
1af
    Bethan Elin Wyn Owen, Ysgol Gynradd Bryngwran
2il
    Cari Mari Lloyd, Ysgol Gymunedol Y Ffridd
3ydd
    ,
17:   Unawd Pres Bl 6 ac iau
1af
    Ieuan Evans, Ysgol Gynradd Cylch y Garn
2il
    ,
3ydd
    ,
18:   Unawd Telyn Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
19:   Parti Recorder Bl 6 ac iau
1af
    Ysgol Caergeiliog, Ysgol Gynradd Caergeiliog
2il
    ,
3ydd
    ,
20:   Grwp Offerynnol Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
21:   Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
22:   Band Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
23:   Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
1af
    Annest Mair Jones, Ysgol Gynradd Pencarnisiog
2il
    Elain Rhys Jones, Ysgol Gynradd Bodedern
3ydd
    Luke Williams, Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd
24:   Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
25:   Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
26:   Parti Cerdd Dant (Unsain) (Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
27:   Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
28:   Parti Cerdd Dant (Unsain) (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
29:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
1af
    Cain Angharad Owen, Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd
2il
    Elain Rhys Jones, Ysgol Gynradd Bodedern
3ydd
    Gwen Meleri Hughes, Ysgol Gynradd Llanddeusant
30:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4
1af
    Heledd Catrin Thomas, Ysgol Gynradd Bryngwran
2il
    Sara Hughes, Ysgol Gynradd Y Fali
3ydd
    ,
31:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6
1af
    Bethan Elin Owen, Ysgol Gynradd Bryngwran
2il
    Glesni Haf Owen, Ysgol Gynradd Y Fali
3ydd
    FfionWyn Owen, Ysgol Gynradd Bodedern
32:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
1af
    Ysgol Bodedern, Ysgol Gynradd Bodedern
2il
    Ysgol Llannerchymedd, Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd
3ydd
    Ysgol Cylch y Garn, Ysgol Gynradd Cylch y Garn
33:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
34:   Ymgom Bl 6 ac iau
1af
    Ffrwd Win Bl 6, Ysgol Gynradd Ffrwd Win
2il
    Ffrwd Win Bl 5, Ysgol Gynradd Ffrwd Win
3ydd
    ,
35:   Cyflwyniad Dramatig Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
36:   Cân Actol (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100)
1af
    Llannerchymedd, Ysgol Gynradd Llannerch-y-medd
2il
    ,
3ydd
    ,
37:   Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
38:   Dawns Werin Bl 4 ac iau
1af
    Ysgol Gymraeg Morswyn, Ysgol Gymraeg Morswyn
2il
    Ysgol Fali, Ysgol Gynradd Y Fali
3ydd
    ,
39:   Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
1af
    Ysgol Gymraeg Morswyn, Ysgol Gymraeg Morswyn
2il
    ,
3ydd
    ,
40:   Parti Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
41:   Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
42:   Dawns Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
43:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
44:   Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
45:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
46:   Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl 6 ac iau (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
47:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D)
1af
    Branwen Davies, Ysgol Gynradd Rhosneigr
2il
    Megan Moore, Ysgol Gynradd Rhosneigr
3ydd
    Lois Jones, Ysgol Gynradd Rhosneigr
48:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D)
1af
    Freya Davies, Ysgol Gynradd Rhosneigr
2il
    Chloe Brook, Ysgol Gynradd Rhosneigr
3ydd
    ,
49:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
50:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D)
1af
    Ysgol Rhosneigr, Ysgol Gynradd Rhosneigr
2il
    ,
3ydd
    ,
51:   Ymgom Bl 6 ac iau (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
52:   Cân Actol Bl 6 ac iau (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
144:   Unawd Merched Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
145:   Unawd Bechgyn Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
146:   Deuawd Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
147:   Unawd Merched Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
148:   Unawd Bechgyn Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
149:   Deuawd Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
150:   Unawd 19-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
151:   Unawd allan o Sioe Gerddorol 14-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
152:   Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
153:   Côr (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
154:   Parti Merched Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
155:   Parti Bechgyn Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
156:   Côr S.A. Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
157:   Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
158:   Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
159:   Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
160:   Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau (Digyfeiliant)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
161:   Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
162:   Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
163:   Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
164:   Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)*
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
165:   Côr S.A.T.B. (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
166:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
167:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
168:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
169:   Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
170:   Unawd Chwythbrennau Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
171:   Unawd Llinynnol Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
172:   Unawd Piano Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
173:   Unawd Pres Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
174:   Unawd Telyn Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
175:   Ensemble Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
176:   Unawd Chwythbrennau Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
177:   Unawd Llinynnol Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
178:   Unawd Piano Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
179:   Unawd Pres Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
180:   Unawd Telyn Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
181:   Deuawd Piano Bl 13 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
182:   Unawd Offerynnol 19-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
183:   Ensemble 15-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
184:   Cerddorfa/Band dan 25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
185:   Band Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
186:   Grwp/Band 15-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
187:   Unawd Cerdd Dant Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
188:   Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
189:   Unawd Cerdd Dant Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
190:   Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
191:   Unawd Cerdd Dant 19-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
192:   Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant 19-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
193:   Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
194:   Côr Cerdd Dant Bl 13 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
195:   Parti Cerdd Dant dan 19 oed (Adran/Aelwyd/Y.U.)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
196:   Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
197:   Llefaru Unigol Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
198:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
199:   Grwp Llefaru Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
200:   Llefaru Unigol Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
201:   Grwp Llefaru Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
202:   Llefaru Unigol 19-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
203:   Grwp Llefaru (Aelwydydd) dan 25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
204:   Tîm Siarad Cyhoeddus (Y.U.) Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
205:   Tîm Siarad Cyhoeddus (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
206:   Ymgom Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
207:   Grwp i gyflwyno Detholiad Llafar Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
208:   Ymgom Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
209:   Grwp i gyflwyno Detholiad Llafar Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
210:   Cân Actol Bl. 7, 8 a 9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
211:   Detholiad o Ddrama Gerdd Gymreig 14-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
212:   Chwarter awr o Adloniant 14-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
213:   Cyflwyno Drama Unigol 14-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
214:   Dawns Werin Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
215:   Dawns Werin Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
216:   Dawns Werin (Aelwyd) dan 25 oed*
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
217:   Dawns Unigol i Ferched Bl 9 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
218:   Dawns Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
219:   Dawns Werin Unigol i Ferched 15-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
220:   Dawns Werin Unigol i Fechgyn 15-25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
221:   Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 dan 25 oed
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
222:   Dawns Stepio dan 25 oed*
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
223:   Dawns Greadigol Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
224:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 7-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
225:   Dawns Disgo Unigol Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
226:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 7-9
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
227:   Dawns Disgo Unigol Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
228:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 10-13
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
229:   Parti Cerdd Dant Bl 13 ac iau (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
230:   Llefaru Unigol Bl 7-9 (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
231:   Grwp Llefaru Bl 7-9 (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
232:   Llefaru Unigol Bl 10-13(D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
233:   Grwp Llefaru Bl 10-13(D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
234:   Cyflwyniad Dramatig Bl 7-9 (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    ,
235:   Cyflwyniad Dramatig 15-25 oed (D)
1af
    ,
2il
    ,
3ydd
    , 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Ddinbych 2006