Eisteddfod yr Urdd
Sir Gâr
   28 Mai - 2 Mehefin, 2007
        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop


Canlyniadau Llwyfan i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.
 
Dydd Llun
2 - Unawd Bl 3 a 4
Safle
Enw Parti
 
2il
Sioned Mair Beynon, Ysgol Gynradd Abernant, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
9 - Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Llanddarog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
12 - Ensemble 3 Llais neu fwy (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Adran Ffynnonddrain, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
31 - Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Hannah Richards, Ysgol Gynradd Griffith Jones, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
Dydd Mawrth
3 - Unawd Bl 5 a 6
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Enlli Lewis, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
10 - Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
21 - Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
27 - Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
Safle
Enw Parti
 
2il
Enlli Lewis, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
37 - Cyflwyniad Dramatig Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Adran Ffynnonddrain, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
Dydd Mercher
6 - Côr (Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Adran Ffynnonddrain, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
156 - Côr (Adran) Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
3ydd
, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
173 - Unawd Chwythbrennau Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
2il
Catrin Price, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
202 - Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
210 - Ymgom Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
235 - Llefaru Unigol Bl 7-9 (D)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Georgina Nicol-James, Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
239 - Cyflwyniad Dramatig Bl 7-9 (D)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
3ydd
, Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
Dydd Iau
148 - Deuawd Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
2il
Heledd a Lowri, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
153 - Unawd allan o Sioe Gerddorol Bl. 10-13
Safle
Enw Parti
 
2il
Siôn Ifan, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
157 - Parti Merched Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
158 - Parti Bechgyn Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
159 - Côr S.A. Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
163 - Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau (Digyfeiliant)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
170 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
1af
Siôn Ifan, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
174 - Unawd Llinynnol Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Ffion Bevan, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
182 - Unawd Pres Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
2il
Matthew Williams, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
211 - Grwp i gyflwyno Cyflwyniad Dramatig Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
217 - Monolog Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
1af
Siôn Ifan, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
219 - Dawns Werin Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
234 - Parti Cerdd Dant Bl 13 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
259 - Cystadleuaeth y Gadair
Safle
Enw Parti
 
1af
Hywel Griffiths, Aelod Unigol C. Caerfyrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
Dydd Gwener
150 - Unawd Bechgyn Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
2il
Siôn Ifan, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
161 - Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
183 - Unawd Telyn Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
2il
Anne Denholm, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
205 - Grwp Llefaru Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
208 - Tîm Siarad Cyhoeddus (Y.U.) Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
212 - Ymgom Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
213 - Grwp i gyflwyno Cyflwyniad Dramatig Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
220 - Dawns Werin Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
229 - Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 7-13
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
232 - Dawns Disgo Unigol Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
1af
Elin Wyn Williams, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
233 - Grwp Dawnsio Disgo Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun y Gwendraeth, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
Dydd Sadwrn
164 - Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed*
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Y Drindod, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
184 - Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Catrin ac Anne, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
207 - Grwp Llefaru (Aelwydydd) dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd y Drindod, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
215 - Detholiad o Ddrama Gerdd Gymreig 14-25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Coleg Y Drindod, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
218 - Cyflwyniad Theatrig Unigol 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Lisa Marged Thomas, Aelwyd Y Drindod, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
221 - Dawns Werin (Aelwyd) dan 25 oed*
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
226 - Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 12 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
227 - Dawns Stepio 12 - 25 oed*
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
3ydd
, Adran Clocswyr Cowyn, Rhanbarth Gorllewin Myrddin